Thiết kế nhà máy sản xuất màng phức hợp năng suất 5000 tấn năm

Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic với năng suất 4570 tấn sản phẩm/năm

Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic với năng suất 4570 tấn sản phẩm/năm
... vật liệu Nhà máy sản xuất axit glutamic tinh thể với suất 4570 tấn/ năm Như suất ngày nhà máy là: maxit glutamic = 4570 : 341 = 13,4 tấn/ ngày = 13400 kg/ngày Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic ... tiến tới xuất khẩu, nên em giao đề tài thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic với suất 4570 sản phẩm/năm Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trương Thị Minh ... để sản xuất axit glutamic Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic Đồ án tốt nghiệp 13 GVHD: PGS.TS Trương Thị Minh Hạnh Nguyên tắc: Dùng chủng vi sinh vật có khả tổng hợp axit glutamic để sản xuất...
 • 88
 • 591
 • 8

thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic với năng suất 4570 tấn sản phẩm/năm.

thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic với năng suất 4570 tấn sản phẩm/năm.
... liệu Nhà máy sản xuất axit glutamic tinh thể với suất 4570 tấn/ năm Như suất ngày nhà máy là: maxit glutamic = 4570 : 341 = 13,4 tấn/ ngày = 13400 kg/ngày 4.3.1.Làm nguội bao gói Tỉ lệ hao hụt 1% Thiết ... động nhà máy Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trương Thị Minh Hạnh Kết luận: Với điều kiện thuận lợi hoàn toàn xây dựng đảm bảo cho hoạt động nhà máy sản xuất ... để sản xuất axit glutamic Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic Đồ án tốt nghiệp 13 GVHD: PGS.TS Trương Thị Minh Hạnh Nguyên tắc: Dùng chủng vi sinh vật có khả tổng hợp axit glutamic để sản xuất...
 • 87
 • 271
 • 0

Thiết kế nhà máy sản xuất cà phê nhân năng suất 33600 tấn quả/năm

Thiết kế nhà máy sản xuất cà phê nhân năng suất 33600 tấn quả/năm
... 280 ngày - Tổng số ca sản xuất năm: 560 ca - Tổng số sản xuất năm: 4480 - Năng suất nhà máy: 33.600 phê quả/năm - Năng suất nhà máy tính ngày: 120 /ngày - Năng suất nhà máy tính giờ: 7.500kg ... chất lượng phê mặt hàng chế biến từ phê nhân để đáp ứng cho nhu cầu nước xuất Xuất phát từ tình hình đó, chọn đề tài thiết kế nhà máy sản xuất phê nhân theo phương pháp khô với suất khoảng ... sản phẩm phê nhân thị trường giới chất lượng suất thấp Để tạo thương hiệu cho phê Việt Nam thị trường đồng thời nâng cao giá thành sản phẩm, tăng doanh thu vấn đề thiết kế nhà máy sản xuất...
 • 89
 • 599
 • 0

Thiết kế nhà máy sản xuất bột mì với năng suất 220 tấn nguyên liệu ngày

Thiết kế nhà máy sản xuất bột mì với năng suất 220 tấn nguyên liệu ngày
... -2- Thiết kế nhà máy sản xuất bột Từ năm 1998 trở trước, tỉnh Miền Trung có hai nhà máy sản xuất bột nhà máy bột Việt Ý Đà Nẵng nhà máy bột Vinh Tuy nhiên, tình hình cung cấp bột ... giới việc xây dựng thêm nhà máy khu vực Miền Trung cần thiết Thấy thiết yếu Bộ môn Công Nghệ Thực Phẩm giao việc thiết kế Nhà máy sản xuất bột với suất 220 nguyên liệu /ngày. ” cho nhiệm vụ đồ ... pháp bảo quản bột Đồ án tốt nghiệp - 28 - Thiết kế nhà máy sản xuất bột Bột sau sản xuất, để trải qua trình chín thêm đem chế biến chất lượng tăng Hơn nữa, sản phẩm nhà máy sản xuất tiêu thụ...
 • 31
 • 1,123
 • 1

thiết kế nhà máy sản xuất rượu vang nho năng suất 5000 lít ngày

thiết kế nhà máy sản xuất rượu vang nho năng suất 5000 lít ngày
... Bình Thuận Rượu vang sản xuất từ loại khác Nhưng rượu vang sản xuất từ nguyên liệu nho cho chất lượng tốt 2.2 Đặc điểm số giống nho trồng Ninh Thuận [ 7, tr 42 ] Bảng Giống Màu sắc trái Nho Hàm ... phần nhỏ sản phẩm nho đường, chưa đáp ứng nhu cầu thị trường chưa tạo dựng thương hiệu rượu vang mang nét đặc trưng tỉnh nhà Trên sở thực tế đó, em định xây dựng nhà mây sản xuất rượu vang thị ... Chiều cao tan thiết bị H= H= H= h + l + h1 1,74 + 0,4 + 0,2 2,34 m 5.2.4 Thiết bị thu hồi CO2 Chọn thiết bị thu hồi CO2 có đặc tính kỹ thuật [2, tr 274] Năng suất nhà máy 15000 l /ngày Chiều cao...
 • 96
 • 355
 • 2

Tính toán thiết kế nhà máy sản xuất bột nhẹ (CaCO3) năng suất 2 tấn ngày

Tính toán thiết kế nhà máy sản xuất bột nhẹ (CaCO3) năng suất 2 tấn ngày
... (4) 0, 821 . 32 = 2, 189 Kg 12 Lng O2 cho phn ng (5) 0, 0 126 5. 32 = 0, 0169 Kg 12. 2 Lng O2 cho phn ng (6) 0, 007. 32 = 0, 007 Kg 32 Lng O2 cho phn ng (7) 0, 0 126 5. 32 = 0, 0169 Kg 12. 2 Tng lng O2 cung ... thnh H2 v O2 2H2O = H2 +O2 Ngoi kốm theo mt s phn ng ta nhit quỏ trỡnh, ng thi cng cú mt s phn ng hp thu nhit C+ H2O = CO + H2 C+ 2H2O = CO2 + 2H2 N QU TRèNH & THIT B Trang 21 CO + H2O = CO2+H2 ... H1 123 = H 29 8 + 1 123 CP dT 29 8 H1 123 = -40 ,25 2 Kcal/mol Nh vy nung vụi chớn chim 90 %, vi lng vụi phõn hy l 327 2, Kg = 327 24 mol 100 Lng nhit cn cung cp l cho vụi phõn hy l 327 24.40 ,25 2 = 1, 32. 106...
 • 80
 • 326
 • 2

Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic với năng suất 2000 tấn sản phẩmnăm từ nguyên liệu là tinh bột sắn.

Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic với năng suất 2000 tấn sản phẩmnăm từ nguyên liệu là tinh bột sắn.
... 1% Axit hóa, kết tinh 3% Ly tâm 4% Lọc băng tải 1% Sấy 1% Làm nguội 1,5% Bao gói 0,5% Nhà máy sản xuất axit glutamic tinh thể với suất 2000 tấn/ năm Như suất ca nhà máy là: maxit glutamic = 2000 ... tới xuất nên em chọn đề tài thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic với suất 2000 sản phẩm/năm từ nguyên liệu tinh bột sắn GVHD:Th.S NGUYỄN T MINH XUÂN SVTH:TRẦN T THÙY TRANG Đề tài: Thiết kế nhà ... tài: Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic suất 2000 sp/năm -   - 45 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Khoa: HÓA 5.13 Axit hóa, kết tinh Chọn thiết bị kết tinh làm lạnh ống xoắn chịu axit, thiết bị làm...
 • 83
 • 252
 • 0

thiết kế nhà máy sản xuất malt vàng với năng suất 50 tấn nguyên liệungày

thiết kế nhà máy sản xuất malt vàng với năng suất 50 tấn nguyên liệungày
... dụng m= 49 750 x 24 = 1194 m3/ngày 1000 Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất malt vàng suất 50 nguyên liệu/ngày Đồ Án Tốt Nghiệp Hà -38- SVTH: Ngô Văn 4.3 Kế hoạch sản suất nhà máy Nhà máy làm việc ... kinh tế Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất malt vàng suất 50 nguyên liệu/ngày Đồ Án Tốt Nghiệp -5- SVTH: Ngô Văn Hà Chương : GIỚI THIỆU NGUYÊN LIỆU Nguyên liệu dùng để sản xuất malt đại mạch Ngoài ... 5.3.9 Vít tải vận chuyển mầm, rễ đến thiết bị chứa Năng suất cần thiết: 1881,27 kg/ngày = 0,0784 tấn/ h Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất malt vàng suất 50 nguyên liệu/ngày Đồ Án Tốt Nghiệp Hà...
 • 87
 • 264
 • 3

Thiết kế nhà máy sản xuất bánh hiện đại năng suất 16500 tấn sản phẩmnăm ( full bản vẽ )

Thiết kế nhà máy sản xuất bánh hiện đại năng suất 16500 tấn sản phẩmnăm ( full bản vẽ )
... CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM I TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BÁNH NĂNG SUẤT 16500 TẤN SẢN PHẨM/NĂM SVTH: Trần Thị Lệ 09H2B Thiết kế nhà máy sản xuất bánh suất 16500 sản phẩm/năm Đồ án tốt nghiệp v ... Với nhiệm vụ thiết kế đồ án tốt nghiệp em giao đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất bánh đại suất 16500 sản phẩm/năm với hai dây chuyền: - Dây chuyền sản xuất bánh qui xốp, suất 10000 sản phẩm/năm ... khô (% ) (Tự tra cứu Thiết kế nhà máy sản xuất bánh suất 16500 sản phẩm/năm Đồ án tốt nghiệp vi (NH4 )2 CO3 Tinh bột bắp 10 Tổng GVHD: PGS.TS Trương Thị Minh Hạnh 0,7 Bảng 3.Thực đơn mẻ kem bánh...
 • 133
 • 398
 • 3

Thiết kế nhà máy sản xuất kẹo hiện đại năng suất 8700 tấn sản phẩm năm ( full bản vẽ )

Thiết kế nhà máy sản xuất kẹo hiện đại năng suất 8700 tấn sản phẩm năm ( full bản vẽ )
... VẬT CHẤT Năng suất nhà máy 8700 sản phẩm/ năm, đó: - Kẹo mềm anbumin bơ sữa - Kẹo dẻo chip chip : 5200 sản phẩm/ năm 3500 sản phẩm/ năm : 4.1 Lập biểu đồ sản xuất: Nguyên liệu dùng cho nhà máy đƣợc ... em kết hợp sản xuất kẹo mềm kẹo dẻo Do đó, em chọn đề tài thiết kế nhà máy kẹo đại với hai mặt hàng là: kẹo mềm anbumin bơ sữa kẹo dẻo chip chip, suất 8700 sản phẩm/ năm Trong đó: em chọn Kẹo ... 81 81 75 81 78 78 843 Ta có suất ngày: Kẹo anbumin bơ sữa:  Kẹo dẻo chip chip: Thiết kế nhà máy sản xuất kẹo 18505,34 (kg sản phẩm/ ngày) 12455,52 (kg sản phẩm/ ngày) SVTH: Nguyễn Thị Kim Phương...
 • 104
 • 494
 • 3

thiết kế nhà máy sản xuất malt đen với năng suất 20 tấn đại mạchngày. ( full bản vẽ )

thiết kế nhà máy sản xuất malt đen với năng suất 20 tấn đại mạchngày. ( full bản vẽ )
... để sản xuất loại bia đen thị trường như: - Trên giới: bia black label (American), bia Guinness (Ireland), bia Stout (Anh), bia Lào đen (Lào), bia Kaiserin ( ức), bia Gouden Carolus Classic (B ) ... liệu công ty bia Do việc xây dựng nhà máy chế biến malt nhu cầu cần thiết Vì vậy, giao đề tài tốt nghiệp là: thiết kế nhà máy sản xuất malt đen với suất 20 đại mạch/ngày GVHD: Ths Trần Xuân Ngạch ... Vì việc xuất ngày nhiều nhà máy thực phẩm nhà máy bánh kẹo, nhà máy bia, nhà máy nước giải khát…Đặc biệt nước ta tỉnh có nhà máy bia, nước giải khát, nhu cầu malt nhà máy lớn Nhưng nhà máy phải...
 • 127
 • 244
 • 0

Thiết kế nhà máy sản xuất malt proteolin với năng suất 30 tấn sản phẩmngày ( full bản vẽ )

Thiết kế nhà máy sản xuất malt proteolin với năng suất 30 tấn sản phẩmngày ( full bản vẽ )
... trình sản xuất malt Năng suất nhà máy: N = 30 × 1000 = 300 00 (kg/ngày) – Lượng nguyên liệu ban đầu: + Khối lượng nguyên liệu dùng cho sản xuất: Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất malt proteolin suất ... + T = 40 (phút) = 2400 (s) 65 + 30 + tbm = = 47,5 (0 C); tkk = 25,9 (0 C) + F = Sthân + Snắp + Sđáy = π × r × (2 × h1 + h2 + h 3) Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất malt proteolin suất 30 SP/ngày ... việc xây dựng nhà máy sản xuất malt cần thiết Hiện nay, nước ta có nhà máy sản xuất malt chủ yếu malt vàng Nên việc xây dựng nhà máy sản xuất loại malt đặc biệt có malt proteolin thiết thực nhằm...
 • 116
 • 247
 • 0

Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic với năng suất 480 tấn sản phẩm một năm

Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic với năng suất 480 tấn sản phẩm một năm
... axit glutamic 3.3 Qui trình sản xuất axit glutamic Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic suất 480 sản phẩm/ năm -   - 12 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Khoa: HÓA Sau tham khảo qui trình sản xuất ... Nhà máy sản xuất axit glutamic tinh thể với suất 480 tấn/ năm Như suất ngày nhà máy là: maxit glutamic = 480 : 335 = 1,433 tấn/ ngày = 1433 kg/ngày 4.2.1 Bao gói Tỉ lệ hao hụt 0,5% Lượng axit glutamic ... tăng nồng độ dịch axit glutamic trước kết tinh Thiết bị: Sử dụng thiết bị cô đặc chân không Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic suất 480 sản phẩm/ năm -   Hình 3.9 Thiết bị cô đặc...
 • 80
 • 339
 • 0

Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic với năng suất 4570 tấn sản phẩm năm

Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic với năng suất 4570 tấn sản phẩm năm
... việc năm: 365 – 24 = 341 Số ca làm việc năm: 341 × = 1023 ngày ca 4.3 Cân vật liệu Nhà máy sản xuất axit glutamic tinh thể với suất 4570 tấn/ năm Như suất ngày nhà máy là: maxit glutamic = 4570 ... lượng lớn axit glutamic để phục vụ cho sản xuất hàng năm Ngoài ra, phế phẩm trình sản xuất làm nguyên liệu cho nhà máy phân bón phục vụ cho trồng trọt Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic Đồ ... tiến tới xuất khẩu, nên em giao đề tài thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic với suất 4570 sản phẩm/ năm Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trương Thị Minh...
 • 87
 • 239
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế nhà máy sản xuất xi măngthiet ke nha may san xuat xi mang hon hop theo phuong phap hien daithiet ke nha may san xuat xi mang pooclang hien dai theo phuong phap khothiết kế nhà máy sản xuất chèthiết kế nhà máy sản xuất biathiết kế nhà máy sản xuất bánh kẹothiết kế nhà máy sản xuất nước giải khátthiết kế nhà máy sản xuất cồnthiết kế nhà máy sản xuất đườngthiết kế nhà máy sản xuất cà phê nhânthiết kế nhà máy sản xuất rượu vang paothiết kế nhà máy sản xuất mì ăn liềnthiết kế nhà máy sản xuất rượu vangđồ án thiết kế nhà máy sản xuất rượu vangthiết kế nhà máy sản xuất rượu vang từ nhoBài 18. Trai sôngBài 8. Bài luyện tập 1Bài 4. Nguyên tửBài 28. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khíBài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật HúcBài 13. Điện năng - Công của dòng điệnbài tập về thìBài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặcUnit 02. Health. Lesson 6. Skills 2Bài 10. Ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng thực phẩm sạch và an toàngiao an sinh 6Thực trạng phát hành trái phiếuUnit 02. My home. Lesson 6. Skills 2Chương I. §1. Mệnh đềVai tro cua NHTW tren TTTT va kinh nghiem mot so nuoc nhom 6Bài 4. Chuyện người con gái Nam XươngBài 3. Xưng hô trong hội thoạiVai tro cua NHTW tren TTTT va kinh nghiem mot so nuocBài 22. Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)Dự án trang trại chăn nuôi bồ câu pháp thương phẩm