toán học thpt các phương pháp giải phương trình thông dụng

Chuyên đề Toán học chinh phục phương trình và bất phương trình vô tỷ bằng phương pháp cân bằng tích Megabook.vn

Chuyên đề Toán học chinh phục phương trình và bất phương trình vô tỷ bằng phương pháp cân bằng tích Megabook.vn
...  Giải bất phương trình: x  x 1   x 1 x   Giải bất phương trình: x3  22x2  30x  12 2x2  3x Giải bất phương trình: x 2 x2  3x   x2  x   10 x  14 Giải bất phương trình: ... x  1  x Giải bất phương trình: 27x3  27x  12x    x  x   Giải bất phương trình: x3  x  x    x2  3 x2 1 Giải bất phương trình: 3x  x    x  Giải bất phương trình: x  x3  ... x x  2x2  2x Giải bất phương trình:  x  x2  x4  x3  x2 1 Giải bất phương trình:  x    x3  Giải bất phương trình: x2  5x   x  x2  x  4 Giải bất phương trình:  2x  4x3  ...
 • 17
 • 304
 • 5

bài toán ẩn hóa - các phương trình biểu diễn ẩn

bài toán ẩn hóa - các phương trình biểu diễn ẩn
... giac co d(;lng 1l a(s, t) = 1l-i L:L: aijsitj, 1l b(s, t) = c(s, t) = 1l-i L:L: CijSitj, i=O j=O thl (1.3) L:L: bijSitj, i=O j=O i=O j=O 1l 1l-i 1L d(s, t) = 1l-i L:L: dijSitj i=O j=O duQc gQi ... la b~c cua duong congoCac m~t huu ty co phuong trlnh tham so' X = a(s,t) d(s, t) , b(s,t) , Y - d(s,t) c(s,t) Z = (1.3) d(s,t) a(s,t), b(s,t), c(s,t) va d(s, t) la cac da thuc thuQc k[s,t] Ne'u ... 6 ham huu ty gl/~, ,gn/hn E k(~, ,tm) cho cac diem cua V duQc xac dinh bdi Xl = X2 = Xn - gl(tl, ,tm) ~(tl, ,tm) g2(~"'" tIn) h2(tl, ,tm) gn(~, ,tm) hn(tl, ,tm) NguQc l...
 • 4
 • 226
 • 0

Chuyên đề toán học về Hệ phương trình pptx

Chuyên đề toán học về Hệ phương trình pptx
... vào hệ phương trình ban đầu II.Các phương pháp giải hệ không mẫu mực: A.Dùng bất đẳng thức : Dấu hiệu cho phép ta sử dụng phương pháp ta thấy số phương trình hệ số ẩn Ví dụ1 Giải hệ phương trình ... Bài 2: Giải hệ phương trình sau:  x + y + x2 + y =   x( x + 1) + y ( y + 1) = 12 Bài 3:Giải hệ phương trình sau:  x + y + x + x y + xy + y =   x y = −2   Bài 4:Giải hệ phương trình sau: ... ( y , x ) = Đối với dạng hệ phương trình này, ta đưa dạng hệ tương đương sau:  f ( x, y ) − f ( y , x ) =   f ( x, y ) + f ( y , x ) = Hệ phương trình mà bạn thu hệ đối xứng hay nửa đối xứng...
 • 11
 • 198
 • 1

TOÁN HỌC CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ LỚP 12

TOÁN HỌC CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ LỚP 12
... 12/ 10 log ( xy ) = x log = y Trờng THPT Kinh Môn II Chuyên đề phơng trình Bất phơng trình v Hệ phơng trình Loga rit GV : Nguyễn Ngọc Chi 11 Lớp 12 Trờng THPT Kinh Môn II Chuyên đề ... Chi 2/ 12/ ( ) ( x 3y = y x + = 19 ) log 2 x log x+1 = Trờng THPT Kinh Môn II Chuyên đề phơng trình Bất phơng trình v Hệ phơng trình Loga rit 3/ log 2 4/ x 3.log x + = Lớp 12 log ... 4x x2 65 log x Trờng THPT Kinh Môn II Chuyên đề phơng trình Bất phơng trình v Hệ phơng trình Loga rit 1)2 x M TS = x + x 14 Lớp 12 PHNG TRèNH M LễGA SIấU VI T 19)9 x + 2( x ...
 • 12
 • 200
 • 0

Báo cáo tiểu luận môn nhiệt đông học HYDROCACBON CÁC PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI

Báo cáo tiểu luận môn nhiệt đông học HYDROCACBON CÁC PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI
... 4.1 Các phương trình trạng thái dựa khai triển Virial 4.1.1 Phương trình trạng thái rút gọn thể tích Virial thứ hai 4.1.2 Phương trình trạng thái rút gọn thể tích Virial thứ ba 4.1.3 Phương trình ... Phương trình trạng thái rút gọn Virial thứ hai cho áp suất 4.1.4 Phương trình Benedict, Webb Rubin 4.2 Các phương trình trạng thái dựa thuyết Van Der Waal 4.2.1 Phương trình trạng thái Soave-Redlich-Kwong ... thái cho khối cầu chuỗi rắn 4.3 Phương trình trạng thái đặc trưng cho đơn chất 4.4 Phương trình Tait Tổng quan Các phương trình trạng thái biểu diễn biểu thức toán học:  E(T,P,V,N)=0 (4.1) PT thường...
 • 36
 • 429
 • 0

bài giảng toán học 10 bàigiảng phương trinh đương tròn bài 1

bài giảng toán học 10 bàigiảng phương trinh đương tròn bài 1
...   6 18  2 Vậy (2) phương trình đường tròn  2003 17  ; ÷ - Tâm I  − 6  - Bán kính 200 614 9 R= 18 c) x2 + y2 – 2x – 6y +10 3 = (3) Ta có : -2a = -2 -2b = -6 c = 10 3 a =1 ⇒ b=3 c = 10 3 a2 ... (1) 2 + (3)2 -10 3 = -93 < Vậy (3) khơng phương trình đường tròn d) x2 + 2y2 – 2x + 5y + = Vì hệ số x2 y2 khác nên Phương trình đề cho khơng phương trình đường tròn e) x2 + y2 + 2xy + 3x -5y -1 ... đường tròn, bán kính R=IM Tiết 36 §2 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRỊN 1) Phương trình đường tròn có tâm bán kính cho trước : + Tâm Ι(a,b) + Bán kính R>0 Phương trình (x – a)2 + (y – b)2 = R2 (1) phương trinh...
 • 16
 • 162
 • 2

slike bài giảng toán học 10 bài phương trình đường tròn

slike bài giảng toán học 10 bài phương trình đường tròn
... => Phương trình (1) phương trình đường tròn Bài 2, tiết 36 : Phương trình đường tròn Phương trình đường tròn có tâm bán kính cho trước Nhận xét Vũ Hải Quân Trường PTDTNT THPT Huyện ĐB Phương trình ... y0) = Mo Δ (2) Phương trình (2) phương trình tiếp tuyến đường tròn (x – a)2 + (y – b)2 = R2 điểm M0 nằm đường tròn I Bài 2, tiết 36 : Phương trình đường tròn Phương trình đường tròn có tâm bán ... I R Vậy điều kiện để phương trình x + y2 - 2ax – 2by + c = Là phương trình đường tròn (C) a2 + b2 – c > o a x Bài 2, tiết 36 : Phương trình đường tròn Phương trình đường tròn có tâm bán kính...
 • 17
 • 159
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 3

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 3
... đáp án Nhắc lại kiến thức phương pháp: -Tìm số cách chọn chữ số phân biệt a, b, c từ chữ số khác Chọn chữ số lại từ chữ số - Trường hợp 1: Cả chữ số lại chữ số a, b, c có cách , hoán vị chữ số ... chữ số 1,2 ,3, 4,5,6 lập số có chữ số phân biệt số phải có mặt số Đáp số: 1 630 Câu Vì A, B  Oyz  nên xA  xB  Do A  d1 nên   yA  zA  5 5    y A   ; z A    A  0;  ;   1 3 3 ... tạo số tụ nhiên n - Trường hợp : Một chữ số lại chữ số a, b, c số lại chữ số khác số Bài toán kết thúc Bài tập tương tự: a Một tổ gồm nam nữ Cần lấy nhóm người có nữ, hỏi có cách chọn Đáp số: ...
 • 10
 • 172
 • 1

