ĐỊA kỹ THUẬT và địa kỹ THUẬT môi TRƯỜNG

luận văn kỹ thuật môi trường Đánh giá hiện trạng tình hình quản lý môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận Hà Nội

luận văn kỹ thuật môi trường Đánh giá hiện trạng và tình hình quản lý môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận Hà Nội
... thải làng nghề, nước thải y tế 3.2.3 Tình hình quản môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận Nội - Tình hình quản môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy trước có ... vực sông Nhuệ - sông Đáy đoạn chảy qua địa phận Nội - Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận Nội: nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước ... trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận Nội - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường hiệu công tác quản môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận Hà...
 • 83
 • 396
 • 2

MỘT số vấn đề địa kỹ THUẬT môi TRƯỜNG TRONG xây DỰNG hầm tầu điện NGẦM ở VIỆT NAM

MỘT số vấn đề địa kỹ THUẬT môi TRƯỜNG TRONG xây DỰNG hầm tầu điện NGẦM ở VIỆT NAM
... không gian ngầm đô thị phòng tránh tai biến xảy thi công khai thác TĐN Chương trình bao gồm vấn đề sau liên quan đến khía cạnh địa kỹ thuật: - Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ xây dựng ngầm Quy trình ... Báo cáo tổng kết đề tài “Các vấn đề kỹ thuật xây dựng công trình ngầm Đề tài độc lập cấp Nhà nước Viện KHCN Xây dựng thực Chủ trì Đoàn Thế Tường, Hà Nội, 2002 Báo cáo tổng kết đề tài “Nghiên cứu ... giới hạn cho phép chấp nhận Sau số vấn đề cần ý nhằm đảm bảo yêu cầu nói Vấn đề ổn định hầm Hai toán ổn định chu vi hầm ổn định gương hầm - Ổn định chu vi hầm: Xét hầm tròn, bán kính R đất đồng...
 • 7
 • 197
 • 2

luận văn kỹ thuật môi trường Đánh giá thực hiện dự án Duy trì vệ sinh trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội của công ty cổ phần Xanh.DOC

luận văn kỹ thuật môi trường Đánh giá thực hiện dự án Duy trì vệ sinh trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội của công ty cổ phần Xanh.DOC
... ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ ÁN DUY TRÌ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN” CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XANH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẾN NĂM 2010 I Đánh giá thực dự ... THIỆU DỰ ÁN: DUY TRÌ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI” CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XANH I Giới thiệu chung công ty cổ phần Xanh Thực trạng lực hoạt động công ty 1.1 Quy mô công ty Công ty cổ ... xây dựng triển khai dự án 3.Phân loại đánh giá dự án 3.1.Căn vào chủ thể đánh giá dự án phân loại đánh giá dự án thành đánh giá nội đánh giá bên - Đánh giá nội loại đánh giá thực tổ chức thực...
 • 78
 • 199
 • 0

luận văn kỹ thuật môi trường Sử dụng biện pháp thu phí nhằm hạn chế phương tiện giao thông cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội cho mục đích nâng cao chất lượng môi trường

luận văn kỹ thuật môi trường Sử dụng biện pháp thu phí nhằm hạn chế phương tiện giao thông cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội cho mục đích nâng cao chất lượng môi trường
... Chương III: Sử dụng biện pháp thu phí nhằm hạn chế PTGTCN địa bàn Nội CHƯƠNG I: QUẢN Lí MÔI TRƯỜNG BẰNG BIỆN PHÁP SỬ DỤNG PHÍ NHẰM HẠN CHẾ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÁ NHÂN 1.1 Phí môi trường loại ... nghệ nhằm giảm lượng khí thải phương tiện giao thông thải vào môi trường Đú lý lựa chọn đề tài: Sử dụng biện pháp thu phí nhằm hạn chế phương tiện giao thông nhân địa bàn thành phố Nội cho ... trạng sử dụng loại phương tiện giao thông địa bàn Nội 2.2.1 Tổng quan chung tình hình sử dụng phương tiện giao thông 2.2.1.1 Phương tiện giao thông nhân Hiện nay, địa bàn thành phố Nội, ...
 • 87
 • 128
 • 0

Một số thuật ngữ khoa học kỹ thuật môi trường thông dụng

Một số thuật ngữ khoa học và kỹ thuật môi trường thông dụng
... factor hệ số phát thải energy recovery thu hồi lượng engineering (n) kỹ thuật environment môi trường environmental health sức khoẻ môi trường environmental hygiene/sanitation vệ sinh môi trường ... bioaccumulation tích lũy sinh học biochemical oxygen demand (BOD) nhu cầu oxy sinh hóa biomagnification khuếch đại sinh học biodiversity đa dạng sinh học biofiltration lọc sinh học biological nutrient ... hygiene/sanitation vệ sinh môi trường environmental assessment đánh giá môi trường environmental impact assessment (EIA) đánh giá tác động môi trường erosion ăn mòn, xói mòn estuary/estuarine cửa sông evaporate/evaporation...
 • 8
 • 2,168
 • 46

tìm hiểu hệ thống tiêu chuẩn môi trường kỹ thuật môi trường ở Việt nam

tìm hiểu hệ thống tiêu chuẩn môi trường và kỹ thuật môi trường ở Việt nam
... ng tiêu chu n môi trư ng quy chu n môi trư ng c a Vi t Nam CHƯƠNG 2: H TH NG TIÊU CHU N MÔI TRƯ NG VÀ QUY CHU N K THU T MÔI TRƯ NG C A VI T NAM 2.1 L ch s hình thành phát tri n c a tiêu chu n môi ... o v môi trư ng 2005, h th ng tiêu chu n môi trư ng qu c gia c a Vi t Nam bao g m tiêu chu n v ch t lư ng môi trư ng xung quanh tiêu chu n v ch t th i TIÊU CHU N MÔI TRƯ NG QU C GIA VI T NAM Ch ... T NG QUAN V CÔNG C TIÊU CHU N MÔI TRƯ NG 1.1 Khái ni m tiêu chu n môi trư ng: Tiêu chu n môi trư ng công c đ tr c ti p u ch nh ch t lư ng môi trư ng Chúng xác đ nh m c tiêu môi trư ng đ t s lư...
 • 83
 • 318
 • 0

tìm hiểu vê hệ thống tiêu chuẩn môi trường quy chuẩn kỹ thuật môi trường việt nam

tìm hiểu vê hệ thống tiêu chuẩn môi trường và quy chuẩn kỹ thuật môi trường việt nam
... ng tiêu chu n môi trư ng quy chu n môi trư ng c a Vi t Nam CHƯƠNG 2: H TH NG TIÊU CHU N MÔI TRƯ NG VÀ QUY CHU N K THU T MÔI TRƯ NG C A VI T NAM 2.1 L ch s hình thành phát tri n c a tiêu chu n môi ... n Đ tài: Tìm hi u v h th ng tiêu chu n môi trư ng quy chu n môi trư ng c a Vi t Nam 2.4 N i dung tiêu chu n môi trư ng quy chu n k thu t môi trư ng: N i dung c a tiêu chu n môi trư ng quy chu ... a tiêu chu n môi trư ng 15 2.2 S đ i c a quy chu n k thu t môi trư ng 15 2.3 Phân bi t tiêu chu n môi trư ng quy chu n k thu t môi trư ng 16 2.4 N i dung tiêu chu n môi trư ng quy...
 • 83
 • 976
 • 5

BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BỘ MÔN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG

BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BỘ MÔN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
... công nghệ Môi trờng Bách khoa Viện thổ nhỡng nông hoá Sổ tay phân tích đất, nớc, phân bón trồng Nhà xuất bn nông nghiệp, 1998 Trần Tử Hiếu - Giáo trỡnh Hóa phân tích - Trờng ại học khoa học tổng ... III X mu Chng IV m bo cht lng v kim soỏt cht lng phõn tớch mụi trng Chng V Cỏc bi thớ nghim v thc hnh Ti liu tham kho Huỳnh Trung Hi - Bài ging Phân tích môi trờng - Viện Khoa học công ... th mụi trng - Theo UNEP: Chỉ thị môi trờng (CTMT, Environmental Indicator) độ đo tập hợp số số liệu môi trờng thành thông tin tổng hợp (Aggregate) khía cạnh môi trờng quốc gia địa phơng -Theo...
 • 102
 • 1,360
 • 4

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC XỬ LÝ NƯỚC THẢI KDC AN PHÚ GIA

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KDC AN PHÚ GIA
... toán, thiết kế hệ thống cấp & thoát nước xử nước thải KDC An Phú Gia – Quận – TP Hồ Chí Minh” Nhiệm vụ: + Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước + Tính toán thiết kế hệ thống xử nước cấp ... chưa có hệ thống xử nước thải sinh hoạt Nước thải sinh hoạt sau xử (Xử hầm tự hoại) xả trực tiếp sông Dòng ông Tố gây ô nhiễm môi trường nước Việc xây dựng hệ thống xử nước thải sinh ... Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước bẩn + Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước mưa + Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt + Khái toán công trính cấp nước + Khái toán công...
 • 128
 • 1,020
 • 0

Chế tạo mô hình reynolds phục vụ mô học thí nghiệm các quá trình thiết bị cơ học trong kỹ thuật môi trường

Chế tạo mô hình reynolds phục vụ mô học thí nghiệm các quá trình thiết bị và cơ học trong kỹ thuật môi trường
... 1.4.1 Các hình chế tạo tham khảo hình thí nghiệm Reynolds Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 13 Hình 1.1 hình thí nghiệm Reynolds Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 1.4.2 hình thí nghiệm ... giản Vì việc tạo hình nguyên lý, nguyên tắc hoạt động hệ thống hay vấn đề cần thiết cho nhu cầu sinh viên Môn học Thí nghiệm Các trình thiết bị học kỹ thuật môi trường môn học quan trọng ... dạy học tập giáo viên sinh viên nhà trường Được đồng ý Ban chủ nhiệm Khoa, Bộ nhóm chúng em tiến hành thực đề tài Chế tạo hình Reynolds phục vụ môn học Các trình thiết bị học Kỹ thuật môi trường...
 • 34
 • 292
 • 2

Xem thêm