LEUCEMIE KINH DÒNG hạt và ĐAU tủy XƯƠNG

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm, phân loại kết quả điều trị tấn công lơxêmi cấp chuyển từ lơxêmi kinh dòng hạt

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm, phân loại và kết quả điều trị tấn công lơxêmi cấp chuyển từ lơxêmi kinh dòng hạt
... Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm, phân loại kết điều trị công lơxêmi cấp chuyển từ lơxêmi kinh dòng hạt với hai mục tiêu sau: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm xếp loại bệnh lơxêmi ... thể bệnh nhóm BN điều trị 71 3.3.3 Kết điều trị công LXM cấp dòng tủy chuyển từ LXMKDH 72 3.3.4 Kết điều trị công lơ xê mi cấp dòng lympho chuyển từ lơ xê mi kinh dòng hạt 75 ... ý điều trị Phân nhóm đối tượng nghiên cứu: - Nhóm bệnh nhân nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm phân loại lơ xê mi cấp chuyển từ lơ xê mi kinh dòng hạt có 215 bệnh nhân Bao gồm: + LXM cấp...
 • 157
 • 164
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm, phân loại kết quả điều trị tấn công lơxêmi cấp chuyển từ lơxêmi kinh dòng hạt

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm, phân loại và kết quả điều trị tấn công lơxêmi cấp chuyển từ lơxêmi kinh dòng hạt
... đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm, xếp loại điều trị lơ xê mi cấp chuyển từ lơ xê mi kinh dòng hạt với hai mục tiêu sau: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm phân loại bệnh ... thương từ tế bào gốc tạo máu 4.3 Kết điều trị số yếu tố ảnh hưởng đến kết điều trị công bệnh nhân LXM cấp chuyển từ LXMKDH 4.3.1 Kết điều trị lâm sàng bệnh nhân LXM cấp chuyển từ LXMKDH Kết điều trị ... TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm phân loại lơ xê mi cấp chuyển từ lơ xê mi kinh dòng hạt: Gồm 215 từ 16 tuổi trở lên...
 • 26
 • 297
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng huyết học của bệnh lơ xê mi kinh dòng hạt giai đoạn tăng tốc

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và huyết học của bệnh lơ xê mi kinh dòng hạt giai đoạn tăng tốc
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI …….***…… NGUYỄN VĂN NAM NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HUYẾT HỌC CỦA BỆNH LƠ-XÊ -MI KINH DÒNG HẠT GIAI ĐOẠN TĂNG TỐC KHÓA LUẬN ... với mục tiêu sau : Nghiên cứu số đặc điểm lâm sàng huyết học bệnh LXMKDH giai đoạn tăng tốc 14 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 KHÁI NIỆM VỀ BỆNH LXMKDH Bệnh Lơ- xê- mi kinh dòng hạt ( LXMKDH) ( Chronic ... Hồi cứu bệnh án Hồi cứu liệu bệnh án bệnh nhân LXMKDH giai đoạn tăng tốc tiến hành nghiên cứu 42 2.2.5 Tóm tắt mô hình nghiên cứu Bệnh nhân LXMKDH giai đoạn mạn tính Bệnh nhân LXMKDH giai đoạn tăng...
 • 71
 • 333
 • 2

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, XÉT NGHIỆM, PHÂN LOẠI KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẤN CÔNG LƠXÊMI CẤP CHUYỂN TỪ LƠXÊMI KINH DÒNG HẠT

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, XÉT NGHIỆM, PHÂN LOẠI VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẤN CÔNG LƠXÊMI CẤP CHUYỂN TỪ LƠXÊMI KINH DÒNG HẠT
... Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm, phân loại kết điều trị công lơxêmi cấp chuyển từ lơxêmi kinh dòng hạt với hai mục tiêu sau: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm xếp loại bệnh lơxêmi ... thể bệnh nhóm BN điều trị 71 3.3.3 Kết điều trị công LXM cấp dòng tủy chuyển từ LXMKDH 72 3.3.4 Kết điều trị công lơ xê mi cấp dòng lympho chuyển từ lơ xê mi kinh dòng hạt 75 ... ý điều trị Phân nhóm đối tượng nghiên cứu: - Nhóm bệnh nhân nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm phân loại lơ xê mi cấp chuyển từ lơ xê mi kinh dòng hạt có 215 bệnh nhân Bao gồm: + LXM cấp...
 • 157
 • 69
 • 0

Đánh giá đáp ứng điều trị chức năng thận của phác đồ có bortezomib trong bệnh đau tủy xương

Đánh giá đáp ứng điều trị và chức năng thận của phác đồ có bortezomib trong bệnh đau tủy xương
... điều trị cho BN ghép tế bào gốc ngoại vi Dùng chu kỳ hóa trị trƣớc ghép TBGNV: Sau chu kỳ hóa trị, đánh giá đáp ứng điều trị Đáp ứng phải đạt đáp ứng đáp ứng hoàn toàn, đáp ứng phần tốt đáp ứng ... phác đồ Bortezomib bệnh đa u tuỷ xƣơng ” để thực mục tiêu: Xác định tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn, tỷ lệ đáp ứng phác đồ Bortezomib Xác định tỷ lệ suy thận tỷ lệ cải thiện chức thận phác đồ Bortezomib ... mg/m2 [32] Đánh giá đáp ứng điều trị - BN đƣợc đánh giá đáp ứng thời điểm chu kỳ, chu kỳ - Đánh giá đáp ứng điều trị: Theo nhóm làm việc quốc tế đa u tủy xƣơng năm 2006 Các mức độ nhƣ đáp ứng hoàn...
 • 145
 • 296
 • 0

MỘ THUYỀN ĐÔNG SƠN DẤU ẤN CỦA NÓ TRONG TÁNG TỤC CỦA NGƯỜI MƯỜNG HIỆN NAY

MỘ THUYỀN ĐÔNG SƠN VÀ DẤU ẤN CỦA NÓ TRONG TÁNG TỤC CỦA NGƯỜI MƯỜNG HIỆN NAY
... MỘ THUYỀN ĐÔNG SƠN VÀ DẤU ẤN CỦA NÓ TRONG TÁNG TỤC CỦA NGƯỜI MƯỜNG HIỆN NAY 17 (1) Bùi Văn Liêm Mộ thuyền văn hoá Đông Sơn Việt Nam LATSKHLS H 2000, tr 45 Đỗ Văn Ninh Mộ Mường tục chon ... trưng mộ thuyền văn hoá Đông Sơn Chương 2: Mộ Mường điểm tương đồng với mộ thuyền Đông Sơn Chương 3: Mối quan hệ cư dân Đông Sơn người Mường CHƯƠNG 1: NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA MỘ THUYỀN TRONG ... rỗng mộ thuyền Đông Sơn Ngoài tồn tục dùng than bao bọc khắp quan tài Một tục truyền thống thường bắt gặp mộ quan tài hình thuyền văn hoá Đông Sơn Vậy chủ nhân mộ thuyền văn hoá Đông Sơn người Mường...
 • 18
 • 405
 • 0

Mộ thuyền Đông Sơn dấu ấn của nó trong táng tục của người Mường hiện nay

Mộ thuyền Đông Sơn và dấu ấn của nó trong táng tục của người Mường hiện nay
... trưng mộ thuyền văn hoá Đông Sơn Chương 2: Mộ Mường điểm tương đồng với mộ thuyền Đông Sơn Chương 3: Mối quan hệ cư dân Đông Sơn người Mường CHƯƠNG 1: NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA MỘ THUYỀN TRONG ... kê địa điểm phát thấy mộ thuyền Việt Nam - Phương pháp Lôgic: Từ điểm tương đồng mộ thuyền Đông Sơn mộ Mường vào lí giải mối quan hệ chủ nhân mộ thuyền Đông Sơn mộ người Mường - Phương pháp liên ... Đông Sơn mộ Mường Để từ góp phần vào việc nghiên cứu phát tiển loại hình mộ táng đặc biệt Nhiệm vụ báo cáo khoa học (Nhiệm vụ đề tài) Với đề tài: Mộ thuyền văn hoá Đông Sơn dấu ấn táng tục người...
 • 16
 • 397
 • 0

Một huyền Đông Sơn dấu ấn của nó trong táng tục của người Mường hiện nay

Một huyền Đông Sơn và dấu ấn của nó trong táng tục của người Mường hiện nay
... GI A CƯ DÂN DƠNG SƠN VÀ NGƯ I MƯ NG HI N NAY 3.1 M I QUAN H Trong nh ng ph n trư c, ã có nh ng nhìn b n v m thuy n ơng Sơn m Mư ng Qua ó m thuy n u ph i th a nh n r ng gi a ơng Sơn m Mư ng có nh ... N TRONG VĂN HỐ ƠNG SƠN 1.1 M THUY N LÀ GÌ? 1.2 NH NG C TRƯNG CƠ B N C A M THUY N TRONG VĂN HỐ ƠNG SƠN CHƯƠNG M MƯ NG VÀ NH NG I M TƯƠNG NG V I M THUY N DƠNG SƠN ... A M MƯ NG VÀ M THUY N ƠNG SƠN 10 CHƯƠNG M I QUAN H GI A CƯ DÂN DƠNG SƠN VÀ NGƯ I MƯ NG HI N NAY 11 3.1 M I QUAN H 11 3.2 NH NG Y U T CHO VI C B O LƯU TÁNG T C...
 • 16
 • 212
 • 0

