Bài tập lớn kết cấu tính toán ô tô

Bài tập lớn kết cấu tính hệ dầm tĩnh định

Bài tập lớn kết cấu tính hệ dầm tĩnh định
... SVTH:TÔN TẤN ĐÔNG | MSSV:0851030295 16 BÀI TẬP LỚN CƠ KẾT CẤU SVTH:TÔN TẤN ĐÔNG | MSSV:0851030295 17 BÀI TẬP LỚN CƠ KẾT CẤU BÀI TẬP LỚN SỐ TÍNH HỆ GIÀN TĨNH ĐỊNH 1.XÁC ĐỊNH PHẢN LỰC GỐI: Sơ đồ b, số ... LỚN CƠ KẾT CẤU • Vẽ biểu đồ nội lực cho toàn dầm SVTH:TÔN TẤN ĐÔNG | MSSV:0851030295 BÀI TẬP LỚN CƠ KẾT CẤU VẼ ĐƯỜNG ẢNH HƯỞNG: SVTH:TÔN TẤN ĐÔNG | MSSV:0851030295 BÀI TẬP LỚN CƠ KẾT CẤU DÙNG ... MSSV:0851030295 11 -220 BÀI TẬP LỚN CƠ KẾT CẤU Biểu đồ bao momen: SVTH:TÔN TẤN ĐÔNG | MSSV:0851030295 12 BÀI TẬP LỚN CƠ KẾT CẤU  Vẽ biểu đồ bao lực cắt: Vẽ đ.a.h lực cắt tiết diện định hình vẽ, đặt...
 • 25
 • 513
 • 0

Tìm hiểu về cụm li hợp Bài tập lớn kết cấu ô

Tìm hiểu về cụm li hợp Bài tập lớn kết cấu ô tô
... khô phù hợp với ô có công suất động nhỏ 200 kW Với loại ô có công suất mô-men lớn, bị giới hạn kích thước bánh đà, nên li hợp đĩa không đảm bảo đủ khả truyền mô-men xoắn lớn 1.2 Li hợp ... sau li hợp khoá biến mô Do đó, vỏ biến mô li hợp khoá biến mô trực tiếp nối với Do đó, li hợp khoá biến vỏ biến mô quay Li hợp điện từ Li hợp điện từ sử dụng nguyên tắc đóng mở li hợp thông qua ... NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC Li hợp ma sát 1.1 Li hợp ma sát đĩa a) Cấu tạo Li hợp đĩa ma sát khô sử dụng phổ biến ô tô, cấu tạo phận li hợp đĩa có lò xo ép trình bày hình bên Toàn li hợp nằm động cơ, hộp...
 • 27
 • 220
 • 1

Bài tập lớn kết cấu thép 1

Bài tập lớn kết cấu thép 1
... hbn = 12 0 + 1, 2 = 12 1,2 (cm) [N]b|c = 10 615 ,482 (daN/cm2) Mc Nc nc M × Jc 473 416 = 19 64 418 3 × = 15 410 1 31, 49 (daN.cm) Jd 603490,667 Mc 15 410 1 31, 4 = = = 12 714 6,3 (daN) h bn 12 12 , Nc 12 714 6,3 = ... σ = W = 10 05 817 8 = 19 14 ,11 4 (daN/cm2) < 210 0 (daN/cm2) , d h 11 8 S1c= Fc× c = 34× × = 4 012 (cm3) 2 h 11 6 11 6 1 Sx = S1c + Sb = 4 012 + Fb× b = 4 012 + = 5694 (cm3) 4 Wd= Trng lỉåüng 1m di ca ... = 1 11 63 12 δ b × h3 b 12 = 16 7880,6 91 (cm4) 16 7880 ,6 91 = 24 ,11 4 11 8 Chiãưu räüng bng cạnh cáưn thiãút : bct = Fct 24 ,11 4 = = 12 ,057 (cm) δc Chn bct = 18 (cm) tho cạc âiãưu kiãûn sau : b ≥ 18 ...
 • 11
 • 1,279
 • 0

Bài tập lớn kết cấu thép 1

Bài tập lớn kết cấu thép 1
... đoạn: 1 1 x = ữ l1 = ữ 10 = (1, 67 ữ 2) (cm) 6 Chọn x = 1, 7 m - Nội lực vị trí thay đổi tiết diện : q '.x( l1 x ) 17 6,44 .1, 7 (10 - 1, 7 ) = tt = = 12 44,78 (KNm) x 2 l 10 Q = q 'tt ( x) = 17 6,44.( ... H = n E1.s b l 3 ,14 2 2,26 .10 4 .1, 2 .1 = 3,56 (KN) H = 1, 2 15 0 - Mômen lớn nhịp sàn: Mmax = q tt ls 28,59 .10 4 .10 02 H f = 3,56.0,5 71 = 1, 542 (KNcm) 8 - ứng suất lớn sàn: max = H M ... với thép BCT3 có = 0,3 ls 4 .15 0 72.2,26 .10 4 + = 95,90 = s 15 15 04.23 .10 4 Với tải trọng tiêu chuẩn qtc = 23 (KN/m2) , tra bảng (3 .1- Sách KCT) chọn S = 12 mm lS = 95,90.s = 95,9 .1, 2 = 11 5,08...
 • 25
 • 5,534
 • 35

bài tập lớn kết cấu thân tàu

bài tập lớn kết cấu thân tàu
... yếu tố sóng, gió, … Kết cấu thân tàu môn học quan trọng chương trình đào tạo kĩ sư ngành đóng tàu Kết cấu thân tàu nghiên cứu hệ thống kết cấu đặc điểm chi tiết kết cấu thân tàu Và mục đích cuối ... BTL kết cấu thân tàu GVHD: GV Bùi Văn Nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KỸ THUẬT TÀU THỦY BÀI TẬP LỚN KẾT CẤU THÂN TÀU TÀU HÀNG 20000 TẤN,KHOẢNG SƯỜN 650 GVHD:KS.BÙI ... thống kết cấu - Tàu tổ chức theo hệ thống kết cấu hỗn hợp +Đáy đôi theo hệ thống dọc +Phần kết cấu mũi tàu theo hệ thống ngang +phần kết cấu đuôi tàu theo hệ thống ngang PHẦN II: THIẾT KẾ KẾT CẤU...
 • 34
 • 251
 • 1

BÀI TẬP LỚN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP pdf

BÀI TẬP LỚN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP pdf
... (mm) fC = 442,041 ì 10 ì 546,4 = 10,06 MPa 2,4 ì 1010 fr: Cờng độ chịu kéo uốn tông (Mpa) Với tông cốt thép tỷ trọng thờng lấy: fr =0,63 f 'c = 0,63 ì 30 = 3,45 Mpa Mặt cắt bị coi nứt ... hũa i qua cỏnh 26 - Xác định khả chịu kéo lớn cốt thép trạng thái sử dụng: z ;0,6 f y fsa = 1/ ( d c A) Trong đó: + dc : Chiều cao phần tông tính từ thớ chịu kéo tâm hay sợi đặt ... nhất; nhng phải thỏa mãn dc 50 mm,theo bố trí thép dọc ta có: dc = 45 mm 222.5 45 120 200 27 + A: Diện tích phần tông có trọng tâm với cốt thép chủ chịu kéo đợc bao mặt mặt cắt ngang đờng...
 • 30
 • 3,604
 • 61

Bài Tập Lớn Kết Cấu Thép pot

Bài Tập Lớn Kết Cấu Thép pot
... Dầm thép Trong đó: fbot = ứng suất đáy cách dới dầm thép (MPa); ftop = ứng suất đỉnh cách dầm thép (MPa); fbotmid = ứng suất điểm cánh dới dầm thép (MPa); ftopmid = ứng suất điểm cánh dầm thép ... (m); = Độ võng lớn hoạt tải TTGHSD, bao gồm lực xung kích, lấy trị số lớn của: + Kết tính toán xe tải thiết kế, + Kết tính toán 25% xe tải thiết kế với tải trọng thiết kế Độ võng lớn (tại mặt cắt ... đến đáy cánh dới dầm thép (mm); ytop = Khoảng cách từ trọng tâm mặt cắt dầm đến đỉnh cánh dầm thép (mm); ybotmid = K/c từ trọng tâm mặt cắt dầm đến trọng tâm cánh dới dầm thép (mm); ytopmid =...
 • 27
 • 436
 • 1

