đề thi trắc nghiệm an toàn lao động

bộ đề thi trắc nghiệm an toàn giao thông gồm 75 câu hỏi

bộ đề thi trắc nghiệm an toàn giao thông gồm 75 câu hỏi
... _ Câu – c Câu – a Câu – a Câu – c Câu – b Câu – a Câu – c Câu – c Câu – a Câu 10 – c ĐÁP ÁN Câu 11 – a Câu 12 – c Câu 13 – b Câu 14 – c Câu 15 – a Câu 16 – c Câu 17 – a Câu 18 – c Câu 19 – b Câu ... Muốn phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, học sinh công dân cần phải làm ? a) Tìm hiểu học tập để biết rõ Luật an toàn giao thông đường b) Thận trọng tham gia giao thông đường c) Không đùa ... để thỏa trí tò mò c) Bỏ chạy sợ Câu 18: Hành vi người xe đạp đường không an toàn a Lạng lách đánh võng b Đèo dàn hàng ngang c Cả ý Câu 19: Quy định để đảm bảo an toàn đường ? a) Đi vào đường cấm,...
 • 3
 • 31,147
 • 618

Đề thi trắc nghiệm An toàn điện Đh Sư phạm Kỹ thuật

Đề thi trắc nghiệm An toàn điện Đh Sư phạm Kỹ thuật
... diQntd: a Nhtng viAc hm bAn ngodi rdo chdn cila thiA'tb! dang mang di€n hodc ngodi khodng cdch an todn vdi thidt bi dang mang di|n b Nhrtng viAc hm ffAn ccic thiA'tbi dang kfn dang hoar dQng nhu d0 ... thidt bi di6n cao 6p kh6ng c6t rti6n ld: a' Nhftng vi€c ldm bAn ngoai rdo chiin cila thidt bi dang mang cliQn hoQc ngodi khoring cdch an todn vdi thiAi bi dang mang diAn b Nhrtng vi€c ldm tran ... thdn- cltdn a Tay- thAn- tuY d Chdn- thdn- chAn c Tayphdi- thdn- chdn nhi6unhdt? x6y thidurdo chdn,thidubaochethuocnguyennh6nnio? Tai nanlao dQng nhAntd chtrc b' NguyAn nhanki thuQt a Nguy|n khdc...
 • 28
 • 1,812
 • 16

Câu hỏi thi trắc nghiệm Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện

Câu hỏi thi trắc nghiệm Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện
... tối thi u khoảng cách tối thi u đảm bảo an toàn có tiếp cận đến vật dẫn trần mang điện; ~ Là khoảng cách tối thi u đảm bảo an toàn cho người vận hành mạng điện ; ~ Là khoảng cách tối thi u đảm bảo ... nhân dẫn đến tai nạn điện liên quan đến yếu tố thi t bị ~ Không phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật ~ Không trang bị đầy đủ thi t bị bảo vệ; ~ Tình trạng thi t bị không đảm bảo an toàn; ~ Ý kiến riêng ... $|b| $ Nếu giá trị dòng điện đặt nhau, để đảm bảo tính chọn lọc bảo vệ, thời gian tác động thi t bị bảo vệ phía sau (tính từ nguồn) phải so với thời gian tác động thi t bị bảo vệ trước đó? ~ Bằng;...
 • 41
 • 841
 • 4

bộ đề thi trắc nghiệm kiểm toán có đáp án

bộ đề thi trắc nghiệm kiểm toán có đáp án
... hành kiểm toán, loại kiểm toán loại kiểm toán không thuộc phậm vi phân loại này? Kiểm toán báo cáo tài 2 Kiểm toán nhà nước Kiểm toán độc lập Kiểm toán nội Câu 9: Cuộc kiểm toán tiến hành thu ... Kiểm toán báo cáo kế toán Kiểm toán hoạt động Kiểm toán tuân thủ Kiểm toán báo cáo toán ngân sách Câu 11: Nếu lấy chức liểm toán làm tiêu chí phân loại kiểm toán phân thành: Kiểm toán tuân thủ Kiểm ... chính? Kiểm toán hàng tồn kho Kiểm toán tài sản cố định Kiểm toán nghiệp vụ toán Kiểm toán vôn chủ sở hữu Câu 67: Lập báo cáo kiểm toán thuộc giai đoạn trình kiểm toán? Lập kế hoạch kiểm toán Hoàn...
 • 46
 • 383
 • 0

Tiểu luận môn Toán cho máy tính LOGIC MỜ VÀ ỨNG DỤNG VÀO VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI GIAN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TỰ ĐỘNG

Tiểu luận môn Toán cho máy tính LOGIC MỜ VÀ ỨNG DỤNG VÀO VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI GIAN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TỰ ĐỘNG
... bi thi vi cỏc yu t u vo ó cho s dng cỏc kin thc c s v Logic m Vic xỏc nh thi gian ca bi thi rt quan trng, tt nht l xỏc nh va thi gian hon thnh bi thi Nghiờn cu ny trung vo vic xỏc nh thi gian ... sinh, thi gian cho mi cõu (hoc thi gian tng th cho c thi) , Trong khuụn kh phm vi tiu lun ny, chỳng em ch thc hin ng dng vi giỏ tr u vo l khú ca thi v S lng cõu hi v yu t u cn t c l Thi gian ... viờn cho S lng cõu hi C(y) Hỡnh 3.1 Hm thnh viờn C(y) 3.3.3 Hm thnh viờn cho Thi gian lm bi thi T(z) Hỡnh 3.2 Hm thnh viờn T(z) 33 LOGIC M V NG DNG VO VIC XC NH THI GIAN THI TRC NGHIM KHCH QUAN...
 • 43
 • 435
 • 1

Đề thi trắc nghiệm kế toán có đáp án

Đề thi trắc nghiệm kế toán có đáp án
... TK 627 /Có TK 142 Sai • B) Nợ TK 642 /Có TK 142 Sai • C) Nợ Tk 627 /Có TK 242 Sai • D) Nợ TK 642 /Có TK 242 Đúng Sai Đáp án là: Nợ TK 642 /Có TK 242 Vì: Năm trước xuất dùng CCDC kế toán phản ánh: Nợ ... Bài giảng Kế toán DN – Topica) Câu 18: • [Góp ý] Khi xuất kho thành phẩm đem gửi bán kế toán ghi: Chọn câu trả lời A) Nợ TK 632 /Có TK 155 Sai • B) Nợ TK 157 /Có TKK 155 • C) Nợ TK 151 /Có TKK 155 ... 2.1 Các phương pháp kế toán hàng tồn kho (Bài 3- Bài giảng Kế toán DN – Topica) Câu 15: • [Góp ý] Chi phí vận chuyển mua CCDC nhập kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ kế toán định khoản: Chọn...
 • 10
 • 404
 • 0

Đề thi trắc nghiệm kế toán có đáp án

Đề thi trắc nghiệm kế toán có đáp án
... thực • • phòng kế toán Sai C) Mô hình kế toán nhiều cấp Sai D) Mô hình kế toán nhân viên kế toán đảm nhiệm toàn • công việcSai Sai Đáp án là: Mô hình kế toán cấp Vì: Áp dụng đơn vị quy mô vừa ... Các công việc ghi sổ kế toán cho đối tượng kế toán • phần hành Sai D) Các công việc lập báo cáo kế toán cho đơn vị Sai Sai Đáp án là: Việc thi t kế khối lượng công việc kế toán theo giai đoạn Vì: ... công tác kế toán – Giáo trình Topica) Câu 5: • [Góp ý] Tổ chức máy kế toán tập trung việc xây dựng: Chọn câu trả lời A) Mô hình kế toán cấp Đúng B) Mô hình kế toán mà công việc kế toán thực •...
 • 14
 • 2,640
 • 3

BỘ đề THI TRẮC NGHIỆM môn TOÁN 920 câu FULL đáp án

BỘ đề THI TRẮC NGHIỆM môn TOÁN  920 câu FULL đáp án
... LUYÊN THI MÔN TOÁN `ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ ˜vˆÝÊ*ÀœÊ* Ê `ˆÌœÀÊ /œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“ TH Y TÀI - 0977.413,341 NHÓM CHIA S TÀI NGUYÊN LUYÊN THI MÔN TOÁN ... /œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“ TH Y TÀI - 0977.413,341 NHÓM CHIA S TÀI NGUYÊN LUYÊN THI MÔN TOÁN `ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ ˜vˆÝÊ*ÀœÊ* Ê `ˆÌœÀÊ /œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“...
 • 257
 • 2,008
 • 6

HOT tổng hợp đề thi trắc nghiệm môn toán ôn thi thpt quốc gia năm 2017 có đáp án (mới nhất)

HOT tổng hợp đề thi trắc nghiệm môn toán ôn thi thpt quốc gia năm 2017 có đáp án (mới nhất)
... Số nghiệm phương trình cos     thuộc [ ; 8 ] 2 4 A B C D Câu 43 An Bình tham gia kỳ thi, hai môn trắc nghiệm Vật lý Hóa học Đề thi môn gồm mã đề khác môn thi khác đề khác Đề thi ... tốt nhất! 30 (A) (B) (C) Bà Hiệp nghi cho Toán (13 tuổi) lấy trộm Toán chơi gần Bà Hiệp đòi vào khám nhà Toán Mặc dù Toán không đồng ý song bà Hiệp xông vào nhà lục soát Hành vi bà Hiệp vi phạm ... 111 Sản phẩm công nghiệp Hoa Kỳ đứng hàng đầu giới năm 2004? Khí đốt (A) Điện (B) Dầu thô (C) Than đá (D) Câu 112 Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập năm quốc gia In ôn xia, Mã Lai,...
 • 244
 • 1,039
 • 1

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM môn TOÁN có đáp án (hay)

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM môn TOÁN có đáp án (hay)
... phức z Chọn đáp án A.Số phức Z Phần thực: –4, phần ảo: –3 , môn đung B.Số phức Z Phần thực: 4, phần ảo: , môn đung ĐỀ THI THỬ TOÁN LẦN – THẦYQUANG BABY Page 18 C.Số phức Z Phần thực: ...   x   x  ĐỀ THI THỬ TOÁN LẦN – THẦYQUANG BABY Page 30   x    2x       Mà với điều kiện * nên tập nghiệm bất phương trình S  2; 1 Vậy đáp án D ĐỀ THI THỬ TOÁN LẦN – THẦYQUANG ... ĐỀ THI THỬ TOÁN LẦN – THẦYQUANG BABY Page (2) Tam giác tạo từ điểm cực trị tam giác cân đường cao lớn (3) Điểm uốn độ thị hàm số hoành độ x   (4) Phương trình x  4x   2m  nghiệm...
 • 31
 • 382
 • 0

bo de thi trac nghiem kiem toan co dap an

bo de thi trac nghiem kiem toan co dap an
... sai sốt cần dựa vào chủ yếu: Thời gian xảy gian lận, sai sót Số người liên quan đến gian lận, sai sót Mức độ thi t hại gian lận, sai sót Quy mô báo cáo có gian lận, sai sót Câu 27: Yếu tố cấu ... doanh nghiệp đây, kiện không thuộc phạm vi nói Sự kiện kinh tế phát sinh mối quan hệ doanh ngiệp với bên doanh nghiệp Sự kiện kinh tế phát sinh nội doanh ngiệp Sự kiện kinh tế phát sinh mối quan ... nghiệp vụ toán Câu 63: Phạm vi kiểm toán gì? Sự giới hạn không gian Sự giới hạn thời gian Không gian thời gian Không gian, thời gian đối tượng kiểm toán Câu 64: Khi phân loại kiểm toán theo yếu...
 • 28
 • 394
 • 0

Đề thi trắc nghiệm thanh toán quốc tế

 Đề thi trắc nghiệm thanh toán quốc tế
... hng th nht, s tin, n giỏ (nu cú), t l bo him (nu cú), ngy ht hn, thi hn xut trỡnh chng t, hoc thi hn giao hng cui cựng hoc khong thi gian quy nh cho vic giao hng Yờu cu ngi mua Hn Quc phi ỏp dng ... toỏn nu b chng t phự hp (x) d C (a) v (b) u ỳng 20 Chng t C/O yờu cõu khụng c xuõt trinh ban gục thi phai quy inh a C/O In one copy b One copy of C/O c One copy of C/O - Original Document not acceptable ... liờn quan n ngy giao hng lờn tu, hoc ngy gi hng hoc tip nhn hng cui cựng (tựy tng trng hp) gii hn thi gian xut trỡnh ũi bi thng Chng t ti khụng phi l chng t s hu i vi hng húa, L/C quy nh chng t...
 • 9
 • 5,636
 • 194

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 5 (CÓ CẢ PHIẾU CHẤM)

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 5 (CÓ CẢ PHIẾU CHẤM)
... tính : 13 ,57 x 5, 5 + 13 ,57 + 13 ,57 x 3 ,5 : B 1 357 C 1, 357 D 13 ,57 1 35, 7 Kt qu ca dóy tớnh: (99-97) + ( 95- 93) + + (7 -5) + (3-1) l: C 50 100 B 25 D 45 Khi thc hin biu thc 255 + 45 : 15 x ta c kt ... B s D s Câu 15 : Tâm ngủ lúc 21 giờ, thức dậy lúc 15 phút Hỏi Tâm ngủ ? A 15 phút B 15 phút C 15 phút D 15 phút Câu 16 : 2727 272727 in du >, ...
 • 5
 • 6,176
 • 92

Các vần đề cụ thể về an toàn lao động

Các vần đề cụ thể về an toàn lao động
... Dứa - tên khoa học Ananas comosus Merr hay Ananas sativus sehult - đặc sản nhiệt đới, đứng hàng thứ 10 giới sản lợng loại ăn nhng chất lợng, hơng vị lại đứng hàng đầu đợc mệnh danh "vua hoa " Dứa ... ngặt a) Về đặc tính hình thái nấm mỡ thuộc họ nấm tán, thờng mọc thành cụm hay riêng rẽ, có hình khuy áo, màu trắng Thể nấm mỡ có mũ dày màu trắng hay nâu nhạt Khi mũ hình cầu chuyển dần sang hình ... nấm mỡ mọc thể Nấm mỡ mọc hoàn toàn bóng tối Vi sinh vật: Sự thể nấm mỡ phụ thuộc vào có mặt số loài vi sinh vật có đất phủ mà điển hình Pseudomonas pulita Nếu đất phủ đợc tiệt trùng thể không...
 • 119
 • 567
 • 2

Chuyên đề 7: Quản lý an toàn lao động, Môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình pot

Chuyên đề 7: Quản lý an toàn lao động, Môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình pot
... triển rủi ro, phân loại rủi ro nhận dạng rủi ro 2.3 Lập kế hoạch quản rủi ro kế hoạch ứng phó rủi ro 2.4 Các biện pháp kiểm soát rủi ro 2.5 Quản rủi ro dự án xây dựng 2.6 Công tác quản rủi ... khối lợng, tiến độ, an toàn lao động môi trờng XD (Kh điều 45, LXD) - Công trình xây dựng đợc khởi công có biện pháp để bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trờng trình thi công xây dựng (Mục 6, Điều 72, ... rủi ro dự án xây Việt Nam QUN Lí AN TON LAO NG, MễI TRNG XY DNG 1.1 Quyn v trỏch nhim ca cỏc bờn qun an ton lao ng v mụi trng xõy dng 1.1.1 Quyền nghĩa vụ chủ đầu t xây dựng công trình -...
 • 51
 • 2,699
 • 36

Xem thêm

Từ khóa: thi trac nghiem an toan lao dongđề thi trắc nghiệm an toàn giao thông cấp tiểu họcđề thi trắc nghiệm an toàn và bảo mật thông tinđề thi trắc nghiệm an toàn điệnbộ đề thi trắc nghiệm an toàn giao thôngđề thi trắc nghiệm an toàn giao thôngđề thi trắc nghiệm an toàn giao thông tiểu họctrac nghiem an toan lao dongbộ đề thi trắc nghiệm an toàn tiết kiệm điệnđề thi trắc nghiệm an toàn mạngcau hoi trac nghiem an toan lao dongtrac nghiem an toan lao dong co dap antrac nghiem an toan lao dong diencâu hoi trac nghiem an toan lao đông va vê sinh môi truongdap an de thi trac nghiem an toan dienHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnLuyện tập Trang 23Bảng nhân 6Tuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?Bài 17. u, ư