Tài liệu Đau tủy xương pdf

Tài liệu Đau tủy xương pdf
... tập trung tủy xương làm lấn át dòng tế bào máu bình thường khác hồng cầu, tiểu cầu Các tế bào tập trung nhiều vị trí xương đặc, trường hợp bệnh gọi đa u tủy xương, bệnh biểu vị trí xương đơn ... độc gọi u tương bào Nguyên nhân dẫn đến đa u tủy xương? Hiện nhà khoa học chưa tìm nguyên nhân xác gây bệnh đa u tủy xương Một điều rõ ràng đa u tủy xương bệnh lây nhiễm Có số yếu tố liên quan ... bệnh lý đa u tủy xương mang tính chất gia đình có người gia đình bị bệnh Tuy nhiên, tất bệnh nhân có yếu tố nguy bị mắc bệnh đa u tủy xương Nếu bạn cho bạn có nguy cao bị đa u tủy xương bạn nên...
 • 5
 • 468
 • 3

Tài liệu Thalidomide trong điều trị bệnh đau tủy xương doc

Tài liệu Thalidomide trong điều trị bệnh đau tủy xương doc
... coi liệu pháp điều trị chuẩn điều trị bệnh đa u tủy xương tái phát kháng thuốc Về sau, nhiều nghiên cứu mở rộng định điều trị thalidomide cho bệnh nhân đa u tủy xương phát hiện, chưa điều trị ... thuốc khác dùng liệu pháp dẫn để chuẩn bị trước ghép tủy, liệu pháp củng cố trì sau ghép tủy tự thân, ghép tủy đồng loài hay sau điều trị phương pháp hóa trị liệu Về liều dùng thalidomide, đa ... giá hiệu tính an toàn thalidomide điều trị bệnh đa u tủy xương vào năm 1999 Các bệnh nhân nghiên cứu thất bại tái phát với điều trị thông thường trước Sau dùng thalidomide đơn độc liều tăng dần...
 • 5
 • 280
 • 1

Canon chia ống kính thành 2 loại là ống kính dòng L ống kính "không L" pot

Canon chia ống kính thành 2 loại là ống kính dòng L và ống kính
... Một vài mẫu: Canon EF 70 -20 0mm f /2. 8L IS II USM Canon EF 17-40mm f/4.0 L USM Ống kính "không L" : ống kính vòng tròn đỏ đuôi ống Chất l ợng thiết kế, chất l ợng quang học giá kèm loại ống kính ... - Tất ống kính dòng L sử dụng ngàm EF, loại ngàm cũ thường dùng máy ảnh full frame Canon, ống kính L ngàm dạng EF-S Mục đích, đối tượng sử dụng: Ống kính cho ảnh trong, sắc ... thấp so với dòng ống kính L Ống kính dòng đa dạng mẫu mã, chủng loại phù hợp với nhiều mục đích đối tượng khách hàng Một vài mẫu: Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM Canon EF 100mm f /2. 8 USM Macro...
 • 4
 • 281
 • 0

Xoài ra hoa đồng loạt đậu trái nhiều docx

Xoài ra hoa đồng loạt và đậu trái nhiều docx
... phẩm nhiều lúc hạn chế bất lợi thời tiết chia nhỏ diện tích vườn để phun xịt kích thích hoa cách – tuần Hoa xoài khó đậu trái trái non rụng nhiều nên cần chăm sóc bảo vệ tốt để tăng tỷ lệ đậu trái ... hạt phấn, hỗ trợ đậu trái Tưới nước đầy đủ để hoa vươn dài mập khỏe Khi phát hoa đạt kích thước tối đa có vài hoa nở, phun thuốc dưỡng hoa để tăng khả đậu trái chống tượng khô đen hoa Nên sử dụng ... Khi xoài đậu trái hạt đậu đến đầu ngón tay út thường xảy tượng rụng trái non nhiều gặp thời tiết bất lợi, bị stress, thiếu dinh dưỡng, … nên dùng 15ml TOBA FRUIT pha với lít nước phun tán chùm trái...
 • 3
 • 296
 • 0

ĐÔNG Y TRỊ ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP doc

ĐÔNG Y TRỊ ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP doc
... lần uống ng y Công dụng: thông kinh hoạt lạc, tán hàn thống Trong dùng thuốc kết hợp day bấm huyệt Lần lượt day bấm vào huyệt sau đ y: thị huyệt, phong trì, hợp cốc, huyền trung Bấm huyệt từ 5-7 ... lưu ngón tay lại, kéo dài thêm thời gian Tác dụng: thông kinh lạc, thông dương khí, từ giảm đau nhanh - Đau gót chân: đau nhức buốt gót chân, giá lạnh đau tăng, nhìn bên không th y sưng, bàn ... ng y dùng Ng y uống 50-60ml chia lần trước bữa ăn Công dụng: khu phong tán hàn, chống viêm trừ thấp, thông hoạt kinh lạc - Đau vai g y, đau lan xuống bên cánh tay, sờ vào da th y lạnh, vùng cổ...
 • 3
 • 213
 • 0

ĐAU TUỶ XƯƠNG pps

ĐAU TUỶ XƯƠNG pps
... 2 Tiêu chuẩn Longo D.L.năm 1998 - Các tế bào thuộc dòng tương bào > 10% tuỷ xương - Tổn thương tiêu xương điển hình - protein M > 3g/dl máu có mặt protein M nước tiểu Khi có tiêu chuẩn ... chẩn đoán xác định Tiêu chuẩn theoTubiana N 1993 (Hematology) - Tế bào: + Tương bào > 10% tuỷ + Sinh thiết tuỷ có u tương bào - Sinh hoá Xquang: + Có protein M máu + Có protein Bence-Jones niệu...
 • 3
 • 92
 • 0

Đông y trị đau nhức xương khớp pot

Đông y trị đau nhức xương khớp pot
... lần uống ng y Công dụng: thông kinh hoạt lạc, tán hàn thống Trong dùng thuốc kết hợp day bấm huyệt Lần lượt day bấm vào huyệt sau đ y: thị huyệt, phong trì, hợp cốc, huyền trung Bấm huyệt từ 5-7 ... ng y dùng Ng y uống 50-60ml chia lần trước bữa ăn Công dụng: khu phong tán hàn, chống viêm trừ thấp, thông hoạt kinh lạc C y vị thuốc thạch xương bồ - Đau vai g y, đau lan xuống bên cánh tay, ... lưu ngón tay lại, kéo dài thêm thời gian Tác dụng: thông kinh lạc, thông dương khí, từ giảm đau nhanh - Đau gót chân: đau nhức buốt gót chân, giá lạnh đau tăng, nhìn bên không th y sưng, bàn...
 • 6
 • 213
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đông y trị đau nhức xương khớpbệnh bạch cầu kinh dòng hạtbệnh đau tuỷ xươngthuốc đông y trị đau nhức xương khớpsesamin một trong những lignans được tìm thấy nhiều nhất trong hạt và dầu mè kiểm soát huyết áp caophòng giao dịch thị xã với tổng số 31 cán bộ công nhân viên trực tiếp thực hiện nghiệp vụ huy động vốn và đầu tư tín dụng cho các khách hàng ngoài quốc doanhcông nhân viên trực tiếp thực hiện nghiệp vụ huy động vốn và đầu tư tín dụng cho các khách hàng trong khu công nghiệp quế võtình hình huy động vốn và đầu tư tín dụng tại sở giao dịchđiểm cốt hoá đầu trên xương chày và đầu dưới xương đùimối quan hệ giữa hoạt động cờ và dấu hay của một giá trị sốmối quan hệ giữa hoạt động cờ và dấu hay của giá trị số72 sụt cân nhiều trong thời gian gần đây và đau nhức xươngthuê là hình thức kết hợp giữa hai hoạt động cho vay và đầu tư tư bản vào tài sản cố định hoạt động cho thuê tuy mới mẻ nhưng ngân hàng đã có kinh nghiệm về nghiệp vụ cho vay vốn cố địnhbước đầu nghiên cứu một số đặc điểm máu và tuỷ xương ở bệnh nhân giảm ba dòng máu ngoại vihợp đồng kinh tế mua bán dầu giữa đường sắt việt nam và pv oil sài gònĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây