Bài dự thi cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng

bài dự thi tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia

bài dự thi tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia
... Thanh BÀI DỰ THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA 16 Đào Duy Thanh BÀI DỰ THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA An Nam quốc hoạ đồ 17 Đào Duy Thanh BÀI DỰ THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT BIÊN ... DỰ THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA 22 Đào Duy Thanh BÀI DỰ THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA 23 Đào Duy Thanh BÀI DỰ THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA Bản đồ bờ ... GIỚI QUỐC GIA Diogo Ribeiro, năm 1529 18 Đào Duy Thanh BÀI DỰ THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA Livro da Marinharia, năm 1560 19 Đào Duy Thanh BÀI DỰ THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT BIÊN GIỚI...
 • 32
 • 4,882
 • 51

BAI DU THI TIM HIEU PHAP LUAT VE BIEN GIOI QUOC GIA

BAI DU THI TIM HIEU PHAP LUAT VE BIEN GIOI QUOC GIA
... thm lc a, ng thi quy nh quyn ca quc gia ven bin tng vựng bin ú GV: Ngô Quang Tuấn Trờng THPT Ngô Trí Hoà - Diễn Châu - Nghệ An giới gia Bài dự thi Tìm hiểu pháp luật biên giới Quốc gia 2.1.1) Ch ... Biờn gii quc gia nm 2003 nc CHXHCN Vit Nam: Biờn gii quc gia c xỏc nh bng iu c quc t m Vit Nam ký kt hoc gia nhp hoc phỏp lut Vit Nam quy nh Biờn gii quc gia trờn t lin c hoch nh v ỏnh du trờn thc ... bin nm 1982 v cỏc iu c quc t gia Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam v cỏc quc gia hu quan Biờn gii quc gia lũng t l mt thng ng t biờn gii quc gia trờn t lin v biờn gii quc gia trờn bin xung lũng t Ranh...
 • 24
 • 691
 • 9

Bài dự thi tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính huyện CưM’gar năm 2013

Bài dự thi tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính huyện CưM’gar năm 2013
... Giáo vi n: Trần Công Toàn Trang Bài dự thi tìm hiểu pháp luật xử vi phạm hành huyện CưM’gar năm 2013 (Bài tham khảo) *Trả lời: - Biện pháp xử hành biện pháp áp dụng cá nhân vi phạm pháp luật ... vi phạm hành chínhvà vi c xử vi phạm hành chính? Luật xử vi phạm hành quy định đối tượng bị xử phạt hành chính? *Trả lời: - Vi phạm hành hành vi có lỗi cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm ... Bài dự thi tìm hiểu pháp luật xử vi phạm hành huyện CưM’gar năm 2013 (Bài tham khảo) 6) Đối với hành vi vi phạm hành mức phạt tiền tổ chức 02 lần mức phạt tiền cá nhân Câu 2: Thế hành vi vi...
 • 12
 • 290
 • 0

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA
... 140/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2004 Chính phủ Quy định chi tiết số điều Luật biên giới quốc gia nớc CHXHCN Việt Nam Biờn gii quc gia trờn bin l ranh gii phớa ngoi lónh hi ca t lin, lónh hi ca o, lónh ... nm 1982 v cỏc iu c quc t gia Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam v cỏc quc gia hu quan Biờn gii quc gia trờn khụng l mt thng ng t biờn gii quc gia trờn t lin v biờn gii quc gia trờn bin lờn vựng tri ... bin nm 1982 v cỏc iu c quc t gia Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam v cỏc quc gia hu quan Biờn gii quc gia lũng t l mt thng ng t biờn gii quc gia trờn t lin v biờn gii quc gia trờn bin xung lũng t Ranh...
 • 18
 • 485
 • 2

ĐÁP ÁN BÀI DỰ THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA

ĐÁP ÁN BÀI DỰ THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA
... ĐÁP ÁN THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA Câu 1: Thế biên giới quốc gia? Biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ? Khu vực biên giới đất liền khu vực biên giới ... niệm biên giới quốc gia: Biên giới quốc gia ranh giới phân định lãnh thổ quốc gia với lãnh thổ quốc gia khác với vùng mà quốc gia có chủ quyền biển, bao gồm: Biên giới quốc gia đất liền, biển, biên ... 5- Luật Biên giới Quốc gia 2003 quy định: - Biên giới quốc gia xác định điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết gia nhập pháp luật Việt Nam quy định - Biên giới quốc gia đất liền hoạch định đánh...
 • 15
 • 3,340
 • 9

Bài dự thi "Tìm hiểu pháp luật trong trường học" năm 2010

Bài dự thi
... Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trường học” Năm 2010 Điều 36 Trách nhiệm Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Xây dựng trình quan có thẩm quyền ban hành ban hành theo thẩm quyền văn quy phạm pháp luật, ... định khoản Điều Biên soạn: Phạm Thanh Duy – Trường THCS Tạ An Khương Nam Trang Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trường học” Năm 2010 Câu 4: - Theo Khoản Điều Luật Phòng chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) ... dịch vụ thị trường phù hợp để nhân dân chuyển hướng sản xuất có hiệu Đ iều Biên soạn: Phạm Thanh Duy – Trường THCS Tạ An Khương Nam Trang Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trường học” Năm 2010 Mặt trận...
 • 6
 • 1,739
 • 14

Bài dự thi tìm hiểu pháp luật trong trường học 2010

Bài dự thi tìm hiểu pháp luật trong trường học 2010
... dịch vụ thị trường phù hợp để nhân dân chuyển hướng sản xuất có hiệu Đ iều Biên soạn: Phạm Thanh Duy – Trường THCS Tạ An Khương Nam Trang Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trường học Năm 2010 Mặt trận ... định khoản Điều Biên soạn: Phạm Thanh Duy – Trường THCS Tạ An Khương Nam Trang Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trường học Năm 2010 Câu 4: - Theo Khoản Điều Luật Phòng chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) ... Biên soạn: Phạm Thanh Duy – Trường THCS Tạ An Khương Nam Trang Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trường học Năm 2010 Điều 36 Trách nhiệm Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Xây dựng trình quan có thẩm quyền...
 • 6
 • 926
 • 4

Bai du thi tim hieu phap luat lao dong 2013

Bai du thi tim hieu phap luat lao dong 2013
... công Nghĩa vụ người lao động theo quy định Bộ luật Lao động 2012 có hiệu lực 2013: a) Thực hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể; b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo ... Câu 10: - Quyền nghĩa vụ người lao động theo quy định Bộ luật Lao động 2012 có hiệu lực 2013: 1, Quyền người lao động theo quy định Bộ luật Lao động 2012 có hiệu lực 2013: a) Làm việc, tự lựa chọn ... hợp với trình độ kỹ nghề sở thoả thuận với người sử dụng lao động; bảo hộ lao động, làm việc điều kiện bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ năm có lương hưởng phúc...
 • 4
 • 284
 • 2

Bài dự thi tìm hiểu pháp luật hòa giải ở cơ sỏ

Bài dự thi tìm hiểu pháp luật hòa giải ở cơ sỏ
... mà hòa giải viên đưa hòa giải viên cần phải kiên trì giải thích, thuyết phục, cảm hóa để họ ứng xử phù hợp với pháp luật 11 Bước 3: Kết thúc việc hòa giải Kết thúc việc hòa giải việc hòa giải ... thành việc hòa giải không thành - Hòa giải thành: Việc hòa giải kết thúc coi hòa giải thành bên đạt thỏa thuận tự nguyện thực thỏa thuận Các giải pháp nâng cao chất lượng hòa giải sở Nhằm nâng ... giải pháp để nâng cao chất lượng hòa giải sở? Trả lời: 1.Trình tự bước tiến hành hòa giải Trong thực tế thông thường hòa giải tiến hành theo bước sau đây: Bước 1: Trước hòa giải Trong bước hòa giải...
 • 12
 • 465
 • 1

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG
... đến hành vi vi phạm pháp luật lứa tuổi vị thành niên - Theo nhà tâm lý học, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thi u niên phạm tội giáo dục lỏng lẻo từ gia đình, nhà trường xã hội Trong thực tế nay, ... nhà trường để thực tốt việc quản lý, giáo dục em tránh xa TNXH Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật toàn diện phù hợp phòng chống tội phạm TNXH để thi u niên hiểu ... thuế tài theo quy định pháp luật; b) Lao động nữ khu vực nông thôn hỗ trợ tín dụng, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư theo quy định pháp luật Khoản Điều 13: Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng...
 • 10
 • 190
 • 0

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng
... cAtIHor CuQcthi tim'hi6u phrf,plu$t vd phdng, chSng tham nhftng huy$n II6rn Quin nim 2;0tl Cfiu L: Tham nhfing ld gi? Dac cli6m cria hanh vi tham nhfing? Cho vi dir minh hqa ve mgt hdnh vi tham nhfing? ... ditcbiQtddnhchothi sinhnh6tu6i nhAt ,thi sinh ld nguoi dAntdc thi6 us6 c6 sddiOmcaonhAtm6i giai fti gi6200.000d (haitrbmngdnd6ng) UBND huyQntflnggi6y khencho tdp thO,c6 nhdndat gi6i cuQcthi tim hi6u ... - Bdi dU thi trinh bdy sachdep, c6 minh hga phu hqp, chf vi0t rO rdng, logic dugc cQngthOm05 di0m - Bdi dy thi c6 s6ngtao vi€c dua gitti ph6p phong, ch6ng tham nhfing mang tinh khd thi se duoc...
 • 4
 • 392
 • 1

bài dự thi tìm hiểu lịch sử về con tem

bài dự thi tìm hiểu lịch sử về con tem
... đoàn khen thưởng lần Câu 3: Hình ảnh giới thi u mẫu tem sau nhắc em liên tưởng đến kiện chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ? Trả lời: Hình ảnh giới thi u mẫu tem nhắc em liên tưởng đến kiện cờ chiến ... vào lúc 17 30’ ngày 7/5/1954 chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ Câu 4: Năm 2014, nước tưng bừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ Em vẽ mẫu tem có kích thước 15 x 20cm để nói kiện ... Trung Du, Hòa Bình, Tây Bắc, Điện Biên Phủ Mùa đông năm 1953, đơn vị anh lệnh tham gia chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ Hành quân gần 500 km, vượt qua nhiều đèo dốc, mang vác nặng đồng chí kiên trì,...
 • 3
 • 5,968
 • 37

BÀI THI "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ

BÀI THI
... nhiệm vụ gì? * ĐÁP ÁN: a - Hoà giải vụ việc theo quy định pháp luật hành hoà giải sở Thông qua hoạt động hoà giải tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Đối với tranh chấp ... định pháp luật; hành vi vi phạm pháp luật bị xử lí hành b Vi phạm pháp luật tranh chấp sau: Kết hôn trái pháp luật; gây thi t hại đến tài sản nhà nước; tranh chấp phát sinh từ giao dịch trái pháp ... bước tiến hành hòa giải vụ việc tranh chấp sở nêu số giải pháp để nâng cao chất lượng hòa giải sở? Trả lời: 1.Trình tự bước tiến hành hòa giải Trong thực tế thông thường hòa giải tiến hành theo...
 • 12
 • 1,049
 • 1

bai thi tim hieu phap luat ve xu ly vi pham hanh chinh

bai thi tim hieu phap luat ve xu ly vi pham hanh chinh
... chí; xu t bản; sản xu t, xu t khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xu t, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động nước thời hiệu xử phạt vi phạm hành 02 năm Vi phạm hành hành vi trốn ... hội hành vi vi phạm, nguyên nhân hoàn cảnh vi phạm để định vi c xử phạt áp dụng biện pháp xử lý hành phù hợp; Vi c áp dụng hình thức xử phạt, định mức xử phạt người chưa thành niên vi phạm hành ... hành vi vi phạm lĩnh vực quy định đoạn khoản Điều Mức tiền phạt cụ thể hành vi vi phạm hành mức trung bình khung tiền phạt quy định hành vi đó; có tình tiết giảm nhẹ mức tiền phạt giảm xu ng...
 • 11
 • 387
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài dự thi tìm hiểu pháp luật về thanh trabài dự thi tìm hiểu pháp luật thanh trabài dự thi tìm hiểu pháp luật năm 2013bai du thi tim hieu phap luat an toan giao thongthi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũngbai viết dự thi tìm hiểu pháp luật biển đảo việt nambài thi tìm hiểu pháp luật về thanh tracuộc thi tìm hiểu pháp luật về thanh tracuộc thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giớibài thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giớibài thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thôngđáp án bài dự thi tìm hiểu 60 năm giải phóng thủ đôbài dự thi tìm hiểu 60 năm giải phóng thủ đôcuộc thi tìm hiểu pháp luật về luật giáo dụcbài thi tìm hiểu pháp luật về khiếu nại tố cáoĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm