BG ANH TH NG bq gara

Những câu tiếng Anh thông dụng của người Mỹ

Những câu tiếng Anh thông dụng của người Mỹ
... What? How dare you say such a thing to me: Cái gì, anh dám nói với à? How cute!: Ngộ ngĩnh, dễ thương quá! None of your business!: Không phải việc anh! Don't stick your nose into this: đừng dính ... ơn chờ máy (điện thoại) Please be home!: Xin nhà Say hello to your friends for me: Gửi lời chào anh tới bạn em What a pity!: Tiếc quá! Too bad!: Quá tệ! It’s risky!: Nhiều rủi ro quá! Go for it!: ... strange!: Lạ thật I’m in no mood for : Tôi không tâm trạng đâu Here comes everybody else: Mọi người tới nơi What nonsense!: Thật ngớ ngẩn! Suit yourself: Tuỳ bạn What a thrill!: Thật li kì!...
 • 6
 • 132
 • 0

Những câu nói Tiếng Anh thông dụng trong công sở

Những câu nói Tiếng Anh thông dụng trong công sở
... IN THE OFFICE - TRONG VĂN PHÒNG He’s in a meeting - Anh họp What time does the meeting start? - Mấy họp bắt đầu? What time does the ... xin việc This invoice is overdue - Hóa đơn hạn toán He’s been promoted - Anh thăng chức Here’s my business card - Đây danh thiếp Can I see the report? - Cho xem báo cáo không? I need to some photocopying ... photocopier’s jammed - Máy photocopy bị tắc I’ve left the file on your desk - Tôi để tập tài liệu bàn anh/ chị IT PROBLEMS - CÁC VẤN ĐỀ VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN There’s a problem with my computer - Máy...
 • 2
 • 375
 • 0

Mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh NHNN& PTNT Th¨ng Long

Mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh NHNN& PTNT Th¨ng Long
... II.Thực trạng hoạt động toán không dùng tiền mặt Chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long 1.Tình hình doanh số toán không dùng tiền mặt Xuất phát từ đặc điểm ngân hàng đơn vị kinh doanh tiền tệ, nguồn ... tỷ trọng toán không dùng tiền mặt đạt 92% Điều chứng tỏ tính hữu dụng công cụ toán không dùng tiền mặt ngiệp vụ toán Chi nhánh Thăng Long Có tăng trởng doanh số không dùng tiền mặt qua năm xuất ... tác toán nói chung công tác toán không dùng tiền mặt qua Ngân hàng nói riêng Ta phân tích tình hình toán Chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long: Bảng 05: Tình hình toán Chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long...
 • 85
 • 178
 • 0

Ảnh động vật đẹp

Ảnh động vật đẹp
... voi tắm vườn thú Dusit Ảnh: Reuters Nét trầm tư đười ươi vườn thú Dusit Ảnh: AP Chú chuột túi leo vườn thú Singapore Ảnh: AP Những vẹt âu yếm vườn thú Nam Kinh, Trung Quốc Ảnh: Reuters Hổ trắng ... Hổ trắng Bengal vườn thú Dusit Bangkok liếm đá lạnh để chống nóng Ảnh: AP Kambula, khỉ đột đực 32 tuổi, vườn thú Fort Worth, Mỹ Ảnh: AP Ếch vàng Panama vườn thú Bronx New York, Mỹ Da ếch có màu ... chúng không bị động vật săn mồi phát Màu vàng thay màu xanh lục ếch bước vào giai đoạn trưởng thành Ảnh: Reuters ...
 • 5
 • 178
 • 0

học tiếng anh bằng trò chơi

học tiếng anh bằng trò chơi
... THỂ LỆ CUỘC CHƠI “SUPERFAST” Các bạn xem hình thuộc đề tài sau:  Các loài vật  Các phận, vật dụng nhà  Các ...  Các phận thể người  Một đất nước Trên hình có chữ bắt đầu từ liên quan đến đề tài Bạn nói nhanh hơn, to từ bắt đầu chữ cho chiến thắng, lại đối đầu với bạn khác thay cho người thua Cứ lần...
 • 19
 • 348
 • 3

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Th­¬ng m¹i Phóc H­ng”.

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Th­¬ng m¹i Phóc H­ng”.
... Chơng I: Cơ sở lý luận thực tiễn kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh Doanh nghiệp Thơng mại Chơng II: Thực trạng kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thơng mại Phúc Hng Chơng ... tốt nghiệp Trng H CN H Ni Khoa Kinh t Chơng ii thực trạng công tác kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty tnhh thơng mại phúc hng 2.1 c im chung v cụng ty 2.1.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt ... Lí LUN V K TON TIấU TH V XC éNH KT QU KINH DOANH TRONG DOANH NGHIP Thơng mại 1.1 Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh Doanh nghiệp Thơng mại 1.1.1 Khỏi nim v...
 • 91
 • 199
 • 0

Mét sè bµi tËp vÒ B×nh th«ng nhau

Mét sè bµi tËp vÒ B×nh th«ng nhau
... ? Kh¸i niƯm hµm sè? Cho VD? ? C¸c c¸ch cho hµm sè? ThÕ nµo lµ hµm h»ng? ? §å thÞ cđa hµm sè? ? ThÕ nµo lµ hµm ®ång biÕn? Hµm nghÞch biÕn? E Híng dÉn häc ë nhµ: - Xem l¹i bµi häc theo SGK ... ? SGK - Lµm c¸c bµi tËp 13, 14, 15, 16 - SGK - NÕu cßn thêi gian híng dÉn bµi 13 GV: Lª H÷u Trung Kim - Léc Hµ THCS Th¹ch ThiÕt kÕ bµi gi¶ng tham dù chuyªn ®Ị H×nh häc ThiÕt kÕ bµi gi¶ng tham ... häc sinh tÝnh thµnh th¹o c¸c gi¸ trÞ cđa hµm cho tríc biÕn sè, biÕt biĨu diƠn cỈp (x,y) trªn mỈt ph¼ng to¹ ®é, biÕt vÏ thµnh th¹o ®å thÞ hµm y = ax B Chuẩn bò: - Bảng phụ ghi tập đáp...
 • 7
 • 195
 • 0

SKKN Tieng Anh TH

SKKN Tieng Anh TH
... tranh theo vò trí, th tự Slide 4: th ng qua bưc tranh giới thiệu cum từ (nội dung tranh) Sao tiến hành hướng dẩn học sinh đọc đọc cụm từ trên, tiến hành “quick check” (kiểm tra nhanh) hình th c ... Slide 2: cho học sinh xem qua tranh (có ghi chử cái) nói lên nội dung hoạt động, tranh xắp sếp không theo th tự Yêu cầu học sinh sếp tranh theo th tự từ đến theo trật tự hoạt động nhân vật ... hiển th tranh display (màng hình) theo th tự (không có cụm từ xuất hiện) yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung tranh (cụm từ) Slide 6: cho tranh thay xuất màng hình, yêu cầu học sinh gọi tranh...
 • 22
 • 598
 • 24

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công Ty TNHH san xuÊt vµ th­¬ng m¹i H÷u NghÞ

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công Ty TNHH san xuÊt vµ th­¬ng m¹i H÷u NghÞ
... cng c Cụng ty quan tõm Cụng ty ó xõy dng h thng kho tng tng i tt m bo nguyờn vt liu t c trụng coi cn thn khụng xy tỡnh trng hng húc hay mt mỏt - V c bn h thng s k toỏn, ti khon Cụng ty s dng theo ... Cụng ty ó ỏp dng hỡnh thc NKCT theo h thng ti khon hin hnh õy l hỡnh thc k toỏn rt phự hp vi qui mụ sn xut ca Cụng ty 3.1.2 Nhc im: Song bờn cnh cỏc thnh tớch t c, k toỏn vt liu ca Cụng ty cũn ... 3.2 PHNG HNG HON THIN K TON NGUYấN VT LIU CễNG TY TNHH sản xuất thơng mại hữu nghị Qua nghiờn cu lý lun v thc tin cụng tỏc k toỏn vt liu Cụng ty, khụng ngng hon thin v phỏt huy vai trũ ca cụng...
 • 4
 • 111
 • 0

Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công Ty TNHH s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i H÷u NghÞ

Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công Ty TNHH s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i H÷u NghÞ
... thng xuyờn cung cp vt liu cho Cụng ty: + Cụng ty Thanh Phng ( bt mu) + Cụng ty Cao Sn ( St, thộp ) + Cụng ty Oranges (ng c) + Cụng ty c phn cụng nghip ụng + Cụng ty c phn xõy lp v Sn xut c khớ Phỳ ... 2007 043573 Đơn vị bán hàng: Công ty Thanh Phụng Địa chỉ: 444 Đội cấn Ba đình Hà nội Mã số thuế: 0100507883-1 Họ tên ngời mua hàng: Nguyễn Xuân Ngọc Đơn Vị: Công ty TNHH sản xuất thơng mại Hữu ... 6.509.654 hàng Tiền tiền thuế GTGT toán 6.835.137 Số tiền chữ:( Sáu triệu, tám trăm ba mơi lăm ngàn trăm ba mơi bảy đồng) Ngời mua hàng (Ký, họ tên) Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký,...
 • 44
 • 231
 • 0

Tổng quan về Công ty TNHH s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i H÷u NghÞ

