Ngắt trong vi điều khiển PIC16F877A

ngắt trong vi điều khiển

ngắt trong vi điều khiển
... HOẠT ðỘNG NGẮT CHO PHÉP MỘT NGẮT Khi Reset tất ngắt ñều bị cấm (bị che) có nghĩa ngắt ñược vi ñiều khiển ñáp ứng chúng ñược kích hoạt Các ngắt phải ñược kích hoạt phần mềm ñể vi ñiều khiển ñáp ... ngắt phương pháp thăm dò (polling) Ở phương pháp ngắt, có thiết bị cần phục vụ thiết bị báo cho vi ñiều khiển biết cách gửi tín hiệu ngắt Khi nhận ñược tín hiệu này, vi ñiều khiển dừng công vi c ... phép ñịnh thời quay trở cờ TF ñược bật lên vi ñiều khiển bị ngắt vi c ñang thực nhảy tới bảng véc tơ ngắt ñể phục vụ ISR Bằng cách vi ñiều khiển làm công vi c khác cho ñến ñược thông báo ñịnh thời...
 • 54
 • 72
 • 0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A VÀO TRONG DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG HOÁ

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A VÀO TRONG DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG HOÁ
... nghiên cứu - Tìm hiểu chung cấu trúc thuật toán vi điều khiển PIC16F877A - Ứng dụng vi điều khiển PIC16F877A thực tế Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: PIC16F877A Phƣơng pháp nghiên ... mơ ứng dụng Chính điều em chọn đề tài “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỦA PIC 16F877A VÀO TRONG DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG HÓA” Nhằm giới thiệu cho người cách sử dụng ứng dụng, thuận tiện PIC thực tế Mục đích nghiên ... chủ động, thiết bị tớ giữ vai trị bị động vi c giao tiếp -11- Hình 1.3.3 Truyền nhận liệu chủ/tớ Chƣơng - VI ĐIỀU KHIỂN TRONG DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG HÓA 2.1 Giới Thiệu dây chuyền Dây chuyền tự động...
 • 38
 • 376
 • 0

Tài liệu Chương 7: Khảo sát ngắt của vi điều khiển doc

Tài liệu Chương 7: Khảo sát ngắt của vi điều khiển doc
... Chương 7: Hoạt động ngắt I GIỚI THIỆU : Ngắt sử dụng vi xử lý hay vi điều khiển hoạt động sau: vi xử lý hay vi điều khiển thực chương trình mà ta thường gọi chương trình chính, ... phép vi xử lý hay vi điều khiển đáp ứng nhiều kiện quan trọng giải kiện chương trình khác thực thi Ví dụ: vi điều khiển thực chương trình có liệu từ hệ thống khác gởi đến vi điều khiển ngừng chương ... cho phép ngắt ? Khi ta cho phép ngắt ngắt tác động vi điều khiển ngừng chương trình để thực chương trình phục vụ ngắt, không cho phép dù có tác động đến ngắt vi điều khiển tiếp tục thực chương...
 • 10
 • 457
 • 7

LẬP TRÌNH ROBOT TỰ ĐỘNG ĐƠN GIẢN VỚI VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A

LẬP TRÌNH ROBOT TỰ ĐỘNG ĐƠN GIẢN VỚI VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A
... Trang 3/14 Lập trình Robot tự động đơn giản với PIC16F877A Biên soạn: EM-BOT Robot Team 1.3 Lập trình Đây phần tài liệu Ngôn ngữ lập trình sử dụng C, với trình biên dịch CCS cho vi điều khiển PIC ... Lập trình Robot tự động đơn giản với PIC16F877A Biên soạn: EM-BOT Robot Team 1.2.1 Mạch ngõ vào (cảm biến, nút ấn, công tắc hành trình) Với robot đơn giản, ngõ vào thường ... phần 2 LẬP TRÌNH CHO ROBOT TỰ ĐỘNG DÒ ĐƯỜNG ĐƠN GIẢN Chương trình giúp robot chạy theo vạch trắng màu sậm 2.1 Phần cứng cảm biến quang dò đường Mạch công suất điều khiển động Mạch vi điều khiển: ...
 • 14
 • 682
 • 0

Tài liệu Tự học AVR - phần 4 - Cách dùng Timer trong vi điều khiển AVR doc

Tài liệu Tự học AVR - phần 4 - Cách dùng Timer trong vi điều khiển AVR doc
... là:1,8, 64, 256 10 24 Các Thanh ghi ghi điều Timer/ Counter: - TCCRx: khiển Bít 3,6 –WG00-WG01: Đây bít chọn chế độ Timer. Các giá trị mô tả bảng sau Bảng chọn chế độ Timer: Bít 5 -4 : COM00-COM01: ... –TOIEX : Khi bít set lên cho phép ngắt tràn đoạn chương trình dùng timer1 Timer đếm 16bit nên giá trị đếm tối đa FFFF Trong phần khởi tạo Timer ta khởi tạo xung clock cho đếm 125Khz = 125000 có nghĩa ... động Timer. Bảng mô tả toàn giá trị Chọn chế độ cho xung Clock Thanh ghi cờ ngắt-TIFR: Bít 1-OCFx : Khi hai giá trị bít set lên Bít 1-TVOx : Khi đếm vượt giá trị Top bít set Thanh ghi mặt nạ ngắt-TIMSK:...
 • 6
 • 740
 • 10

thiết kế hệ thống quảng cáo trong vi điều khiển họ 8051

thiết kế hệ thống quảng cáo trong vi điều khiển họ 8051
... quan Vi iu khin h 8051 nghip ỏn tt ti thit k H Thng Qung Cỏo CHNG I TNG QUAN V H VI X Lí 8051 I NHNG C IM C BN H VI X Lí 8051 1.Túm tt v lch s ca 8051 Vo nm 1981, hóng Intel gii thiu mt s b vi ... 1.2 thỡ 8051 l ca 8052, vy tt c mi chng trỡnh vit cho 8051 u chy trờn 8052 nhng iu ngc li l khụng ỳng B vi iu khin 8031: Mt thnh vi n khỏc na ca 8051 l chớp 8031 Chớp ny thng c coi nh l 8051 khụng ... quan Vi iu khin h 8051 nghip ỏn tt vi b nh v cng vo - chng hn vi chớp 8255 Ngoi cũn cú cỏc phiờn bn khỏc v tc ca 8031 t cỏc hóng sn xut khỏc Cỏc b vi iu khin 8051 t cỏc hóng khỏc Mc dự 8051...
 • 89
 • 275
 • 0

tìm hiểu về truyền thông nối tiếp trong vi điều khiển pic18f4520 và thiết kế modul thí nghiệm

tìm hiểu về truyền thông nối tiếp trong vi điều khiển pic18f4520 và thiết kế modul thí nghiệm
... cần thiết (thiết bị tớ truyền ) Chế độ tớ tồn ngắt địa phù hợp Lựa chọn bít chọn ngắt bít start stop I2C vi điều khiển điều khiển vi điều khiển thiết bị ngoại vi khác thông qua địa Khi địa đến vi ... thứ ghi TRISC Sơ đồ kết nối điển hình : Hinh sơ đồ kết nối SPI chủ tớ Hình biểu diễn sơ đồ kết nối vi điều khiển Vi điều khiển chủ (processor 1) khởi tạo trình truyền liệu vi c gửi tín hiệu xung ... Bít SSPEN : bít cho phép truyền thông nối tiếp 1= cho phép cổng nối tiếp thiết lập SCK, SDO, SDI, SS chân cổng nối tiếp 0= không cho phép cổng nối tiếp thiết lập chân chân vào Bít CKP : bít chọn...
 • 83
 • 571
 • 3

LẬP TRÌNH ROBOT TỰ ĐỘNG ĐƠN GIẢN VỚI VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A docx

LẬP TRÌNH ROBOT TỰ ĐỘNG ĐƠN GIẢN VỚI VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A docx
... Trang 3/14 Lập trình Robot tự động đơn giản với PIC16F877A Biên soạn: EM-BOT Robot Team 1.3 Lập trình Đây phần tài liệu Ngôn ngữ lập trình sử dụng C, với trình biên dịch CCS cho vi điều khiển PIC ... Lập trình Robot tự động đơn giản với PIC16F877A Biên soạn: EM-BOT Robot Team 1.2.1 Mạch ngõ vào (cảm biến, nút ấn, công tắc hành trình) Với robot đơn giản, ngõ vào thường ... phần 2 LẬP TRÌNH CHO ROBOT TỰ ĐỘNG DÒ ĐƯỜNG ĐƠN GIẢN Chương trình giúp robot chạy theo vạch trắng màu sậm 2.1 Phần cứng cảm biến quang dò đường Mạch công suất điều khiển động Mạch vi điều khiển: ...
 • 14
 • 2,637
 • 37

tìm hiểu và thiết kế sản phẩm đo nhiệt độ môi trường dùng vi điều khiển pic16f877a

tìm hiểu và thiết kế sản phẩm đo nhiệt độ môi trường dùng vi điều khiển pic16f877a
... hiểu thiết kế sản phẩm Đo nhiệt độ môi trường dùng vi điều khiển Pic16F877A Phạm vi tính khả thi project Như biết, Vi t Nam nước có khí hậu nhiệt đới,khí hậu nóng ẩm nên khâu bảo quản sản phẩm ... đo n đầu trình ổn định nhiệt độ đo nhiệt độ môi trường với dải nhiệt độ đo từ 00C đến 1000C hiển thị led Về tính khả thi project từ kiến thức tiếp thu lớp kiến thức tự tìm hiểu vi c thiết kế ... V } Kết luận Như nêu mục ‘phạm vi project ’ sản phẩm chúng em công đo n đầu trình ổn định nhiệt độ ,sản phẩm nhiều điều ý : thuật toán dài,mạch chưa gọn, mức độ nhạy với nhiệt độ thay đổi đột...
 • 16
 • 452
 • 3

ứng dụng vi điều khiển pic16f877a giao tiếp với máy tính thông qua cảm biến nhiệt lm35 thể hiện nhiệt độ môi trường trên phần mềm visual basic

ứng dụng vi điều khiển pic16f877a giao tiếp với máy tính thông qua cảm biến nhiệt lm35 thể hiện nhiệt độ môi trường trên phần mềm visual basic
... thut vi iu khin : 59 SVTH : NGUYN èNH BO N 2A GVHD : NGễ èNH NGHA III Phn cng : 61 IV Giao din Visual Basic : .64 V Code Visual Basic : .64 VI Code vi iu ... chun giao tip ni tip.USART cũn c gi l giao din giao tip ni tip SCI (Serial Communication Interface) Cú th s dng giao din ny cho cỏc giao tip vi cỏc thit b ngoi vi, vi cỏc vi iu khin khỏc hay vi ... - Tỡm hiu vi x lý PIC16F877A phn cng v lnh - Tỡm hiu ngụn ng lp trỡnh v biờn dch CCS, vit chng trỡnh v biờn dch file.hex np cho vi iu khin PIC - Tỡm hiu phn mm Visual Basic v thit lp giao din...
 • 79
 • 1,662
 • 39

Tập lệnh trong Vi điều khiển pdf

Tập lệnh trong Vi điều khiển pdf
... 1, Vi điều khiển nhảy đến thực chương trình địa mà nhãn đặt Nếu cờ C có giá trị 0, Vi điều khiển thực lệnh (không thực lệnh nhảy) 2.5.12 Lệnh nhảy nghịch với cờ Zero • • • • Cú pháp: JNC rel Lệnh ... giá trị ghi Rn khác 0, Vi điều khiển nhảy đến thực chương trình địa mà nhãn đặt -Nếu giá trị ghi Rn 0, Vi điều khiển thực lệnh 2.5.20 Lệnh nhảy có điều kiện kết hợp với lệnh giảm ô nhớ có địa ... dụng: Nếu cờ C có giá trị 0, Vi điều khiển nhảy đến thực chương trình địa mà nhãn đặt Nếu cờ C có giá trị 1, Vi điều khiển thực lệnh (không thực lệnh nhảy) 2.5.13 Lệnh nhảy thuận với giá trị bit...
 • 45
 • 1,289
 • 13

