TRẢ lời câu hỏi CUỘC THI tìm HIỂU PHÁP LUẬT về PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG năm 2015 bài có đáp án đầy đủ và CHI TIẾT

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng
... cAtIHor CuQcthi tim'hi6u phrf,plu$t vd phdng, chSng tham nhftng huy$n II6rn Quin nim 2;0tl Cfiu L: Tham nhfing ld gi? Dac cli6m cria hanh vi tham nhfing? Cho vi dir minh hqa ve mgt hdnh vi tham nhfing? ... ditcbiQtddnhchothi sinhnh6tu6i nhAt ,thi sinh ld nguoi dAntdc thi6 us6 c6 sddiOmcaonhAtm6i giai fti gi6200.000d (haitrbmngdnd6ng) UBND huyQntflnggi6y khencho tdp thO,c6 nhdndat gi6i cuQcthi tim hi6u ... - Bdi dU thi trinh bdy sachdep, c6 minh hga phu hqp, chf vi0t rO rdng, logic dugc cQngthOm05 di0m - Bdi dy thi c6 s6ngtao vi€c dua gitti ph6p phong, ch6ng tham nhfing mang tinh khd thi se duoc...
 • 4
 • 332
 • 1

Tra lời cau hoi cuộc thi tim hieu ve đội

Tra lời cau hoi cuộc thi tim hieu ve đội
... Biểu trưng Đội TNTP Hồ Chí Minh gồm gì? 1.Cờ Đội, Huy hiệu Đội, Đội ca, Khẩu hiệu Đội, trống kèn nghi thức 2.Cờ Đội, Huy hiệu Đội, Khăn quàng đỏ, Đội ca, Khẩu hiệu Đội 3.Cờ Đội, Huy hiệu Đội, Khăn ... dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày vững mạnh (Bài viết không 1000 từ) ĐÁP ÁN • cau dap an la cau dap an la cau dap an la cau dap an la cau dap an la cau dap an la cau dap an la cau dap an la cau dap ... trường học thân thi n – học sinh tích cực” Câu 9: Hiện thi u nhi Việt Nam thực vận động Đội TNTP Hồ Chí Minh phát động? 1“Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn đến trường”, Thi u nhi Việt Nam thi đua thực...
 • 3
 • 425
 • 0

Đề cương gợi ý trả lời câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu 85 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đề cương gợi ý trả lời câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu 85 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
... 3: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trải qua lần Đại hội, nêu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn? Kể tên đồng chí nguyên Bí thư thứ Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ thành lập đến nay? Gợi ý trả lời: ... hội Câu 5: Từ thành lập đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh trải qua kỳ Đại hội? Kể tên đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn qua thời kỳ? Gợi ý trả lời: - Tháng 9/1970, Đoàn niên lao động Hồ Chí Minh ... đại diện cho 75 .853 đoàn viên, niên toàn tỉnh Đại hội bầu BCH Tỉnh đoàn gồm 41 đồng chí, đồng chí Nguyễn Danh Ký bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh...
 • 6
 • 668
 • 1

Một số nội dung gợi ý trả lời câu hỏi cuộc thi tìm hiểu lịch sử đảng bộ tỉnh bình dương

Một số nội dung gợi ý trả lời câu hỏi cuộc thi tìm hiểu lịch sử đảng bộ tỉnh bình dương
... đến 530 - Lịch sử Đảng Bình Dương 1975-2010) Câu 8: Hãy trình bày tóm tắt học kinh nghiệm trình lãnh đạo xây dựng phát triển kinh tế - xã hội Đảng Bình Dương thời kỳ 1975-2010 Trả lời: Những học ... thụ lý, thi hành án luật, hạn chế số vụ tồn đọng kéo dài - Đảng quan tâm đạo công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu (Tài liệu tham khảo trang 346 đến 349 - LSĐ Bình Dương 1975-2010) Một số gợi ... nhân dân lao động (Tham khảo trang 322 - 323 - LSĐ Bình Dương 1975-2010 Nghị Đại hội Đảng tỉnh Bình Dương lần thứ VI) * Những chủ trương Đảng Sông Bé quốc phòng - an ninh (1991-1995) - Các cấp...
 • 18
 • 163
 • 1

Đề cương trả lời câu hỏi cuộc thi tìm hiểu 70 năm LLVT thủ đô l3 (chính thức)

Đề cương trả lời câu hỏi cuộc thi tìm hiểu 70 năm LLVT thủ đô l3 (chính thức)
... huy quân tỉnh Vĩnh Phúc - Quân khu vào Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Câu Đồng chí (Bạn) cho biết truyền thống tiêu biểu LLVT Thủ đô Hà Nội? Yêu cầu trả lời * Nội dung truyền thống tiêu biểu: “Quyết tử ... khu Thủ đô Hà Nội thành Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Quyết định số 2194/QĐ-BQP ngày 25/7/2008 hợp Bộ huy quân thành phố Hà Nội thuộc Quân khu Thủ đô Hà Nội vào Bộ Tư lệnh Thủ ... trả lời Người dự thi tự xác định nội dung hình thức thể Câu Trên cương vị công tác vị trí xã hội mình, đồng chí (bạn) làm để góp phần giữ gìn, phát huy, phát triển giá trị truyền thống LLVT Thủ...
 • 4
 • 2,860
 • 4