Tổng quan về Công ty TNHH s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i H÷u NghÞ
... Cụng ty: * Ngun nhõn lc cụng ty : õy l iu tt yu ht sc quan trng quyt nh n s thnh cụng hay tht bi ca cụng ty Chớnh vỡ th, t thnh lp Cụng ty khụng ngng u t phỏt trin ngun nhõn lc Hng nm cụng ty t ... cng l mt iu kin quan trng cụng ty phỏt trin vng mnh Cụng ty xỏc nh c rng ngi l nn tng quan trng vng chc to nờn s thnh cụng ca Cụng ty Tt c 100% cụng nhõn viờn vo lm vic ti cụng ty u ó c o to c ... cha, thit k cỏc cụng trỡnh ca Cụng ty - Nh khỏch cú nhim v tip khỏch n giao dch vi Cụng ty - Ca hng bỏn v gii thiu sn phm ca Cụng ty Cỏc b phn ca Cụng ty ó to c mi quan h mt thit luụn h tr cho gii...
 • 13
 • 213
 • 0

Gián án Phương pháp dạy Tiếng Anh Th

Gián án Phương pháp dạy Tiếng Anh Th
... việc thu hút trẻ học môn tiếng Anh Tuỳ hoàn cảnh th i gian, địa điểm điều kiện vật chất tinh th n cụ th mà giáo viên sáng tạo cách giảng dạy tiếng Anh cho tiết học Đổi phương pháp dạy tiếng Anh ... có bán nhà sách lớn với giá từ 10.000 đến 24.000đ/đĩa, dễ mua dễ sử dụng Đổi phương pháp dạy tiếng Anh tiểu học Sáng tạo phương pháp dạy học tiếng Anh hội đồng Anh - Những phút đầu tiên, th y ... phương pháp dạy tiếng Anh tiểu học bậc học Như vậy, tạo khả tư phát triển khả học tập cách độc lập, tạo niềm say mê, th ch th cho th y trò trình giảng dạy học tập môn tiếng Anh Nhiều phương pháp dạy...
 • 9
 • 317
 • 2

Nghiên cứu các yếu tố anh hưởng đến cung và độ co giãn của cung theo giá cà phê tại công ty cà phê tháng 10 và công ty cà phe thắng lợi tỉnh đăk lăk

Nghiên cứu các yếu tố anh hưởng đến cung và độ co giãn của cung theo giá cà phê tại công ty cà phê tháng 10 và công ty cà phe thắng lợi tỉnh đăk lăk
... (a) Cung ho n to n không co gi n S Q (b) Cung không co gi n: Hệ số co d n nhỏ Q P P S Q (c) Cung co gi n đơn vị: Hệ số co gi n S P P S (d) Cung co gi n nhiều: hệ số co gi n lớn Q (e) Cung co gi ... co gión c a cung theo giỏ t i Cụng ty c phờ Th ng L i 115 4.5.2 co gión c a cung theo giỏ t i Cụng ty c phờ Thỏng 10 121 4.6 So sỏnh ủ co gión c a cung ủ i v i giỏ t i Cụng ty 2004-2006 ... c a Cty Th ng L i 2004-2006 108 4.4.2 Tỡnh hỡnh giỏ c v l ng tiờu th c a Cty c phờ Thỏng 10 2004-2006 111 4.5 co gión c a cung theo giỏ c phờ t ng quý c a m i Cụng ty 114 4.5.1 co gión...
 • 161
 • 401
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mét sè biön ph¸p tiõt kiöm chi phý vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phèm x©y dùng t¹i c«ng ty tnhh x©y dùng vµ th­¬ng m¹i hoµng anmạo bài anh hùngđề thi tieng anh tổng hợp tiểu họctừ điển tiềng anh bằng hình ảnht×nh h×nh cêp cøu tai n¹n th¦¥ng tých t¹i bönh viön viöt §øc n¡m 2009 2010de kiem tra 1 tiet tieng anh 8 ng anh 8 lần 1tæ chøc ho¹t §éng nhãm trong d¹y häc lþch sö ë tr¦êng trung häc phæ th¤ng vận dụng qua dạy học lịch sử thế giới từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ xvi lớp 10 chương trình chuẩnchí khí anh hùng đọc thêm thề nguyềnthuoc tru sau thao moc anh huo ng den qua trinh sinh truog cua cay luangµy 02 th¸ng 01 n¨m 2009 nî tk 632ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2009kìm theo cng v¨n sè 737 bxd vp ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2008 cña bé x©y dùng vò viöc cng bè h­íng dén ®o bãc khèi l­îng x©y dùng cng tr×nhcon ngu i là m t th c th th ng nhch­¬ng 6 uèn ngang ph¼ng thanh th¼ngtr­êng ®¹i häc ngo¹i th­¬ngCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây