Báo động an ninh trên PIC16F628A »lập t ị vi điều khiển trên vi điều khiển PIC

NGHIÊN cứu tìm HIỂU về hệ THỐNG báo ĐỘNG AN NINH tàu (SSAS)

NGHIÊN cứu tìm HIỂU về hệ THỐNG báo ĐỘNG AN NINH tàu (SSAS)
... trò hệ thống báo động an ninh tàu Hệ thống báo động an ninh tàu bao gồm hệ thống thông tin từ tàu, thông qua hệ thống Imarsat tín hiệu báo động gửi đến công ty quyền hành Thiết bị bao gồm: 01 anten ... kiểm tra Phát thử hệ thống báo động an ninh định kì ba tháng thực sỹ quan an ninh tàu Trước phát thử báo động sỹ quan an ninh phải thông báo với sỹ quan an ninh công ty Sỹ quan an ninh cuả công ... quan quản lý tàu, sỹ quan an ninh công ty cài sẵn thiết bị “ báo động an ninh “ lắp đặt tàu Quy trình kiểm tra thử hệ thống báo động an ninh thực theo quy định “Bản kế hoạch an ninh tàu , định...
 • 20
 • 524
 • 0

Bảo mật và an ninh trên mạng

Bảo mật và an ninh trên mạng
... an toàn mạng An toàn mạng dành cho doanh nghiệp VN tham gia TMĐT An toàn mạng dành cho cá nhân Cơ chế mã hóa Chữ ký điện tử Thương mại điện t GV: Trần Thanh Điện Các loại công mạng Bảo mật, an ... phải có server để kịp thời chuyển sang server khác có cố  Thương mại điện t GV: Trần Thanh Điện An toàn mạng dành cho doanh nghiệp VN tham gia TMĐT  Tự bảo vệ mật     Khi có nhiều tài khoản ... GV: Trần Thanh Điện Các loại công mạng    Spam (thư rác): người nhận ngày nhận vài chục, đến vài trăm thư rác: dung lượng, thời gian tải Virus chương trình máy tính có khả tự nhân lan tỏa: chiếm...
 • 23
 • 381
 • 3

Bảo mật và an ninh trên mạng

Bảo mật và an ninh trên mạng
... ngân hàng, mật mã Các hacker công sử dụng số PC làm nơi gửi spam mail PC bị nhiễm làm lây lan virus, worm, trojan Ebiz - Khoa CNTT - ĐH KHTN 04/2008 Giới thiệu (tt)  An toàn bảo mật mạng có nhiều ... hàng nhận thông tin sản phẩm → Giải pháp bảo mật cho trường hợp gì?  Ebiz - Khoa CNTT - ĐH KHTN 04/2008 Các vấn đề bảo mật (tt)  Về phía khách hàng Trang web công ty hợp pháp?  Có chứa đoạn ... server hay sửa nội dung trang web? Khác Có bị nghe đường truyền?  Thông tin gửi nhận có bị sửa đổi?  Ebiz - Khoa CNTT - ĐH KHTN 04/2008 Các vấn đề bảo mật (tt)  Bảo mật EC  Authentication –...
 • 39
 • 570
 • 11

BÁO CÁO – TÍNH TOÁN LƯỚI AN NINH TRÊN LƯỚI

BÁO CÁO – TÍNH TOÁN LƯỚI AN NINH TRÊN LƯỚI
... tin tưởng, thỏa thuận dịch vụ khác Hạ tầng an ninh lưới (Grid Security Infrastructure (GSI)): An ninh lưới dựa GSI, tiêu chuẩn forum quốc tế tính toán lưới (Global Grid Forum - GGF) GSI tập hợp ... dụng 21 I Tổng quan security Các khái niệm bản: An ninh mạng đời với mục tiêu chính: - Đề phòng (prevention), ngăn chặn công sách an ninh, trường hợp tốt nhất, hệ thống đảm bảo an toàn, kẻ công ... quốc gia khác với chế sách an ninh khác - Cộng đồng tham gia hệ thống lưới cần truy cập liệu từ nhiều tổ chức quốc gia với sách an ninh khác - Cần thiết lập mối quan hệ tin tưởng trung tâm, tổ...
 • 25
 • 215
 • 1