Bài tập lớn kết cấu thép dầm chữ I có L bằng 12 m hoạt tải HL 93 trường GTVT

Bài tập lớn kết cấu thép dầm chữ I có L bằng 12 m hoạt tải HL 93 trường GTVT
... iDC +M iDƯW +M iLL Đ i v i TTGHSD : Mi=1.0{1.0wDC + 1.0wDƯW + mg M [1,3LLL + 1,3LLMi (1 + IM ) ]} AMi =M iDC +M iDƯW +M iLL Trong đó: LLL=T i trọng r i (9.3 kNm) LLMi =Hoạt t i tơng đơng ứng v i ... AVi + mgV [1,75LLL + 1,75mLLVi (1 + IM ) ] AVi } =V iDC +V iDƯW +V iLL Đ i v i TTGHSD: Vi=1,0{(1,0wDC + 1,0wDƯW ) AVi + mgV [1,3LLL + 1,3mLLVi (1 + IM ) ] AVi } =V iDC +V iDƯW +V iLL Trong : LLVi =Hoạt ... d m ứng v i ytop ( mm3 ); sbotmid = m men kháng uốn m t cắt d m ứng v i ybotmid ( mm3 ); B i Tập L n Kết Cấu Thép Bộ m n Két Cấu stopmid = m men kháng uốn m t cắt d m ứng v i ytopmid ( mm3 ) 1.5.Tính...
 • 43
 • 1,188
 • 0

Bài tập lớn kết cấu thép l bằng 16 m trường GTVT dầm chủ bằng thép I không liên hợp nhịp giản đơn lắp ráp bằng nối công trường bu lông cường độ cao

Bài tập lớn kết cấu thép l bằng 16 m trường GTVT dầm chủ bằng thép I không liên hợp nhịp giản đơn lắp ráp bằng nối công trường bu lông cường độ cao
... TTGHC I: Mi= {1.25wDC + 1.5wDƯW + mg M [1.75LLL + 1.75kLLMi (1 + IM ) ]} AMi =M iDC +M iDƯW +M iLL Đ i v i trạng th i gi i hạn sử dụng: Mi=1.0{1.0wDC + 1.0wDƯW + mg M [1.3LLL + 1.3kLLMi (1 + IM ) ... d m (mm) y= y h (mm) Itotal=Io+A.y2 (mm4) B i tập l n Kết cấu thép Bộ m n Kết cấu Từ ta tính đợc: Mt ct Dm thộp ybot ytop ybotmid mm mm mm 550 550 538 ytopmid mm Sbot mm3 Stop mm3 Sbotmid mm3 Stopmid ... B i tập l n Kết cấu thép Bộ m n Kết cấu Đề b i: Thiết kế d m chủ thép , mt ch I ghép đợc hàn nhà m y, không liên hợp, nhịp giản đơn cầu đờng ô tô l p ráp n i công trờng sử dụng bu l ng cờng...
 • 37
 • 1,102
 • 6

Bài tập lớn kết cấu thép l bằng 23m trường GTVT dầm chủ nhịp giản đơn mặt cắt dầm thép tổ hợp lắp ráp mối nối bằng bulông độ cao không liên hợp

Bài tập lớn kết cấu thép l bằng 23m trường GTVT dầm chủ nhịp giản đơn mặt cắt dầm thép tổ hợp lắp ráp mối nối bằng bulông độ cao không liên hợp
... cắt dầm thép tổ hợp đờng hàn nhà máy l p ráp mối nối công trờng bulông độ cao, không liên hợp I số liệu giả định Chiều dài nhịp Hoạt tải Khoảng cách tim hai dầm Số xe thiết kế Tĩnh tải l p phủ mặt ... [1.3LLL + 1.3kLLMi (1 + IM ) ]} AMi =M iDC +M iDƯW +M iLL Trong đó: Trần Trung Hiếu B_K46 Cầu - Đờng Bài tập l n Kết cấu thép Bộ môn Kết cấu LLL=Tải trọng rải (9.3 kNm) LLMi=Hoạt tải tơng đơng ... Kết cấu thép Bộ môn Kết cấu Thể giấy A1 Cấu tạo dầm thống kê sơ khối l ng Trần Trung Hiếu B_K46 Cầu - Đờng Bài tập l n Kết cấu thép Bộ môn Kết cấu I Chọn mặt cắt dầm Mặt cắt dầm đợc chọn theo phơng...
 • 39
 • 685
 • 2

Bài tập lớn kết cấu gỗ

Bài tập lớn kết cấu gỗ
... nên ta dùng liên kết mộng hai để liên kết cánh thượng cánh hạ, có bulông an toàn (xiết chặt hai cánh vào có tác dụng tránh tượng phá hoại liên kết mộng chịu tải), bên cánh có gỗ táp (làm chỗ đỡ ... mặt cắt đinh T1d = Tu = 99KG Số lượng đinh để liên kết gỗ táp cánh nd = Td 510,16 = = 5,2 n.T1d × 99 Vậy ta dùng số lượng đinh để liên kết gỗ táp vào cánh không cần kiểm tra lại tiết diện bị ... toàn d= Fyc = 4.1,15 = 1,21cm với φ ≥ 12mm → chọn φ = 14mm 3,14 π  Tính gỗ táp - Chọn kích thước gỗ táp theo yêu cầu cấu tạo - Bề rộng bề rộng cánh bgt = 14cm - Chiều dài khoảng cách từ đầu...
 • 15
 • 407
 • 0

Bài tập lớn kết cấu gỗ

Bài tập lớn kết cấu gỗ
... 701.4 E F 727.5 714.45 727.5 R TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM BÀI TẬP LỚN KẾT CẤU GỖ 4.Xác đònh số liệu tính toán cường độ gỗ: - Gỗ nhóm V, độ ẩm W=18% có: Rn = Rem = 135 kg / cm Rk = 120 kg ... tiết diện bụng yêu cầu là:  Fy / c = - BÀI TẬP LỚN KẾT CẤU GỖ N ma Ra Suy đường kính tiết diện bụng là:  φ= Fy / c π Với điều kiện cấu tạo φ ≥ 12 mm - Kết tính cho lập bảng sau: Tên Nội lực ... F 1875 1875 5000 Mối nối dùng gỗ ghép hai bên, liên kết chốt thép Chọn hai ốp có bề rộng 8cm cao 15cm ốp hai bên bố trí hai hàng chốt sau : 14 BÀI TẬP LỚN KẾT CẤU GỖ c a 12 S3 S2 S3 a 12 S1 S1...
 • 23
 • 431
 • 1

Bài tập lớn kết cấu gỗ

Bài tập lớn kết cấu gỗ
... bên liên kết là: N GF 12300 = = 11 Chốt  nc = n.Tch × 588,8  Bố trí liên kết gồm chốt bu lông Trang 16/28 140 120 140 160 120 1201760 80 140 80 120 120 50 60 50  Số bu lông để liên kết chặt ... tải trọng gió XÁC ĐỊNH NỘI LỰC: - Dùng phương pháp đồ giải Cremona Kết ghi bảng sau: HÌNH VẼ Chiều dài Loại Tên Kết giản đồ Nội lực (mm) AB 2463 b1 24,32 -12162 Cánh BC 2463 c3 19,46 -9729 ... c = ma Ra - Suy đường kính tiết diện bụng là: Trang 13/28 Fy / c  φ= π Với điều kiện cấu tạo φ ≥ 12 mm - Kết tính cho lập bảng sau: Tên Nội lực (kg) BG CF DE Fy / c = 1000 1997 4988 - ( )...
 • 28
 • 277
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập lớn kết cấu họcbài tập lớn kết cấu thép gỗbài tập lớn kết cấu gỗbài tập lớn kết cấu btctbài tập lớn kết cấu thép 1bài tập lớn kết cấu bê tông cốt thépbài tập lớn kết cấu công trìnhbài tập lớn kết cấu bê tông cốt thép 1bản vẽ bài tập lớn kết cấu thép 1download bài tập lớn kết cấu thép 1giải bài tập lớn kết cấu thép 1bài tập lớn kết cấu thép 2bài tập lớn kết cấu tấm vỏbai tập lớn kết cấu thép gtvtbài tập lớn kết cấu bê tông cốt thép pdfchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học