Thông tư Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN
... Chương CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN SINH HỌC Điều Trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học Việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học thực theo quy định Điều Thông ... mục trồng biến đổi gen cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học Điều Thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học Thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học trường hợp quy định khoản Điều 24 Nghị định số ... gian không mười (10) ngày làm việc kể từ ngày có định thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học, đưa tên trồng biến đổi gen khỏi Danh mục trồng biến đổi gen cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học...
 • 27
 • 268
 • 1

THÔNG Quy định việc quản lý, sử dụng số thu lệ phí xuất nhập cảnh phải nộp Ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án “Sản xuất phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” docx

THÔNG TƯ Quy định việc quản lý, sử dụng số thu lệ phí xuất nhập cảnh phải nộp Ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” docx
... cho đề án “Sản xuất phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” Kho bạc Nhà nước nơi đóng trụ sở để nộp chi số tiền lệ phí xuất nhập cảnh dùng cho thực đề án “Sản xuất phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” ... cho Bộ ng ứng số tiền lệ phí thu chi cho thực Đề án “Sản xuất phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” theo Quy t định số 2135/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 Thủ ng Chính phủ Số lệ phí xuất nhập ... sau sử dụng tiếp để thực dự án thành phần Đề án “Sản xuất phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” theo Quy t định số 2135/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 Thủ ng Chính phủ Trường hợp số lệ phí xuất nhập cảnh...
 • 4
 • 210
 • 0

THÔNG Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí giám định pháp trong lĩnh vực pháp y pps

THÔNG TƯ Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y pps
... định pháp lĩnh vực pháp y bao gồm chi phí giám định pháp tiền bồi dưỡng giám định pháp Mức thu phí giám định pháp lĩnh vực pháp y thực theo quy định Biểu phí giám định pháp lĩnh vực ... quản sử dụng phí giám định pháp lĩnh vực pháp y sau: Điều Đối ng nộp phí Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định phải nộp phí giám định pháp lĩnh vực pháp ... lĩnh vực pháp y ban hành kèm theo Thông Điều Tổ chức thu, nộp, quản sử dụng Cơ quan thu phí Viện Pháp y Quốc gia - Bộ Y tế; Trung tâm Pháp y, Tổ chức giám định Pháp y trực thuộc Sở Y tế tỉnh,...
 • 5
 • 259
 • 0

Quy định Về việc sử dụng “Hệ thống điều hành điện tử” trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh bắc ninh

Quy định Về việc sử dụng “Hệ thống điều hành điện tử” trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh bắc ninh
... người sử dụng quy định 2- Trách nhiệm Trung tâm tin học Hành Nhà nước: - Trung tâm tin học HCNN có trách nhiệm quản trị toàn hệ thống thông tin điện tử, đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt văn điện ... hệ thống thông tin điện tử - Căn kế hoạch hàng năm, lập dự toán kinh phí cho việc quản lý trì, xây dựng phát triển Hệ thông điều hành điện tử tỉnh Bắc Ninh để trình Lãnh đạo tỉnh phê duyệt CHƯƠNG ... - Trên sở hướng dẫn Trung tâm tin học hành Nhà nước (HCNN), đơn vị ban hành nội qui sử dụng cụ thể chương trình điều hành đơn vị phân công cán phụ trách quản trị mạng LAN đơn...
 • 2
 • 325
 • 0

Quyết định Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng hệ thống thư tín điện tử tỉnh Bình dương

Quyết định Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng hệ thống thư tín điện tử tỉnh Bình dương
... thống điện tử dịch vụ hệ thống thông tin điện tử tỉnh Bình Dương Điều 4: Quy định áp dụng cho tất đơn vị cán bộ, công chức tỉnh Bình Dương tham gia khai thác sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Bình ... quan tỉnh khai thác sử dụng Hệ thống thư tín điện tử tỉnh Bình Dương Căn kế hoạch hàng năm lập dự toán kinh phí cho việc quản lý, xây dựng phát triển Hệ thống thư tín điện tử tỉnh Bình Dương ... (Ban hành kèm theo Quy t định số: 228/2005/QĐ-UBND, ngày 17/10/2005 Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương) CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Hệ thống thư tín điện tử tỉnh Bình Dương thành phần hệ thống...
 • 6
 • 366
 • 0

