GIỚI THIỆU CHUNG cấu TRÚC bộ VI điều KHIỂN

Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật
... C u trúc d li u (data structure) - C u trúc d li u gì? C u trúc d li u cách t ch c lưu gi d li u cho hi u qu nh t - Th hi u qu ... x2 …… tn xn } Ki u d li u có c u trúc • Xây d ng c u trúc d li u ñ bi u di n d li u c a ñi m m t ph ng struct pointType { double x; double y; } • Xây d ng c u trúc d li u ñ bi u di n d li u c ... start; end; Ki u d li u có c u trúc • Xây d ng c u trúc d li u ñ bi u di n sinh viên (5’) struct studentType { char name[100]; int age; bool sex; } • Xây d ng c u trúc d li u ñ bi u di n danh sách...
 • 37
 • 270
 • 0

Tài liệu Chương 1: Giới thiệu các cấu trúc lập trình pptx

Tài liệu Chương 1: Giới thiệu các cấu trúc lập trình pptx
... Chương Giới thiệu cấu trúc lập trình SPKT – Nguyễn Đình Phú Cấu trúc ASMBL PHẦN MỀM LẬP TRÌNH CÁCH THIẾT KẾ MÔ PHỎNG CHỨC NĂNG TỔNG HP LIỆT KÊ ... ARRAY) Như trình bày, cấu trúc CPLD cách mà thành phần bên tổ chức xếp Cấu trúc họ Cool Runner II Xilinx dựa vào cấu trúc mảng logic lập trình PLA (Programmable Logic Array) tốt cấu trúc PAL (Programmable ... Chương Giới thiệu cấu trúc lập trình SPKT – Nguyễn Đình Phú với SPLD dùng công nghệ xử lý EEPROM Kiểu lập trình hệ thống ISP (In-System Programmable) dùng giao tiếp chuẩn JTAG Hình 1-11 Cấu trúc...
 • 50
 • 451
 • 6

GIỚI THIỆU MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT pdf

GIỚI THIỆU MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT pdf
... quan Kết luận   Sự liên quan CTDL giải thuật: Cấu trúc liệu cụ thể: chọn giải thuật Giải thuật cụ thể: chọn cấu trúc liệu Cấu trúc liệu trừu tượng:  Dữ liệu cụ thể bên  Các phương thức: ... Giới thiệu    Môn học giới thiệu  Các cấu trúc liệu  Các giải thuật điển hình cấu trúc liệu Dùng phương pháp hướng đối tượng Ngôn ngữ lập ... tiết Chương 1: Tổng quan 13 CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT Chương 1: Tổng quan Giải toán phần mềm Xác định toán Thiết kế phần mềm Thiết kế liệu Thiết kế phân tích giải thuật Lập trình gỡ rối Kiểm...
 • 33
 • 321
 • 0

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về cấu trúc máy tính rong lập trình hợp ngữ

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về cấu trúc máy tính rong lập trình hợp ngữ
... ROM RAM Bus h thng CPU Giao tip nhp Giao tip xut Thit b nhp: - Bn phớm - Chut - Scanner - a Thit b xut: - Mn hỡnh - Mỏy in - Mỏy v - a Thit b ngoi i Hỡnh 1.3 S mt h thng mỏy tớnh S ca mt ... phn cng hay vi chng trỡnh: - Cỏc lnh nhõn, chia s nguyờn - Cỏc lnh x lý du chm ng - Cỏc lnh gi th tc v quay v t lnh gi th tc - Cỏc lnh m - Cỏc lnh qun lý chui ký t - Cỏc c trng lm tng tc tớnh ... X CF - OF (Overflow - trn): OF = xỏc nh trn s hc, xy kt qu vt ngoi phm vi biu din - DF (Direction- hng): xỏc nh hng chuyn chui, DF = CPU lm vic vi chui theo th t t phi sang trỏi v ngc li - IF...
 • 130
 • 352
 • 1

Bài giảng Lập trình căn bản: Phần 1 GIỚI THIỆU VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - Võ Duy Tín

Bài giảng Lập trình căn bản: Phần 1 GIỚI THIỆU VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - Võ Duy Tín
... Language 10 10 011 0 011 1 011 0 0 010 011 0 00000000 11 111 010 11 111 010 010 011 10 10 10 011 0 11 10 011 0 10 010 110 11 0 011 10 0 010 111 0 10 10 011 0 010 011 10 11 111 010 011 0 011 0 010 011 10 10 00 011 0 etc Hợp Ngữ (Assembly language) ... Nhập vào số a b hệ số pt: ax+b=0 – Cho biết nghiệm phương trình Các Cấu Trúc Suy Luận Cơ Bản Của Giải Thuật (1) Tuần tự (Sequential): Cấu Trúc Suy Luận Cơ Bản Cấu trúc lặp (Repeating) Cấu trúc ... Các đặc trưng giải thuật Ngôn ngữ biểu diễn giải thuật Một số giải thuật Các cấu trúc suy luận giải thuật Từ giải thuật đến chương trình Khái Niệm Giải Thuật – Ví dụ: Hoán đổi chất lỏng bình A (nước...
 • 26
 • 414
 • 0

LẬP TRÌNH CĂN BẢN - GIỚI THIỆU VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬ doc

LẬP TRÌNH CĂN BẢN - GIỚI THIỆU VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬ doc
... với cấu trúc câu lệnh ngôn ngữ lập trình Ví dụ: Giải thuật giải phương trình bậc ax+b=0 Nhập vào a, b l If a==0 then If b==0 then Kết luận phương trình vô số nghiệm else Kết luận phương trình ... S hình 12 Các Cấu Trúc Suy Luận Cơ Bản Của Giải Thuật (2) Một Số Giải Thuật Cơ Bản (2) l Ví dụ 2: Yêu cầu: l l l Cấu trúc lặp (Repeating) Lặp lại thực công việc không nhiều lần vào điều kiện ... cấu trúc kiểu liệu mà giá trị kết hợp giá trị khác” l Ví dụ : Kiểu chuỗi ký tự C kiểu có cấu trúc l Ví dụ: char *chuoi = “Chao cac ban!”; l Kiểu liệu sơ cấp Kiểu liệu cấu trúc 17 Kiểu Dữ Liệu...
 • 7
 • 163
 • 0

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT PLD & ASIC - CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CÁC CẤU TRÚC LẬP TRÌNH ĐƯỢC pot

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT PLD & ASIC - CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CÁC CẤU TRÚC LẬP TRÌNH ĐƯỢC pot
... Hình Hình 1- 1 Cấu trúc PAL 1- 2 PAL sau lập trình để tạo hàm 1- 3 Cấu trúc GAL 1- 4 Kí hiệu đơn giản cho PAL/GAL 1- 5 Hình cho ví dụ 1- 1 1- 6 Sơ đồ khối PAL/GAL 1- 7 Sơ đồ mạch Macrocell 1- 8 Sơ đồ khối ... PLA 1- 2 1 Sơ đồ cấu trúc Coolrunner II 1- 2 2 Cấu trúc khối chức FB 1- 2 3 Minh họa cho ví dụ 1- 2 1- 2 4 Cấu trúc FPGA 1- 2 5 Các khối CLB FPGA 1- 2 6 Sơ đồ khối module logic FPGA 1- 2 7 Khái niệm LUT lập trình ... dạng vỏ PAL16V8 1- 9 Sơ đồ khối hình dạng vỏ GAL22V10 1- 1 0 Sơ đồ khối CPLD tổng quát 1- 1 1 Cấu trúc CPLD MAX 7000 1- 1 2 Sơ đồ khối mcrocell đơn giản MAX 7000 1- 1 3 Ví dụ cách mở rộng 1- 1 4 Minh họa...
 • 56
 • 679
 • 7

Chương I: Giới thiệu về cấu trúc của IPv6 pdf

Chương I: Giới thiệu về cấu trúc của IPv6 pdf
... subnet Bảng sau thể so sánh cấu trúc địa IPv4 với IPv6: III Khảo sát cấu trúc mạng IPv6: Các vấn đề giao tiếp IPv6: khảo sát cách thiết bị giao tiếp với mạng cách IPv6 tham gia vào khảo sát việc ... không đăng ký Chương II: Cách đặt địa IPv6 I Các đặc tính: 1 .Cấu trúc địa IPv6: địa IPv6 dài 128 bit gồm phần dạng thập lục phân phân cách dấu hai chấm (:) Mỗi phần dài 16 bit IPv6 sử dụng dang ... Header hợp lý: Header IPv6 đơn giản hợp lý IPv4 IPv6 có trường địa chỉ, IPv4 chứa 10 trường địa IPv6 header có dạng: IPv6 cung cấp đơn giản hoá sau: · Định dạng đơn giản hoá: IPv6 header có kích...
 • 34
 • 354
 • 0

Giới thiệu tàu Cấu trúc tàu và sức cản

Giới thiệu tàu Cấu trúc tàu và sức cản
... tàu Sức cản tổng cộng RT bao gồm từ nhiều nguồn sức cản khái quát qua ba nhóm sau: 1- Sức cản ma sát 2- Sức cản dư 3- Sức cản không khí Sức cản ma sát sức cản dư phụ thuộc vào thành phần vỏ tàu ... prismatic tàu http://www.biosys.com.vn 117 Phần III: Tàu- Cấu trúc Sức cản Nguyễn Văn Sơn Sức cản dư bao gồm sức cản sóng sức cản xoáy cuộn Sức cản sóng biểu thị phần tổn thất lượng sóng tạo nên đẩy tàu ... sức cản ma sát tăng tỷ lệ với bình phương tốc độ tàu Sức cản ma sát phần sức cản lớn thường chiếm 70.-90 % sức cản toàn tàu tàu tốc độ thấp (tàu dầu tàu hàng rời ) nhỏ 40 % loại tàu cao tốc ( tàu...
 • 70
 • 150
 • 0

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ ĐIỀU 121 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ ĐIỀU 121 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI
... dung Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật nhà Điều 121 Luật đất đai Bố cục Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật nhà Điều 121 Luật đất đai (sau gọi Luật sửa đổi, bổ sung) Luật sửa đổi, bổ sung điều: ... có điều: Điều quy định nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật nhà ở; Điều quy định nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 121 Luật đất đai; Điều quy định hiệu lực thi hành Luật sửa đổi, bổ sung (từ ... hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Nội dung Luật sửa đổi, bổ sung a) Quy định đối tượng sở hữu nhà Việt Nam Điều 126 Quốc hội sửa đổi lần có điểm so với Điều 126 Luật nhà hành, cụ thể là:...
 • 6
 • 230
 • 0

Cấu trúc hệ thống điều khiển phân tán.pdf

Cấu trúc hệ thống điều khiển phân tán.pdf
... 2: Cấu trúc hệ thống 2.1 2.2 2.3 2.4 Cấu trúc HTĐK&GS Mô hình phân cấp chức Các cấu trúc vào/ra Các cấu trúc điều khiển Chương 2: Cấu trúc hệ thống © 2006 - HMS 2.1 Cấu trúc HTĐK&GS HỆ THỐNG ĐIỀU ... lý thông tin ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT Điều khiển trình ĐIỀU KHIỂN CHẤP HÀNH & CẢM BIẾN Cấp trường HỆ THỐNG KỸ THUẬT Chương 2: Cấu trúc hệ thống © 2006 - HMS Mục ₫ích phân cấp Định ... intelligence) Chương 2: Cấu trúc hệ thống © 2006 - HMS 12 2.4 Cấu trúc ₫iều khiển Điều khiển cục bộ/₫iều khiển song song MTĐK MTĐK I/O S MTĐK I/O I/O S A A Dây chuyền Chương 2: Cấu trúc hệ thống S S A A...
 • 20
 • 1,374
 • 9

Giới thiệu tổng quan về lý thuyết điều khiển tự động

Giới thiệu tổng quan về lý thuyết điều khiển tự động
... vật (phỏng sinh vật: bionics), điều khiển học kinh tế thuyết điều khiển tự động: Là sở thuyết điều khiển học kỹ thuật Điều khiển tự động thuật ngữ trình điều khiển đối tượng kỹ thuật mà tham ... ngược lại với trình điều khiển tay (manual) Hệ thống điều khiển tự động: Một hệ thống điều khiển tự động bao gồm phần chủ yếu: Thiết bò điều khiển (TBĐK) - Đối tượng điều khiển (ĐTĐK) - Thiết ... Hình 1.2: Hệ thống điều khiển hở Cơ sở thuyết để nghiên cứu hệ thống hở thuyết relay thuyết ôtômát hữu hạn II PHÂN LOẠI HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG Hệ thống điều khiển phân loại nhiều...
 • 5
 • 974
 • 18

Giới thiệu tính toán thiết kế mạch điều khiển toàn hệ thống

Giới thiệu tính toán thiết kế mạch điều khiển toàn hệ thống
... xung điều khiển cho phép giảm nhỏ xung điều khiển Khi mạch tải có điện cảm lớn dòng điện tải it tăng chậm nên phải tăng độ rộng xung điều khiển -Yêu cầu độ tin cậy mạch điều khiển: Mạch điều khiển ... =100V Thiết kế nguồn cung cấp -15V: Sơ đồ nguồn cung cấp -15V nh sau: 12 Đồ án điện tử công suất D9 LM7815 U1=220V U2 D10 II C7 C8 Tổng hợp mạch điều khiển cho tàon hệ thống: Sơ đồ mạch điều khiển ... có đặc tính quan hệ điện áp cực điều khiển dòng điện chạy qua cực điều khiển U đk= f(Iđk) Quan hệ chúng đợc biểu diễn nh sau: Do sai lệch thông số chế tạo điều kiện làm việc T loại có đặc tính...
 • 18
 • 1,207
 • 6

Các bộ vi điều khiển 8051

Các bộ vi điều khiển 8051
... 8051 1.2.3 thành vi n khác họ 8051 Có hai vi điều khiển thành vi n khác họ 8051 8052 8031 a- Bộ vi điều khiển 8052: Bộ vi điều khiển 8052 thành vi n khác họ 8051, 8052 có tất đặc tính chuẩn 8051 ... ngắt Số lợng 4K byte 128 byte 32 1.2.2 Bộ điều khiển 8051 Bộ vi điều khiển 8051 thành vi n họ 8051 Hãng Intel ký hiệu nh MCS51 Bảng 3.1 trình bày đặc tính 8051 ETC INTERRUPT CONTROL ON - CHIP ... Grehan vi t tạp BYTE tháng 9.1994; WWW Byte Com để biết trao đổi tuyệt vời vi điều khiển) Điều thú vị số nhà sản xuất vi điều khiển xa tích hợp chuyển đổi ADC ngoại vi khác vào vi điều khiển Bảng...
 • 8
 • 676
 • 15

Nghiên cứu, thiết kế hệ điều hành trên bộ vi điều khiển 8 bít

Nghiên cứu, thiết kế hệ điều hành trên bộ vi điều khiển 8 bít
... 01 78 70 68 60 58 50 48 40 38 30 28 20 18 10 08 00 Dành cho ghi đặc biệt (SFR) Bank Bank Bank ghi (mặc đònh cho R0 -R7) RAM 80 Các ghi chức -34- b Bé nhí d÷ liƯu ngoµi Port D0-D7 74HC373 EA 80 51 ... hiƯn - 28- Ch−¬ng - Vi ®iỊu khiĨn vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh cho vi ®iỊu khiĨn 2.1 Vi ®iỊu khiĨn 2.1.1 Vi xư lý vµ vi ®iỊu khiĨn Bé vi xư lý ®· cã lÞch sư ®êi tõ 1971 Intel giíi thiƯu bé 80 80 dïng ... 26 Ch−¬ng - Vi ®iỊu khiĨn vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh cho vi ®iỊu khiĨn 28 2.1 Vi ®iỊu khiĨn 28 2.1.1 Vi xư lý vµ vi ®iỊu khiĨn 28 2.1.2 Tỉ chøc bé nhí cđa vi ®iỊu khiĨn...
 • 86
 • 464
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cấu trúc của vi điều khiển 8051cấu trúc họ vi điều khiển 8051giới thiệu tổng quan về họ vi điều khiển 8051sơ đồ cấu trúc của vi điều khiển được trình bày ở hình 4 1 các thanh ghi có trong vi điều khiển bao gồmcấu trúc của vi điều khiển dspic30f4011giới thiệu khái quát về hộ vi điều khiển msp430giới thiệu chung về bộ vi điều khiểngiới thiệu về bộ vi điều khiển 8051giới thiệu cấu trúc hệ thống điều khiển tự động đèn tín hiệu giao thôngsơ đồ cấu trúc của một bộ vi điều khiển 8 bitcấu trúc bộ vi xử lýgiới thiệu về cấu trúc phần cứng máy tínhgiới thiệu chung về kinh tế vĩ môcấu trúc bộ vi xử lý công nghệ caocấu trúc bộ vi xử lý 8086CSA viet17012010 DCdia chidoc 2Hướng dẫn quay màn hình (2)interview MEMO sample goodmarket leader coursebooks and audio full1MGTA 66Microsoft word training manualML newedition intermediateMOS WORD PreTEST (3)bài tập trắc nghiệm chủ đề tổ hợp – xác suất có đáp án và lời giải chi tiếtnhac tru tinhphieu dang ky thi mosPrevious chaptertraining 1 question (2)Ebook Sinh lý thực vật nông nghiệp Phần 2Nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm nội thất trên thị trường miền Bắc của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phú Hưng64 tinh huong su pham va cach giai quyetTập đồ tiếng Anh (alphabet)Biên bản bầu BCH chi đoàn