BÀI TẬP HAY NHẤT CẦN XEM

Bài tập hay nhất cần xem về amin – amino axit – protein

Bài tập hay nhất cần xem về amin – amino axit – protein
... chất sau : H2N–CH2–CO–NH–CH2–CO–NH–CH2–COOH (X) H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3 )– COOH (Y) H2N–CH2–CH2–CO–NH–CH2–CH2–COOH (Z) H2N–CH2–CH2–CO–NH–CH2–COOH (T) H2N–CH2–CO–HN–CH2–CO–NH–CH(CH3)–COOH (U) Có chất ... nHCl = namin = 0,137 mol => Mamin = R + 16 = 73 => R = 57 ( C4H9) =>Có CTCT thỏa mãn : +/ Amin bậc 1: C C C C NH2 ; C C C(CH3) NH2 ; C C(CH3) C– NH2 ; (CH3)3 C NH2 +/ Amin ... Toán Hóa Sinh Văn - Anh tốt nhất! 32 ĐÁP ÁN CHUYÊN ĐỀ 13: AMIN AMINOAXIT PROTEIN Câu C Amin bậc có dạng: R-NH-R’ Câu B A Protein có phản ứng màu biure Phát biểu đúng, phải protein...
 • 71
 • 1,680
 • 5

Bài tập về cacbonhidrat hay nhất cần xem

Bài tập về cacbonhidrat hay nhất cần xem
... http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! Tính thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng d = 1,5g/ml) khối lượng xenlulozơ cần dùng để điều chế 22,275 kg zenlulozơ trinitrat? ... http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! Để điều chế 29,7 kg xenlulozo trinitrat hiệu suất 80% cần dùng V l dung dịch HNO3 63% (D1,5g/ml) phản ứng với xenlulozo ... Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 16 ĐÁP ÁN CHUYÊN ĐỀ CACBONHIDRAT Câu A Câu Đáp án D Câu D Câu glucozo → 2Ag => nglucozo = nAg / = 0, 05mol...
 • 27
 • 1,287
 • 6

Bài tập về kim loại kiềm, kiềm thổ nhôm full đáp án_bài tập hay nhất nên xem

Bài tập về kim loại kiềm, kiềm thổ nhôm full đáp án_bài tập hay nhất nên xem
... biểu sau sai? A Các kim loại kiềm kim loại nhẹ B Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy giảm dần từ Li đến Cs C Các kim loại kiềm tác dụng với nước nhiệt độ phòng D Các kim loại kiềm có cấu tạo ... nhóm kim loại kiềm thổ: A Tính khử kim loại tăng bán kính nguyên tử giảm B Tính khử kim loại tăng bán kính nguyên tử tăng C Tính khử kim loại giảm bán kính nguyên tử tăng D Tính khử kim loại ... nước kim loại kiềm tăng dần từ Li đến Cs B Các kim loại kiềm có tính dẫn nhiệt, dẫn điện có ánh kim C Trong không khí điều kiện thường, khả oxi hóa kim loại kiềm giảm dần từ Li đến Cs D Các kim loại...
 • 92
 • 221
 • 0

Bài tập đại cương hữu cơ hidrocacbon_bài tập hay nhất nên xem

Bài tập đại cương hữu cơ hidrocacbon_bài tập hay nhất nên xem
... chất hữu phụ thuộc vào thành phần nguyên tử B Trong hợp chất hữu thiết phải có nguyên tố cacbon,hiđro C hợp chất hữu có phân tử khối luôn đồng phân D Sự thay đổi thứ tự liên kết trường hợp chất hữu ... http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 19 ĐÁP ÁN CHUYÊN ĐỀ 8: ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ – HIDROCACBON Câu 1:C Câu 2: M = 5,286 28= 148(đvC) => số nguyên tử ... ta có anken nên cháy tạo nCO2=nH20 nên n H2=0.3 n anken=0.2 nên số C trung bình=0.45/0.2 = 2,25 anken C2H4 C3H6 =>C Câu 130: Ta có M X=6,8; M Y = 12,8 Ta thấy ankin có M < 12,8 cả, nên Y H2 dư...
 • 40
 • 215
 • 0

Bài tập về nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học có đáp án_bài tập hay nhất nên xem

Bài tập về nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học có đáp án_bài tập hay nhất nên xem
... Đôn – lần Độ âm điện Al Cl 1,6 3,0 Liên kết hóa học nguyên tử phân tử AlCl3 A liên kết ion C liên kết cộng hóa trị cực B liên kết kim loại D liên kết cộng hóa trị không cực Câu 26 (21.26) Đề ... Chương Dương Nguyên tử nguyên tố X cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1, nguyên tử nguyên tố Y cấu hình electron 1s22s22p5 Liên kết hoá học nguyên tử X nguyên tử Y thuộc loại liên kết A kim ... 81 Vì X Y nguyên tố liên tiếp nên dễ px = 16 py = 17 (Oxi Clo) => Đáp án C Câu 82 Liên kết kim loại với phi kim điển hình => Liên kết ion => Đáp án C Câu 83 M2+ lớp 2p6 => M lớp 3s2...
 • 18
 • 223
 • 0

Bài tập hay nhất về hs và hs bậc nhất

Bài tập hay nhất về hs và hs bậc nhất
... trị m hàm số hàm số bậc nghịch biến Bài 52 Cho hàm số y = f(x) = x + CMR : f(x+1) – f(x) hàm số bậc Bài 53 Cho hàm số y = f(x) Biết f(x-1) = 3x – 5.CMR y = f(x) hàm số bậc Bài 54 Cho hàm số y ...  2 Bài 32 Chứng minh với m hàm số y =  m − m + ÷x − 2m + 2m + 2010 đồng 2  biến R đồ thị qua điểm cố định m thay đổi Bài 32 Chứng minh điểm A(2;-1), B(-1;5) C ( 2; ( ) −1 ) thẳng hàng Bài ... Tìm toạ độ đỉnh D hình bình hành ABCD Bài 39 Cho bốn điểm A(1;4), B(3;5), C(6;4), D(2;2) Tứ giác ABCD hình gì? x y Bài 40 Tính hệ số góc đường thẳng + = 2 Bài 41 Cho hàm số: y = 2k ( x − 1) −...
 • 4
 • 260
 • 0

BÀI TẬP HAY NHẤT VỀ DAO ĐỘNG CƠ

BÀI TẬP HAY NHẤT VỀ DAO ĐỘNG CƠ
...  ϕ = − thay vào pt x t = ± 3(cm) 3   Bài 16 ( 24/3-16): Một lắc lò xo khối lượng 400(g) dao động điều hòa Khi t = 0, vật theo chiều dương Biết thời điểm t = động dao động 0,015(J), động cực ... bằng, lấy g =10m/ s2 , π = 10 dao động vật bao nhiêu? Đ/s: FC max = mg (3 − cos α ) ⇒ α = 0,05(rad ) , tính 1,25.10 −3 ( J ) π Bài 19 ( 43/3-17): Hai chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ 4(s) ... lò xo, khoảng thời gian nhỏ hai lần động ba lần bao nhiêu? A T ( s) Đ/s: x = ± ⇒ ∆t = = 30 Bài 18 ( 34/3-16): Một lắc đơn gồm vật nặng khối lượng 100g , dao động điều hoà với chu kỳ s Khi vật...
 • 3
 • 167
 • 0

Phương pháp giải những bài tập hay nhất về điện xoay chiều vật lý học

Phương pháp giải những bài tập hay nhất về điện xoay chiều vật lý học
... C= ZL ZL L ZC nguyên (R+r)2 = nZL ) C ZC ZL = n (4) C = n + ZL Thay (4) vào (1) r2 + n2 = R2 = 752 (5) r = 21 n = 72 Thay vào (4) Thay R, r, n vào (3) ZL = 128 : r = 21 ; ZC = 200 Câu 41 A.10 ... L ) 2C = 2C2(2 UL = ULmax R2 ( L ) C UL = R2 ( L ) C 23 R2 ( L hay y = f1 f 2 f= f12 Câu 39: f 22 ) C =y L - R2 ) (**) C 1 = + hay = + 2 f2 f f1 2 = 2C2(2 = 74,67 (Hz) 1 f1 ? A 80Hz tan cos tan ... 2UL suy NAF = FAB AB MAN = ANM tam giác AMN cân MN = AM hay UAM = UR = 120(V) Ur2 + UL2 = UAM2 = 1202 (1) (Ur + UR)2 + (UL UC)2 = UAB2 hay (Ur + 120)2 + UL2 = 1202 (2) r = 60 (V); UL = 60 (V)...
 • 62
 • 213
 • 0

SỰ ĐIỆN LY ( BÀI TẬP HAY NHẤT )

SỰ ĐIỆN LY ( BÀI TẬP HAY NHẤT )
... Na2CO3 (1 ), H2SO4 (2 ), HCl (3 ), KNO3 (4 ) Giá trị pH dung dịch xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là: A (3 ), (2 ), (4 ), (1 ) B (4 ), (1 ), (2 ), (3 ) C (1 ), (2 ), (3 ), (4 ) D (2 ), (3 ), (4 ), (1 ) Câu ... theo thứ tự A (1 )( 2 )( 3 )( 4 ) B (3 )( 1 )( 2 )( 4 ) C (2 )( 3 )( 4 )( 1 ) D (3 )( 1 )( 4 )( 1 ) Câu 1 7(1 5.3 4): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đào Duy Từ - lần Cho dung dịch có nồng độ mol NaOH, NaCl, Ba(OH)2 , CH3COONa ... http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 3/2 A (1 ), (3 ), (5 ), (6 ) B (1 ), (2 ), (3 ), (6 ) C (3 ), (4 ), (5 ), (6 ) D (2 ), (3 ), (4 ), (6 ) Câu 25 [21.9] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên...
 • 25
 • 644
 • 4

bài tập fe, cu hay nhất phải xem

bài tập fe, cu  hay nhất phải xem
... Huỳnh Mẫn Đạt Cho phản ứng: to (1) Cu2 O + Cu2 S  to to (2) Cu( NO3)2  to (3) CuO + CO  (4) CuO + NH3  (5) Cu( OH)2 to  Số phản ứng tạo kim loại Cu A B C D Câu 91 Đề thi thử THPT QG ... Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dd chứa Cu( NO3)2 AgNO3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp rắn gồm ba kim loại là: A Al, Cu, Ag B Fe, Cu, Ag C Al, Fe, Cu D Al, Fe, Ag Câu 228 Đề thi thử THPT QG ... Al2O3, Cu, Fe, Mg B Al, Cu, Fe, MgO C Al, Cu, Fe, Mg D Al2O3, Cu, Fe, MgO Câu 263 Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Yên Lạc, mã đề 485- năm 2015 Hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 với số...
 • 145
 • 945
 • 5

bài tập dẫn xuất halogen, ancol, phenol hay nhất phải xem

bài tập dẫn xuất halogen, ancol, phenol hay nhất phải xem
... (4) Nguyên tử H vòng benzen phenol dễ bị thay benzen =>Đúng (5) Cho nước Brom vào dung dịch phenol thấy xuất kết tủa =>Đúng => Có ý =>B Câu 19 Dẫn xuất Halogenua phải có CTCT là: CH3 CH3 – CH ... Câu 59 Cho phát biểu sau phenol (C6H5OH): (a) Phenol tan nhiều nước lạnh (b) Phenol có tính axít dung dịch phenol nước không làm đổi màu quỳ tím (c) Phenol dùng để sản xuất phẩm nhuộm, chất diệt ... (1) Phenol tan nhiều nước lạnh =>Sai Phenol tan nhiều nước nóng, tan vô tan 660C (2) Phenol có tính chất axit dung dịch phenol nước không làm đổi màu quì tím =>Đúng (3) Phenol dùng để sản xuất...
 • 43
 • 758
 • 6

Bài tập về andehit, xeton, axit cacbonxylic hay nhất phải xem

Bài tập về andehit, xeton, axit cacbonxylic hay nhất phải xem
... Dễ thấy X phải axit tác dụng với CaCO3, => Loại C D axit ý A B, axit propionic ý B không thỏa mãn H (thừa H) => Đáp án A Câu 140 n axit= (17.8-13.4)/(23-1)=0.2 M trung bình axit= 67 axit no đơn ... : +/ TH1: CH3COOH axit đơn , no +/ TH2: CH3COOH axit chức , no +/ TH3: HCOOH axit chức , no +/ TH4: HCOOH axit đơn chức , no +/ TH5: (COOH)2 axit chức , no +/ TH6: (COOH)2 axit đơn chức , no ... – Văn - Anh tốt nhất! 46 maxit = mrắn +mH2O-mNaOH=1,0425 + 0,01*18-0,015*40=0,4605 Mtb=62,5 => Ntb=2,167, => Đáp án D Câu 131 Các axit đơn chức nên số mol axit số mol NaOH n (axit) = nNaOH = 0,04.1...
 • 49
 • 616
 • 4

Bài tập về este, lipit hay nhất phải xem

Bài tập về este, lipit  hay nhất phải xem
... NaOH tạo anđêhit muối axit focmic =>B Câu 89 (1) Lipit loại chất béo => Sai Chất béo loại lipit (2) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,… => Đúng (3) Chất béo chất lỏng => Sai, Chất ... - Trường THPT Đô Lương Nghệ An- năm 2015 Có nhận định sau: (1) Lipit loại chất béo (2) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,… (3) Chất béo chất lỏng lỏng nhiệt độ thường (4) Chất béo ... cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 28 ĐÁP ÁN CHUYÊN ĐỀ: ESTE – LIPIT Câu A Các công thức: HCOOCH2CH2CH3 HCOOCH(CH3)2 Câu A Câu B 26.0,28 8,97...
 • 53
 • 1,983
 • 6

bài tập hạt nhât phóng xạ hay

bài tập hạt nhât phóng xạ hay
... 2: Một chất phóng xạ phát tia , hạt nhân bị phân rã cho hạt Trong thời gian phút đầu chất phóng xạ phát 360 hạt , sau, kể từ lúc bắt đầu đo lần thứ nhất, phút chất phóng xạ phát 45 hạt Chu kỳ ... xak ,t2=2t1giờ phát n2 tia phóng xạ Biết n2=9/64n1 Chu kì bán rã chất phóng xạ là: A.T=t1/4 B.T=t1/2 C.T=t1/3 D.T=t1/6 Bài giải: Gọi số phân tử ban đầu N0, số tia phóng xạ phát số nguyên tử đa bị ... ngày người ta dùng máy đếm lần thứ Để máy đếm số hạt phóng xạ số hạt máy đếm lần thứ cần thời gian A 68s B 72s C 63s D 65s Giải Số hạt phóng xạ lần đầu:đếm ∆N = N0(1- e − λ∆t ' ) ≈ N0 λ∆t ( áp...
 • 7
 • 546
 • 10

Xem thêm