lien ket ion tiet 2 lop 10 nang cao

Liên Kết ion Tiết 2

Liên Kết ion Tiết 2
... ( 1s22s22p6 ) Ca0  Ca2+ ( 1s22s22p63s23p6 ) + 2e II LIÊN KẾT ION Sự hình thành ion 2. Sự hình thành liên kết ion a.Sự tạo thành liên kết ion phân tử hai nguyên tử Xét hình thành liên lết ion ... thành ion tương ứng từ nguyên tử : O , Na , Al ,Cl , Ca Viết cấu hình electron ion tạo thành nhận xét Đáp án O0 + 2e  O2- ( 1s22s22p6 ) Na0  Na+ ( 1s22s22p6 ) + 1e Al0  Al3+ ( 1s2s2 2p6 ) ... Cl Ion Cl- ( 18e) Ion Ca2+(18e) Ion Cl- (18e) Ion Ca2+ hai ion Cl- liên kết với lực hút tónh điện ion tích điện trái dấu Cl- + Ca 2+ Ca2+ + Cl- III Tinh thể mạng tinh thể ion Khái niệm tinh thể...
 • 16
 • 221
 • 1

Khái niệm liên kết hóa học. Liên kết ion (tiết 2)

Khái niệm liên kết hóa học. Liên kết ion (tiết 2)
... cation, anion? Viết trình hình thành ion từ Na, O, Mg, F Gọi tên ion BÀI 16 KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC LIÊN KẾT ION (tt) I KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC: II LIÊN KẾT ION: Sự hình thành ion: ... Cl- Khái niệm liên kết ion: Liên kết ion liên kết ion trái dấu lực hút tĩnh điện Chú ý: liên kết kim loại điển hình phi kim điển hình liên kết ion III TINH THỂ VÀ MẠNG TINH THỂ ION: Khái niệm ... NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC: II LIÊN KẾT ION: Sự hình thành ion: Sự hình thành liên kết ion: a) Sự tạo thành liên kết ion phân tử gồm nguyên tử: Ví dụ: xét hình thành phân tử NaCl Na + Cl  [Ne]...
 • 16
 • 444
 • 4

Đề ôn tập chương 2 lớp 10 nâng cao

Đề ôn tập chương 2 lớp 10 nâng cao
... mặt trăng trái đất R = 38 .107 m, khối lượng mặt trăng m = 7,37.1 022 kg, khối lượng trái đất M = 6.1 024 kg a.F = 2, 04.1 020 N b.F = 2, 04.1 021 N c.F = 2. 1 025 N d.F = 22 .1 025 N 56)Một tàu vũ trụ bay hướng ... = 9,8 m/s2 A.g’ = 9,78m/s2, g’’ = 4,35m/s2 B.g’ = 9,88m/s2, g’’ = 3,35m/s2 C.g’ = 9,78m/s2, g’’ = 4,8m/s2 D.g’ = 9,70m/s2, g’’ = 5,43m/s2 59)Một vệ tinh nhân tạo bay quanh trái đất độ cao h = ... dây OB góc 120 Tìm lực A căng hai dây OB T1 OA T2 P a) T1 = 23 ,1N, T2 = 11,5N b) T1 = 30,1N, T2 = 15,7N c) T1 = 11,5N, T2 = 23 ,1N d)T1 = 27 ,2N, T2 = 14,8N 15)Một đèn treo vào tường nhờ dây xích...
 • 8
 • 1,026
 • 7

Đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 10 - nâng cao

Đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 10 - nâng cao
... Bồ Tng Linh D Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 0- Các yếu tố coi hình thức văn là: A .Đề tài, thể loại C.Ngôn từ, kết cấu, thể loại B Đề tài, ngôn từ D .Đề tài, chủ đề, cảm hứng 1 1- o dài đồ mặc nam nữ ,che thân ... học nông nghiệp Việt Nam theo tư liệu sau: -Các nhà khoa học nông nghiệp Việt Nam xoá bỏ vụ chiêm giá rét, cho suất thấp, tạo vụ lúa xuân ấm áp, suất cao -Nhiều giống lúa ăn lai tạo có suất cao ... có suất cao -Nước ta từ nước nhập gạo, trở thành nước xuất gạo hàng đầu giới 2- (5đ) Thuý Kiều -Con người lí trí khôn khéo người tình cảm dạt trích đoạn Trao duyên ( Trích Truyện Kiều- Nguyễn Du)...
 • 4
 • 384
 • 2

dap an bai so 2 lop 10 nang cao de so 1 va 2

dap an bai so 2 lop 10 nang cao de so 1 va 2
... = 17 ) : 1s22s22p63s23p5 7e lớp Li ( Z = ) : 1s22s1 1e lớp Li + Cl → Li+ + 2 1s 2s 3s 3p 1e 0,5đ Cl - 2x1e 2Li + Cl2 → 2LiCl Câu : a.CCl4 : C ( Z = 6) : 1s22s22p2 Ở trạng thái kích thích 0 ,25 đ ... : 1s22s22p2 4e lớp Cl ( Z = 17 ) : 1s22s22p63s23p5 7e lớp A B 0,5 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0,5 đ 0 ,25 đ Cl °° ° Cl⋅ + Cl⋅ + C + Cl⋅ + Cl⋅ → Cl ⋅°C°⋅Cl °° ° Cl 0,5đ Cl Công thức cấu tạo : Cl – C – Cl 0 ,25 đ ... ) : 1s22s22p1 ↑↓ ↑ 0,5đ 2s 2p Ở trạng thái kích thích : ↑ ↑ ↑ 0,5đ 2s 2p → Trước tham gia liên kết với Flo, obitan s B lai hóa với obitan p để tạo 1 thành obitan lai hóa sp Sau đó, obitan lai...
 • 4
 • 385
 • 1

thi hoc ki 2 lop 10 nâng cao co đáp án

thi hoc ki 2 lop 10 nâng cao co đáp án
... sinh 21 24 32 48 50 36 23 10 25 0 Tần suất (%) 8.4 9.6 12. 8 19 .2 20 14.4 9 .2 2.4 100 b Tính trung bình số lượt học sinh mượn sách Tìm mốt (Mo) Tìm trung vị (Me) Số trung bình x = ∑ k i x i = 4.4 72; ... nghiệm: (m + 2) x2 + 2( m + 1)x + 2m > BPT vô nghiệm (m + 2) x2 + 2( m + 1)x + 2m ≤ với x thuộc R   m < 2 m + <   ( m + 1) − 2m ( m + ) < −m − 2m + <   m < 2  m < 2  m ... 7x + 12 = CÂU (2. 5 đ): Điều tra số lượt bạn đọc vào thư viện Trường THPT Trần Phú, học kí 2, năm học 20 08 − 20 09 ta có bảng số liệu sau: Số lượt Tổng Số học sinh 21 24 32 48 50 36 23 10 25 0 a...
 • 3
 • 1,206
 • 9

Câu hỏi ôn tập học kỳ 2 lớp 10 Nâng cao.

Câu hỏi ôn tập học kỳ 2 lớp 10 Nâng cao.
... tượng mao dẫn ? Công thức tính độ dâng độ hạ mực chất lỏng ống mao dẫn Sự bay ngưng tụ ? Sự nóng chảy động đặc ? 10 Định nghĩa: độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm cực đại, độ ẩm tỉ đối không khí ... khí có đặc điểm khác nhau, giống ? Công thức tính áp suất tĩnh điểm lòng chất lỏng độ sâu h viết ? Phát biểu định luật Becnuli, biểu thức Chương 6: Thuyết động học phân tử chất khí Phát biểu định ... rắn bị biến dạng đàn hồi, biến dạng dẻo ? Sự nở dài vật rắn ? Lợi hại nở dài Ứng suất vật rắn ? Công thức tính ứng suất biến dạng kéo, nén vật rắn Phát biểu định luật Húc ghi biểu thức định luật...
 • 2
 • 228
 • 0

Bộ đề thi học kỳ 2 lớp 10 nang cao rất hay

Bộ đề thi học kỳ 2 lớp 10 nang cao rất hay
... x: C = sin x + cos x + cos x + 4sin x Buicongluan.ltqb@gmail.com b) x2 + 2x − ...
 • 3
 • 145
 • 1

de cuong on thi koc ky 2 lop 10 nang cao

de cuong on thi koc ky 2 lop 10 nang cao
... Cl2, CO2, HCl k dung dch: Na2S, NaBr, NaI, NaF Cõu 2: Phõn bit cỏc bỡnh khớ mt nhón sau: a O2, SO2, Cl2, CO2 b Cl2, SO2, CO2, H2S, O2, O3 c SO2, CO2, H2S, H2, N2á, Cl2, O2 d O2, H2, CO2, HCl ... N2 (k) + 3H2(k) NH3(k) H < b CaCO3(r) CaO( r) + CO2(k) H > c N2(k) + O2(k) 2NO(k) H < d CO2(k) + H2(k) H2O(k) + CO(k) H > e C2H4(k) + H2O(k) C2H5OH(k) H < f 2NO(k) + O2(k) 2NO2(k) ... Bi 2: Trong phn ng sau õy H 2S th hin tớnh axit hay tớnh baz, tớnh oxi hoỏ hay tớnh kh? Gii thớch? 2NaOH + H2S = Na2S + 2H2O 2FeCl3 + H2S = 2FeCl2 + S +2HCl Hóy nờu cỏc phng phỏp iu ch SO2 Bi...
 • 6
 • 176
 • 0

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 16 KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HOÁ HỌC, LIÊN KẾT ION doc

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 16 KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HOÁ HỌC, LIÊN KẾT ION doc
... NIỆM VỀ LIÊN nghiên cứu SGK để tìm KÊT HOÁ HỌC hiểu: + liên kết Khái niệm liên kết: hoá học ? -Liên kết hoá học kết + Tại hợp nguyên tử tạo nguyên tử liên kết với thành phân tử hay tinh thể bền ... ;Al3+ ; O 2- ; Cl- dẫn HS tìm hiểu SGK để biết: + Thế ion đơn * Ion đa nguyên tử : VD : NO 3- , SO4 2- ; AlO 2- … Sự tạo thành liên kết ion nguyên tử ? cho VD a) Sự tạo thành liên kết ion + Thế ion đa ... trình hình mang điện gọi ion thành ion : Na+ ,  ion dương (hay Cation) Mg2+ , Al3+ , F- , Cl- , O 2-, S 2- Sự tạo thành ion dương Na  Na+ + 1e Al  Al3+ + 3e Mg  Mg2+ + 2e - GV lưu ý cho HS: có...
 • 8
 • 869
 • 4

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 19 Luyện tập về: Liên kết ion. Liên kết cộng hoá trị. Lai hoá các Obitan nguyên tử. doc

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 19 Luyện tập về: Liên kết ion. Liên kết cộng hoá trị. Lai hoá các Obitan nguyên tử. doc
... I LIÊN KẾT HOÁ HỌC: cho HS nhắc lại số kiến khái niệm liên kết hoá thức liên kết hoá học học - Thế liên kết hoá học -HS nắm được: ? - Thế liên kết hoá học - Nguyên nhân hình thành ? liên kết hoá ... ? obitan tạo liên kết cộng - Liên kết ion liên kết hóa trị ? cộng hoá trị giống khác ? Hoạt động 5: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau: - Thế lai hoá IV SỰ LAI HOÁ CÁC obitan? OBITAN NGUYÊN TỬ - ... LIÊN KẾT CỘNG HOÁ - Khái niệm liên kết CHT TRỊ ? liên kết CHT có cực? - Khái niệm liên kết CHT Không có cực ? ĐK ? liên kết CHT có cực? nguyên tử liên kết với Không có cực ? liên kết cộng hoá -...
 • 5
 • 1,369
 • 12

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập về nguyên tử bảng tuần hoàn liên kết hóa học thuộc chương trình nâng cao nhằm bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh lớp 10 trường THPT

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập về nguyên tử  bảng tuần hoàn  liên kết hóa học thuộc chương trình nâng cao nhằm bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh lớp 10 trường THPT
... tử - Bảng tuần hồn- Liên kết hóa học thuộc chương trình nâng cao nhằm bồi dưỡng lực tự học cho học sinh lớp 10 trường THPT Với mong muốn tạo hệ thống tập giúp học sinh lớp 10 nâng cao THPT tự ... pháp dạy học mơn hóa học Chương TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP VỀ NGUN TỬ, BẢNG TUẦN HỒN CÁC NGUN TỐ - ĐỊNH LUẬT TUẦN HỒN VÀ LIÊN KẾT HĨA HỌC NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC 2.1 ... Tuyển chọn, xây dựng hệ thống tập chương Ngun tử, Bảng tuần hồn ngun tố - định luật tuần hồn Liên kết hóa học hổ trợ tự học cho học sinh lớp 10 nâng cao 34 2.2.1 Bài tập tự luận trắc nghiệm chương...
 • 120
 • 743
 • 2

Xem thêm