BÀI TẬP SAI SỐ HAY NHẤT

Những bài tập định tính hay nhất

Những bài tập định tính hay nhất
... nớc lực đẩy tác dụng lên bọt không khí thay đổi nh ? Câu Từ đáy bình thuỷ tinh cao đựng đầy nớc ngời ta thả bọt không khí nhỏ quan sát chuyển động Đặc tính chuyển động nh ? Câu Tại ngời ta làm ... hơn: để vào tủ kính hay để bàn Câu Tại nhiều vật bị khô lại cong ? Công nhiệt động lực học Câu Tại ném bóng bị thủng xuống sân nảy lên đợc ? Câu Nếu máy ép dùng chất lỏng ta thay không khí vào ... nơi có nhiều đầm lầy ta cảm thấy khó chịu nơi khô ? Câu Tại nhà lạnh thờng hay ẩm ? Câu Tại mùa đông kính cửa sổ lại hay " đổ mồ hôi " phòng có nhiều ngời ? Câu Để làm quang mây ngời ta cho máy...
 • 8
 • 1,583
 • 1

BÀI TẬP HÀM SỐ BẠC NHÂT

BÀI TẬP HÀM SỐ BẠC NHÂT
... vuông Tính diện tích hình vuông 58) Tìm hàm số f ( x ) biết f ( x + 1) = x − x + 1  59) Tìm hàm số f ( x ) biết f  x + ÷ = x + ( x ≠ ) x x  60) Tìm hàm số f ( x ) biết f ( x ) + 3xf ( − x ) ... x1 + x2 − 24 = 26) Tìm giá trị nhỏ hàm số y = x − x + 18 y = x − x + y= 12 −x + x −1 y= − x − x + 24 y= 12 4x − 4x + y= 25 x − x + 10 2 27) Tìm giá trị lớn hàm số y = − x2 + 8x + y = −4 x + 12 ... Trường THPT Long Mỹ Bài tập lớp 10 NC e (P) có trục đối xứng x = qua điểm A = ( 1;1) , B = ( −1;5 ) 15) Cho hàm số y = x − x + 12 có đồ thị (P) a Khảo sát biến thiên...
 • 4
 • 2,090
 • 59

Tài liệu Bài tập sai số chuẩn ppt

Tài liệu Bài tập sai số chuẩn ppt
... 05) Tính sai số chuẩn thực kích R H1 thước H1, H2, H3 20±0,1 H3 ỏ Hình 05 Cho sơ đồ gia công công mặt A chi tiết có phần hình trụ định vị khối V có góc α = 90 (sơ đồ hình 6) Tính sai số chuẩn thực ... = 600 Tính sai số chuẩn thực kích thước H, L L A D70 + 0,15 B H ỏ Hình Cho sơ đồ gia công công mặt A, B chi tiết có phần hình trụ định vị (sơ đồ hình 7) góc α = 600 Tính sai số chuẩn thực kích ... đồ hình 9) góc α = 60 Tính sai số A chuẩn thực kích thước H, L L ỏ 20 H Hình Cho sơ đồ gia công công rãnh A chi tiết định vị (sơ đồ hình 10) góc α = 60 Tính sai số chuẩn thực kích thước H, L...
 • 4
 • 1,535
 • 34

Tài liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ; BÀI TẬP HÀM SỐ BẬC NHẤT (PHẦN 1) pot

Tài liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ; BÀI TẬP HÀM SỐ BẬC NHẤT (PHẦN 1) pot
... định giá trị m để OH  Bài 31 Cho hàm số y  mx   m  x (1); với m tham số thực Tìm m để (1) hàm số bậc đồng biến Định m cho (1) hàm số Với giá trị m đồ thị d (1) qua điểm M thuộc trục tung có ... đường thẳng d đạt giá trị lớn Bài 11 Cho hàm số: y   2m   x  (1); với m tham số thực Ký hiệu đồ thị hàm số (1) d Với giá trị m hàm số cho đồng biến Tìm giá trị m để đồ thị (d) cắt đường thẳng ... khoảng cách từ O đến d đạt giá trị lớn Bài 12 Cho hàm số: y   m   x     m (1); với m tham số thực Ký hiệu đồ thị hàm số (1) d Tìm m để hàm số (1) đồng biến Tìm m để d qua giao điểm hai...
 • 10
 • 3,058
 • 108

BÀI TẬP HÀM SỐ BẬC NHẤT TRÊN BẬC NHẤT ÔN THI CẤP TỐC

BÀI TẬP HÀM SỐ BẬC NHẤT TRÊN BẬC NHẤT ÔN THI CẤP TỐC
... lại tìm điểm (2m-1)x-m 17 Cho hàm số y= , tìm m để đồ thị hàm số tiếp xúc với đường x-1 thẳng y=x m ∈ R\ ( 1) x+2 18 Cho hàm số y= viết phương trình tiếp tuyến hàm số biết tiếp 2x+3 tuyến cắt trục ... thị hàm số y = , tiếp tuyến với đồ thị x−3 hàm số cắt tiệm cận đứng, tiệm cận ngang M N, chứng minh A trung điểm M N ∆ tạo tiếp tuyến với hai tiệm cận ∆ có diện tích không đổi S=20 2x 12 Cho hàm ... (m=2 ; y=-x+2 y=-x+6) (m-2)x-(m -2m+4) 10 Cho hàm số y= , chứng minh đồ thị hàm số tiếp x-m xúc với hai đường thẳng cố định (y=x+2; y=x-6) Cho hàm số y= Giải toán theo phương pháp sử dụng phương...
 • 3
 • 4,057
 • 25

bai tap toan hinh hay nhat lop 8

bai tap toan hinh hay nhat lop 8
... D=60.Chứng minh hai tam giác đồng dạng với Bài 2: cạnh góc XOY(xoy≠ 180 ) đặt đoạn thẳng OA=5, OB=16.trên cạnh thứ hai góc , đặt đoạn thẳng OC =8, OD=10 a) Chứng minh hai tam giác OCB ODA đồng dạng b) Gọi ... 2: Cho hai tam giác ABC DEF có A=D,B=E,AB =8, BC=10,DE=6.tính độ dài cạnh AC,DF VÀ EF biết cạnh AC dài cạnh DF BÀI TẬP TỔNG HP Cho ΔABC co AB = 6cm; AC=8cm;BC =10cm BD phân giác Kẻ CE vng góc với...
 • 2
 • 1,351
 • 6

Bài tập hình 9 hay nhất mọi thời đại

Bài tập hình 9 hay nhất mọi thời đại
... OD 1) Chøng minh OM//DC 2) Chøng minh tam gi¸c ICM c©n 3) BM c¾t AD t¹i N Chøng minh IC =IA IN Bài 7: Cho (O;R) tiÕp xóc víi ®êng th¼ng d t¹i A Trªn d lÊy ®iĨm H cho ...
 • 2
 • 928
 • 7

Tuyển chọn bài tập lớp 8 hay nhất

Tuyển chọn bài tập lớp 8 hay nhất
... t2= AB 180 = = 18 (s) 2v1 2.5 AB 180 = = 30 (s) 2v 2.3 Thời gian đoạn đường: t = t1 + t2 = 18 + 30 = 48 (s) Vậy sau 48 giây vật đến B b.Vận tốc trung bình : AB 180 = = 3,75 (m/s) v= t 48 Câu 2: ... = 2 187 ; 38 = 6561, nên ta chọn n = Qng đường động tử nhóm thời gian là: 2.2 186 = 4372 m Qng đường lại là: 6000 – 4372 = 16 28 m Trong qng đường lại động tử với vận tốc ( với n = 8) : 37 = 2 187 m/s ... = 2 187 ; 38 = 6561, nên ta chọn n = Qng đường động tử nhóm thời gian là: 2.2 186 = 4372 m Qng đường lại là: 6000 – 4372 = 16 28 m Trong qng đường lại động tử với vận tốc ( với n = 8) : 37 = 2 187 m/s...
 • 58
 • 1,716
 • 0

Bài tập tiếng anh hay nhất

Bài tập tiếng anh hay nhất
... of, a few/little, a great number of… 2)An/A không dùng -One sử dụng thay An/A để nhấn mạnh -Trước danh từ không đếm -Trước danh từ đếm số nhiều II)Definite Article : the Ex: there is a book on ... second ,the third/next/last… -Các danh từ giải trí -Trước tên tàu thuyền ,máy bay -Các sông ,biển ,đại dương ,dãy núi… -Một nhóm đảo quốc gia -Tính từ dùng danh từ tập hợp -Trong so sánh -Tên người ... trạng từ thời gian ,nơi chốn -Số thứ tự 2)The không dùng -Trước danh từ số nhiều nói chung -Danh từ trừu tượng ,không đếm -Các danh từ màu sác Ex:Dogs are faithful animals Ex: They build houses...
 • 37
 • 2,572
 • 23

bài tập hàm số bậc nhất

bài tập hàm số bậc nhất
... niệm hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến Cho hàm số y = f(x) xác định với giá trị x Với x1; x2 thuộc Nếu hàm số đồng biến Nếu hàm số nghịch biến Khái niệm hàm số bậc Tính chất ?3 Xét hàm số y ... Tại s hàm số t? Ô tô chở khách A B Trung tâm Hà Nội C D Huế Bến xe phía nam Định nghĩa Hàm số bậc hàm số cho công thức y = ax + b Trong a, b số cho trước a ≠ 1 Khái niệm hàm số bậc a Bài toán ... hàm số cho Hàm số bậc y = ax + b xác định có t/c sau: công thức: a Đồng biến a > y = ax + b b Nghịch biến a < Trong a, b số cho trước a ≠ Bài tập (SGK – Trang 48) Bài tập (SGK – Trang 48) Bài tập...
 • 11
 • 733
 • 4

