Giao an lich su 10

Giáo án lịch sử 10

Giáo án lịch sử 10
... phát triển lịch sử khu vực - Một vài nét bật tiến trình lịch sử văn hố khu vực 2.Tư tưởng tình cảm: - Thơng qua việc tìm hiểu q trình phát triển lịch sử, tính chất tương đồng địa lí -lịch sử văn hố ... triều Hồi giáo Đêli vương triều Mơgơn 19 Tiết: 10 SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HĨA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức: Hs cần hiểu mốc, nội dung ba thời kì lịch sử: - Ấn Độ ... thống lịch sử hai dân tộc láng giềng gần gũi VN, đồng thời thấy mối quạn hệ mật thiết ba nước từ xa xưa, từ thấy được: Việc xây dựng quan hệ láng giềng tốt, đồn kết giúp đỡ lãn sở từ lịch sử cần...
 • 62
 • 3,107
 • 6

Giáo án lịch sử 10

Giáo án lịch sử 10
... giới có lịch sử văn hoá truyền thống lâu đời nơi khởi nguồn ấn Độ Hin-đu giáo Lịch sử phát triển ấn Độ có bớc thăng trầm với nhiều thời kì lịch sử vơng triều khác Để hiểu phát triển lịch sử văn ... hoá ấn Độ, qua giáo dục em trân trọng tinh hoa văn hoá nhân loại Kĩ - Rèn HS kĩ phân tích tổng hợp kiện lịch sử ấn Độ qua thời kì lịch sử - Kĩ khai thác tranh ảnh, lợc đồ lịch sử II Thiết bị, ... phơng Đông a Sự đời lịch thiên văn học - Thiên văn học lịch ngành khoa học đời sớm nhất, gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp Trăng, mặt Trời từ sáng tạo lịch - nông lịch (lịch nông nghiệp),...
 • 204
 • 1,530
 • 15

Giáo án lịch sử 10 cơ bản

Giáo án lịch sử 10 cơ bản
... giới có lịch sử văn hóa truyền thống lâu đời, nơi khởi nguồn Ấn Độ Hin-đu giáo Lịch sử phát triển Ấn Độ có http://nhuhuy.tk 43 Giáo án Lịch sử 10 - bước thăng trầm với nhiều thời kì lịch sử vương ... Hồi giáo Đê-li Vương triều Mô-gôn? + Vị trí vương triều Hồi giáo Đê-li vương triều Mô-gôn lịch sử Ấn Độ? Dặn dò, tập nhà - Học cũ, trả lời câu hỏi SGK http://nhuhuy.tk 48 Giáo án Lịch sử 10 - ... đưa Ấn Độ bước phát triển thời vua A -cơ- ba (1556 - 1605) 47 Giáo án Lịch sử 10 - "Cổng lăng A -cơ- ba Xi-can-dra" SGK - GV nêu câu hỏi: Tác động sách vua A -cơ- ba phát triển Ấn Độ? - HS dựa vào...
 • 66
 • 1,760
 • 17

Giáo án lịch sử 10

Giáo án lịch sử 10
... đợc đánh giá triều đại thịnh trị lịch sử phong kiến Việt Nam: + Bộ máy Nhà nớc hoàn chỉnh + Giáo dục thi cử đạt đến giai đoạn cực thịnh giáo dục thi cử phong kiến Phan Huy Trú nhận xét: Giáo ... thúc đợc coi kháng chiến đặc biệt chiến tranh lịch sử: Em cho biết nét đặc biệt gì? - HS dựa vào diễn biến kháng chiến suy nghĩ trả lời - GV kết luận: - Có giai đoạn diễn lãnh thổ (Kháng chiến lãnh ... giáo đợc du nhập vào nớc ta từ thời Bắc thuộc có điều kiện phát triển - GV đàm thoại với HS nho giáo để HS nhớ lại kiến thức hiểu biết Nho giáo + GV phát vấn : Nho giáo có nguồn gốc từ đâu sáng...
 • 173
 • 404
 • 2

Giáo án lịch sử 10 nâng cao P1

Giáo án lịch sử 10 nâng cao P1
... có lịch sử văn hoá truyền thống lâu đời nơi khởi nguồn ấn Độ Hin- đu giáo Lịch sử phát triển ấn Độ có bớc thăng trầm với nhiều thời kì lịch sử vơng triều khác Để hiểu biết phát triển lịch sử ... nhà b Sử học: T Mã Thiên với s Đờng Huyền Trang, + Nhóm 2: Bắt đầu từ thời Tây Hán, sử học trở sử ký, Hán th Ban Cố, thành lĩnh vực độc lập, ngời đặt móng T Mã Hậu Hán th Phạm Thiên với Sử ký ... Về t tởng, tình cảm - Giáo dục ý thức phân biệt nghĩa, phi nghĩa chiến tranh xâm lợc triều đại phong kiến Trung Quốc Về kỹ - Nâng cao kĩ biết phân tích, đánh giá kiện lịch sử II Thiết bị , tài...
 • 102
 • 944
 • 12

