Nghiên cứu mới về mối liên quan giữa nồng độ vitamin d và bệnh ung thư vú

Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ 25hydroxyvitamin D huyết tương với kháng insulin hiệu quả bổ sung vitamin D đối với kháng insulin trong đái tháo đường thai kỳ. (TT)

Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ 25hydroxyvitamin D huyết tương với kháng insulin và hiệu quả bổ sung vitamin D đối với kháng insulin trong đái tháo đường thai kỳ. (TT)
... sát mối liên quan nồng độ 25-hydroxyvitamin D huyết tương với kháng insulin phụ nữ mắc đái tháo đường thai kỳ Bước đầu nhận xét hiệu bổ sung vitamin D kháng insulin phụ mắc đái tháo đường thai ... tiễn Nồng độ 25-hydroxyvitamin D huyết tương – số đánh giá tình trạng vitamin D - có tương quan nghịch với KI bổ sung vitamin D so với placebo bổ sung vitamin D liều cao so với liều thấp có hiệu ... thiếu vitamin D cần thiết Mặt khác Việt Nam chưa có nghiên cứu đề cập đến vấn đề Vì tiến hành đề tài Nghiên cứu mối liên quan nồng độ 25-hydroxyvitamin D huyết tương với kháng insulin hiệu bổ sung...
 • 28
 • 178
 • 0

Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ hs CRP với một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở cán bộ diện bảo vệ sức khỏe tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ hs  CRP với một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở cán bộ diện bảo vệ sức khỏe tỉnh thái nguyên
... độ hs - CRP với số yếu tố nguy tim mạch cán diện bảo vệ sức khỏe tỉnh Thái Nguy n” với hai mục tiêu: Xác định nồng độ hs - CRP số yếu tố nguy tim mạch cán diện bảo vệ sức khỏe tỉnh Thái Nguy n ... - CRP huyết số yếu tố nguy tim mạch 203 cán đương chức diện BVSK tỉnh Thái Nguy n rút số kết luận sau: Nồng độ hs - CRP huyết số yếu tố nguy tim mạch cán diện bảo vệ sức khỏe + Nồng độ hs - CRP ... 4.2 Mối liên quan nồng độ hs - CRP huyết với số yếu tố nguy tim mạch - Mối liên quan nồng độ hs - CRP huyết với tuổi Chúng nhận thấy nồng độ hs - CRP huyết tăng dần theo tuổi: nhóm tuổi ≤ 40: nồng...
 • 28
 • 211
 • 0

Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ NT-proBNP với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính (TT)

Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ NT-proBNP với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính (TT)
... có mối tương quan nhiên tương quan mức thấp với r = 0,527 (có lẽ số lượng bệnh nhân nghiên cứu lớn nhiều so với nghiên cứu tác giả) Nghiên cứu phù hợp với nghiên cứu Dambrauskas (2009) Nghiên cứu ... pháp nghiên cứu 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu tiến cứu mô tả, theo dõi dọc, có can thiệp, tự chứng 2.3.1 Thu thập số liệu chung cho nghiên cứu (lâm sàng cận lâm sàng) 2.3.2 Nghiên cứu mục ... tương ứng độ I 25%, độ II 19,44%, độ III 22,22% độ IV 2,79% 4.2.2 ALOB thang điểm độ nặng 4.2.2.1 ALOB thang điểm Ranson chẩn đoán độ nặng VTC Nghiên cứu mối tương quan tuyến tính ALOB với điểm Ranson...
 • 24
 • 570
 • 2

Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ 25-hydroxyvitamin D huyết tương với kháng insulin hiệu quả bổ sung vitamin D đối với kháng insulin trong đái tháo đường thai kỳ

Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ 25-hydroxyvitamin D huyết tương với kháng insulin và hiệu quả bổ sung vitamin D đối với kháng insulin trong đái tháo đường thai kỳ
... GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI Lấ QUANG TON NGHIÊN CứU MốI LIÊN QUAN NồNG Độ 25-HYDROXYVITAMIN D HUYếT TƯƠNG Với kháng insulin HIệU QUả Bổ SUNG VITAMIN D KHáNG INSULIN TRONG ĐáI THáO ĐƯờNG ... phn ln l vitamin D2 1.1.1.2 Chuyn húa vitamin D Khi i vo mỏu vitamin D c hydroxyl húa bi 25-hydroxylase gan chuyn thnh 25-hydroxyvitamin D (25(OH )D) , sau ú 25(OH )D c hydroxyl húa bi 1-hydroxylase ... liờn quan vi khỏng insulin [12],[13],[14],[15] B sung vitamin D bng 1,25-dihydroxyvitamin D nghiờn cu ca Rudnicki v CS [16], b sung vitamin D so vi placebo nghiờn cu ca Asemi v CS [17],[18] v b sung...
 • 173
 • 215
 • 0

Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ 25 hydroxyvitamin d huyết tương với kháng insulin hiệu quả bổ sung vitamin d đối với kháng insulin trong đái tháo đường thai kỳ (TT)

Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ 25 hydroxyvitamin d huyết tương với kháng insulin và hiệu quả bổ sung vitamin d đối với kháng insulin trong đái tháo đường thai kỳ (TT)
... sát mối liên quan nồng độ 25- hydroxyvitamin D huyết tương với kháng insulin phụ nữ mắc đái tháo đường thai kỳ Bước đầu nhận xét hiệu bổ sung vitamin D kháng insulin phụ mắc đái tháo đường thai kỳ ... 3.4 Mối liên quan nồng độ 25( OH )D Ht kháng insulin 3.4.1 Tương quan tuyến tính Nđ 25( OH )D Ht với KI Biểu đồ 3.3 Tương quan 25( OH )D huyết tương số HOMA2-IR Nồng độ 25( OH )D Ht có tương quan ... tiễn Nồng độ 25- hydroxyvitamin D huyết tương – số đánh giá tình trạng vitamin D - có tương quan nghịch với KI bổ sung vitamin D so với placebo bổ sung vitamin D liều cao so với liều thấp có hiệu...
 • 58
 • 219
 • 0

Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ 25 hydroxyvitamin d huyết tương với kháng insulin hiệu quả bổ sung vitamin d đối với kháng insulin trong đái tháo đường thai kỳ (TT)

Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ 25 hydroxyvitamin d huyết tương với kháng insulin và hiệu quả bổ sung vitamin d đối với kháng insulin trong đái tháo đường thai kỳ (TT)
... sát mối liên quan nồng độ 25- hydroxyvitamin D huyết tương với kháng insulin phụ nữ mắc đái tháo đường thai kỳ Bước đầu nhận xét hiệu bổ sung vitamin D kháng insulin phụ mắc đái tháo đường thai kỳ ... mắc đái tháo đường thai kỳ Tạp chí Nghiên cứu Y học, 91 (6), 31 - 37 4 CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1 ,25( OH) 2D 1 ,25- dihydroxyvitamin D 25( OH )D 25- hydroxyvitamin D ĐTĐ/ĐTĐT Đái tháo đường/ Đái tháo đường thai ... tiễn Nồng độ 25- hydroxyvitamin D huyết tương - số đánh giá tình trạng vitamin D - có tương quan nghịch với KI bổ sung vitamin D so với placebo bổ sung vitamin D liều cao so với liều thấp có hiệu...
 • 695
 • 110
 • 0

Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ 25 hydroxyvitamin d huyết tương với kháng insulin hiệu quả bổ sung vitamin d đối với kháng insulin trong đái tháo đường thai kỳ

Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ 25 hydroxyvitamin d huyết tương với kháng insulin và hiệu quả bổ sung vitamin d đối với kháng insulin trong đái tháo đường thai kỳ
... ĐTĐTK vitamin D Vì tiến hành đề tài Nghiên cứu mối liên quan nồng độ 25- hydroxyvitamin D huyết tương với kháng insulin hiệu bổ sung vitamin D kháng insulin đái tháo đường thai kỳ" với mục tiêu ... tăng kháng insulin Mặt khác, nồng độ 25( OH )D huyết tương tương quan nghịch với nồng độ PTH huyết tương Do đó, nồng độ 25( OH )D tăng (tình trạng đủ vitamin D) , nồng độ PTH huyết tương giảm kháng insulin ... liên quan với tăng kháng insulin, nghiên cứu mối liên quan nồng độ 25( OH )D huyết tương với kháng insulin riêng phụ nữ mắc ĐTĐTK đánh giá hiệu bổ sung vitamin D kháng insulin riêng thai phụ mắc...
 • 153
 • 214
 • 0

NGHIÊN cứu mối LIÊN QUAN GIỮA NHÓM máu hệ ABO BỆNHUNG THƯ tại BỆNH VIỆN đại học y hà nội

NGHIÊN cứu mối LIÊN QUAN GIỮA NHÓM máu hệ ABO và BỆNH lý UNG THƯ tại BỆNH VIỆN đại học y hà nội
... liên quan nhóm máu hệ ABO bệnh ung thư bệnh viện Đại học Y Nội Bước đầu tìm hiểu mối liên quan nhóm máu hệ ABO 10 bệnh ung thư thường gặp bệnh viện Đại học Y Nội 11 Chương TỔNG QUAN TÀI ... BVĐHYHN 33 3.2 Mối liên quan nhóm máu hệ ABO bệnh ung thư 3.2.1 Mối liên quan nhóm máu hệ ABO bệnh ung thư Để tìm hiểu mối liên quan nhóm máu hệ ABO bệnh ung thư, tiến hành khảo sát cách ... HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐỖ THỊ XUÂN TH Y NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NHÓM MÁU HỆ ABO VÀ BỆNH LÝ UNG THƯ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI KHÓA...
 • 67
 • 214
 • 0

NGHIÊN cứu mối LIÊN QUAN GIỮA NỒNG độ BILIRUBIN TOÀN PHẦN HUYẾT TƯƠNG mức độ tổn THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH

NGHIÊN cứu mối LIÊN QUAN GIỮA NỒNG độ BILIRUBIN TOÀN PHẦN HUYẾT TƯƠNG và mức độ tổn THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH
... cứu mối liên quan nồng độ Bilirubin toàn phần huyết tương mức độ tổn thương động mạch vàng” với hai mục tiêu sau: Nghiên cứu mối liên quan nồng độ Bilirubin toàn phần máu với mức độ tổn thương ... bệnh nhân mạch vành ổn định [11] Kết cho thấy nồng độ bilirubin toàn phần huyết tương mối liên quan nghịch với mức độ tổn thương xơ vữa động mạch vành bệnh nhân có bệnh động mạch vành ổn định ... nữa, nồng độ bilirubin toàn phân huyết tương mối liên quan nghịch với CRP, NLR and RDW[11] Ở Việt Nam chưa có nghiên cứu nghiên cứu nồng độ Bilirubin toàn phần huyết thành mức độ tổn thương động...
 • 48
 • 316
 • 4

đánh giá mối liên quan giữa nồng độ vitamin d, peptid kháng khuẩn ll-37 ở phụ nữ có thai bị nhiễm khuẩn

đánh giá mối liên quan giữa nồng độ vitamin d, peptid kháng khuẩn ll-37 ở phụ nữ có thai bị nhiễm khuẩn
... peptid kháng khuẩn LL-37 máu phụ nữ thai nhóm bệnh nhóm chứng Đánh giá mối liên quan nồng độ vitamin D, peptid kháng khuẩn LL-37 phụ nữ thai bị nhiễm khuẩn tiết niệu 3 Chương TỔNG QUAN 1.1 ... vitamin D peptid kháng khuẩn nội sinh LL-37, mối liên quan chế tự bảo vệ thể chống lại nhiễm khuẩn mở hướng cho chẩn đoán, theo dõi, điều trị phòng nhiễm khuẩn tiết niệu phụ nữ thai nói riêng ... gây NKTN phụ nữ thai 3.3 Nồng độ vitamin D máu nhóm chứng nhóm bệnh Bảng 3.3 tỷ lệ nồng độ vitamin D Nồng độ vitamin D Nhóm bệnh Trong giới hạn bình thường > giá trị bình thường < giá trị bình...
 • 43
 • 216
 • 0

NGHIÊN cứu mối LIÊN QUAN GIỮA mức độ TRẦM TRỌNG TRÊN lâm SÀNG các CHỈ số HUYẾT học TRONG BỆNH DENGUE XUẤT HUYẾT tại BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

NGHIÊN cứu mối LIÊN QUAN GIỮA mức độ TRẦM TRỌNG TRÊN lâm SÀNG và các CHỈ số HUYẾT học TRONG BỆNH DENGUE XUẤT HUYẾT tại BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
... mắc bệnh thực trạng kiểm soát Hen Phế Quản học sinh tiểu học, trung học Lê Hồng Phong năm 2009 ĐốI TƯợNG PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu 1.1 Đối tượng - Học ... Hải Phòng 1.3 Thời gian nghiên cứu: 10/2009 đến 5/2010 Phương pháp nghiên cứu 2.1 Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu dịch tễ học mô tả cắt ngang kết hợp với hồi cứu 2.2 Cỡ mẫu cách chọn mẫu: - Công ... Học sinh tiểu học, trung học sở Lê Hồng Phong Số đường Nguyễn Bình Quận Ngô Quyền Tp Hải Phòng 1.2 Địa điểm nghiên cứu: Y HC THC HNH (878) - S 8/2013 Trường tiểu học, trung học sở Lê Hồng...
 • 4
 • 153
 • 2

NGHIÊN cứu mối LIÊN QUAN GIỮA HÌNH ẢNH tổn THƯƠNG đặc điểm lâm SÀNG BỆNH NHÂN đột QUỴ não có hội CHỨNG CHUYỂN hóa

NGHIÊN cứu mối LIÊN QUAN GIỮA HÌNH ẢNH tổn THƯƠNG và đặc điểm lâm SÀNG BỆNH NHÂN đột QUỴ não có hội CHỨNG CHUYỂN hóa
... tổn thương với đặc điểm lâm sàng liệt nửa người, liệt dây thần kinh Để làm rõ mối liên quan hình ảnh tổn thương đặc điểm lâm sàng liệt nửa người, liệt dây thần kinh, phân tích 18 bệnh nhân ĐQN ... sàng tiền sử thiếu máu thoảng qua Mối liên quan hình ảnh tổn thương với đặc điểm lâm sàng đánh giá nhóm bệnh nhân tiền sử thiếu máu thoảng qua, kết thể bảng Bảng Mối liên quan phân độ kích ... KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Mối liên quan kích thước ổ NMN với phân độ thang điểm GCS bệnh nhân ĐQN HCCH Đánh giá 39 bệnh nhân NMN HCCH vào viện với phân độ thang điểm GCS Bảng1 Mối liên quan kích...
 • 2
 • 85
 • 0

Nghiên cứu mối liên quan giữa tự kháng thể TRAb một số thông số sinh học đến kết quả điều trị bệnh basedow bằng methimazole ở trẻ em

Nghiên cứu mối liên quan giữa tự kháng thể TRAb và một số thông số sinh học đến kết quả điều trị bệnh basedow bằng methimazole ở trẻ em
... kết điều trị bệnh Basedow số yếu tố liên quan Như nước ta lĩnh vực Nhi khoa chưa có nghiên cứu đề cập đến mối liên quan tự kháng thể TRAb số thông số sinh học đến kết điều trị tái phát bệnh Basedow ... biểu tự miễn, tuân thủ điều trị người bệnh ảnh hưởng đến kết điều trị tái phát bệnh Basedow sau điều trị nội khoa trẻ em [8] Trên giới có nhiều công trình nghiên cứu vai trò tự kháng thể TRAb ... gian điều trị thuốc KGTTH kéo dài [48] 1.4 TRAb số thông số sinh học với kết điều trị 1.4.1 Tự kháng thể TRAb thay đổi trình điều trị Ảnh 1.2 Sự diện HLA nhóm bệnh Basedow [7] (Mũi tên vào phần...
 • 108
 • 192
 • 4

Nghiên cứu mối liên quan giữa tự kháng thể TRAb một số thông số sinh học đến kết quả điều trị bệnh basedow bằng methimazole ở trẻ em (TT)

Nghiên cứu mối liên quan giữa tự kháng thể TRAb và một số thông số sinh học đến kết quả điều trị bệnh basedow bằng methimazole ở trẻ em (TT)
... Nhi khoa chƣa có nghiên cứu mối liên quan tự kháng thể TRAb số thông số sinh học đến kết điều trị tái phát bệnh Basedow trẻ em điều trị nội khoa Vì tiến hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu: Mô ... ngƣời bệnh ảnh hƣởng đến kết điều trị tái phát bệnh Basedow trẻ em Trên giới có nhiều nghiên cứu khía cạnh khác bệnh Basedow nhƣ nghiên cứu Carlocappelli (2007) Italia vai trò TRAb số số sinh học ... 1.5 Một số công trình nghiên cứu nước mối liên quan TRAb kết qủa điều trị bệnh Basedow Nghiên cứu Bùi Thanh Huyền năm 2002 thay đổi nồng độ TRAb bệnh nhân Basedow ngƣời lớn trƣớc sau điều trị...
 • 54
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghien cuu moi lien quan giua nong do acid uric voi mot so yeu to nguy dot quy naonghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ acid uric huyết thanh với một số yếu tố nguy cơ đột quị não tnghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ ntprobnp với một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ở bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tínhmối liên quan giữa trình độ học vấn và sử dụng dịch vụ kcb tại tytnghiên cứu mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ với mức độ tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp vi tính 256 dãy ở bệnh nhân tăng huyết áp tại bệnh viện tỉnh bắc ninhnghiên cứu mối liên quan giữa đvpd với nghề cá biểný nghĩa của việc nghiên cứu mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sựmối liên quan giữa trình độ học vấn và hiểu biết về thuốcxác định mối liên quan giữa nồng độ đường huyết lúc nhập viện hba1c và các đột quỵ của viện sức khỏe quốc gia hoa kỳ trên bệnh nhân nhồi máu não cấp3 19 mối liên quan giữa trình độ học vấn và hành vi3 21 mối liên quan giữa trình độ học vấn và hành vibiểu đồ mối tương quan giữa nồng độ axit citric và kích thước hạt caco3 nanonghiên cứu mối tương quan giữa độ dày mỡ lưng với các chỉ tiêu sinh lý sinh dục và sức sản xuất của lợn nái ngoại nuôi tại một số trại chăn nuôi tập trung ở tỉnh thái nguyênnghiên cứu mối tương quan giữa các chỉ số năng lực trí tuệ cơ bản ở học sinh trường thpt lê xoay vĩnh tường vĩnh phúcnghiên cứu mỗi tương quan giữa tổn thương mô bệnh học với lâm sàng sinh hóa hbv dna ở bệnh viêm gan virus b mạn hoạt độngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học