HACCP trong sản xuất vang nho

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VANG NHO

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VANG NHO
... cách Thành phố Hồ Chí Minh 360 km Cơng nghệ sản xuất rượu vang nho 3.1 Ngun liệu 3.1.1 Nho Nho loại lý tưởng để chế biến rượu vang rượu vang nho loại rượu vang tiếng người phương Tây phương Đơng ... dựng nhà máy sản xuất rượu vang nho nhu cầu cần thiết Và kết đề tài “Thiết kế nhà máy sản xuất rượu vang nho với hy vọng Việt Nam đất nước có tên tuổi hàng ngũ nhà sản xuất rượu vang giới http://www.ebook.edu.vn ... thích hợp, rượu vang có tác dụng tốt cho sức khoẻ chữa số bệnh http://www.ebook.edu.vn -3- TKNM VANG NHO GVHD: NGUYỄN KÍNH CHƯƠNG II QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU VANG NHO Nho Tiếp nhận, phân...
 • 44
 • 268
 • 0

KHảO SáT ảNH HƯởNG CủA MộT Số CHủNG NấM MEN TRONG SảN XUấT VANG THANH LONG

KHảO SáT ảNH HƯởNG CủA MộT Số CHủNG NấM MEN TRONG SảN XUấT VANG THANH LONG
... nhau, l chủng nấm men có khả lên men môi trờng có độ đờng, độ cồn cao v tạo sản phẩm có độ cồn cao chủng nấm men khác (Fleet, 2003) Nh vậy, trình lên men quy trình sản xuất vang long chủng nấm men ... nm men sn xut vang long Trong nghiên cứu ny, khảo sát ảnh hởng chủng nấm men khác v tỉ lệ phối trộn chúng đến trình lên men rợu vang long VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1 Vật liệu Thanh long ... dụng 50% (v/v) nấm men S ovifomis, 50% (v/v) nấm men S vini - Công thức (CT6): sử dụng 75% (v/v) nấm men S ovifomis, 25% (v/v) nấm men S vini KếT QUả V THảO LUậN Trong công thức lên men công thức...
 • 7
 • 336
 • 2

Tài liệu BÁO CÁO " KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM MEN TRONG SẢN XUẤT VANG THANH LONG " docx

Tài liệu BÁO CÁO
... nm men sn xut vang long Trong nghiên cứu ny, khảo sát ảnh hởng chủng nấm men khác v tỉ lệ phối trộn chúng đến trình lên men rợu vang long VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1 Vật liệu Thanh long ... nhau, l chủng nấm men có khả lên men môi trờng có độ đờng, độ cồn cao v tạo sản phẩm có độ cồn cao chủng nấm men khác (Fleet, 2003) Nh vậy, trình lên men quy trình sản xuất vang long chủng nấm men ... loại sản phẩm tơng tự, nên khảo sát thêm khả phối trộn loại nguyên liệu khác nhau, nh việc sử dụng chủng nấm men phân lập từ tự nhiên để tạo dòng sản phẩm Đồng thời nên khảo sát thêm giống long...
 • 7
 • 307
 • 2

Tài liệu BÁO CÁO " KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM MEN TRONG SẢN XUẤT VANG THANH LONG " pptx

Tài liệu BÁO CÁO
... nm men sn xut vang long Trong nghiên cứu ny, khảo sát ảnh hởng chủng nấm men khác v tỉ lệ phối trộn chúng đến trình lên men rợu vang long VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1 Vật liệu Thanh long ... nhau, l chủng nấm men có khả lên men môi trờng có độ đờng, độ cồn cao v tạo sản phẩm có độ cồn cao chủng nấm men khác (Fleet, 2003) Nh vậy, trình lên men quy trình sản xuất vang long chủng nấm men ... loại sản phẩm tơng tự, nên khảo sát thêm khả phối trộn loại nguyên liệu khác nhau, nh việc sử dụng chủng nấm men phân lập từ tự nhiên để tạo dòng sản phẩm Đồng thời nên khảo sát thêm giống long...
 • 7
 • 330
 • 2

TIỂU LUẬN: HACCP trong sản xuất cacao hòa tan potx

TIỂU LUẬN: HACCP trong sản xuất cacao hòa tan potx
... cho nhà sản xuất thực phẩm xuất mà cho chung xí nghiệp sản xuất thực phẩm nội địa Cacao thực phẩm giàu chất dinh dưỡng người Do q trình sản xuất phát sinh nhiều mối hại làm giảm chất lượng sản phẩm ... người tiêu dùng Trong phần tiểu luận ta đề cập đến HACCP sản xuất cacao hồ tan ĐIỀN THỊ ĐĂNG CHÂU Trang PHẦN : SƠ LƯỢC Q TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CACAO Nơng dân Maya người trồng cacao cách hợp lý ... vào sản xuất nhiễm vào sản phẩm gây hư hỏng sản phẩm Nếu bảo quản nhiệt độ q cao làm cho đường bị biến tính, đưa vào sản xuất sản phẩm có mùi vị xấu, khơng đạt u câu Do đường trước đưa vào sản xuất...
 • 15
 • 277
 • 1

