hiệu năng hệ thống fso

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG FSO DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỄU LOẠN MẠNH

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG FSO DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỄU LOẠN MẠNH
... DY Chng chung gii thiu v h thng truyn dn thụng tin FSO, u im v cỏc thỏch thc ca FSO trin khai thc t, ngoi chng mt cũn a cỏc mụ hỡnh h thng FSO v cỏc yu t nh hng n hiu nng ca h thng 1.1 Gii thiu ... nhiờn, FSO ch s dng cỏc kt ni LOS trc tip v cỏc kt ni laser im-ti-im qua bu khớ quyn t mỏy phỏt ti mỏy thu Truyn thụng FSO qua khong cỏch mt vi kilomet cú th t ti tc d liu hng Gbps Cụng ngh FSO ... v thỏch thc ca h thng FSO ỉ Cỏc li th ca FSO: ỹ Khụng yờu cu cp phộp ph tn vụ tuyn ỹ Khụng b nh hng ca nhiu in t 3 ỹ D dng trin khai lp t ỹ Kh nng an ton cao Cụng ngh FSO cú th ỏp ng rt nhiu...
 • 25
 • 539
 • 8

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG FSO DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỄU LOẠN MẠNH

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG FSO DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỄU LOẠN MẠNH
... lỗi đường truyền, làm suy giảm hiệu hệ thống FSO, đặc biệt ảnh hưởng nhiễu loạn mạnh Do việc tiến hành nghiên cứu đánh giá hiệu hệ thống FSO ảnh hưởng nhiễu loạn mạnh cần thiết 8 Trong luận văn ... thống FSO Nhiễu loạn không khí, giới thiệu mô hình kênh nhiễu loạn không khí - Chương 3: Đánh giá ảnh hưởng nhiễu loạn không khí mạnh lên hiệu hệ thống FSO, trọng tâm luận văn Mặc dù cố gắng ... Tổng quan hệ thống truyền thông quang không dây, bao gồm khái - niệm, cấu trúc, ưu nhược điểm, mô hình hệ thống FSO Chương 2: Giới thiệu yếu tố ảnh hưởng tới suy hao hệ thống FSO Nhiễu loạn không...
 • 82
 • 387
 • 4

Đánh giá hiệu năng hệ thống song song phân cụm

Đánh giá hiệu năng hệ thống song song phân cụm
... toán, tính hiệu toàn hệ thống Đối với hệ thống tính toán song song phân cụm, việc đánh giá hiệu tiến hành hai mức độ Đánh giá hiệu thành phần hệ thống : Gồm phần cứng phần mềm - Đánh giá hiệu phần ... trình Lập trình song song hệ thống tính toán song song phân cụm phức tạp hệ thống máy tính khác Hệ thống song song phân cụm mô hình đa máy tính nên chương trình song song hệ thống đa máy tính ... với hệ thống phân cụm, số trường hợp hiệu thực chương trình không tối ưu hệ thống song song phân cụm có số đặc điểm riêng biệt Hệ thống tính toán song song phân cụm hệ thống máy tính có nhớ phân...
 • 74
 • 339
 • 5

Áp dụng lý thuyết hàng đợi để tính hiệu năng hệ thống thông tin di động 3g

Áp dụng lý thuyết hàng đợi để tính hiệu năng hệ thống thông tin di động 3g
... trận qui x  1.4 thuyết hàng đợi mạng hàng đợi 1.4.1 thuyết hàng đợi 1.4.1.1 Hàng đợi đặc điểm Hình 1.1 Mô hình chung hệ thống hàng đợi Phân tích hệ thống hàng đợi mạng hàng đợi bao gồm:  ... pháp luận để tính toán, thiết kế mạng thông tin di động hệ cách hợp Xuất phát từ ý tưởng đó, luận văn áp dụng thuyết hàng đợi với mô hình Markov để đánh giá, tính toán hiệu hệ thống thông ... tích cụ thể thuyết sở để từ áp dụng vào việc tính toán hiệu hệ thống thông tin di động 3G Cụ thể đánh giá hiệu kênh vô tuyến 3G thông qua việc mô hình hóa chúng Các mô hình sử dụng để mô hình...
 • 23
 • 365
 • 0

giám sát hiệu năng hệ thống trên windows server 2003

giám sát hiệu năng hệ thống trên windows server 2003
... để giả lập hệ thống server sử dụng công cụ windows server 2003 38 Giám sát hiệu hệ thống windows server 2003 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Quản lý trì hệ điều hành Microsoft Windows server 2003 – Đại ... nhiên có số quản trị hệ thống có đủ thời gian sở thích ngồi xem đồ thị tham số hiệu hệ thống suốt ngày dài Giám sát hiệu hệ thống windows server 2003 - Giám sát nhật ký: Giám sát nhật ký thông thường ... đối tượng cần giám sát 31 Giám sát hiệu hệ thống windows server 2003 PHẦN I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Giới thiệu đề tài Hệ thống server phận quan trọng hệ thống mạng quan...
 • 39
 • 488
 • 1

đồ án :AN NINH BÁO HIỆU SIP.Nâng cao hiệu năng hệ thống WCDMA trên cơ sở khai thác các phương pháp phân tập

đồ án :AN NINH BÁO HIỆU SIP.Nâng cao hiệu năng hệ thống WCDMA trên cơ sở khai thác các phương pháp phân tập
... “Nâng cao hiệu hệ thống WCDMA sở khai thác phương pháp phân tập Đồ án tập trung vào phương pháp phân tập cho WCDMA Theo đó, đồ án tổ chức trình bày chương sau: Chương 1: Tổng quan hệ thống thông ... xuống nên hệ thống phân tập thực MS giống hệ thống phân tập BS Như đề cập trên, thực phân tập theo nhiều cách: phân tập thời gian, phân tập tần số, phân tập không gian, phân tập góc, phân tập đa ... thiện hiệu WCDMA dựa phương pháp phân tập Trình bày kỹ thuật cải thiện hiệu cho WCDMA Phân tích mô hình phân tập áp dụng hệ thống WCDMA Từ làm sáng tỏ khả cải thiện vùng phủ dung lượng phương pháp...
 • 109
 • 258
 • 4

Luận văn: Đánh giá hiệu năng hệ thống song song phân cụm potx

Luận văn: Đánh giá hiệu năng hệ thống song song phân cụm potx
... toán, tính hiệu toàn hệ thống Đối với hệ thống tính toán song song phân cụm, việc đánh giá hiệu tiến hành hai mức độ Đánh giá hiệu thành phần hệ thống : Gồm phần cứng phần mềm - Đánh giá hiệu phần ... trình Lập trình song song hệ thống tính toán song song phân cụm phức tạp hệ thống máy tính khác Hệ thống song song phân cụm mô hình đa máy tính nên chương trình song song hệ thống đa máy tính ... với hệ thống phân cụm, số trường hợp hiệu thực chương trình không tối ưu hệ thống song song phân cụm có số đặc điểm riêng biệt Hệ thống tính toán song song phân cụm hệ thống máy tính có nhớ phân...
 • 74
 • 322
 • 0

Phương pháp đánh giá hiệu năng hệ thống sử dụng mạng Stochastic Petri pdf

Phương pháp đánh giá hiệu năng hệ thống sử dụng mạng Stochastic Petri pdf
... ứng dụng SPN đánh giá hiệu năng, khía cạnh chuyên sâu tìm hiểu thêm tài liệu tham khảo [1,3,4,6] II PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG SỬ DỤNG MẠNG STOCHASTIC PETRI Hình1 rõ bước phương pháp ... sắc hệ thống đặc biệt hữu ích nhà thiết kế quản trị mạng IV KẾT LUẬN Bài báo trình bày phương pháp đánh giá hiệu sử dụng mạng Stochastic Petri Phương pháp có ưu điểm lớn khả năng: − Mô hệ thống ... phần mạng để người sử dụng xây dựng SPN cho hệ thống − Phân tích hiệu định tính − Phân tích hiệu định lượng − Phần mềm xây dựng ngôn ngữ Java, yêu cầu JDK từ 1.3 trở lên Đánh giá hiệu hệ thống...
 • 10
 • 240
 • 1

Nghiên cứu, đánh giá hiệu năng hệ thống chuyển mạch chùm quang biên

Nghiên cứu, đánh giá hiệu năng hệ thống chuyển mạch chùm quang biên
... mạch chùm quang: giới thiệu kiến trúc sơ đồ chức mạng chuyển mạch chùm quang - Các hệ chuyển mạch: mô tả hai hệ chuyển mạch thành phần mạng chuyển mạch chùm quang, hệ chuyển mạch biên hệ chuyển mạch ... luận đánh giá hiệu Chƣơng Xây dựng mô hình đánh giá hiệu hệ chuyển mạch chùm quang biên 13 CHƢƠNG GIỚI THIỆU CHUYỂN MẠCH QUANG Chƣơng giới thiệu vấn đề chung chuyển mạch quang Các hệ chuyển mạch ... thành chùm liệu chuyển tiếp vào mạng lõi chuyển mạch chùm quang Nghiên cứu, xây dựng mô hình đánh giá hiệu hệ thống chuyển mạch chùm quang biên góp phần làm rõ chế hiệu hoạt động hệ thống chuyển mạch...
 • 89
 • 343
 • 0

HỌC máy, NGUYỄN NHẬT QUANG, ĐHBKHN ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG hệ THỐNG học máy

HỌC máy, NGUYỄN NHẬT QUANG, ĐHBKHN ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG hệ THỐNG học máy
... mà ộ hệ thống g học ọ máyy g giải q y ((Đối với toán học máy, tính đắn tính hoàn chỉnh gì?) Học Máy – IT 4862 Đánh giá hiệu hệ thống học máy (2) „ Tập trung vào việc đánh giá hiệu hệ thống ... phương pháp học không giám sát „ Lọc cộng tác „ Học tăng cường Học Máy – IT 4862 Đánh giá hiệu hệ thống học máy (1) „ Việc đánh giá hiệu hệ thống học máy thường thực dựa thực nghiệm (experimentally), ... ệ Học Máy – IT 4862 Các p phươngg pháp p p đánh giá g (2) „ Làm để thu đánh giá đáng tin cậy ệ g hệ thống? g hiệu • Tập huấn luyện lớn, hiệu hệ thống học tốt • Tập kiểm thử lớn, việc đánh giá...
 • 23
 • 175
 • 0

Đánh giá hiệu năng hệ thống OFDMRoF

Đánh giá hiệu năng hệ thống OFDMRoF
... Nhóm Trang 46 Chương 3: Đánh giá hiệu hệ thống vô tuyến sử dụng kỹ thuật OFDM-RoF CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG VÔ TUYẾN SỬ DỤNG KỸ THUẬT OFDM-RoF OFDM công nghệ cho phép truyền dẫn mạnh ... tuyến đường hỗ trợ hệ thống giao thông thông minh (ITS) hệ thống Road-Vehicle (RVC) hệ thống liên lạc phương tiện (IVC) Hệ thống ITS mục đích cung cấp thồn tin giao thông, nâng cao hiệu giao thông, ... thấp, thành phần yêu cầu hệ thống dựa SCM hầu hết khả dụng Các điều chế, trộn khuếch đại sử dụng CATV hay hệ thống vệ tinh khác sử dụng hệ thống SCM, dẫn đến giá thành hệ thống thấp b Các nhược...
 • 75
 • 227
 • 0

Mô hình hóa hiệu năng hệ thống phần mềm sử dụng phương pháp PCM

Mô hình hóa hiệu năng hệ thống phần mềm sử dụng phương pháp PCM
... giá hiệu công cụ 1.1 Kỹ thuật hiệu 1.2 Phương pháp tiếp cận 1.3 Công cụ hình hóa hiệu 1.4 Kết luận chương Chương Phương pháp PCM hình hóa hiệu 2.1 Kiến trúc hình hiệu 2.2 Phương pháp PCM ... luận văn nắm công cụ quy trình hình hóa hiệu hệ thống Trên sở đề xuất giải pháp phù hợp để đánh giá hiệu hệ thống phần mềm công nghiệp, ứng dụng kiểm nghiệm hệ thống giám sát điều khiển lưới ... Kỹ thuật phương pháp PCM 1.4 Hướng nghiên cứu Tìm hiểu phương đánh giá hiệu hệ thống phần mềm Tìm hiểu công cụ đánh giá hiệu Tìm hiểu phương pháp PCM (Palladio Component Model):...
 • 4
 • 203
 • 2

Đánh giá hiệu năng hệ thống MIMO trong hệ thống thông tin di động LTE – advanced

Đánh giá hiệu năng hệ thống MIMO trong hệ thống thông tin di động LTE – advanced
... đề tài tiểu luận là: Đánh giá hiệu hệ thống MIMO hệ thống thông tin di động LTE Advanced Mục tiêu tiểu luậnlà nêu hoạt động hệ thống LTE- Advanced, tìm hiểu công nghệ mới, cải tiến chất lượng ... Đánh giá hiệu 3.1 Mô máy tính hệ thống điện thoại di động công cụ mạnh để đánh giá hiệu hệ thống Thực tế hiệu suất có thểđược đo lường đánh giá hệ thống triển khai giá trị đại di n cho hiệu suất ... Broadband System: Hệ thống băng rộng không dây - Từ trình phát triển hệ thống thông tin di động từ đời đến ta tổng kết hệ thông tin di động qua bảng sau: Bảng 1.1: Tổng kết hệ thông tin di ộng Các phần...
 • 49
 • 180
 • 1

Đánh giá hiệu năng hệ thống song song phân cụm

Đánh giá hiệu năng hệ thống song song phân cụm
... điểm hệ thống phân cụm giá thành hệ thống Hiện hệ với thiết bị ngoại vi: PCI, PCI express, NIC, I/O Port thống dựa công nghệ LAN PC đạt hiệu cao Một nguyên tắc hệ thống phân cụm hạn chế chức giá ... Lập trình song song hệ thống tính toán song song phân cụm phức với nhu cầu truyền thông lớn cần tảng truyền thông ổn định, tốc độ tạp hệ thống máy tính khác Hệ thống song song phân cụm mô hình ... nghệ song song phân cụm cluster chuẩn MPI phổ biến LAM MPICH Cấu hình phần cứng hệ thống: 2.5 Kiến trúc hệ thống tính toán song song phân cụm BKCLUSTER Máy chủ: BKCluster hệ thống tính toán song...
 • 37
 • 283
 • 0

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HIỆU NĂNG HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG QUANG KHÔNG DÂY

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HIỆU NĂNG HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG QUANG KHÔNG DÂY
... giải tích để mô hình hóa kênh truyền khí khảo sát hiệu hệ thống truyền thông quang không dây sử dụng kỹ thuật cải thiện hiệu đề xuất Đối tượng nghiên cứu luận án hệ thống truyền thông quang không ... quang không dây hiệu hệ thống Phạm vi nghiên cứu giới hạn với hệ thống truyền thông quang không dây trời Đồng thời, hệ thống nghiên cứu kịch truyền thông đơn hướng Điều có nghĩa hệ thống FSO hai ... NGHỆ BƯU CHÍNHTHÔNG VIỄN THÔNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHẠM THỊ THÚY HIỀN PHẠM THỊ THÚY HIỀN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP THIỆN HIỆU NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CẢICẢI THIỆN...
 • 152
 • 289
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phân tích hiệu năng hệ thống fso cdmahiệu năng hệ thốngđánh giá hiệu năng hệ thống song song phân cụmđánh giá hiệu năng hệ thônghiệu năng hệ thống đợiphần mềm đo hiệu năng hệ thốngphân tích hiệu năng hệ thống uwb với sự có mặt của nhiễu 802 11ađánh giá hiệu năng hệ thống catv edfahiệu năng hệ thống i 0chức năng hệ thống báo hiệutìm hiểu hệ thống fsothực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ tại vietinbankđề xuất một số giải pháp mang tính định hướng nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý ctr đô thịmột số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống công tác văn phòng nói chung và văn phòng công ty xây dựng bảo tàng hồ chí minh nói riênggiải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 2008ufma so kc 05 11 1522261Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnKT1TDe an tuyen sinh DHCQ 2017 cua DHQGHNTài liệu Ashrae 62 1hệ thống lạnh Refrigeration3.Giay uy quyen du hop DHCD 20162.Dang ky du hop 2016Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 CVBáo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGD20100210 - DQC - Thuyet minh BCTC hop nhat Quy 04-2009BaoCaoThuongNien2016 w20.5xh29.5cm 170314 PRINTBao Cao thuong Nien 20150326 FA webBáo cáo thường niên 2009 (PHẦN I)Báo cáo tài chính tóm tắt 2008Văn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnBai 2 ve gioi thieu mo hinh HTX tieu bieu3 ptd participatory technology developmentBáo cáo tổng kết bộ NN và PTNT năm 2013Bia - Phu luc Chien luoc 2011-2020