giáo án: bải 15 luyện tập polime và vật liệu polime

Bài 15: LUYỆN TẬP: POLIME VẬT LIỆU POLIME ppsx

Bài 15: LUYỆN TẬP: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME ppsx
... kết đôi vòng bền gọi monome   HS vào kiến thức học C Hệ số n mắt xích công thức polime polime vật liệu polime để chọn gọi hệ số trùng hợp đáp án phù hợp D Polime tổng hợp tạo thành nhờ phản ... phù hợp D Polime tổng hợp tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp phản ứng trùng ngưng Bài 2: Nhóm vật liệu chế tạo từ polime thiên nhiên ? A Tơ visco, tơ tằm, su buna, keo dán gỗ B Tơ visco, tơ tằm, ... CỦNG CỐ: Trong tiết luyện tập VI DẶN DÒ: Xem trước thực hành MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME * Kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………… ………………… ………………………………………………………………………………...
 • 6
 • 1,178
 • 1

bài giảng hóa học 12 bài 15 luyện tập polime vật liệu về polime

bài giảng hóa học 12 bài 15 luyện tập polime và vật liệu về polime
... SU Là vật liệu loại vật polime vật liệu polime hình sợi liệu dài mảnh polime có có tính với đội bền tính đàn dẻo định hồi KEO DÁN KEO DÁN Là loại vật liệu có khả kết dính hai mảnh vật liệu rắn ... nhánh Polime dạng mạch mạng không gian Bằng phản ứng trùng hợp Bằng phản ứng trùng ngưng I KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1, Polime 2, Vật liệu polime VẬT LIỆU POLIME CHẤT DẺO Là TƠ TƠ Là CAO SU CAO SU Là vật ... Sản phẩm Polime trùng hợp Polime trùng ngưng Điều kiện Có liên kết đôi vòng cần bền monome Có hai nhóm chức có khả phản ứng II BÀI TẬP Bài tập SGK (77) : Trình bày cách phân biệt mẫu vật liệu sau...
 • 14
 • 1,336
 • 0

GIÁO án bài 39 LUYỆN tập tốc độ PHẢN ỨNG cân BẰNG hóa học

GIÁO án bài 39 LUYỆN tập tốc độ PHẢN ỨNG và cân BẰNG hóa học
... dòch cân B Các tập vận dụng: GV gọi HS trả lời: Khoanh tròn vào phương án + Bài tập dùng để áp dụng Bài tập 1: Các phương pháp dùng để tăng tốc độ yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản phản ứng hiđro ... (1) phản ứng thu + Xét phản ứng (1) có nhiệt Chiều thuận chiều phản ứng thu nhiệt Chiều nghòch chiều phản ứng toả nhiệt + Khi tăng nhiệt độ, cân chuyển dòch theo chiều làm giảm nhiệt độ, nghóa cân ... phản ứng tăng giảm để phản ứng tiếp tục xảy Đáp án: (c) GV gọi HS trả lời ứng với Bài tập 3: Khi tăng nhiệt độ cân phản ứng sau chuyển dòch phía nào? phương trình phản ứng (1) H2 + I2 2HI ∆ H...
 • 3
 • 205
 • 0

Giáo án bài dạy luyện tập đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Giáo án bài dạy luyện tập đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
... chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai đường thẳng vuông góc với - Cần vận dụng tính chất, mối liên hệ quan hệ song song quan hệ vuông góc để vẽ thiết diện, chứng minh toán liên quan ... định lí ba đường vuông góc ta có b/ +( Ta có: ( Do ( qua M song song với AH, AD + Trong , qua M kẻ đường thẳng song song với AH, cắt SB Q + Trong , qua M kẻ đường thẳng song song với AD, cắt CD ... , mặt phẳng qua vuông góc với Vẽ thiết diện tạo mp hình chóp c/ Thiết diện hình gì? d/ Tính diện tích thiết diện (về nhà a/ Ta có: hình chiếu vuông góc Vì (vì cân A nên theo định lí ba đường...
 • 4
 • 1,301
 • 9

Giáo án bài dạy luyện tập qui tắc tính đạo hàm

Giáo án bài dạy luyện tập qui tắc tính đạo hàm
... a/ Hàm số có đạo hàm b/ Nếu ( số) c/ Nếu d/ Hàm số y= có đạo hàm e/ Giả sử hàm số có đạo hàm điểm x thuộc khoảng xác định Ta có: (1) ( (4) f/ Nếu k số g/ ( Hoạt động 2: làm tập 2/163 Sgk Tìm đạo ... làm tập 2/163 Sgk Tìm đạo hàm hàm số sau: • a/ b/ + c/ d/ Gợi ý trả lời: a/ b/ Câu c: sử dụng công thức tính đạo hàm tích khai triển biểu thức tính đạo hàm hiệu c/ d/ = Giáo viên cung cấp cho học ... định hàm số y Cho hàm số có dạng: Biết Hãy xác định hàm số y ( tập nhà) Gợi ý câu trả lời: câu ; Vậy hàm số cần xác định là: - Nắm vững công thức tính đạo hàm để vận dụng linh hoạt Làm tập lại...
 • 4
 • 198
 • 2

Giáo án bài 4 luyện tập tạo lập văn bản ngữ văn 7 GV t t chi

Giáo án bài 4 luyện tập tạo lập văn bản  ngữ văn 7  GV t t chi
... để t o sản phẩm hoàn chỉnh , hôm t m hiểu qua ti t luyện t p Ho t động GV HS Kiến thức * HĐ 1: HDHS T m hiểu yêu cầu đề (10’) I- Yêu cầu đề - Đọc yêu cầu sgk - Đọc yêu cầu Kiểu văn bản: Vi t thư ... vấn đề gì? - Vi t thư T o lập văn bản: ? Hãy nhắc lại kiến thức - Nhắc lại kiến - Định hướng VB bước trình t o thức - Xây dựng bố cục lập văn ? Hãy xác định yêu cầu đề - đ t nước t i đề cần đưa ... định đối t ợng cần gửi thư? - người bạn nước 1- Định hướng văn bản: - Về Nội dung: + Vi t truyền thống lịch sử, danh lam thắng cảnh… + Vi t phong t c t p quán - Về đối t ợng: - giới thiệu + người...
 • 4
 • 210
 • 0

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 37 : LUYỆN TẬP . ANKAN XICLOANKAN pdf

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 37 : LUYỆN TẬP . ANKAN VÀ XICLOANKAN pdf
.. . Nhận xét : - Giống : Số nguyên tử C tăng t0s ,t0n/c d, tăng - Khác : Cùng số nguyên tử C monoxicloankan có t0n/c,t0s d lớn - Vận dụng giải vài dạng tập Bài : So sánh ankan monoxicloankan Bài / .. . CHUẨN BỊ : Bảng phụ IV THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG : Kiểm tra : Kết hợp trình luyện tập Bài : I MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN NẮM : Ankan CTTQ CnH2n+ : n  xicloankan Cm H2m : m  Mạch hở có liên kết - Mạch .. . chất hóa học lấy VD minh họa Hoạt động : HS nêu ứng dụng quan trọng ankan xicloankan - Giáo viên đặt hệ thống câu hỏi :  Công thức ankan xicloankan ?  Quy tắc gọi tên ?  Tính chất hoá học...
 • 8
 • 1,825
 • 18

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập đọc viết các số có năm chữ số thứ tự các số trong một nhóm chữ số. ppt

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập đọc và viết các số có năm chữ số thứ tự các số trong một nhóm chữ số. ppt
... 2 /Luyện tập- Thực hành *Bài 1; 2: - BT yêu cầu gì? Viết theo mẫu - HS thảo luận nhóm đôi + HS đọc s : Mười sáu nghìn năm trăm + HS viết s : 16500 - HS 1: Sáu mươi hai nghìn ... 2: 62007 + HS : Tám mươi bảy nghìn - Nhận xét, cho điểm + HS 2: 87000 *Bài 3: Treo bảng phụ - Vạch tia số vạch nào? Tương ứng với số nào? -Vạch A - Vạch thứ hai tia số vạch - Tương ứng với số ... tương ứng với số 130 00 - Chữa bài, nhận xét + Vạch E tương ứng với số 14000 *Bài 4: - BT yêu cầu gì? - Tính nhẩm tính ntn? - Tính nhẩm - Giao phiếu HT - Nghĩ đầu điền KQ vào - Gọi HS chữa phép...
 • 4
 • 457
 • 1

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập đọc viết s có 5 chữ số pptx

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập đọc và viết s có 5 chữ số pptx
... thêm *Bài 4: a )36 52 0; 36 52 1; 36 52 2; 36 5 23; 36 52 4; - GV yêu cầu HS vẽ tia s 36 52 5; 36 52 6 - Gọi HS làm bảng viết b)481 83; 48184; 481 85; 48186; 48187; s thích hợp vào 48188; 48189 vạch - HS làm BTT ... điểm 3/ Luyện tập: *Bài 1: -BT yêu cầu gì? - Viết theo mẫu - Treo bảng phụ - Quan s t - Gọi HS làm theo nhóm + HS đọc: Bốn mươi lăm nghìn chín đôi trăm mười ba + HS viết: 459 13 + HS đọc: S u mươi ... *Bài 3: - BT yêu cầu gì? trăm năm mươi lăm 632 11 S u mươi ba nghìn hai trăm - Dẵy s đặc điểm gì? mười - Điền s - Trong dãy s , s đứng sau -Chấm bài, nhận xét s đứng trước cộng thêm *Bài...
 • 4
 • 243
 • 0

giáo án hóa học 10 bài 34 luyện tập oxi lưu huỳnh

giáo án hóa học 10 bài 34 luyện tập oxi và lưu huỳnh
... Lưu huỳnh có tính oxi hóa B Lưu huỳnh có tính khử C Lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử D Lưu huỳnh tính oxi hóa tính khử Sai Đúng Sai Câu 2: Lưu huỳnh có số oxi hóa ? A -2, -4, +6, ... nghiệp luyện kim Hãy so sánh tính oxi hóa nguyên tố thuộc nhóm VIA Tính oxi hoá: Oxi > Lưu huỳnh > Selen > Telu Củng cố học: Câu 1: Câu sau diễn tả tính chất hóa học lưu huỳnh ? Sai A Lưu huỳnh ... cố H2SO4 Tính oxi hóa Câu hỏi: Qua lưu huỳnh, cho biết lưu huỳnh có số oxi hóa?  S có tất số oxi hóa: -2, 0, +4, +6 -2 +4 Tính khử +6 Tính oxi hóa Vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa Cho m gam...
 • 50
 • 1,036
 • 2

giáo án bài 15 phong trào cách mạng ở trung quốc ấn độ (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 15 phong trào cách mạng ở trung quốc và ấn độ (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... câng nắm vững * Hoạt động 1: I Phong trào mạng - GV nêu câu hỏi gợi ý HS nhớ lại kiến thức Trung Quốc (191 9-1 939) lịch sử Trung Quốc thời phong kiến cuối kỷ Phong trào Ngũ Tứ XIX đầu kỷ XX thành ... ngũ cách mạng Tuy nhiên, phong trào diễn sôi động tháng 9/1939: Chiến tranh giới thứ hai bùng nổ, phong tráo cách mạng ấn Độ chuyển sang thời kỳ Sơ kết học - Củng cố: Điền bảng kiện cách mạng Trung ... học lịch sử lớp 10 Trang sử người ấn Độ? Dòng sông Hằng, sông ấn gợi cho em nhớ hình ảnh ấn Độ? Tại ấn Độ quê hương đạo giáo lớn? Vương trtiều Gúp ta? Thời kỳ phong kiến? - Sau GV nhận xét, nhấn...
 • 8
 • 4,277
 • 18

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Bài tập quản trị mạng thiết bị mạng hay

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Bài tập quản trị mạng và thiết bị mạng hay
... tra kết máy Wxx 10 Công cụ SysPrep • • • • Giải nén máy Windows XP Thực công cụ SysPrep Khởi động lại Thực mini-setup 11 QUẢN TRỊ MẠNG BÀI THỰC HÀNH * Nội dung thực hành Chuẩn bị môi trường Cài ... nhập vào máy Wxx, với username u311, u312 để kiểm tra kết • Lần lượt đăng nhập vào máy Mxx, với username u321, u331 để kiểm tra kết 10 QUẢN TRỊ MẠNG BÀI THỰC HÀNH Nội dung thực hành Chuẩn bị môi ... Các users logon server Sxx QUẢN TRỊ MẠNG BÀI THỰC HÀNH Nội dung thực hành Chuẩn bị môi trường Tạo domain users, domain groups Thiết lập group policy Báo cáo kết Chuẩn bị môi trường • Windows Controller...
 • 105
 • 453
 • 1

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Các thủ tục cài đặt kỹ thuật sữ dụng thiết bị hỗ trợ lập trình

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Các thủ tục cài đặt và kỹ thuật sữ dụng thiết bị hỗ trợ lập trình
... Router A 1-4 4-D 5-1 F-AA-4C A1 44 D5 1F AA 4C Client B2-CD-1 3-5 B-E 4-6 5 Client   Khái niệm Phân loại mạng máy tính Đồ hình mạng Các thành phần Phần mềm mạng Thiết bò nối mạng C 3-2 D-5 5-3 B-A 9-4 F Server ... ®200 8- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 120 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Các công nghệ mạng thông dụng Các công nghệ mạng thông dụng Chuẩn 802.5 & Token Ring – – – Trường Đại Học Bách ... ®200 8- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Trang 110 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM NỘI DUNG TRÌNH BÀY CAC CONG CÁC CÔNG NGHỆ MANG MẠNG THÔNG DỤNG    Các cơng nghệ...
 • 46
 • 334
 • 0

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Dynamic Host Configuration Protocol Sever Dynamic Host Configuration Protocol Replay agent trong Windows

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Dynamic Host Configuration Protocol Sever và Dynamic Host Configuration Protocol Replay agent trong Windows
... tìm IP máy DHCP Server nhận thông điệp này, gán địa IP cho máy Client yêu cầu theo qui trình mà nêu of 17 DHCP Replay Agent Dynamic Host Configuration Protocol Replay Agent Như ta hoàn tất xong ... (trong ví dụ máy PC03 máy DHCP Replay Agent) General nhấp phải vào chọn New Routing Protocol Chọn DHCP Replay Agent 13 of 17 Tiếp tục nhấp phải vào DHCP Replay Agent chọn New Interface Chọn Card ... máy DHCP Replay Agent địa IP gán IP cho máy Client yêu cầu 10 of 17 Để cài đặt DHCP Replay Agent ta làm sau: Do trước ta tạo Scope S1 có thông tin gán địa IP cho Client mạng thứ Vậy để gán IP cho...
 • 17
 • 281
 • 0

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: window server các chính sách hệ thống cần thiết

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: window server các chính sách và hệ thống cần thiết
... cục  Chính sách kiểm toán - 14 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003  Chính sách hệ thống môi trường cục  Chính sách kiểm toán - 15 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003  Chính sách hệ thống ... Quản lý Windows Server 2003  Chính sách hệ thống môi trường cục  Chính sách mật -6 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003  Chính sách hệ thống môi trường cục  Chính sách mật Để thiết lập sách mật ... Chính sách hệ thống môi trường cục  Chính sách quyền hệ thống người dùng - 20 - Bài 3: Quản lý Windows Server 2003  Chính sách hệ thống môi trường cục  Chính sách quyền hệ thống người dùng - 21...
 • 23
 • 294
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 15 luyện tập polime và vật liệu polimegiáo án bài 52 luyện tập dẫn xuất halogengiáo án bài 15 làm đất và bón phân lótbài 18 luyện tập polime và vật liệu polimegiao an bai 15 thuong mai va du lichgiáo án điện tử luyện tập giới thiệu địa phươnggiáo án bài 32 bệnh truyền nhiễm và miễn dịchgiáo án bài 15 làm quen với microsoft wordgiáo án bài 17 chương trình con và phân loạigiáo án bài quá trình văn học và phong cách văn họcgiáo án bài 15 vật liệu cơ khíbài 31 luyện tập anken và ankadiengiao an bai 15 vat li 9giao an bai quan he giu goc va canh doi dien trong tam giacgiao an bai 15 sinh hoc 10 co banCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học