dựng haccp trong sản xuất suất ăn bệnh lý tại khoa dinh dưỡng bệnh viện nhân dân gia định

dựng haccp trong sản xuất suất ăn bệnh lý tại khoa dinh dưỡng bệnh viện nhân dân gia định
... đa số bệnh nhân nhân viên bệnh viện, em tiến hành nghiên cứu đề tài “Xây dựng HACCP sản xuất suất ăn bệnh khoa Dinh dưỡng bệnh viện Nhân dân Gia Định Thực tế cho thấy, suất ăn bệnh tập ... 1.2 Khoa Dinh dưỡng  Giới thiệu khoa: Khoa Dinh dưỡng thuộc khối cận lâm sàng bệnh viện Nhân dân Gia Định, nhiệm vụ khoa : o Tư vấn Dinh dưỡng : chế độ ăn bệnh cho bệnh nhân xuất viện bệnh nhân ... Phần Nội dung khảo sát thực tế ban đầu sản xuất suất ăn bệnh khoa dinh duỡng  Phần Thiết lập hệ thống quản chất lượng theo HACCP sản xuất suất ăn bệnh  Kết luận kiến nghị Các kết đạt...
 • 165
 • 2,039
 • 13

rượu vang, nho và nấm men dùng trong sản xuất rượu vang

rượu vang, nho và nấm men dùng trong sản xuất rượu vang
... TRONG SẢN XUẤT RƯU VANG 2.1.1 Rượu vang Rượu vang nho sản phẩm thu đường lên men cồn từ dòch nho Rượu vang nho sản xuất từ giống nho riêng biệt, từ hỗn hợp hai hay ba giống nho khác Vì sản phẩm vang ... QUAN VỀ RƯU VANG, NHO VÀ NẤM MEN DÙNG TRONG SẢN XUẤT RƯU VANG 2.1.1 Rượu vang .3 Nhóm rượu vang gas Nhóm rượu vang có gas .3 2.1.2 Nho ... nấm men trình lên men rượu vang, sử dụng nấm men tự nấm men cố đònh gel alginate 70 Bảng 4.17: nh hưởng hàm lượng đường ban đầu đến hàm lượng đường sót trình lên men rượu vang, sử dụng nấm men...
 • 148
 • 908
 • 2

Sử dụng chế phẩm enzyme trong sản xuất rượu vang nho

Sử dụng chế phẩm enzyme trong sản xuất rượu vang nho
... sử dụng enzyme Cơ chất enzyme Đặc tính chế phẩm enzyme Yêu cầu chế phẩm enzyme Tác dụng chế phẩm enzyme giai đoạn quy trình công nghệ Sử dụng chế phẩm enzyme phương hướng có triển vọng sản xuất ... đó, sản xuất rượu vang, chế phẩm không đưa vào nho nghiền mà đưa vào dịch nho nhằm giảm lượng polime rượu vang  Đun nóng nho nghiền, làm tăng hàm lượng polime dịch nho, việc sử dụng chế phẩm enzyme ... HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM ENZYME ĐẾN CHẤT LƯỢNG RƯỢU VANG Rượu vang sản xuất từ nho nghiền dịch nho xử lý chế phẩm enzyme có vị tốt, cảm quan tốt, hương đặc trưng  Thời gian tiếp xúc nho nghiền chế độ...
 • 60
 • 689
 • 7

Đề tài Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến động học quá trình lên men chính trong sản xuất rượu vang nho , sử dụng nấm men cố định trong gelalginate

Đề tài Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến động học quá trình lên men chính trong sản xuất rượu vang nho , sử dụng nấm men cố định trong gelalginate
... CaCl2 Khảo sát ảnh hưởng pH ban đầu đến động học trình lên men Khảo sát động học trình sinh trưởng nấm men Khảo sát động học trình sử dụng chất Khảo sát động học trình hình thành sản phẩm Khảo sát ... ± 2,9 7b 10 0,3 ± 3,5 4b 18 4,8 ± 3,7 0e 11 2,8 ± 2,3 1c 11 7,6 ± 3,3 3c 132 ± 3,6 1d 19 6,8 ± 3,5 4f 228 ± 4,3 6g Nấm men cố đònh Nấm men tự 12 112 212 262 4,3 7 ± 0,0 79b 4,0 2 ± 0,0 82a 4,5 2 ± 0,0 82c 4,7 5 ... tự 18 9,6 ± 4,1 3d 132 ± 5,2 0c 11 7,6 ± 2,9 5b Nấm men cố đònh 4,9 7 ± 0,0 92b 4,0 2 ± 0,0 5a 4,1 2 ± 0,0 36a Nấm men tự 6,0 7 ± 0,1 39c 5,7 5 ± 0,0 35d 5.49 ± 0,0 61e Hàm lượng đường sót (g/L) Tốc độ sử dụng...
 • 63
 • 508
 • 0

Sử dụng các chế phẩm sinh học trong sản xuất rượu vang mít

Sử dụng các chế phẩm sinh học trong sản xuất rượu vang mít
... Phân lo i - Mít thu c lo i dâu t m v i tên khoa h c Artorpus Heterophyllus - Theo Vi t Chương (2000) mít có lo i: mít t mít có r t nhi u gi ng mít m t, mít d a, mít ngh , mít nài, mít t n ,…m ... c- c a rư u vang mít XI I B ng 20 B ng i m mô t ánh giá c m quan ch tiêu mùi c a rư u vang mít XIII B ng 21 B ng i m mô t ánh giá c m quan ch tiêu v c a rư u vang mít XIII B ... ch m nh s sinh s n c a n m men vang Theo nghiên c u c a Miuler-Thurrau, khi: + Hàm lư ng CO2 rư u vang n m men ình tr t 0,25% tr ng lư ng vi c sinh s n c a + Hàm lư ng CO2 rư u vang sinh s n...
 • 90
 • 450
 • 0

Lên men Malolactic trong sản xuất rượu vang

Lên men Malolactic trong sản xuất rượu vang
... tài liệu : Lên men malolactic sản xuất rượu vang 2- GIỐNG VI KHUẨN MALOLACTIC TRONG SẢN XUẤT RƯU VANG 12345H  Điều kiện sử dụng: tùy điều kiện lên men cụ thể phần TÁC NHÂN LÊN MEN MALOLACTIC ... Lên men malolactic sản xuất rượu vang 3- HỆ THỐNG THIẾT BỊ 12345HB phần CHUYỂN HÓA ACID MALIC THÀNH LACTIC TRONG SẢN XUẤT VANG 22 / 06 / 2007 24 Tổng quan tài liệu : Lên men malolactic sản xuất ... 2007 Tổng quan tài liệu : Lên men malolactic sản xuất rượu vang 2- GIỐNG VI KHUẨN MALOLACTIC TRONG SẢN XUẤT RƯU VANG 12345H  Yêu cầu tuyển chọn giống vi khuẩn lên men ML  Tiêu chí 1: hoạt tính...
 • 37
 • 1,509
 • 24

Lên men Malolatic trong sản xuất rượu vang

Lên men Malolatic trong sản xuất rượu vang
... 1.2.2 Vò trí lên men malolactic quy trình sản xuất rượu vang Trong công nghiệp sản xuất rượu vang, trình lên men malolactic tiến hành sau lên men chính, dòch lên men thu gọi vang non” tiến hành ... 3.5 Sơ đồ đường hình thành ester nấm men lên men rượu vang Lên men malolactic sản xuất rượu vang CHƯƠNG 3: QUÁ TRÌNH LÊN MEN MALOLACTIC 46 Trong lên men vang tích tụ ester có độ sôi thấp lẫn ... chủng lên men acid malic có 7% số chủng lên men đường; pH 3,2 có 31% số chủng lên men acid malic 12% số chủng lên men đường Ở Lên men malolactic sản xuất rượu vang CHƯƠNG 2: TÁC NHÂN LÊN MEN MALOLACTIC...
 • 115
 • 1,347
 • 15

Nghiên cứu khả năng cố định nấm men Saccharomyces cerevisia trên táo và ứng dụng trong sản xuất rượu vang dâu tằm

Nghiên cứu khả năng cố định nấm men Saccharomyces cerevisia trên táo và ứng dụng trong sản xuất rượu vang dâu tằm
... nấm men ứng dụng sản xuất rượu dâu tằm cần thiết 1.2 Tên đề tài Đề tài nghiên cứu khả cố định nấm men Saccharomyces cerevisia táo ứng dụng sản xuất rượu vang dâu tằm 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Trong ... trình cố định nấm men táo ứng dụng nấm men cố định sản xuất rượu vang dâu tằm Chương 2: Nấm men Saccharomyces cerevisiae CHƯƠNG 2: NẤM MEN Saccharomyces cesrevisiae 2.1 Hình thái kích thước Nấm men ... tách cấu tử thơm táo vào rượu Một số nghiên cứu việc cố định nấm men sản xuất rượu vang tiến hành năm gần đưa phương pháp cố định sau:  Chuẩn bị nấm men Nấm men Saccharomyces cerevisiae chủng...
 • 98
 • 1,645
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: nấm men trong sản xuất vanghệ thống giám sát haccp trong sản xuất thịt gia cầmcác quá trình lọc trong sản xuất vangthiết lập hệ thống quản lý chất lượng theo haccp trong sản xuất suất ăn bệnh lýnguốn vốn sử dụng trồng sản xuất của nhóm hộhaccp trong sản xuấtnho trong sản xuất rượu vangvi sinh vật trong sản xuất rượu vangứng dụng vi sinh vật trong sản xuất rượu vanghệ vi sinh vật trong sản xuất rượu vangkhảo sát quá trình lên men malactolactic trong sản xuất rượu vangnhóm tác hại hóa chất độc trong sản xuấtcác thiết bị trong sản xuất rượu vangcách tìm ra độ brix tối ưu trong sản xuất rượu vangnấm men biến đổi gen trong sản xuất rượu vangPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học