tiểu luận trình tự các bước tiến hành một cuộc thanh tra. một số kinh nghiệm thanh – kiểm tra hoạt động cung cấp sử dụng dịch vụ internet tại bộ bưu chính viễn thông việt nam

tiểu luận trình tự các bước tiến hành một cuộc thanh tra. một số kinh nghiệm thanh – kiểm tra hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ internet tại bộ bưu chính viễn thông việt nam
... THỨ HAI MỘT SỐ KINH NGHIỆM TIẾN HÀNH THANH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET TẠI BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM I THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET ... dung nghiệp vụ công tác tra Trình tự bước tiến hành tra Một số kinh nghiệm kiểm tra hoạt động cung cấp sử dụng dịch vụ Internet Bộ Bưu Viễn thông Việt nam Do điều kiện thời gian trình độ có ... Hằng Thanh tra VDC ( VNPT) PHẦN THỨ NHẤT TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA: Tiến hành tra sử dụng tổng hợp biện pháp nghiệp vụ tra...
 • 26
 • 2,311
 • 9

THÔNG Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng đồ chơi trẻ em trong nhà trường

THÔNG TƯ Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng đồ chơi trẻ em trong nhà trường
... vui chơi trẻ em Chương II TRANG BỊ ĐỒ CHƠI TRONG NHÀ TRƯỜNG Điều Quy định trang bị đồ chơi nhà trường Danh mục đồ chơi trang bị nhà trường phải thực theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo 2 Việc trang ... 16 tuổi sử dụng chơi; b) Đồ chơi trẻ em bao gồm đồ chơi lớp học, khu vực sân chơi, khu vui chơi trời phạm vi khuôn viên nhà trường Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn đồ chơi trẻ em a) Quy chuẩn ... đồ chơi trẻ em Tính giáo dục tính thẩm mỹ đồ chơi a) Đồ chơi trang bị, sử dụng nhà trường phải giúp trẻ phát triển khả vận động, ngôn ngữ, cảm xúc, thẩm mỹ quan hệ xã hội; b) Đồ chơi trang bị,...
 • 6
 • 249
 • 1

Thực trạng cung cấp sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình tại các phòng khám nhân ở thành phố hải dương tỉnh hải dương năm 2014

Thực trạng cung cấp và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản  kế hoạch hóa gia đình tại các phòng khám tư nhân ở thành phố hải dương tỉnh hải dương năm 2014
... bàn thành phố Hải Dƣơng, tỉnh Hải Dƣơng Kết nghiên cứu khảo sát Thực trạng cung cấp sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình phòng khám nhân thành phố Hải Dương, tỉnh ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG NGUYỄN THỊ GIANG THỰC TRẠNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN–KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TẠI CÁC PHÒNG KHÁM TƢ NHÂN THÀNH ... nguồn nhân lực khả cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ phòng khám nhân địa bàn thành phố Hải Dƣơng, tỉnh Hải Dƣơng năm 2014 3.1.1 Hoạt động cung cấp dịch vụ Bảng Phân loại phòng khám nhân cung cấp...
 • 122
 • 315
 • 0

Thực trạng tai nạn giao thông kiến thức, thực hành của người điều khiển phương tiện về quy định hạn chế sự dụng rượu bia tại 3 tỉnh Hà Nam, Ninh Bình Bắc Giang, năm 2012

Thực trạng tai nạn giao thông và kiến thức, thực hành của người điều khiển phương tiện về quy định hạn chế sự dụng rượu bia tại 3 tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và Bắc Giang, năm 2012
... thực trạng tai nạn giao thông tỉnh Ninh Bình, Nam Bắc Giang, năm 2012 Mô tả kiến thức thực hành người điều khiển phương tiện từ 18 đến 60 tuổi quy định hạn chế sử dụng rượu bia lái xe tỉnh Ninh ... tập trung vào điều tra thực trạng TNGT, mô tả kiến thức thực hành quy định hạn chế sử dụng rượu bia lái xe người điều khiển phương tiện địa bàn tỉnh Nam, Ninh Bình Bắc Giang, năm 2012 Nghiên ... điều khiển phương tiện từ 18 đến 60 tuổi quy định hạn chế sử dụng rượu bia lái xe tỉnh Ninh Bình, Nam Bắc Giang, năm 2012 Kiến thức quy định hạn chế sử dụng rượu bia lái xe 29 Biết quy định...
 • 116
 • 504
 • 1

Quy định Về việc sử dụng thư tín điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quy định Về việc sử dụng thư tín điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh
... hợp liệu tỉnh gọi danh bạ điện tử tỉnh Chương III QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ Điều Trách nhiệm đơn vị tham gia quản lý thư điện tử UBND tỉnh: Chánh Văn phòng UBND tỉnh quy n quản ... lý hành tỉnh Cấp cho cán bộ, công chức, viên chức quan, đơn vị địa thư tín điện tử mật sử dụng, khai thác thư điện tử Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Quản trị hệ thống thư tín điện tử tỉnh đảm ... phí cho việc quản lý, xây dựng phát triển hệ thống thư tín điện tử tỉnh để trình lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt Điều Cung cấp quản lý thư điện tử: Việc cung cấp quản lý thư điện tử áp dụng cho...
 • 4
 • 500
 • 0

Quyết định Ban hành quy định về việc sử dụng quản trị phần mềm quản lí văn bản hồ sơ công việc của chính phủ

Quyết định Ban hành quy định về việc sử dụng và quản trị phần mềm quản lí văn bản và hồ sơ công việc của chính phủ
... 2 Điều Ban hành kèm theo Quy t định Quy định việc sử dụng quản trị chương trình phần mềm Quản văn Hồ công việc (QLVB & HSCV) Điều Quy t định thay Quy t định số 121/QĐ-VP ngày ... nước Quy t định số 94/QĐVP ngày 12 tháng 11 năm 2003 Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân thành phố Quy chế quy định việc sử dụng phần mềm Quản văn hồ công việc Chính phủ ... TRÌNH PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ HỒ SƠ CÔNG VIỆC A QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC Điều Cập nhật văn đến Khi tiếp nhận văn đến thuộc phạm vi quy định điều Quy định này, nhân viên văn...
 • 10
 • 568
 • 0

Truy cập sử dụng các nguồn thông tin y tế trực tuyến miễn phí

Truy cập và sử dụng các nguồn thông tin y tế trực tuyến miễn phí
... CẤP QUỐC GIATRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN THÔNG TIN Y TẾ  Các đơn vị liên quan:     Mạng Ấn phẩm Khoa học Quốc tế Mạng tài liệu nguồn thông tin trực tuyến quốc tế Trường Đại học y tế công cộng ... Y Dược – ĐH T y Nguyên Nội dung Sáng:  Giới thiệu hướng dẫn sử dụng nguồn tài liệu y tế trực tuyến miễn phí:  CSDL MEDLINE/PubMed  Trang web WHO  Thực hành  Hướng dẫn tìm kiếm thông tin ... dẫn sử dụng: Nguồn sách điện tử miễn phí Nguồn tài liệu nghe nhìn miễn phí  Thực hành  Các tiêu chí đánh giá trang web Mục tiêu tập huấn (1) Nắm số nguồn tài liệu y học miễn phí trực...
 • 11
 • 272
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thông tư quy định việc quản lý và sử dụng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩuquy định mới về sử dụng hóa đơn tự in2 9 ý kiến của ht cbql và gv đánh giá về quy định về việc sử dụng bảo quản thiết bị tin họcphân tích định kỳ tình hình cung cấp và sử dụng nvlhướng dẫn truy cập và sử dụng thư điện tử trực tuyến webmailvề cơ sở vật chất phục vụ việc cung cấp và sử dụng thông tinsáng tạo và nâng cấp hệ thống giáo cụ trực quan và sử dụng các tbdh mớithực hành liên quan quy định hạn chế sử dụng rượu bia khi tham gia giao thôngphụ lục 6 mối liên quan giữa kiến thức về quy định hạn chế sử dụng rượu bia và một số yếu tố nhân khẩu họccấp và sử dụng thông tin trong phân tích tài chínhthông tư quy định tải trọng giao thôngthông tư quy định cải tạo rừngthông tư quy định lãi suất cho vaythông tư quy định về cho vayquy định thu tiền sử dụng đấtBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa họcBảng nhân 6Bài 22. p-ph, nh