vi điều khiển máy tính PIC16F873 »lập t thiết bị tự chế trên vi điều khiển PIC

Lắp ráp và cài đặt máy tính - CHƯƠNG 6: CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI pptx

Lắp ráp và cài đặt máy tính - CHƯƠNG 6: CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI pptx
... Epson… Máy in kim Máy in phun Máy in laser Phân loại máy in Máy in văn phòng Dot Matrix – Máy in kim Bubble Jet – Máy in phun Laser Jet – Máy in Laser Máy in công nghiệp Máy in đa ch c Máy in ... Máy in nhiệt – Thermal printer Máy in lụa Máy in offset Máy in Offset 12/09/2012 Máy scan Máy scanner thiết bị ngoại vi có khả quét ảnh trang văn lưu ổ cứng máy tính dạng file ảnh Audio Speaker ... Được thiết kế chủ yếu để kết nối máy tính máy in, máy vẽ, máy quét, số thiết bị khác Kết nối chuNn sử dụng đầu nối chân Cổng song song (Parallel): Hay gọi chuNn LPT (Line Printer Terminal) Được thiết...
 • 11
 • 368
 • 2

Thiết kế lắp đặt mạng máy tính cho hệ thống và phần Chia địa chỉ mạng cho các máy tính cũng như các thiết bị cần dùng

Thiết kế lắp đặt mạng máy tính cho hệ thống và phần Chia địa chỉ mạng cho các máy tính cũng như các thiết bị cần dùng
... Trong lĩnh vực máy tính, File Server máy tính liên kết với hệ thống mạng có mục đích cung cấp nơi lưu trữ liệu cho máy tính khác hệ thống mạng Vai trò bật File Server vận hành hệ thống mạng Domain ... computer cho phép truy cập vào hệ thống Domain máy tính Kiểm tra máy trạm: Bây ta kiểm tra User Le Thi Huong gia nhập vào hệ thống Domain từ máy trạm Một điều cần ý máy tính đăng nhập vào phải máy tính ... động cho máy trạm DHCP giao thức cấu hình tự động địa IP Máy tính cấu hình cách tự động giảm việc can thiệp vào hệ thống mạng Nó cung cấp database trung tâm để theo dõi tất máy tính hệ thống mạng...
 • 60
 • 2,368
 • 52

Thiết kế lắp đặt mạng máy tính cho hệ thống và phần Chia địa chỉ mạng cho các máy tính cũng như các thiết bị cần dùng

Thiết kế lắp đặt mạng máy tính cho hệ thống và phần Chia địa chỉ mạng cho các máy tính cũng như các thiết bị cần dùng
... toán chi phí cho thiết bị dây mạng + Cho dải địa chỉ: 172.1.0.0/16 Chia địa cho máy thiết bị theo phương pháp VLSM II: Các thiết bị cần dùng cho việc thiết kế hệ thống mạng - : Máy tính để bàn ... đ Bảng thống kê chi phí cho thiết bị kết nối dây mạng, nẹp mạng đầu mạng cần sử dụng cho hệ thống Như vậy, tổng chi phí cho thiết bị cần sử dụng cho hệ thống 77,317,000 NVD IV: Chia địa mạng Ta ... dài 6m, rộng 6m, cao 4m Vì ta cần tính số máy cho phòng sau tính tổng số máy số thiết bị cần dùng cho hệ thống mạng hai tòa nhà Hình sơ đồ minh họa cách lắp đặt máy cho phòng, với diện tích phòng...
 • 17
 • 449
 • 0

Bài tập lớn môn mạng máy tính " Thiết kế lắp đặt mạng máy tính cho hệ thống - Chia địa chỉ mạng cho các máy tính cũng như các thiết bị cần dùng " potx

Bài tập lớn môn mạng máy tính
... cho thiết bị dây mạng + Cho dải địa chỉ: 172.1.0.0/16 Chia địa cho máy thiết bị theo phương pháp VLSM II: Các thiết bị cần dùng cho việc thiết kế hệ thống mạng - : Máy tính để bàn - : Modem - ... Thiết kế lắp đặt mạng máy tính cho hệ thống A/ Số máy, dây mạng nẹp mạng phòng Trước thực thiết kế mạng, chia địa mạng, ta phải biết số lượng máy tính số thiết bị cần sử dụng cho hệ thống mạng, lượng ... đ Bảng thống kê chi phí cho thiết bị kết nối dây mạng, nẹp mạng đầu mạng cần sử dụng cho hệ thống Như vậy, tổng chi phí cho thiết bị cần sử dụng cho hệ thống 77,317,000 NVD IV: Chia địa mạng Ta...
 • 17
 • 870
 • 1

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 8 potx

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 8 potx
... ASCII Kết có dạng : Nhập ký tự : B Ký tự đứng trước : A Ký tự đứng sau : C Bài : Viết chương trình nhập ký tự hiển thò ký tự thứ có mã ASCII tổng mã ký tự nhập Kết có dạng : 7 /8/ 2011 Chuong Cac ... 4C00H INT 21H …… FIRST DW 1234h SECOND DW 16 385 THIRD DB 10,20,30,40 7 /8/ 2011 Chuong Cac phep dinh vi dia chi 39 Bài tập Lập trình Bài : Viết chương trình nhập ký tự Hiển thò ký tự đứng trước ký ... chạy chương trình sau : Chép số nguyên kiểu Word đòa 0120h vào đòa 0130h Cho biết giá trò AX sau lệnh sau thực thi : MOV AX, ARRAY1 INC AX ADD AH, SUB AX, ARRAY1 …… ARRAY1 DW 10h, 20h 7 /8/ 2011 Chuong...
 • 5
 • 246
 • 0

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 7 pps

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 7 pps
... Ex : PUSH DI ; [SS :SP+1, SS :SP] DI Ex : PUSH CS ; [SS :SP+1, SS :SP] CS 7/ 8/2011 Chuong Cac phep dinh vi dia chi 34 Lệnh POP Cú pháp : POP REG16 POP MEM16 POP SEGREG Lấy liệu từ đỉnh STACK vào ... 7/ 8/2011 DI + BX + 2000h Chuong Cac phep dinh vi dia chi 32 Lệnh XCHG (XCHANGE) Cú pháp : XCHG DEST , SOURCE ý nghóa : hoán chuyển nội dung Reg, Reg ô nhớ Yêu cầu : toán hạng phải kiểu toán hạng ... MEM16 POP SEGREG Lấy liệu từ đỉnh STACK vào toán hạng đòch Ex : POP AX ; AX [SS :SP+1, SS :SP] Ex : POP [BX+1] ; [BX+2, BX+1] 7/ 8/2011 [SS :SP+1, SS :SP] Chuong Cac phep dinh vi dia chi 35 ...
 • 5
 • 319
 • 0

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 6 pot

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 6 pot
... dinh vi dia chi 28 Minh họa lệnh MOV Ex1 : Cho table mảng gồm 10 phần tử dạng byte Table DB 3,5 ,6, 9,10, 29,30, 46, 45,90 Truy xuất phần tử đầu , phần tử thứ thứ mảng: MOV AL, TABLE hay MOV AL, ... dinh vi dia chi 29 Minh họa lệnh MOV Ex2 : MOV AX, DS : [100h] ; chép nội dung 16 bit đòa 100h đoạn DS vào Reg AX Ex3 : MOV AX, [100h] ; chuyển NỘI DUNG Ơ NHỚ 100h vào Reg AX 7/8/2011 Chuong Cac ... chi BP 27 Chú ý Lệnh MOV không làm ảnh hưởng đến cờ Không thể chuyển liệu trực tiếp toán hạng nhớ với nhau, muốn chuyển phải dùng ghi trung gian Không thể chuyển giá trò tức thời vào ghi đoạn,...
 • 5
 • 155
 • 0

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 5 ppt

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 5 ppt
... giải thích lệnh, ta qui ước sau : Dữ liệu bit nhớ : [ đòa ] Dữ liệu 16 bit nhớ : [ đòa +1, đòa ] Để xác đònh rõ hoạt động nhớ , ta phải dùng thêm toán tử PTR sau : bit 16 bit 7/8/2011 : BYTE PTR ... 40h, 2h, 5h SUM DW 7/8/2011 Lấy đòa List vào BX Dựa vào BX để xác đònh phần tử array Khi tính tổng xong, đưa tổng vào biến SUM Chuong Cac phep dinh vi dia chi 24 CHẠY CT DEBUG Ex : Tính tổng ... PTR sau : bit 16 bit 7/8/2011 : BYTE PTR [1000H] : WORD PTR [1000H] Chuong Cac phep dinh vi dia chi 23 Ex : Tính tổng array có phần tử Cách thực : MOV BX, OFFSET LIST MOV AX, MOV AL, [BX] ADD AL...
 • 5
 • 216
 • 0

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 4 doc

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 4 doc
... dinh vi dia chi 17 ĐỊNH VỊ TRỰC TIẾP Địa Offset nhớ chứa liệu tốn hạng nằm trực tiếp câu lệnh địa segment ngầm định chứa DS Ex : MOV BX, [12 34] Nạp nộI dung nhớ có địa DS:12 34  BX 7/8/2011 Chuong ... Đònh vò gián tiếp ghi : EX1 : MOV AX, [SI] Nạp nội dung nhớ mà địa Offset lưu SI địa đoạn lưu DS vào AX EX2 : MOV AX, [BP] Nạp nội dung nhớ mà địa Offset lưu BP địa đoạn lưu ES vào AX 7/8/2011 Chuong ... chi 18 ĐỊNH VỊ CƠ SỞ Địa Offset tốn hạng tính tổng nộI dung ghi BX BP độ dịch Độ dịch số ngun âm dương Địa đọan đoạn 7/8/2011 Chuong Cac phep dinh vi dia chi 19 ĐỊA CHỈ HIỆU DỤNG Toán hạng nhớ...
 • 5
 • 231
 • 0

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 3 pptx

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 3 pptx
... 13 ĐỊNH VỊ TỨC THỜI TỨ THỜ Toán hạng tức thời liệu bit hay 16 bit nằm câu lệnh Dữ liệu xử lý lưu lệnh Ex : MOV CL, 61h ;  toán hạng tức thời Mã máy lệnh B161h Lệnh thực nhanh liệu lấy với lệnh ... Toán hạng (Operand) Toán hạng đích giữ kết (nếu có yêu cầu) sau thi hành lệnh Toán hạng đích ghi hay Bộ nhớ Toán hạng nguồn ghi, nhớ hay giá trò tức thời Toán hạng số tức thời ... đònh liệu lệnh gọi chế đònh vò đòa (addressing mode)  nơi cất liệu Cơ chế chia làm loại : đònh vò ghi, giá trò tức thời nhớ MOV AL, BL ; đònh vò ghi INC BX ; đònh vò ghi Toán hạng Reg Lệnh thực...
 • 5
 • 400
 • 1

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 2 ppsx

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 2 ppsx
... 7/8 /20 11 Chuong Cac phep dinh vi dia chi TOÁN TỬ $ Cho đòa OFFSET phát biểu chứa toán tử $ Thường dùng để tính chiều dài chuổi 7/8 /20 11 Chuong Cac phep dinh vi dia chi TOÁN TỬ PTR Cú pháp : type ... Toán tử SEG Cú pháp : SEG expression Cho đòa đoạn biểu thức expression Expression biến | nhãn | tên segment hay toán hạng nhớ khác 7/8 /20 11 Chuong Cac phep dinh vi dia chi Toán tử OFFSET ... phép thay đổi dạng expression expr biến | toán hạng nhớ type byte , word hay dword Nếu expr nhãn type near hay far Ex : mov ax, word ptr var1 ; var1 toán hạng kiểu Word mov bl , byte ptr var2...
 • 5
 • 260
 • 2

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 1 pptx

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh part 1 pptx
... Toán tử Điểm quan trọng phân biệt toán tử lệnh : Toán tử điều khiển tính toán trò xác đònh lúc dòch dòch Lệnh điều khiển tính toán trò không xác đònh CT thực Ex : toán tử + điều khiển phép ... chi Toán tử logic Not And Not expression Exp1 and exp2 Or Xor Exp1 or exp2 Exp1 xor exp2 Ex : MOV AH , OR AND MOV AL, NOT (20 XOR 0 011 100B) 7/8/2 011 Chuong Cac phep dinh vi dia chi Toán Tử Quan ... trò true ( -1 ) điều kiện toán tử thỏa, ngược lại false false EQ Exp1 EQ exp2 True Exp1 = exp2 NE Exp1 NE exp2 LT Exp1 LT exp2 LE Exp1 LE exp2 True Exp1 exp2 True Exp1 < exp2 nế True Exp1 ...
 • 5
 • 208
 • 0

Bài giảng Cấu trúc máy tính Chương 5: Các thiết bị ngoại vi

Bài giảng Cấu trúc máy tính Chương 5: Các thiết bị ngoại vi
... dung cua chương 5.1 Các thiết bị nhập, xuất liệu 5.2 Các thiết bị lưu trữ liệu 5.1 Các thiết bị nhập, xuất liệu  Các thiết bị nhập Bàn phím  Bàn phím thiết bị nhập thông tin vào cho máy tính xử ... 5.1 Các thiết bị nhập, xuất liệu  Thiết bị xuất liệu:  Thiết bị xuất (Out): Chuyển đổi liệu máy tính xử lý sang dạng liệu người hiểu  Dữ liệu hiển thị (bản mềm): biểu diễn hình thiết bị  ... 1280x1024 Máy in  Nhiệm vụ:  Là thiết bị xuất liệu từ máy tính tạo hardcopy (bản in giấy)  Phân loại:  Máy in ma trận điểm: Dot Matrix  Máy in phun Laser: Laser Jet  Máy in phun màu: InkJet Máy...
 • 49
 • 339
 • 0

Bài tập lớn môn mạng máy tính thiết kế lắp đặt mạng máy tính cho hệ thống chia địa chỉ mạng cho các máy tính cũng như các thiết bị cần dùng

Bài tập lớn môn mạng máy tính thiết kế lắp đặt mạng máy tính cho hệ thống  chia địa chỉ mạng cho các máy tính cũng như các thiết bị cần dùng
... toán chi phí cho thiết bị dây mạng + Cho dải địa chỉ: 172.1.0.0/16 Chia địa cho máy thiết bị theo phương pháp VLSM II: Các thiết bị cần dùng cho việc thiết kế hệ thống mạng - : Máy tính để bàn ... đ Bảng thống kê chi phí cho thiết bị kết nối dây mạng, nẹp mạng đầu mạng cần sử dụng cho hệ thống Như vậy, tổng chi phí cho thiết bị cần sử dụng cho hệ thống 77,317,000 NVD IV: Chia địa mạng Ta ... Nẹp mạng - : Dây mạng SV: Nguyễn Quốc Giang – Lớp CDT1_K5 BT Lớn môn: Mạng máy tính GV hướng dẫn: Trần Đăng Nhàn III: Thiết kế lắp đặt mạng máy tính cho hệ thống A/ Số máy, dây mạng nẹp mạng...
 • 17
 • 455
 • 0

Cách kiểm tra khi máy tính không nhận dạng thiết bị flash USB

Cách kiểm tra khi máy tính không nhận dạng thiết bị flash USB
... như kiểm tra thêm giải pháp đề nghị họ Hoặc trường hợp thử dùng nhiều ổ Flash USB khác cắm vào máy hệ thống không nhận dạng bạn nên dùng đĩa Win để Repair sửa ... thống không nhận dạng bạn nên dùng đĩa Win để Repair sửa lỗi cài lại Win giải vấn đề Bạn tham khảo cách sửa lỗi Windows chế độ Repair: http://www.buaxua.vn/Phan-mem/Cach-sua-l… ...
 • 2
 • 455
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: cách kiểm tra khi máy tính không nhận dạng thiết bị flash usbtình hình lắp đặt thiết bị giám sát hành trìnhdữ liệu hình ảnh thay đổi bởi máy tính hay quay với thiết bịlắp đặt thiết bị tự động đóng cửa gara xeđiều khiển thiết bị từ máy tínhđiều khiển thiết bị từ xa bằng máy tínhhệ thống điều khiển thiết bị từ xa thông qua máy tínhcấu trúc máy tính và lập trình assemblymáy tính cho lập trình viêncấu hình máy tính cho lập trình viêncấu trúc máy tính và lập trình hợp ngữcấu trúc máy tính và lập trìnhthiết bị hát karaoke trên máy vi tínhmáy tính bảng lắp ráp tại việt namgiáo án bài giảng giới thiệu về cấu trúc máy tính rong lập trình hợp ngữbai giang ky thuat dien tu chuong2 + 3GIAO TRINH ky thuat dienSINH TRƯỞNG và PHÁT TRIỂN ở ĐỘNG vậttiểu luận hướng dẫn sử dụng microsoft outlook 2007slide chính sách côngbài tập solidworkGiáo án soạn theo phát triển năng lực lớp 2 mẫu tuan 12giáo trình tính chất vật lý của thực phẩmkhúc xạ ánh sángQuản trị tác nghiệp thương mại quốc tếNghiên cứu xử lý chất thải phóng xạ dạng lỏng bằng phương pháp xi măng hóaTổng hợp và nghiên cứu một số phức chất kim loại chuyển tiếp của phối tử benzamiđin thiosemicacbazon ba càngHoạt động quản lý tri thức trong doanh nghiệpNhững vấn đề thách thức của quản trị trong môi trường kinh doanh hiện đạiVốn góp ở các doanh nghiệp VNbài giảng kháng sinhtài liệu an toàn điệnCÀI đặt và cấu HÌNH ALT n MDAEMON SERVERphân tích độ ẩm trong sản phẩm tiêu dùng bằng phương pháp sấy và chưng cất dung môi (xylen)Phân tích các yếu tố pháp lý để tư vấn cho cá nhân khi quyền nhân thân của cá nhân bị xâm phạm