LUYENJ THI ĐẠI HỌC BÀI NIWTON

Tài liệu luyện thi đại học bài giảng ứng dụng Hàm Số

Tài liệu luyện thi đại học bài giảng ứng dụng Hàm Số
... 2 i u ki n c n hàm s Gi s hàm s f có ơn i u : o hàm kho ng I • N u hàm s f ( ) I f ' ( x ) ≤ v ng bi n kho ng I f ' x ≥ v i m i x ∈ I • N u hàm s f ngh ch bi n kho ng i u ki n hàm s i m i x ∈I ... TOÁN THƯ NG G P D ng : Xét chi u bi n thi n c a hàm s ( ) Xét chi u bi n thi n c a hàm s y = f x ta th c hi n bư c sau: • Tìm t p xác nh D c a hàm s • Tính o hàm y ' = f ' x ( ) ( ) • Tìm giá ...  có   a;b    • N u hàm s f liên t c a;b  có   a;b    i kho ng I ( ) ( ) ( ) ( ) o hàm f ' x > kho ng a;b hàm s f ng bi n o hàm f ' x < kho ng a;b hàm s f ngh ch bi n • Ta có...
 • 149
 • 618
 • 7

ÔN THI ĐẠI HỌC BÀI GTVT

ÔN THI ĐẠI HỌC BÀI GTVT
... Tổng chiều dài đờng sông là: 11.000km tập trung chủ yếu hai hệ thống sông lớn sông Hồng sông Cửu Long, sông Thái Bình quan trọng sông Cửu Long - Tỷ trọng vận chuyển đờng sông 23,1% khối lợng ... chung thi u yếu Việc thi công công trình quan trọng phụ thuộc vào hợp tác với nớc - Các sở, ngành công nghiệp cha thực đáp ứng nhu cầu - Ys thức ngời dân nên thơng diễn tai nạn giao thông - sở ... đờng ôtô nớc ta đợc đại hoá, nhiều tuyến cao tốc, đờng mmột chiều hàng loạt bến bãi, đầu mối đợc đại hoá.Hai đầu mối giao thông quan trọng HN HCM c) Mạng lới giao thông đờng sông: - Vận chuyển...
 • 4
 • 98
 • 0

Tài liệu Chữa và định hướng câu hỏi về từ loại trong đề thi đại học (bài tập tự luyện) pptx

Tài liệu Chữa và định hướng câu hỏi về từ loại trong đề thi đại học (bài tập tự luyện) pptx
... higher, the less clearly we see things B The more highly, the less clearly we see things C The higher, the less we see things clearly D The more highly, the less we see things clearly 19 The cake ... cake into four pieces A same B like Ch a ñ nh hư ng câu h i v t lo i ñ thi ñ i h c C equal D alike Ph n 2: Bài t p nâng cao (có th s xu t hi n ñ thi năm nay) Nouns I don’t see any ……… in arriving ... ñ nh hư ng câu h i v t lo i ñ thi ñ i h c 34 A meeting of the association is being - to discuss the latest reorganization proposals A gathered B collected C assembled D convened 35 This restaurant...
 • 8
 • 826
 • 23

Tài liệu Luyện tập và chữa các câu về sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ trong đề thi đại học ( bài tập tự luyện) ppt

Tài liệu Luyện tập và chữa các câu về sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ trong đề thi đại học ( bài tập tự luyện) ppt
... withdrawn from class this quarter (is / are) appalling 18 There (has / have) been too many interruptions in this class 19 Every elementary school teacher (has / have) to take this examination 20 ... Phương Luy n t p ch a câu v s phù h p gi a ch ng ñ ng t ñ thi ñ i h c Advertisements on television (is / are) becoming more competitive than ever before Living expenses in this country, as well ... number of reporters (was / were) at the conference yesterday Anybody who (has / have) a fever must go home immediately Your glasses (was / were) on the bureau last night There (was / were) some...
 • 2
 • 3,732
 • 202

Tài liệu ÔN THI ĐẠI HỌC BÀI TÂY TIẾN - QUANG DŨNG (Phân tích bài thơ Tây Tiến) pot

Tài liệu ÔN THI ĐẠI HỌC BÀI TÂY TIẾN - QUANG DŨNG (Phân tích bài thơ Tây Tiến) pot
... đoàn 52 Quang Dũng chuyển sang đơn vị khác Sau rời đơn vị cũ chưa Quang Dũng sáng tác thơ Đoạn thơ ta phân tích đoạn thơ thứ hai Tây Tiến Bốn câu đầu, nhà thơ mang đến cho người đọc không khí ... thuyền vượt sông , vượt thác tiến phía trước Tất hình ảnh để lại lòng Quang Dũng hình ảnh khó phai nhoà Thi n nhiên Tây Bắc vốn tiếng với sông Mã, dòng sông chứa dội Nhưng đây, dòng sông Mã lên ... họa Cái thực khí trời Tây Bắc, mộng không khí bảng lảng sư*ơng khói lên nh*ư miền cổ tích Có lẽ chất họa sĩ Quang Dũng ăn vào thơ đoạn Nét bút phác thảo Quang Dũng thật tài hoa Chỉ vài nét chấm...
 • 6
 • 1,159
 • 18

Chuyên đề luyện thi đại học: Bài tập hidrocacbon

Chuyên đề luyện thi đại học: Bài tập hidrocacbon
... CHUYÊN ĐỀ : HIĐROCACBON NO CHUYÊN ĐỀ 16 ĐIỆN PHÂN http://www.mediafire.com/?6l74viac68k4hpd Ngoài có chuyên đề bổ trợ CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ĐỒNG PHÂN - ... http://www.mediafire.com/?1032xq1mh5hxnbq LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ NĂM 2007 => 2010 KHỐI A , B http://www.mediafire.com/?ccc85y8cutvt6kb MỘT SỐ ĐỀ THI ĐẠI HỌC HAY SÁT MỘT SỐ ĐỀ CÓ HƯỚNG DẪN http://www.mediafire.com/?kfedh985y9msrm8 ... thành công chuyên đề Sẽ giúp nhiều việc hoàn thi n => Sẽ up chuyên đề hoàn chỉnh Nếu bạn giúp liên hệ mail : Hieu_100293@yahoo.com “Thời gian tới học nhiều => ngày có có 30’ để soạn chuyên đề - nói...
 • 16
 • 1,861
 • 4

Luyện tập và chữa các câu về thì động từ trong đề thi đại học (bài tập tự luyện) docx

Luyện tập và chữa các câu về thì động từ trong đề thi đại học (bài tập tự luyện) docx
... Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Luy n t p ch a câu v c a ñ ng t ñ thi ñ i h c 18 Whenever you … your homework, you can leave the house A finish B finished ... 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Luy n t p ch a câu v c a ñ ng t ñ thi ñ i h c 38 Mary … a beautiful long dress at the moment A is wearing B wears C was ... turning - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Luy n t p ch a câu v c a ñ ng t ñ thi ñ i h c A occur B occurring C occurred D had occurred 60 At the moment, Ann … a letter...
 • 6
 • 1,335
 • 17

luyện thi đại học BÀI TẬP có lời giải chi tiết điện xoay chiều

luyện thi đại học BÀI TẬP có lời giải chi tiết điện xoay chiều
... Viết biểu thức u i Bài 1:Mạch điện xoay chi u gồm điện trở R = 40Ω, cuộn cảm hệ số tự 0,8 2.10−4 cảm L = H tụ điện điện dung C = F mắc nối tiếp Biết dòng điện π π qua mạch dạng i = 3cos100π ... dòng điện đoạn mạch sớm pha hay trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch ? b Cần phải thay tụ điện nói tụ điện điện dung C’ để đoạn mạch xảy tượng cộng hưởng điện? Bài 18:Cho mạch điện xoay chi u ... đạt cực đại, người ta mắc thêm tụ điện điện dung C với tụ điện Co để tụ điện điện dung C thích hợp Xác định cách mắc giá trị C1 Bài giải: a Cảm kháng: Z L = ω L = 100π Theo bài: ⇔ cos...
 • 35
 • 573
 • 1

Luyện thi Đại học Bài tập số phức

Luyện thi Đại học Bài tập số phức
... SỐ PHỨC Bài Tìm số phức z, nghịch đảo số phức , số phức liên hợp z, số phức đối −z z √ 1 i Tính ; z; z ; (z)3 ; + z + z Cho số phức z = − + 2 z √ 2−i √ Tìm số phức z, biết z = + 2i Tìm số phức ... 4z + = tập số phức Giải phương trình : z − 4z + = tập số phức Giải phương trình : x2 − 4x + = tập số phức Giải phương trình : 3x2 − 2x + tập số phức Giải phương trình : 2y − 5y + = tập số phức ... KHÁNH DẠNG TÌM TẬP HỢP SỐ PHỨC z TRONG MẶT PHẲNG PHỨC Oxy Bài Số phức z chạy đường thẳng Tìm tất số phức z cho (z − 2) (z + i) số thực Xác định tập hợp điểm mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa...
 • 10
 • 747
 • 0

Chuyên đề bài tập luyện thi đại học Bài 8 ppt

Chuyên đề bài tập luyện thi đại học Bài 8 ppt
... thu 44 ,8 lít khí (đktc) Phần cho tác dụng với Na vừa đủ thu 8, 96 lít khí (đktc) dung dịch Y Cô cạn Y thu 48, 8 gam chất rắn khan Xác định công thức cấu tạo % khối lượng este hỗn hợp ban đầu Bài P ... hợp X * Hoà tan hoàn toàn 3, 58 gam hỗn hợp X vào 250 ml dung dịch HNO3 a mol/lít dung dịch E khí NO bay lên Dung dịch E tác dụng vừa hết với 0 ,88 gam bột Cu Tính a? Bài Hỗn hợp A gồm hai axit hữu ... 564 ml dung dịch P thu dung dịch A 2, 688 lít hỗn hợp khí B gồm N2O NO Tỉ khối B hiđro 18, 5 * Tìm kim loại R Tính nồng độ phần trăm chất dung dịch A * Cho 80 0 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch...
 • 13
 • 420
 • 1

ôn thi đại học-bài tập hóa học 12 có lời giải

ôn thi đại học-bài tập hóa học 12 có lời giải
... thường mùi đặc trưng Iso amyl axetat mùi chuối chín Etyl butirat etyl propionat mùi dứa Geranyl axetat mùi hoa hồng… 5) T/c hóa học a) Thủy phân mơi trường kiềm (Pư xà phòng hóa) t0 ... phân: nKOH  0 ,12 mol o t HCOOCH3 + KOH  HCOOK + CH3OH  NHẬN DẠY ƠN THI ĐH GV: ĐỖ HỮU ĐỊNH ĐT: 0942235658 0 ,12  0 ,12 mol  mHCOOK  0 ,12. 84  10, 08 gam  B Câu 7: Xà phòng hóa hồn tồn 20,4 ... 7mg = 0,007g 0,00 0125 mol KOH (RCOO)3C3H5 + 3KOH→ 3RCOOK + C3H5(OH)3 0,0 0120 1 0,003603 RCOOH + KOH→ RCOOK + H2O 0,00 0125 0,00 0125 Bài cho: 0,0 0120 1.(3R +173) + 0,00 0125 .(R+45) = =>R= 211 a...
 • 31
 • 444
 • 0

Các dạng đề văn ôn thi Đại học bài VIỆT BẮC của Tố Hữu

Các dạng đề văn ôn thi Đại học bài VIỆT BẮC của Tố Hữu
... không nhắc đến Việt Bắc Tố Hữu Đây thơ mang đậm đà màu sắc dân tộc, tiêu biểu cho phong cách thơ Tố Hữu Thông qua đó, thể niềm nhớ thương tha thi t tình cảm sắt son đầm thắm nhân dân Việt Bắc ... với Việt Bắc. > Tấm lòng CBKC với Việt Bắc sâu đậm ân tình.Đoạn thơ thể thành công phong cách thơ Tố Hữu : ngào tha thi t đậm đà tính dân tộc ĐỀ 4: Phần tích ( hay cảm nhận) đoạn thơ sau thơ Việt ... ============================= Đề 5: Phân tích đoạn thơ trích Việt Bắc Tố Hữu Mình có nhớ ta (…) Tân trào, Hồng Thái, mái đình đa * ĐỊNH HƯỚNG : I.Mở ( vận dụng cách mở đề trên) II Thân bài: 1.Bốn câu đầu lời Việt Bắc...
 • 26
 • 7,925
 • 41

Các dạng đề văn ôn thi Đại học bài VỢ NHẶT của Kim Lân

Các dạng đề văn ôn thi Đại học bài VỢ NHẶT của Kim Lân
... lai họ Đề 3: Phân tích nhân vật Tràng truyện ngắn Vợ nhặt Kim Lân Mở : Kim Lân nhà văn xuất sắc văn xuôi đại Việt Nam trước sau Cách mạng tháng Tám Một tác phẩm tiêu biểu Kim Lân viết sau Cách ... Vợ nhặt Kim Lân Kim Lân xuất văn đàn Việt Nam với số lượng tác phẩm khiêm tốn lại dành trọn niềm tin yêu kính phục hệ độc giả Ông mệnh danh nhà văn nông thôn đồng quê Bắc Bộ Ngòi bút Kim Lân ... cao Đề 2: Nêu tình truyện truyện ngắn Vợ nhặt Kim Lân , từ nhận xét thái độ nhà văn với người thực trạng xã hội đương thời I.Mở : Kim Lân nhà văn xuất sắc văn xuôi đại ViệtNam trước sau Cách...
 • 22
 • 4,094
 • 15

Các dạng đề văn ôn thi Đại học bài ĐẤT NƯỚC của Nguyễn Khoa Điềm

Các dạng đề văn ôn thi Đại học bài ĐẤT NƯỚC của Nguyễn Khoa Điềm
... trích Đất nước Nguyễn Khoa Điềm : “ Trong anh em hôm nay, ……………………………… Làm nên Đất Nước muôn đời” Hướng dẫn làm I/ Mở bài: - Nguyễn Khoa Điềm (1943) thuộc hệ nhà thơ chống Mỹ cứu nước. Đất nước, ... vào đất nước muôn đời THÂN BÀI Trọng tâm đoạn thơ nằm phần lí giải: “Ai làm nên Đất Nước? ” lí giải đầy sức thuyết phục mình, Nguyễn Khoa Điềm khẳng định: Nhân dân làm nên đất nước, Đất Nước đất ... nên Đất Nước, để tạo dựng cho văn minh riêng mà nhà nghiên cứu ngày gọi “nền văn minh sông Hồng”! - Kết lại đoạn thơ, Nguyễn Khoa Điềm khẳng định: Đất Nước có từ ngày đó” + Đất Nước Đất Nước...
 • 41
 • 7,975
 • 41

Các dạng đề văn ôn thi Đại học bài TÂY TIẾN của Quang Dũng

Các dạng đề văn ôn thi Đại học bài TÂY TIẾN của Quang Dũng
... người lính Tây Tiến hi sinh cao họ - Đọan tha thi t bồi hồi… Đế 1: Phân tích đoạn thơ sau Tây Tiến Quang Dũng: Tây Tiến đòan binh không mọc tóc ……………… Sông Mã gầm lên khúc độc hành” Tây Tiến thơ ... mạn dạt Đề 2: “Cảm hứng lãng mạng tinh thần bi tráng đặc điểm bậc thơ Tây Tiến Quang Dũng .Hãychứng minh nhận định Quang Dũng nhà thơ tài hoa nhiều lĩnh vực ông đạt thành công thơ ca Thơ ông thể ... Đình Thi .làm thành mảng đặc sắc thơ ca thờ kì kháng chiến chống Pháp Đề : Anh /chị phân tích đọan thơ sau thơ Tây Tiến Quang Dũng: “Sông Mã xa Tây Tiến ơi! ……………… Mai Châu mùa em thơm nếp xôi” Bài...
 • 28
 • 5,130
 • 30

Xem thêm