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông 2016

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông 2016
... CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG Câu 1: Những khái niệm “Đường bộ”, “Vạch kẻ đường”, “Làn đường”, “Dải phân cách”, “Đường ưu tiên” hiểu đúng? Trên đường ... tiện giao thông giới đường bộ”, “Phương tiện tham gia giao thông , “Người tham gia giao thông đường bộ”, “Người điều khiển giao thông hiểu đúng? Khái niệm “Dừng xe”, “Đỗ xe” hiểu quy tắc giao thông? ... giao thông đường bộ; người điều khiển, dẫn dắt súc vật; người đường - Người điều khiển giao thông cảnh sát giao thông; người giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ...
 • 12
 • 5,681
 • 13

TRẢ lời câu hỏi CUỘC THI VIẾT “tìm HIỂU HIẾN PHÁP nước CỘNG hòa xã hội CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”

TRẢ lời câu hỏi CUỘC THI VIẾT “tìm HIỂU HIẾN PHÁP nước CỘNG hòa xã hội CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”
... hội khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam thay cho Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) Câu Bản Hiến pháp Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ ... lập hiến khẳng định vị trí quan trọng quyền người Điều 50 Ở nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Điều 14 (sửa đổi, bổ sung Điều 50) - So với Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa 1992 Hiến pháp ... chức đơn vị hành hính nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam (Đơn vị hành Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam quy định Điều 110 Hiến pháp phân định sau: cấp tỉnh, huyện, đơn vị hành chính-...
 • 21
 • 1,143
 • 21

Goi y tra loi cau hoi cuoc thi viet tim hieu HP chính thức

Goi y tra loi cau hoi cuoc thi viet tim hieu HP chính thức
... Uỷ ban, y viên y ban y ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn (Điều 75, Điều 76) Hiến pháp quy định rõ quyền y u cầu cung cấp thông tin bổ sung quyền y u cầu giải trình Hội đồng dân tộc, y ban Quốc ... nguyên tắc hạn chế quyền người, quyền công dân phù hợp với công ước quốc tế quyền người mà Việt Nam thành viên Cụ thể, Khoản Điều 14 quy định: “Quyền người, quyền công dân bị hạn chế theo quy ... vệ quyền người - Bổ sung số quyền mới; thể rõ trách nhiệm Nhà nước việc bảo đảm thực quyền người, quyền công dân Đó quyền sống (Điều 19); quyền hiến mô, phận thể người hiến xác (Điều 20); quyền...
 • 11
 • 545
 • 0

Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu "Hà Nội ..."

Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu
... 995 năm Thăng Long - Hà Nội Phần II: Câu hỏi tự luận Bạn viết không 1.000 từ (theo thể bình luận, nêu cảm nghĩ, cảm tưởng ) bạn câu mở đầu hát "Người Hà Nội" Nguyễn Đình Thi: "Đây Hồ Gươm, Hồng ... Thành phố Di sản văn hóa giới Câu 12: Hà Nội vinh dự đón nhận danh hiệu "Thủ đô anh hùng" vào dịp nào? a Kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội b Kỷ niệm 30 năm trận "Hà Nội - Điện Biên Phủ không" ... qua thi n niên kỷ Câu 8: Ngày 10- 10 - 1954, đại quân ta tiến vào giải phóng Thủ đô qua cửa ô nào? a Ô Quan Chưởng b Ô Cầu Giấy c Ô Cầu Dền d Ô Chợ Dừa Câu 9: Năm 1966, từ địa điểm Thủ đô Hà Nội, ...
 • 4
 • 339
 • 1

Cau hoi cuoc thi tim hieu ve chu tich ho chi minh

Cau hoi cuoc thi tim hieu ve chu tich ho chi minh
... tỉû cho täø qúc, cho âäưng bo âọ khäng chè l hoi bo låïn lao ca ch tëch Häư Chê Minh, m cn l nhiãûm vủ quan trng hng âáưu ca giai cáúp vä sn V cng chè cọ giai cáúp vä sn måïi cọ â kh nàng hon ... Chủ tịch Hồ Chí Minh người thầy vĩ đại cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính u giai cấp cơng nhân dân tộc Việt Nam, chi n sĩ xuất sắc, nhà ho t động lỗi lạc phong trào Cộng sản Quốc tế phong trào giải ... đồng minh Hội (Việt Minh) , tổ chức lực lượng vũ trang giải phóng, chu n bị địa, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa phần chu n bị tổng khởi nghĩa giành quyền nước Tháng 8/1942, lấy tên Hồ Chí Minh Người...
 • 7
 • 446
 • 0

CAU HOI CUOC THI TIM HIEU PHONG CHONG HIV/AIDA NAM 2013

CAU HOI CUOC THI TIM HIEU PHONG CHONG HIV/AIDA NAM 2013
... 20.000.000 đồng C Phạt tiền từ 30.000.000 đến 50.000.000 đồng D Phạt tù từ – năm Bạn cho biết Việt Nam nay, trẻ em sinh từ mẹ nhiễm HIV tiến hành xét nghiệm khẳng định nhiễm HIV nào? A Trẻ em từ ... nguyên nhân bệnh nhiễm trùng hội D Có thể gây nghiện ma túy cho bệnh nhân AIDS * Theo bạn có dự thi hợp lệ: Chúc bạn thành công! ...
 • 4
 • 279
 • 1

Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu 70 năm Đội ta lớn lên cùng đất nước

Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu 70 năm Đội ta lớn lên cùng đất nước
... sàng! Câu 6: Các biểu trưng Đội TNTP Hồ Chí Minh gồm gì? Cờ Đội, Huy hiệu Đội, Đội ca, Khẩu hiệu Đội, trống kèn, Nghi thức Cờ Đội, Huy hiệu Đội , khăn quàng đỏ, Đội ca, Khẩu hiệu Đội Cờ Đội, Huy ... thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh Tích cực tham gia công tác nhi đồng Câu 4: Lần thi u nhi Việt Nam tham gia Đại hội Liên hoan thi u nhi giới vào năm nào? đâu? Năm 1977 Matxcơva (liên xô cũ) Năm ... Hồ vĩ đại: Đội TNTP Hồ Chí Minh Tháng 3/1 970, thực di chúc thi ng liêng Bác, theo nguyện vọng hệ trẻ, đội viên, thi u nhi nước đề nghị Đoàn niên Lao động Việt Nam, nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành...
 • 4
 • 468
 • 0

Câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu Từ Ba sẵn sàng đến thanh niên tình nguyện

Câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu Từ Ba sẵn sàng đến thanh niên tình nguyện
... C Sẵn sàng chiến đấu dũng cảm; Sẵn sàng gia nhập lực lượng vũ trang; Sẵn sàng nơi đâu, làm việc mà Tổ quốc cần đến D Sẵn sàng chiến đấu; Sẵn sàng gia nhập lực lượng vũ trang; Sẵn sàng nơi ... hiệu xã hội thi t thực, hướng thanh, thi u niên đến giá trị chân - thi n - mỹ Cùng với tuổi trẻ nước, vai trò xung kích niên LLVT ngày phát huy Các phong trào: Thanh niên quân đội thi đua rèn ... Hãy chọn đáp án vào dấu ba chấm? A “Phụ nữ ba đảm đang” B Ba đảm đang” C “Tay cày, tay súng” D Đáp án B C Đáp án : D Câu hỏi Tiếp nối truyền thống Ba sẵn sàng, năm 1999, Ban Thường vụ Thành đoàn...
 • 12
 • 108
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũngtìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng 2015tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh tây ninh năm 2015câu hỏi cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2013câu 193 theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng hành vi nào sau đây không phải là hành vi tham nhũnggoi y tro loi cau hoi cuoc thi tim hieu hien phapgoi y tra loi cau 1 cuoc thi tim hieu hien phaphướng dẫn trả lời câu 9 cuộc thi tìm hiểu hiến pháp năm 2013cuộc thi tìm hiểu pháp luật về thanh tracuộc thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giớicuộc thi tìm hiểu pháp luật về luật giáo dụccuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thôngtìm hiểu pháp luật về phòng chống tội phạmbài dự thi pháp luật về phòng chống tham nhũngphap luat ve phong chong tham nhung trong nganh thanh traVan hoa nam boVăn hóa là nền tảng tinh thần của xã hộivấn đề của nước ta khi đi lên chủ nghĩa xã hội5 kethua6 dahinh7 thiet ke huong doi tuongCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 5 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 4 Học viện KTQS MTAgiao an bai nha ba ngoaiskkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢNskkn BIỆN PHÁP CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ, PHỤC VỤ VÀ CẤP DƯỠNG Ở TRƯỜNG PTDTNT ĐIỂU XIỂNGSKKN Một số bài tập để dạy tốt môn Chạy ngắn cho học sinh lớp 10 trường THPT Nam Hàskkn Một số biện pháp để sử dụng và bảo quản các thiết bị - đồ dùng dạy học đạt hiệu quảskkn Một số biện pháp nâng cao thành tích môn tháo lắp súng tiểu liên AKskkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THIẾT BỊ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT ĐẮC LUA – TÂN PHÚ – ĐỒNG NAIskkn MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI LẦN THỨBáo cáo - Công tác hạch toán kế toán tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ươngBáo cáo tốt nghiệp Đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái F1(♀Landrace x ♂Yorkshire) và khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt của con lai 3 máu ♀(♀Landrace x ♂Yorkshire) x ♂(♀Landrace x ♂Duroc)Bài thuyết trình Google Analytics nâng caoBáo cáo đồ án Nhập môn công nghệ phần mềm - Tìm hiểu các quy trình phát triển phần mềm