Giáo án lịch sử 10 nâng cao P2

Giáo án lịch sử 10 nâng cao P2
... sinh Nho giáo để học sinh nhớ lại kiến thức, hiểu biết Nho giáo + GV nêu câu hỏi: Nho giáo có nguồn gốc từ đâu? Do sáng lập? Giáo lý nho giáo gì? + Học sinh trình bày hiểu biết Nho giáo + GV ... biết thêm nhân vật lịch sử - GV giúp HS nhận thức hành động đem quân đánh sang Tống Lý Thờng Kiệt để HS hiểu thêm nhân vật lịch sử - GV giúp HS nhận thức hành động đem quân đánh sang Tống Lý Thờng ... Kháng chiến chông Tống thời Lý đợc coi kháng chiến đặc biệt lịch sử: Em cho biết nét đặc biệt gì? - HS dựa diễn biến kháng chiến suy nghĩ trả lời - GV kết luận - Có giai đoạn diễn lãnh thổ (kháng...
 • 86
 • 686
 • 5

Giao an Lich su 10 CB

Giao an Lich su 10 CB
... triển trung gian người tối cổ (Người thượng cổ) Nhiệm vụ cụ thể nhóm là: + Nhóm 1: Thời gian tìm dấu tích người tối cổ? Địa điểm? Tiến hóa cấu tạo thể? + Nhóm 2: Đời sống vật chất quan hệ xã hội ... bổ sung Cuối GV nhận xét chốt ý: Nhóm 1: + Thời gian tìm dược dấu tích người tối cổ bắt đầu khoảng triệu năm trước + Di cốt tìm thấy Đông Phi, Giava (Indonexia), Bắc Kinh (Trung Quốc) Thanh ... hiểu biết, qua câu chuyện GV kể đọc SGK trả lời câu hỏi? GV dẫn dắt tạo không khí tranh luận - GV nhận xét bổ sung chốt ý: + Câu chuyện truyền thuyết phản ánh xa xưa người muốn lý giải nguồn gốc...
 • 7
 • 320
 • 4

Giao an Lich su 10 NC

Giao an Lich su 10 NC
... : Kiến thức - Hiểu đặc điểm tổ chức thị tộc, lạc, mối quan hệ tổ chức xã hội loài người - Mốc thời gian quan trọng trình xuất kim loại quan hệ xã hội công cụ kim loại Tư tưởng - Nuôi dưỡng giấc ... theo quan hệ ruột thịt gồm - gia đình Sống hang động mái đá, lều dựng cành Hợp quần ⇒ bầy người nguyên thủy Hoạt động 3: Cả lớp GV dùng ảnh biểu đồ để giải thích giúp HS hiểu nắm hơn: + Anh Người ... triển trung gian Người tối cổ (người thượng cổ) Nhiệm vụ cụ thể nhóm : + Nhóm 1: Thời gian tìm dấu tích Người tối cổ? Địa điểm? Tiến hóa cấu tạo thể? + Nhóm 2: Đời sống vật chất quan hệ xã hội...
 • 25
 • 446
 • 0

giáo án lịch sử 10

giáo án lịch sử 10
... Tây Hán, sử học trở b Sử học : Tư Mã Thiên thành lĩnh vực độc lập, người đặt móng với Sử ký, Hán Thư Tư Mã Thiên với Sử ký Đến giai đoạn từ Ban Cố, Hậu Hán thư Hán đến Nam - Bắc triều có Hán thư ... giới có lịch sử văn hoá truyền lâu đời nơi khởi nguồn Ấn Độ Hin-du giáo Lịch sử phát triển Ấn Độ có bước thăng trầm với nhiều thời kì lịch sử vương triều khác Để hiểu phát triển lịch sử văn hoá ... văn hoá nhân loại Kĩ - Rèn cho HS kĩ phân tích tổng hợp kiện lịch sử Ấn Độ qua thời kì lịch sử - Kĩ khai thác tranh, ảnh, lược đồ lịch sử II THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC - Tranh ảnh đất nước người...
 • 201
 • 286
 • 2

giáo án lịch sử 10-chuẩn-đầy đủ-chi tiết

giáo án lịch sử 10-chuẩn-đầy đủ-chi tiết
... chép lịch sử khoảng 3000 năm từ thời Hoàng đế Hán vũ đế Nội dung viết tích vua, tổng kết niên đại, lịch sử chế độ, ngành riêng biệt: KT, lễ, lịch sử ch hầu, chuyện nhân vật lịch sử khác phản ánh ... lớn giới có lịch sử văn hoá truyền thống lâu đời, quê hơng tôn giáo lớn Lịch sử phát triển AĐ có bớc thăng trầm với nhiều thời kì lịch sử vơng triều khác Để hiểu phát triển lịch sử văn hoá truyền ... to) - Lập bảng so sánh vơng triều Đêli Môgôn *******#####******* Bài 7: tiết 10: phát triển lịch sử văn hoá đa dạng ấn độ a MTBH: Kiến thức: - HS nắm đợc nội dung thời kì lịch sử: AĐ kỉ VII-XII;...
 • 130
 • 828
 • 6

Giáo án Lịch sử 10

Giáo án Lịch sử 10
... nhiên có phân biệt tôn giáo biệt tôn giáo Hồi giáo với Hinđu giáo Hồi giáo với Hinđu giáo Nguyễn Thị Huệ Trờng THPT Nguyễn Trãi Vũ Th Thái Bình 19 Bài soạn Lịch sử 10 năm học 2007 -2008 + ... lỗi thời kìm hãm phát triển ngời XH Phật giáo Đợc truyền bá ảnh hởng rộng rãi nhân dân TQ, nhà Đờng Phật giáo đợc coi quốc giáo Lịch sử Từ thời Tây Hán sử học đợc nghiên cứu độc lập, ngời đặt ... cách tính lịch nh nào? So sánh với cách tính Phơng đông? * Lịch : năm có 365 1/4 ngày, họ định HS2:1 năm có 365 1/4 ngày, họ định tháng=30,31 tháng=30,31ngày ngày riêng tháng có 28 ngày => Lịch ngời...
 • 41
 • 267
 • 2

Giáo án Lịch sử 10 - Ban Cơ bản - HKI

Giáo án Lịch sử 10 - Ban Cơ bản - HKI
... công xã - Nhà Tần - Hán hình thành nào? Tại nhà Tần lại thống Trung Quốc? Cho HS đọc sách giáo khoa, gọi HS trả lời Giáo án Lịch sử 10 Ban ∼ 25 ∼ a Sự hình thành nhà Tần - Hán: Giáo viên: ... tập - Dặn dò nhà Giáo án Lịch sử 10 Ban ∼ 34 ∼ Giáo viên: Tô Vũ Tuấn Anh Trường THPT chuyên Quang Trung Năm học 2009 – 2 010 Tuần 10 Từ ngày 10/ 8/2009 đến ngày 15/8/2009 Tên SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH ... li trở thành thành Đê li lịch sử Ấn Độ? phố lớn giới - Giáo viên gợi ý: Có giao lưu hai văn hoá triệt tiêu; quan hệ giao lưu buôn bán, Giáo án Lịch sử 10 Ban ∼ 37 ∼ Giáo viên: Tô Vũ Tuấn Anh...
 • 64
 • 256
 • 2

giao an lich su 10-chuan-day du

giao an lich su 10-chuan-day du
... lên đặt tên nớc Lan Xang Nhóm 6: Lào phát triển vào thời gian nào? Biểu phát triển? Nhóm 7: Vơng quốc Lào suy vong vào thời gian nào? Nguyên nhân nó? Hs: kỉ XVIII, Lan Xang suy yếu sau vua Xulinha ... Thuỵ Sĩ sau Bỉ, Hà Lan, Anh Nổi tiếng cải cách Lu Thơ (1483-1546) Đức Can Vanh (1509-1564) ngời Thuỵ Sĩ Gv kết hợp giới thiệu tranh ảnh nhà cải cách tôn giáo Lu Thơ Can Vanh Hỏi: cải cách tôn ... 12 542 Giao châu, Lí Bí k/n năm 544 k/n thắng lợi, thành lập nớc Vạn Xuân, đóng đô châu, hoan châu Giao châu cửa sông Tô Lịch (HN) 13 687 14 722 Giao châu, châu, hoan châu 15 Khoảng 776 Giao châu...
 • 130
 • 330
 • 1

Giáo án Lịch sử 10 CB

Giáo án Lịch sử 10 CB
... liệu tham khảo: -Lịch sử giới cổ đại – NXB Giáo Dục, Hà Nội, 1999 -Những mẩu chuyện lịch sử giới, tập 1, NXB Giáo Dục, Hà Nội, 1999 -Lịch sử văn hoá giới cổ trung đại - NXB Giáo dục , 1999 2.Đồ ... liệu tham khảo: -Lịch sử giới cổ đại – NXB Giáo Dục, Hà Nội, 1999 -Những mẩu chuyện lịch sử giới, tập 1, NXB Giáo Dục, Hà Nội, 1999 -Lịch sử văn hoá giới cổ trung đại - NXB Giáo dục , 1999 2.Đồ ... ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Giáo án Sử 10 Mai Văn Khoa Giáo án Sử 10 Ngày soạn 27-08 Tiết : 02 Mai Văn Khoa Bài 02 : XÃ HỘI NGUYÊN THỦY I/ MỤC...
 • 150
 • 253
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lịch sử 10 bài 39giáo án lịch sử 10 bài 38giáo án lịch sử 10 bài 34giáo án lịch sử 10 bài 33giáo án lịch sử 10 bài 32giáo án lịch sử 10 bài 31giáo án lịch sử 10 bài 30giáo án lịch sử 10 bài 29giáo án lịch sử 10 bài 28giáo án lịch sử 10 bài 27giáo án lịch sử 10 bài 24giáo án lịch sử 10 bài 23giáo án lịch sử 10 bài 22giáo án lịch sử 10 bài 21giáo án lịch sử 10 bài 20Điều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học