BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐỊA LÍ 12

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 12-1

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 12-1
... nguyên thi n nhiên B Nâng cao trình độ dân trí C Có đường lối phát triển kinh tế hợp D Biết phát huy sức mạnh tổng hợp nguồn lực [] Nguyên nhân làm cho Việt Nam có nguồn tài nguyên thi n ... nhân làm cho Việt Nam có nguồn tài nguyên thi n nhiên đa dạng, phong phú là: A Cấu trúc địa chất B Vị trí địa lý, lịch sử hình thành lãnh thổ lâu dài thuận lợi C Việc khai thác đôi với việc tái tạo ... tài nguyên thi n nhiên, sở vật chất, người, đường lối sách ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội B Những nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú đất nước C Điều kiện thường xuyên cần thi t để phát...
 • 11
 • 1,328
 • 35

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 12-2

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 12-2
... Những khó khăn nông nghiệp nước ta là: A Thi u phân bón, thuốc trừ sâu, thi u vốn B Thi n tai dịch bệnh C Diện tích không mở rộng D ý a b [] Giải tốt vấn đề lương thực- thực phẩm sở để: A Ngành ... Trung Bộ, để nâng cao hệ số sử dụng đất nông nghiệp vấn đề đáng ý là: A Chống nạn cát bay B Chống lại thi n tai C Nước tưới mùa khô D Cả ba vấn đề [] trung du vùng núi, đất phù hợp để: A Trồng ... tầng chưa phát triển, thi u đồng yếu tố hình thành B Thường xuyên xảy thi n tai C Nguồn nhân lực có trình độ hạn chế D Chưa có sách đầu tư thích hợp [] Hướng chuyên môn hoá trung tâm công...
 • 10
 • 1,097
 • 30

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT 12 - Mã đề thi 357 doc

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÍ 12 - Mã đề thi 357 doc
... Khi vật nặng vị trí biên, lắc nó B Với dao động nhỏ dao động lắc dao động điều hòa C Khi vật nặng qua vị trí cân bằng, trọng lực tác dụng lên nó cân với lực căng dây Trang 2/5 - đề thi 357 ... 25: Cơ vật dao động điều hòa A tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi B biến thi n tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật C động vật vật tới vị trí cân D biến thi n tuần ... k=100N/m vật có khối lửợng m=250g dao động điều hoà với biên độ A=6cm Chọn gốc thời gian t=0 lúc vật qua vị trí cân Quãng đửờng vật đửợc : A 24cm B 12cm C 6cm π s là: 10 D 9cm đề thi 364 PHẦN...
 • 5
 • 324
 • 2

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN :VẬT 12 ppt

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN :VẬT LÍ 12 ppt
... quang điện A 3.28.105m/s; B 4,67.105m/s; C 5,45.105m/s; D 6,33.105m/s Trang 4/4 - Mã đề thi 134 Trang 5/4 - Mã đề thi 134 ... trở tăng chiếu đến ánh sáng thích hợp Trang 2/4 - Mã đề thi 134 Câu 21: Roto máy phát điện xoay chiều nam châm có cặp cực, quay với tốc độ 120 0 vòng/phút Tần số suất điện động máy tạo là: A f ... động cảm ứng xuất khung dây có trị hiệu dụng (lấy π = 3,14) A 8,88 V B 88,8 V C 6,28 V D 12, 56 V Câu 13: Tiên đề Bo trạng thái dừng cho rằng: A Trạng thái dừng trạng thái mà lượng nguyên tử thay...
 • 5
 • 168
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật 12 Nâng cao ppt

