Khóa luận khai thác động cơ mitsubishi 6g72

Luận văn Khai thác động 2TRFE

Luận văn Khai thác động cơ 2TRFE
... để khai thác hiểu xe cao nhất, khai thác tính năng, ưu điểm loại động để sử dụng tối ưu đem lại hiệu kinh tế, kỹ thuật cao Đây lý em chọn đề tài "Khai thác động 2TR-FE, Thiết kế, lắp đặt động ... cần phải làm để khai thác hết tính động ô tô, nhiên tảng lấy sở để khai thác động tương tự cách hiểu nhất, kinh tế II/ Mục tiêu đề tài Mục tiêu đề tài làm để tiến hành khai thác động 2TR-FE cách ... 1: Khai thác động 2TR-FE Phần 2: Thiết kết, lắp đặt mô hình hệ thống động Diesel PHẦN 1: KHAI THÁC ĐỘNG CƠ 2TR-FE CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM, KẾT CẤU CỦA ĐỘNG CƠ I/ Giới thiệu động 2TR-FE 1/...
 • 64
 • 726
 • 6

Khai thác động isuzu 4JA1-L và thiết lập mô hình hệ thống phun xăng điện tử

Khai thác động cơ isuzu 4JA1-L và thiết lập mô hình hệ thống phun xăng điện tử
... Phần MƠ HÌNH HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ 51 65 89 96 Chương KHÁI QT VỀ HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ 96 1.1 Lịch sử phát triển hệ thống phun xăng điện tử 1.2 Phân loại hệ thống phun xăng điện tử 1.3 ... Ưu điểm hệ thống phun xăng điện tử Chương CẤU TRÚC VÀ NGUN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MƠ HÌNH 96 97 98 2.1 Kết cấu sơ đồ cấu trúc mơ hình 2.2 Sơ đồ ngun lý ngun lý hoạt động hình 2.3 Sơ đồ mạch điện sơ ... dưỡng để từ thiết kế cải tiến nhiệm vụ kỹ sư ngành khí ơtơ Với mục tiêu tơi chọn để thực đề tài Khai thác động du lịch ISUZU thiết kế mơ hình hệ thống phun nhiên liệu điện tử mơn khí động lực_khoa...
 • 134
 • 1,231
 • 11

Khai thác động 1MZ-FE V6 trên xe Lexus RX-300

Khai thác động cơ 1MZ-FE V6 trên xe Lexus RX-300
... CHUNG 1.1 Gii thu chung v xe v ng c 1.1.1 Gii thiu xe Lexus RX-300 Lexus RX-300 thuc phõn khỳc crossover SUV c trung hng sang, ca, dn ng cu RX-300 chớnh l phiờn bn u tiờn ca Lexus RX ( sau ú l RX-330, ... giõy 1.1.2 Gii thiu v ng c 1MZ-FE Lexus RX-300 l dũng xe a dng th thao nờn yờu cu v cụng sut v kh nng tng tc ln ng c c dựng trờn xe l ng c 1MZ-FE 1MZ-FE l loi ng c V6, xy lanh xp thnh hỡnh ch ... 1998, Lexus RX-300 ó tr thnh mt nhng chic xe crossover SUV u tiờn trờn th trng Hỡnh 1.1 Hỡnh nh bờn ngoi Lexus RX -300 Thng hiu Lexus ó khụng ngng ni ting v cht lng v tin cy nhng t kho sỏt, Lexus...
 • 66
 • 5,331
 • 29

KHAI THÁC ĐỘNG ISUZU 4JA1-L & THIẾT LẬP MÔ HÌNH HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ

KHAI THÁC ĐỘNG CƠ ISUZU 4JA1-L & THIẾT LẬP MÔ HÌNH HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ
... thống phun xăng điện tử 1.2 Phân loại hệ thống phun xăng điện tử 1.3 Ưu điểm hệ thống phun xăng điện tử Chương CẤU TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MƠ HÌNH 96 97 98 2.1 Kết cấu sơ đồ cấu trúc hình ... ĐỘNG CƠ 51 4.1 Tho r 4.2 Kiểm tra v sửa chữa, thay 4.3 Lắp rp Phần MƠ HÌNH HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ 51 65 89 96 Chương KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ 96 1.1 Lịch sử phát triển hệ thống ... sư ngành khí ôtô Với mục tiêu đ chọn để thực đề tài Khai thác động du lịch ISUZU thiết kế hình hệ thống phun nhiên liệu điện tử môn khí động lực_khoa khí_trường ĐHGTVT TP.HCM duyệt cho phép...
 • 132
 • 736
 • 6

Slide khai thác động isuzu 4JA1 l và thiết lập mô hình hệ thống phun xăng điện tử

Slide khai thác động cơ isuzu 4JA1 l và thiết lập mô hình hệ thống phun xăng điện tử
... TẠO VÀ NGUYÊN L HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG MÔ HÌNH Chương 1: KHÁI QUÁT HỆ THỐNG PHUN XĂNG    1.1 L CH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ 1.2 PHÂN LOẠI HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN ... KIỂM TRA VÀ SỬA CHỮA THAY THẾ 4.3 L P RÁP Phần THỐNG    2: MÔ HÌNH HỆ PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG PHUN XĂNG Chương 2: SƠ ĐỒ CẤU TRÚC VÀ NGUYÊN L HOẠT ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH Chương ... ĐIỆN TỬ 1.3 NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ Chương 2: CẤU TRÚC VÀ NGUYÊN L HOẠT ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH    2.1 KẾT CẤU VÀ SƠ ĐỒ CẤU TRÚC CỦA MÔ HÌNH 2.2 SƠ ĐỒ NGUYÊN L VÀ NGUYÊN L ...
 • 30
 • 348
 • 0

Khai thác động ô tô TOYOTA 1TR FE thiết kế mô hình hóa hệ thống đánh lửa trên xe TOYOTA

Khai thác động cơ ô tô TOYOTA 1TR FE thiết kế mô hình hóa hệ thống đánh lửa trên xe TOYOTA
... Khai thác sử dụng hiệu động xe ô Toyota 1TR- FE , Thiết kế hình hoá hệ thống đánh lửa xe ô Toyota Trong phạm vi giới hạn đề tài, khó mà nói hết tất công việc cần phải làm để khai thác ... tới khai thác hiệu động 1TR- FE nói riêng động Toyota nói chung hoàn toàn cần thiết Đó lý em chọn đề tài tốt nghiệp là: Khai thác sử dụng hiệu động ô Toyota 1TR- FE Thiết kế hình hóa hệ thống ... MINH VỀ MÔ HÌNH CÁC HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA CHƯƠNG 86 88 91 91 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1 Chức khái niệm 1.2 Nhiệm vụ hệ thống đánh lửa 1.3 Yêu cầu hệ thống đánh lửa 1.4 Phân loại hệ thống đánh lửa 1.5...
 • 123
 • 2,324
 • 18

Khai thác động đốt trong tàu quân sự - Chương 1 pdf

Khai thác động cơ đốt trong tàu quân sự - Chương 1 pdf
... n(%) 10 0 12 0 suất điêden tàu quân theo đặc tính chânHình 1. 4 Phân chia công suất vòng vịt quay động đốt tàu quân thể hình 1. 4.l 1. 4 Các tính chất khai thác chủ yếu ĐCĐT tàu quân 1. 4 .1 Công suất động ... 1. 1 Giá trị tiêu cường hoá số động thông dụng ĐC§ M503 CTC HP e 11 ,2 6?? 14 ,8 40? M-50? 37? 61? 4 3?6 K -1 6 4 9,80 9,35 5,60 8,0 5, 31 8 ,12 8,82 ? NeP 47,4 44,8 50 ,1 39,3 27,9 45 ,1 14,2 22 ,1 8, 81 ... 8, 81 NeV 27,2 11 ,8 16 ,7 19 ,6 6,20 15 ,1 8,84 13 ,2 8,00 Trong bảng 1. 1 ghi giá trị tiêu cường hoá (CTCH) động (ĐC) tàu quân Các động ghi bảng đa số loại cường hoá cường hoá cao Tất động để làm việc...
 • 34
 • 624
 • 0

Khai thác động đốt trong tàu quân sự - Chương 2 pot

Khai thác động cơ đốt trong tàu quân sự - Chương 2 pot
... hình 2. 2 biểu diễn thay đổi lực tiếp tuyến chu kỳ Như + hình vẽ: (2. 19) - tmax - ttb (2. 20) tmin Từ tính toán kinh nghiệm cho thấy rằng: (2. 21) Hình 2. 2 Sự thay đổi lực tiếp tuyến tổng Ki - hệ ... nghiệm động Kcal/m2h.độ , (2. 27) a,b - Các hệ số lựa chọn qua thực nghiệm; Pkh - Áp suất khí xi lanh; Tkh - Nhiệt độ khí xi lanh; Cm - Tốc độ trung bình pít tông , Kcal/m2h.độ , (2. 28) Kcal/m2h.độ ... phép xác định biên độ lực động P Từ đồ thị ta có: - Đối với động bốn kỳ: (2. 14) - Đối với động hai kỳ: (2. 15) P P a) P Pmax Pj  2 3 Pmi P b) P Pmax Pmi  2 Pj Hình 2. 1 Sự thay đổi lực tác dụng...
 • 30
 • 317
 • 0

Khai thác động đốt trong tàu quân sự - Chương 3 potx

Khai thác động cơ đốt trong tàu quân sự - Chương 3 potx
... tải trọng động hướng lùi sóng; I’ - Đặc tính chân vịt nặng xác định tải trọng động hướng tới sóng; II- Các đặc tính điều tốc; III- Đặc tính động cơ; IV- Đặc tính hạn chế động cơ; A’’-A-A - Đặc tính ... động Vòng quay động đặt gần tâm quay cần giảm nhiều 3. 4. 13 Sự thay đổi tải trọng động trình khai thác Trong trình khai thác động tàu, theo thời gian bị thay đổi công suất phát động lẫn công suất ... K1, K2 - Sự tăng lượng giãn nước tàu; 1,0 K - Tàu làm nhiệm vụ lai kéo; - Tàu hành trình vùng có băng; - Tàu hành trình vùng nước nông; 0,8 0,6 CV K2 0,4 0,2 CV - Sự tăng sức cản vỏ tàu hà...
 • 32
 • 350
 • 0

Khai thác động đốt trong tàu quân sự - Chương 4 pptx

Khai thác động cơ đốt trong tàu quân sự - Chương 4 pptx
... khởi động động động điện Ub (V) 24V 25 20 15 10 0,2 0 ,4 0,6 0,8 1,0 Hình 1,2 1 ,4 phụ (s) điện 4. 5 Sự 1,6 thuộc áp vào thời gian khởi động động động điện Trước khởi động động cơ, sấy nóng động ... lít; Pb1, Pb2 - Áp suất khí bình trước sau khởi động (kG/cm2); P0 - Áp suất khí (kG/cm2); m - Số lần khởi động 4. 2.2 Đặc điểm khởi động động động điện khởi động Khi khởi động động động điện, tốc ... khởi động điện động điện chân vịt Tất động tàu quân trang bị hệ thống khởi động không khí nén Khởi động động điện thường trang bị cho động cao tốc công suất nhỏ (đến 300 mã lực) Khởi động động động...
 • 15
 • 331
 • 0

Khai thác động đốt trong tàu quân sự - Chương 5 doc

Khai thác động cơ đốt trong tàu quân sự - Chương 5 doc
... khởi động người ta thực sấy nóng sơ động trước khởi động cách bơm cưỡng qua động nước nóng từ động phụ làm việc từ sấy nóng nước Sấy nóng sơ động đến 4 5- 5 00C làm giảm ứng suất nhiệt 1, 5- 2 lần 5. 3 ... nhiệt độ dầu nước gần giống nhau50 với kiểu động đối khác Hình 5. 6 Sự thay đổi nhiệt độ dầu (1), nước vào động khởi nước khỏi động Khả làm việc tin cậy động saucơ (2 )động đảm bảo nhiệt (3) phụ thuộc ... chi tiết bị đốt nóng xác định theo công thưc: , kG/cm2 (5. 1) Trong đó:  - Hệ số giãn nở dài, cm/đo; E - Mô đun đàn hồi, kG/cm2; t - Độ giảm nhiệt độ vách chi tiết bị đốt nóng, 0C;  - Hệ số Poát...
 • 8
 • 333
 • 0

Khai thác động đốt trong tàu quân sự - Chương 6 potx

Khai thác động cơ đốt trong tàu quân sự - Chương 6 potx
... 9 1-9 /1 40/55 DIESO BS 265 9 Class A-2 BN-PF-7t2 BT-PF-54A4 Amd.I Amd.I Bỉ ấn Độ Italia IS:1 460 MM-C-1002/A E/C-1055 3GP-15d 3GP-6d 3GP-6d Type I Type AA Amd.2 Canada Type C Hà Lan KN-10323 DEF-STAN ... huỳnh 269 0-7 8 269 2-7 8 270 8-7 8 Không có Không có 1,0 1,0 Nhựa thực tế (mg/100ml), lớn Density 200C (g/cm3), lớn ăn mòn đồng (3h/500C), lớn 317 8-7 9 50 50 389 3-8 4 0, 86 0, 86 269 4-7 8 N-1 N-1 6. 3 Các ... 9 1-9 /1 Bô Đào MiL-C-104 Nha Amd.I (1) 47/0 DIESO (2) (3) (4) W-F.800 a (5) V.V.F.800 a MiL.F. 168 84F MiL- 168 84F Mỹ Amd.2 DF-A DF-A ASTM SAEGrade-2 Amd.25 D.975 ID V.V.F.800 a3 DF-2 VTL-914 0-0 01...
 • 16
 • 232
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khai thác đồng cỏ ở mộc châukhai thác động cơ 1urfekhai thác động cơ đốt trong tàu quân sựnguyen cuu khai thac dong co 2kd ftvkhai thác động cơ 1mzfe v6khai thác động cơ ô tô toyota 1trfe thiết kế mô hình hóa hệ thống đánh lửa trên xe toyotakhai thác động cơ 1mzfe v6 trên xe lexus rx300khai thác động cơ mercedes om602 tm cadkhai thác động cơ toyota camrykhai thác động cơhoạt động trồng rừng khai thác rừng có ở những đâukhai thác bằng cơ giớikhái khoát động cơ dieselchấp thuận đề nghị của doanh nghiệp ngừng khai thác tuyến hoặc ngừng từng xe khai thác tuyến cố định liên tỉnh trên 1000 kmluận văn thạc sĩ cơ khíĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảm