LUYỆN THI ĐẠI HỌC TOÁN MẶT CẦU

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng : Cấu trúc đề thi đại học cao đẳngmôn toán học (Full)

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng : Cấu trúc đề thi đại học cao đẳngmôn toán học (Full)
... r u ur u' (d) (d’) cắt ⇔ a:b:c ≠ a’:b’:c’ (d) // (d’) ⇔ a:b:c = a’:b’:c’≠ (x’0 – x0 ):( y’0 – y0) :( z’0 – z0) (d) ≡ (d’) ⇔ a:b:c = a’:b’:c’ = (x’0 – x0 ):( y’0 – y0) :( z’0 – z0) r r ur uuuuuu  ... đổi: 1) Hệ thức giá trị lượng giác cung góc có liên quan đặc biệt: * Cung đối nhau: cos(-x) = cosx; sin(-x) = -sinx; tg(-x) = tgx; cotg(-x) = - cotgx * Cung bù nhau: cos( π - x) = - cosxsin( π - ... a > b > 0, b = a − c a b2 ) - Các đỉnh: A1(-a,0) , A2(a,0) , B1(0,-b) B2(0,b) - Các trục: - Trục lớn A1A2 = 2a - Trục nhỏ B1B2 = 2b Tâm sai: e= c a - Các đường chuẩn: x± a =0 e PHƯƠNG PHÁP TOẠ...
 • 25
 • 261
 • 0

Chuyên đề luyện thi đại học phần mặt tròn xoay và mặt cầu

Chuyên đề luyện thi đại học phần mặt tròn xoay và mặt cầu
... cắt mặt cầu với thi t diện đường tròn (C) Tính diện tích (C) 11 Giáo viên: LÊ BÁ BẢO CLB Giáo viên trẻ TP Huế cho AH = Chun đề MẶT TRỊN XOAY- MẶT CẦU Luyện thi Đại Học 2014 Bài tập 4: Cho mặt cầu ... tích hình trụ nội tiếp mặt cầu bán kính R cho trước Giáo viên: LÊ BÁ BẢO CLB Giáo viên trẻ TP Huế Chun đề MẶT TRỊN XOAY- MẶT CẦU Luyện thi Đại Học 2014 MẶT CẦU Chủ đề 3: I- LÝ THUYẾT: 1/ Định ... khối cầu: * Diện tích mặt cầu: S = 4π R * Thể tích khối cầu: Cho S ( I ; R ) Khi đó: V = π R3 Giáo viên: LÊ BÁ BẢO CLB Giáo viên trẻ TP Huế Chun đề MẶT TRỊN XOAY- MẶT CẦU Luyện thi Đại Học 2014...
 • 23
 • 186
 • 0

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC TOÁN 2009

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC TOÁN 2009
... C Vit phng trỡnh ng trũn ú Cõu VII.b (1 im) 2004 2006 2008 Tớnh tng : S = C2009 C2009 + C2009 + C2009 C2009 + C2009 S 11 I PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (7,0 im) Cõu I (2 im) Cho hm s : ... (2 im) 2x +1 Cho hm s y = cú th (C) x+2 Kho sỏt s bin thi n v v th ca hm s -11- Biờn son: ThS ng Hiu B luyn thi i hc v Cao ng mụn Toỏn 2009 Chng minh rng ng thng (d) : y = x + l trc i xng ... im) 3x + Cho hm s : y = , cú th (C) x -17- Biờn son: ThS ng Hiu B luyn thi i hc v Cao ng mụn Toỏn 2009 Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s Tỡm m ng thng dm : y = ( m + 1) x + m ct th...
 • 32
 • 264
 • 0

luyen thi dai hoc toan tap

luyen thi dai hoc toan tap
... trường B với tốc độ góc ω, α góc hợp vector n B Khi α biến thi n tạo từ thông biến thi n qua khung dây xuất dòng điện cảm ứng khung dây biến thi n Vậy nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều tượng cảm ... XUÂN 12A A.LÝ THUYẾT Định dòng điện xoay chiều: -Dòng điện xoay chiều dòng điện có cường độ biến thi n tuần hoàn theo thời gian theo quy luật hình sin cosin theo thời gian i có dạng: i = I0cos(ωt ... lúc biểu thức cường độ dòng điện qua mạch : Giải : - Ta có: U = 80 V, PMAX = 160 W + Khi C biến thi n mà Pmax Imax ⇒ ZL = ZC : mạch có cộng hưởng ( xem thêm phần cực trị điện xoay chiều ) ⇒ i...
 • 31
 • 186
 • 0

LUYỆN THI ĐẠI HỌC TOÁN - KHẢO SÁT HÀM SỐ

LUYỆN THI ĐẠI HỌC TOÁN - KHẢO SÁT HÀM SỐ
... f(x)=x/(x-1) f(x)=1 -1 4 -1 3 y= f(x)=x/2+1/2 -1 2 -1 1 -1 0 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -2 -1 4 -1 3 -1 2 -1 1 -1 0 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -7 -8 -9 -9 -1 0 -1 0 -1 1 -1 1 mx + ( 3m − ) x − ( 1) , với m tham số thực ... f(x)=-x-2 y= x + 3x + x+1 2 y= x -1 6 -1 4 -1 2 -1 0 -8 -6 -4 -2 -1 6 -1 4 -1 2 -1 0 -8 -6 -4 x + 3x + x+ x -2 -2 -2 -4 -4 -6 -6 -8 -8 -1 0 -1 0 4x − x2 Cho hàm số ( C ) : y = x −1 a Khảo sát hàm số b.Định ... f(x)=(x^2+abs(x))/(2abs(x )-2 ) f(x)=-x/2+1 2 y= -1 4 -1 2 -1 0 -8 -6 -4 -2 x2 + x 2x − y= x2 + x 2x−2 x x -1 4 -1 2 -1 0 -8 -6 -4 -2 -2 -2 -4 -4 -6 -6 -8 -8 x + 3x + x +1 a Khảo sát vẽ đồ thị hàm số Cho hàm số ( C )...
 • 14
 • 231
 • 1

LUYỆN THI ĐẠI HỌC TOÁN - CHUYÊN ĐỀ LƯỢNG GIÁC

LUYỆN THI ĐẠI HỌC TOÁN - CHUYÊN ĐỀ LƯỢNG GIÁC
... tốn thỏa mãn − ≤ − 2m ≤ + ⇔ −2 ≤ m ≤ 2 −−−−−−−−−−o0o−−−−−−−−−− Chun đề: LG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ 2002 ĐẾN 2009 KHỐI A cos 3x + sin x   = cos x + Tìm nghiệm thuộc ... Đặt f(x) = sinnx + cosnx, ta có : f’(x) = ncosx.sinn-1x – nsinx.cosn-1x = nsinx.cosx(sinn-2x – cosn-2x) Chun đề: LG 2−n  π π  Lập bảng biến thi n f(x) khoảng  0; ÷, ta có minf(x) = f  ÷ = ... bậc hai hàm số lượng giác: a Phương trình bậc hàm số lượng giác: để giải phương trình ta dùng cơng thức LG để đưa phương trình phương trình LG b Phương trình bậc hai hàm số lượng giác: phương trình...
 • 16
 • 275
 • 0

LUYỆN THI ĐẠI HỌC TOÁN - CHUYÊN ĐỀ PT ĐẠI SỐ

LUYỆN THI ĐẠI HỌC TOÁN - CHUYÊN ĐỀ PT ĐẠI SỐ
... nghim nht (I) x - y = y2 - y - x + x x = y 2 x = y - y + m x = y - y + m Gii (I) x = y x = y 2 x = y - y + m x - 2x + m = x=-y x=-y 2 x = y - y + m y + m = x ' - m m m0 a) ... xyz = -2 t = x, y, z nghiệm phơng trình:t3 - 2t2 - t + = t = - t = Vậy hệ có cặp nghiệm (1 ;-1 ;2); (-1 ;1;2); (1;2 ;-1 ); (-1 ;2;1); (2;1 ;-1 ); (2 ;-1 ;1) x + y + z = (1) (2) VD2: Giải hệ xy ... y + z = x + y - 2z - = (IV) Giải (I): -1 x = x = x + 2yz = x x + 2yz = x x - 4x = x (I) 2y + z = z = - 2x z = - 2x z = - 2x x = y x = y x = y x = y -1 -1 Vậy (I) có nghiệm...
 • 14
 • 263
 • 1

CHUYEN DE LUYEN THI DAI HOC TOAN 2013 2014

CHUYEN DE LUYEN THI DAI HOC TOAN 2013 2014
... n ƠN THI ĐẠI HỌC 2013- 2014 LẠI VĂN LONG -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu – Cán coi thi khơng giải thích thêm - NGƯỜI SOẠN: LẠI VĂN LONG TRƯỜNG THPT LÊ HỒN Trang 37 ƠN THI ĐẠI HỌC 2013- 2014 LẠI ... ƠN THI ĐẠI HỌC 2013- 2014 LẠI VĂN LONG MỘT SỐ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 ĐỀ I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH.(7 điểm) Câu I.(3 điểm) Cho hàm số y = 2x +1 có đồ thị (C) x −1 1/ Khảo sát biến thi n ... LONG TRƯỜNG THPT LÊ HỒN Trang ƠN THI ĐẠI HỌC 2013- 2014 LẠI VĂN LONG Tìm m để hàm số (l) đồng biến ¡ Bài 8/ Cho hàm số y = x3 + mx + ; (1) (m tham số) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số m = -3...
 • 57
 • 370
 • 8

hướng dẫn luyện thi đại học toán 2014

hướng dẫn luyện thi đại học toán 2014
... CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC Bài 148: ĐHBK năm 96 Cho tứ diện ABCD với A(3;2;6), B(3;-1;0), C(0;-7;3), D(-2;1;-1) Chứng minh ABCD có cặp cạnh đối vng góc với Tính góc đường thẳng AD mặt phẳng (ABC) Thi t ... 29: Viết phương trình mc (S) có tâm I(-1;-2;-3) tiếp xúc mặt phẳng (P):2x+2y+z-3=0 Bài 30(Đề thi đại học giao thơng vận tải năm 99): Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm gốc tọa độ tiếp xúc mặt ... ⇔  y1 = y2 z = z  Tích vơ hướng hai vectơ: Bằng: hồnh.hồnh+tung.tung+cao.cao rr • a.b = x1.x2 + y1 y2 + z1.z2 r r rr a ⊥ b ⇔ a.b = Góc hai vectơ: Bằng tích vơ hướng chia tích độ dài rr rr...
 • 30
 • 78
 • 0

LUYỆN THI ĐẠI HỌC TOÁN - CHUYÊN ĐỀ KSHS

LUYỆN THI ĐẠI HỌC TOÁN - CHUYÊN ĐỀ KSHS
... lim m m x →∞ y f(x)=x/(x-1) f(x)=1 -1 4 -1 3 y= f(x)=x/2+1/2 -1 2 -1 1 -1 0 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -2 -1 4 -1 3 -1 2 -1 1 -1 0 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -7 -8 -9 -9 -1 0 -1 0 -1 1 -1 1 mx + ( 3m − ) x − ( 1) ... f(x)=(x^2+3x+3)/abs(x+1) f(x)=-x-2 y= x + 3x + x+1 2 y= x -1 6 -1 4 -1 2 -1 0 -8 -6 -4 -2 -1 6 -1 4 -1 2 -1 0 -8 -6 -4 x + 3x + x+ x -2 -2 -2 -4 -4 -6 -6 -8 -8 -1 0 -1 0 4x − x2 Cho hàm số ( C ) : y = x −1 a Khảo ... x = m f(x)=2x^ 3-9 x^2+12x y f(x)=2abs(x)^ 3-9 x^2+12abs(x) y 2 y -1 4 -1 2 -1 0 -8 -6 -4 -2 2 = x + x 12 − x = x y -1 6 -1 4 -1 2 -1 0 -8 -6 -4 -2 12 + − x x x x -2 -2 -4 -4 -6 -6 -8 -8 a ĐS: b 4...
 • 14
 • 173
 • 0

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC TOÁN PHẦN ĐẠI SỐ HỒ VĂN HOÀNG

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC TOÁN PHẦN ĐẠI SỐ HỒ VĂN HOÀNG
... MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 1) Phương pháp đưa số Với < a thì: af(x) = ag(x) f(x) = g(x); f(x) g(x) a >a f(x) > g(x) a > hay f(x) < g(x) < a ...
 • 7
 • 120
 • 1

luyện thi đại học phần mắt và ứng dụng

luyện thi đại học phần mắt và ứng dụng
... thò t n Mắt viễn thò mắt không điều tiết, tiêu điểm mắt sau võng mạc, tức mắt viễn thò có độ tụ nhỏ mắt bình thường Mắt viễn thò nhìn vật vô cực phải điều tiết Điểm cực cận mắt viễn thò xa mắt bình ... Kính thi n văn dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt, làm tăng góc trông ảnh vật xa (các thi n thể) b) Cấ tạo : u Kính thi n văn có hai phận : - Vậ kính L1 : thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, có tác dụng ... nghó u tạ nh a cấ o Kính lúp dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt việc quan sát vật nhỏ Nó có tác dụng làm tăng góc trông ảnh cách tạo ảnh ảo lớn vật, nằm giới hạn nhìn rõ mắt Kính lúp đơn giản thấu...
 • 9
 • 73
 • 0

15 bộ đề ôn luyện thi đại học toán cấp tốc

15 bộ đề ôn luyện thi đại học toán cấp tốc
... Nguyên PH N II 15 B 15 Bộ đề toán cấp tốc năm 2009 ð LUY N T P ð S I PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH (7,0 m) Câu I (2,0 m) mx + Cho hàm s y = (1), m tham s x−m Kh o sát s bi n thi n v đ th c a ... 39 ThS Đoàn Vương Nguyên 15 Bộ đề toán cấp tốc năm 2009 ð S 15 I PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH (7,0 m) Câu I (2,0 m) 2x − Cho hàm s y = có đ th (C) x −1 Kh o sát s bi n thi n c a hàm s v đ th (C) ... ThS Đoàn Vương Nguyên 15 Bộ đề toán cấp tốc năm 2009 ð S I PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH (7,0 m) Câu I (2,0 m) Cho hàm s y = x + (m − 1)x − m (1), m tham s Kh o sát s bi n thi n v đ th c a hàm...
 • 40
 • 196
 • 0

Xem thêm