bài tập kế toán hay nhất

bài tập kế toán hay nhất
... TK(421101.020111) Số tiền: 100.000.000đ * Căn vào CMT giấy lónh tiền mặt kế toán kiểm tra mẩu chữ ký hợp lệ hạch toán Trang - BÀI TẬP  BÁO CÁO THỰC TẬP Nợ TK 421101 020111 100.000.000đ Có TK 101101 100.000.000đ ... CMT HĐTD kế toán tiến hành kiểm tra HĐTD NH tính lãi hạch toán Thu gốc Nợ TK 101101 3.300.000đ Có TK 212109.01 3.300.000 đ Thu lãi Nợ TK 101101 1.361.600đ Trang - BÀI TẬP  BÁO CÁO THỰC TẬP Có ... gốc lãi có: 350.000đ lãi suất: 1,15% * Căn vào CMT HĐTD kế toán tiến hành kiểm tra, tính lãi hạch toán Trang - BÀI TẬP  BÁO CÁO THỰC TẬP * Tính lãi vay hạn : 9.489.000 x 72ngày x 1,15%/30 =...
 • 32
 • 156
 • 0

Tuyển tập bài tập hóa 10 hay nhất

Tuyển tập bài tập hóa 10 hay nhất
... a) 10- 8 nm b) 10- 8 m c) 10- 5 nm d) 0,053 nm 60) Hiđro nguyên tử nhỏ có bán kính khoảng: a) 10- 8 nm b) 10- 8 m c) 10- 5 nm d) 0,053 nm 61) Đường kính hạt nhân khoảng: a) 10- 8 nm b) 10- 8 m c) 10- 5 ... Cl c) O S d) S Cl Câu 10 Tổng số hạt (p,n,e) có 0,2 gam X (cho số Avogaro=6,023 .102 3) a) 1,8069 .102 3 b) 1,2046 .102 3 21 c) 3, 010. 10 d) 6,020 .102 1 B/ Phần Tự Luận (hệ số 2) 10 điểm: Thời gian 45 ... khúc 26) Sự lai hóa nguyên tử nito phân tử NH3 là: a) sp3, tứ diện đều, góc lai hóa HNH 109 028’ b) sp2, tam giác đều, góc lai hóa HNH 109 028’ c) sp3, tứ diện đều, góc lai hóa HNH 107 0 d) sp2, tứ...
 • 60
 • 450
 • 4

bài tập fe, cu hay nhất phải xem

bài tập fe, cu  hay nhất phải xem
... Huỳnh Mẫn Đạt Cho phản ứng: to (1) Cu2 O + Cu2 S  to to (2) Cu( NO3)2  to (3) CuO + CO  (4) CuO + NH3  (5) Cu( OH)2 to  Số phản ứng tạo kim loại Cu A B C D Câu 91 Đề thi thử THPT QG ... Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dd chứa Cu( NO3)2 AgNO3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp rắn gồm ba kim loại là: A Al, Cu, Ag B Fe, Cu, Ag C Al, Fe, Cu D Al, Fe, Ag Câu 228 Đề thi thử THPT QG ... Al2O3, Cu, Fe, Mg B Al, Cu, Fe, MgO C Al, Cu, Fe, Mg D Al2O3, Cu, Fe, MgO Câu 263 Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Yên Lạc, mã đề 485- năm 2015 Hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 với số...
 • 145
 • 945
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bài tập sai sốbài tập hàm số bậc nhất lớp 9bài tập sai số hệ thốngbài tập câu so sánh nhấtgiải bài tập hàm số bậc nhất lớp 9bài tập hàm số bậc nhấtbài tập đạo hàm hay nhấtnhung bai tap tieng anh hay nhat lop 7những bài tập tiếng anh hay nhấtbai tap ham so bac nhat bac hai lop 10bai tap ham so bac nhatnhung bai tap tieng anh hay nhat lop 4bài tập về so sánh nhấtcác dạng bài tập hàm số bậc nhấtcác dạng bài tập hàm số bậc nhất lớp 9Understanding biology 1st edition mason test bankUnderstanding business strategy concepts plus 3rd edition ireland test bankUnderstanding food principles and preparation 5th edition amy christine brown test bankUnderstanding human sexuality 12th edition hyde test bankUnderstanding human sexuality CANADIAN EDITION 5th edition hyde test bankUniversity physics with modern physics 2nd edition bauer test bankUniversity physics with modern physics 4th edition young test bankUnderstanding nutrition 13th edition whitney test bankUsing information technology 10th edition williams test bankUnderstanding psychology 11th edition feldman test bankUsing MIS 4th edition kroenke test bankUnderstanding psychology 12th edition feldman test bankUnderstanding statistics in the behavioral sciences 10th edition pagano test bankUnderstanding the essentials of critical care nursing 2nd edition perrin test bankUnderstanding weather and climate 6th edition aguado test bankVanders human physiology the mechanisms of body function 14th edition widmaier test bankPhân loại và giải bài tập tích số tan trong các kì thi olympicBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY SUPER CARGOWardlaws contemporary nutrition 10th edition smith test bankthuyet trinh luat csmt