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật lí 12 Nâng cao ppt
... cos(2 t  )cm B x  12cos(2 t  )cm C x  cos(2 t  )cm D 3 2 x  12 cos(2 t  ) cm Câu 33: Một vật có momen quán tính 0,72Kgm2, quay 10 vòng 1,8s, momen động lượng vật có độ lớn: A 4Kgm2/s ... dao động điều hòa theo phương trình x  12 cos(50t  )cm , tính quãng đường vật  s kể từ bắt đầu dao động: 12 A 90cm B 96cm C 102 cm D 108 cm Câu 39: Một vật có m= 0,1Kg thực đồng thời hai dao ... cuộn dây:    A B C  D Câu 25: Một vật có khối lượng 1Kg, treo vào lò xo nhẹ có tần số dao động riêng 2Hz treo thêm vật tần số dao động riêng 1Hz, khối lượng vật treo thêm bằng: A 3Kg B 0,5 Kg...
 • 5
 • 223
 • 0

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 10-1

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 10-1
... nguyên thi n nhiên có nguy cạn kiệt do: A Khoa học kỹ thuật ngày phát triển nên khai thác tài ng.uyên thi n nhiên với khối lượng lớn B Do phát triển bừa bãi người C Các loại tài nguyên thi n nhiên ... Tài nguyên thi n nhiên D Môi trường xã hội [] Sự phát triển KHKT làm cho danh mục TNTN có xu hướng A Mở rộng B Ngày cạn kiệt C Không thay đổi D Thu hẹp [] Vai trò tài nguyên thi n nhiên ... B Hoạt động tiêu cực người C Thi u nước D ý a, b [] Bình quân diện tích đất đầu người giới là: A 1ha B 0,5ha C 0,2ha D 0,3ha [] Biện pháp sử dụng đất hợp là: A Khai thác thêm diện...
 • 7
 • 897
 • 13

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 10-2

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 10-2
... là: A 61% B 65% C 75% D 83% [] Khi đánh giá trình độ phát triển kinh tế nước, tiêu chuẩn phải đề cập đến là: A Tổng thu nhập quốc dân B Thu nhập bình quân đầu người C Tỷ trọng ngành công nghiệp...
 • 7
 • 418
 • 6

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 10-3

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 10-3
... mô nhỏ [] Sự phân bố công nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trước hết là: A Vị trí địa lý, tài nguyên thi n nhiên B Dân cư, lao động C Truyền thống sản xuất D Đường lối,chính sách xây dựng ... C Hợp tác hoá D Chuyên môn hoá [] Việc xuất tập đoàn công nghiệp khổng lồ, “Tơrớt” nước tư chủ nghĩa kết của: A Tập chung hoá B Liên hợp hoá C Hợp tác hoá D Chuyên môn hoá [] Tập chung ... mạng lưới sông ngòi dày đặc B Các nước có địa hình dốc, hiểm trở C Các nước có kinh tế phát triển D Các nước có trữ lượng than lớn [] Việc xây dựng xử nhà máy điện nguyên tử chưa phát triển...
 • 8
 • 581
 • 7

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 11-1

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 11-1
... quan trọng làm cho nông nghiệp châu Phi phát triển do: A Lao động hoạt động nông nghiệp thi u B Tình hình trị thi u ổn định C Điều kiện tự nhiên không thuận lợi D Chính sách đầu tư phát triển nông ... hậu Nhật mang tính chất: A Khí hậu lục địa B Khí hậu đại dương C Khí hậu cận nhiệt đới D Khí hậu nhiệt đới [] Hãy khoanh tròn vào đặc điểm chứng tỏ thi n nhiên Nhật Bản “đầy thử thách” A ... lịch nước [] Điều kiện động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Nhật Bản phát triển A Có vị trí địa thuận lợi B Có thị trường tiêu thu rộng lớn C Có tính động đặc biệt người lao động D Ít phí...
 • 13
 • 596
 • 13

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 11-2

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 11-2
... tài nguyên thi n nhiên [] Trong trình tiến hành công nghiệp hoá, đại hoá, Ấn Độ gặp khó khăn lớn, là: A Thi u vốn kĩ thuật B Cuộc xung đột biên giới với Trung Quốc Pakixtan C Thi n tai hạn ... Sự lắng đọng bụi đất hoang mạc [] Nhân tố quan trọng tạo nên khác biệt thi n nhiên Đông miền Tây Trung Quốc là: A Địa hình B Khí hậu C Thổ nhưỡng D Sông ngòi [] Giàu tiềm khoáng sản có ... chế lớn cách mạng xanh Ấn Độ là: A Chỉ thực tốt vùng có điều kiện thuận lợi B Chưa giải tốt vấn đề lương thực C Tạo phân hoá giàu-nghèo xã hội Ấn Độ D Một phận Ấn Độ bị nghèo [] Sau gần 200...
 • 12
 • 375
 • 8

Bộ đề thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 12

Bộ đề thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 12
... vật thật qua thấu kính? a Ảnh thật vật cho thấu kính lớn hơn, nhỏ vật b Ảnh ảo vật cho thấu kính phía với vật đối vơi thấu kính c Đặt vật tiêu diện thấu kính, thấu kính cho ảnh vật vô d Đặt vật ... sát vật kính thi n văn nói cách ngắm chừng ∞ khoảng cách vật kính thị kính bao nhiêu? a 120 (cm) b 125 (cm) c 135 (cm) d Kết khác Câu 227: Vật kính máy ảnh có f = 10 (cm) Máy vừa chụp ảnh vật ... Kết khác Câu 243: Ảnh vật cho gương phẳng đúng? a Ảnh ảo, lớn vật b Kích thước ảnh so với vật phụ thuộc khoảng cách vật đến gương c Ảnh chồng khít lên vật d a b Câu 244: Ảnh vật thật qua gương...
 • 35
 • 1,172
 • 0

bộ đề thi trắc nghiệm môn kiểm toán 27.3.2013

bộ đề thi trắc nghiệm môn kiểm toán 27.3.2013
... phân loại kiểm toán theo chủ thể tiến hành kiểm toán, loại kiểm toán loại kiểm toán không thuộc phậm vi phân loại này? Kiểm toán báo cáo tài Kiểm toán nhà nước Kiểm toán độc lập Kiểm toán nội ... không thuộc kiểm toán nội bộ: Kiểm toán báo cáo kế toán Kiểm toán hoạt động Kiểm toán tuân thủ Kiểm toán báo cáo toán ngân sách Câu 11: Nếu lấy chức liểm toán làm tiêu chí phân loại kiểm toán phân ... Kiểm toán khoản nợ phải thu Kiểm toán tiền công Câu 65: Báo cáo kiểm toán gì? Là báo cáo văn kết kiểm toán kiểm toán viên công ty kiểm toán lập để trình bày ý kiến nhận xét báo cáo tài kiểm toán...
 • 20
 • 1,854
 • 7

Tài liệu ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT ppt

Tài liệu ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÍ ppt
... tuần hoàn tác dụng lên vật B Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng dụng lên vật C Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật D Hệ số lực cản ( ma sát nhớt ) tác dụng lên vật dao động Câu 8: Xét ... có dạng x = A sin ωt Gốc thời gian t = : A Lúc vật có li độ x = + A B Lúc vật có li độ x = − A C Lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương D Lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm π Câu 11 : Vận ... dòng điện biến thi n trễ pha hiệu điện góc π/3 B Cường độ dòng điện biến thi n sớm pha hiệu điện góc π/3 C Hiệu điện biến thi n sớm pha cường độ dòng điện góc π/6 D Hiệu điện biến thi n trễ pha...
 • 10
 • 426
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm môn địa lí lớp 6đề thi trắc nghiệm môn địa lí 10đề thi trắc nghiệm môn địa lí lớp 5đề thi trắc nghiệm môn địa lý 5đề thi trắc nghiệm môn địa lýbộ đề thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cươngbộ đề thi trắc nghiệm môn thị trường chứng khoánbộ đề thi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệbộ đề thi trắc nghiệm môn logic họcbộ đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi môđề thi trắc nghiệm môn địa lý kinh tếbộ đề thi trắc nghiệm môn luật kinh tếđề thi trắc nghiệm môn địa lý du lịchđề thi trắc nghiệm môn địa lý lớp 5đề thi trắc nghiệm môn địa lý lớp 12chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