THIẾT KẾ MẠCH IN ĐỂ CẢI THIỆN EMC TRONG VI ĐIỀU KHIỂN

THIẾT KẾ MẠCH IN ĐỂ CẢI THIỆN EMC TRONG VI ĐIỀU KHIỂN
... Điện Từ CHƯƠNG NGUỒN NHIỄU TRONG VI ĐIỀU KHIỂN 1.1 Thiết kế vi điều khiển thông dụng Hình mô tả mạch in vi điều khiển thông dụng: Hình 1.1: Layout vi điều khiển Tất mạch logic bên ngoại trừ chuyển ... luận Tương thích Điện Từ CHƯƠNG THIẾT KẾ MẠCH IN ĐỂ CẢI THIỆN EMC TRONG VI ĐIỀU KHIỂN 2.1 Giải pháp EMC chip vi điều khiển 2.1.1 Dung kháng chip nhúng Mục tiêu vi c tách nối tối ưu EME đáp ứng ... sinh nhiều định quan trọng vi c lựa chọn thiết bị để thực Vì cần phải có ưu tiên cho tính toán vi c tương thích trường điện từ mức LSI thiết kế dự án vi điều khiển 2.2 Thiết kế mạch PCB cải thiện...
 • 25
 • 371
 • 1

Ứng dụng vi điều khiển PIC16F877A xây dựng mạch điều khiển cho động cơ điện một chiều

Ứng dụng vi điều khiển PIC16F877A xây dựng mạch điều khiển cho động cơ điện một chiều
... 1.2.10 Họ vi điều khiển Philips Semiconductors LPC2000 LPC900 LCP700 Động điện chiều Động điện chiều động điện hoạt động với dòng điện chiều Động điện chiều ứng dụng rộng rãi ứng dụng dân dụng công ... diện động điện chiều Nhưng không điều khiển chúng phát huy hết chức Vì vi c điều khiển động điện chiều quan trọng Trong lĩnh vực điều khiển động điện chiều, ta sử dụng kết hợp với vi điều khiển ... xoay chiều, thường động cảm ứng, động kéo máy phát điện chiều Điện áp phần ứng máy phát chiều đưa thẳng đến phần ứng động điện chiều cần điều khiển Cuộn dây kích từ song song máy phát điện động điện...
 • 85
 • 437
 • 0

THIẾT KẾ VÀ LẮP RÁP MẠCH ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A

THIẾT KẾ VÀ LẮP RÁP MẠCH ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A
... Vận tốc mong muốn Bộ điều khiển Mô hình động PID Vận tốc DC (-) Cảm biến đo tốc độ (encoder) NỘI DUNG ĐỀ TÀI Chương 1: Tổng quan động điện chiều phương pháp điều chỉnh tốc độ động Chương 2: Động ... 2: Động điện chiều phương pháp điều chỉnh tốc độ Phần 3: Lý thuyết điều khiển PID Phần 4: Thiết kế thi công mô hình phần cứng Phần 5: Giải thuật chương trình Tổng quan vi điều khiển PIC16F877A ... pháp điều chỉnh tốc độ Động điện chiều kích từ độc lập: + Ukt - Rktf Ikt Ruf Iu E + Ukt -  Quan hệ n = f(M) đường thẳng n ∆n n0 nđm Mđm M(Iư) (Iưđm)  Các phương pháp điều chỉnh tốc độ + Điều...
 • 28
 • 283
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: có nhiều sự tác động làm ngừng chương trình chính gọi là các nguồn ngắt trong vi điều khiển khi timer counter đếm tràn sẽ tạo ra ngắt ngắt đóng một vai trò quan trọng trong lập trình điều khiểnvi điều khiển pic16f877ahoạt động ngắt của vi điều khiểncấu trúc bên trong vi điều khiểncác câu lệnh trong vi điều khiểntập lệnh trong vi điều khiểncác lệnh trong vi điều khiểncác lệnh trong vi điều khiển 8051sơ đồ chân vi điều khiển pic16f877atác dụng của thạch anh trong vi điều khiểnlập trình vi điều khiển pic16f877atài liệu vi điều khiển pic16f877asơ đồ khối vi điều khiển pic16f877aemc trong vi điều khiểnứng dụng vi điều khiển pic16f877a500 thế võ tự vệ vojtechl levskyTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trangHiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày koichi tohe, 183 trangBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-Supervisornq so 29 thanh lap cty sg riverview5. Phieu lay bieu quyetA Danh muc tai lieu gui co dong 2013B Chuong trinh - the le bieu quyetBC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HNDu thao Nghi quyet DHCD DHG Pharma 2013Phieu dong gop y kien 2014TTr004 Sua doi dieu le Cong ty 17-04-2015Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH The le bau cu05 Du kien danh sach nhan su dai hoi