Báo cáo " Cộng đồng an ninh ASEAN " ppt

Báo cáo
... n v quy t nh c a C p cao ASEAN v quan tr ng hn c l ph i h p v i ASC nh m tng c ng tớnh ng b v chớnh sỏch, hi u qu c a h p tỏc an ninh ASEAN b H i ng C ng ng an ninh ASEAN V nguyờn t c, ASC s h ... quan ny, ASC cũn bao g m c U ban khu v c ụng Nam khụng cú v khớ h t nhõn (SEANWFZ Commision) v Di n n an ninh khu v c S i c a Di n n an ninh khu v c ASEAN bi u hi n rừ nột nh t c ch h p tỏc an ... cú tỏc ng tiờu c c n mụi tr ng h p tỏc kinh t c a ASEAN, bu c ASEAN ph i tớnh n v n h p tỏc v an ninh, chớnh tr Quan ni m truy n th ng v an ninh qu c gia c a cỏc n c ụng Nam , ú nh n m nh khớa...
 • 9
 • 418
 • 5

Báo cáo " An ninh con người trong tiến trình hình thành cộng đồng ASEAN " docx

Báo cáo
... nghi Vỡ v y an ninh cú t ch c Vỡ v y nh ng m i e i v i an ninh ng i g m: An ninh kinh t , an ninh lng th c, an ninh y t , an ninh mụi tr ng, an ninh cỏ nhõn, an ninh c ng ng v an ninh chớnh tr ... ng s b o m c an ninh ng i ASEAN i b i c nh c a th i kỡ chi n tranh l nh nờn quan ni m ban u c a ASEAN ch y u t p trung vo cỏc v n an ninh truy n th ng (chớnh tr , quõn s ) m i quan h gi a cỏc ... đổi ninh c m r ng t an ninh truy n th ng n an ninh phi truy n th ng An ninh truy n th ng l y nh n c lm n v v ch y u c p nh ng quan h chớnh tr , tng quan s c m nh quõn s gi a cỏc nh n c, ú an ninh...
 • 5
 • 269
 • 1

báo cáo tốt nghiệp nghiên cứu kiểm soát các lỗ hổng an ninh trên cổng điện tử

báo cáo tốt nghiệp nghiên cứu kiểm soát các lỗ hổng an ninh trên cổng điện tử
... Chương I: Tổng quan cổng điện tử Chương II: Thực trạng an ninh cổng điện tử Chương III: Một số biện pháp kiểm soát lỗ hổng an ninh cổng điện tử Chương I: Tổng quan cổng điện tử   Khái niệm ... Thực trạng an ninh cổng điện tử  Một số mối đe dọa an ninh Internet Lấy trộm thông tin  Chiến tranh thông tin  Khủng bố không gian điều khiển  Chương II: Thực trạng an ninh cổng điện tử  Một ... hoá tuyệt đối Chương III: Một số biện pháp kiểm soát lỗ hổng an ninh cổng điện tử  Dùng chữ ký điện tử   Để tạo độ tin cậy cho thông điệp điện tử phần thông điệp mã hoá sử dụng khoá riêng...
 • 18
 • 261
 • 0

vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc vùng đông nam bộ hiện nay

vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc vùng đông nam bộ hiện nay
... trang 29 11 1.3 VAI TRÒ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN VÀ VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC 1.3.1 Vai trò của quần chúng nhân dân nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc An ... đến vai trò quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc vùng Đông Nam Bộ Làm rõ những thành quả, hạn chế nguyên nhân vai trò quần chúng nhân dân nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc vùng Đông Nam Nêu ... TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC VÙNG ĐÔNG NAM BỘ - NHỮNG BIỂU HIỆN VÀ NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN 2.2.1 Những thành quần chúng nhân dân nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc vùng Đông Nam Quần chúng nhân dân...
 • 27
 • 3,566
 • 17

tiểu luận-chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo vệ an ninh quốc gia

tiểu luận-chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo vệ an ninh quốc gia
... Đại hội IX Đảng, Bộ Chính trị vạch rõ: Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ định hớng xã hội ... lớn hội nhập kinh tế khu vực giới Chính vậy, chủ động Hội nhập kinh tế quốc tế không việc Chính phủ, mà điều sống doanh nghiệp phải nâng cao lực cạnh tranh Vì doanh nghiệp chủ thể thực hội nhập, ... CƠ HộI THáCH THứC ĐốI VớI DOANH NGHIệP VIệT NAM TRONG QUá TRìNH HộI NHậP KINH Tế QUốC Tế Thực tế cho thấy trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam năm qua có bớc phát triển quan trọng Xuất phát...
 • 17
 • 370
 • 0

Sự phát triển của thông tin di động GSM lên 3G và vấn đề an ninh trên mạng GSM

Sự phát triển của thông tin di động GSM lên 3G và vấn đề an ninh trên mạng GSM
... GSM: 87 5.3.4 An tồn thơng tin mạng GSM Việt N am : 90 5.3.5 Kết luận: 90 5.4 An ninh mạng GPRS - Đặc điểm an ninh thòng tin di dộng hệ : 90 5.4.1 An ninh mạng GPRS: ... ion a (/lian vẽ (¡SM vú - Ln vän tot n aliiên C H Ư Ơ N G 1: T Ổ N G QUAN V E G SM VÀ 3G 1.1 Thòng tin di động hình thành ticu chuẩn GSM: Hiện tốc độ phát triển mạng điện thoại di động nhanh Trong ... thiết bị di động động lực Còn quan điểm khác lại coi lộ trình phát triển cần phải giảm chi phí tối đa hố độ linh hoạt sở hạ tầng mạng di động Dải dịch vụ phát triển cho mạng 3G rộng quan điểm...
 • 95
 • 274
 • 0

SỬ DỤNG CÔNG CỤ KHAI PHÁ DỮ LIỆU ĐỂ CẢNH BÁO NGUY CƠ MẤT AN NINH TRÊN MẠNG

SỬ DỤNG CÔNG CỤ KHAI PHÁ DỮ LIỆU ĐỂ CẢNH BÁO NGUY CƠ MẤT AN NINH TRÊN MẠNG
... đưa luật để cảnh báo việc an ninh mạng cần thiết Luận văn với đề tài Sử dụng công cụ khai phá liệu để cảnh báo nguy an ninh mạng nhằm nghiên cứu, khai thác liệu thu từ công cụ chặn bắt gói tin, ... thức công việc khai phá liệu - Chương 2: Ứng dụng khai phá liệu việc cảnh báo nguy an ninh mạng Tìm hiểu phát triển bảo mật mạng cục với vấn đề an toàn -an ninh việc trao đổi thông tin mạng để từ ... tài: Sử dụng công cụ khai phá liệu để cảnh báo nguy an ninh mạng 2.3.1 Mục đích xây dựng đề tài Trên sở nghiên cứu kỹ thuật chặn bắt gói tin mạng LAN, phân tích, khai thác liệu thu từ công cụ...
 • 86
 • 326
 • 0

Giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc Chăm ở huyện An Phú đến năm 2016

Giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc Chăm ở huyện An Phú đến năm 2016
... NGƢỜI CHĂM VÀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO CHĂM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG 2.1 Một số vấn đề có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào Chăm ... Phan Thị Sang Lớp TCLLCTHC – B68 đồng bào Chăm vô quan trọng Nhận thức tầm quan trọng vấn đề nên định chọn đề tài: "Giải pháp bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc Chăm huyện An Phú đến ... giải vấn đề phức tạp an ninh, trật tự diễn địa bàn 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào Chăm địa bàn huyện An Phú đến năm 2016 Trong thời gian...
 • 25
 • 78
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống báo động an ninhtình hình an ninh trên biển đônghội đồng bảo vệ an ninh trật tựtình hình an ninh trên biển đông hiện naymẫu hợp đồng bảo vệ an ninh trật tựquyết định thành lập hội đồng an ninh trật tựvận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốcthực hiện tốt công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốccác quy định về bảo đảm an ninh hàng không dân dụng trong pháp luật quốc tế và pháp luật một số nước điển hình trên thế giớicộng đồng an ninh aseanbảo vệ an ninhbảo vệ an ninh mạngbảo đảm an ninh quốc giabảo đảm an ninhan toàn an ninh trên mạngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học