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 4

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 4
... 1  2i  (Đề thi tuyển sinh đại học khối A-2010) Đáp số: z   i Câu 4. b Gọi số tự nhiên có chữ số khác a b c d e Chọn a có cách Chọn số lại có A cách, suy có A số Trong số trên, số chia hết ... cho số chia hết cho 15 Đáp số: 222 số b Cho số 0,1,2,3 ,4, 5,6 Gọi A tập hợp số gồm chữ số khác lập t số Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai phần tử A , tính xác suất để hai số lấy số chẵn  Đáp số: ... hiệu số chia hết cho áp dụng công thức tính xác suất Nhắc lại kiến thức phương pháp: - Gọi số tự nhiên có chữ số a b c d e Số chia hết cho tận c ng - Xét chữ số cuối c ng e  - Xét chữ số cuối...
 • 10
 • 156
 • 1

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 7

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 7
...  3u  v v     15  77 u     77   v    (vì u,v  ) Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Toán THPT Quốc Gia 2015 Từ suy nghiệm hệ là:  x ; y    10    77 ; 11  77     Nhận xét: Không ... nghiệm phương trình đa thức (đã đề cập đến đề số 5) Các tập câu hỏi tương tự để tự luyện: Cho hàm số y  x 1 điểm A B cho Đáp số: m  Cho hàm số hai điểm A, B Đáp số: y  có đồ thị x m AB  2x ... phương pháp “chắc chắn” giải “tất cả” hình học phẳng hình học không gian Tuy nhiên, để tránh tính toán cồng kềnh, phức tạp xấu xí, toán sử dụng phương pháp này, đa phần toán đề thi không thuận lợi...
 • 10
 • 152
 • 1

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 8

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 8
... tương tự để tự luyện: Giải phương trình: Đáp số: x  x 1  x  16  x  25  x  225 x  15  3 x  x 8 2 2 x  1 Giải phương trình: Đáp số: x9  Giải phương trình: Đáp số: x  x 1  x3 ... là: Nhận xét: Đối với toán tọa độ mặt phẳng tứ giác đặc biệt, cần tập trung khai thác tính chất hình học phẳng túy tứ giác để giải toán hạn chế số biến cần gọi Khi giải toán không yêu cầu phải ... biến Các tập câu hỏi tương tự để tự luyện: Giải phương trình: cos x  cos x  cos x  cos x  2 2  Đáp số: x   8  k ; Giải phương trình: Đáp số:   k ;  2  k , k     s in x...
 • 11
 • 178
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 9

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 9
... ; ;   3  Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Toán THPT Quốc Gia 2015 Nhận xét: Dễ dàng nhận đánh giá A M ngắn A M   đánh giá quan trọng toán Các tính toán lại lời giải dựa vào đánh giá Các tập câu hỏi tương ... Đỉnh Luyện Đề Toán THPT Quốc Gia 2015 30 o Đáp số: Có tiếp tuyến thỏa mãn là: 3 : 3x  y    4 : 3x  y   1 : 3x  y    0;  : 3x  y     Câu 8: Ta giải hệ phương trình số phức Nhân ... B,C thuộc hai nhánh cho B   1;1  , C  3;  Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Toán THPT Quốc Gia 2015 Cho hàm số y  x 1 x đường thẳng Đáp số:  A 1 có đồ thị AB Tìm đồ thị  C  điểm vuông góc với đường...
 • 10
 • 147
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 10

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 10
... lim    x   x   Bảng biến thi n: x -1   y' 0     +  y -1 -1 Đồ thị: Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Toán THPT Quốc Gia 2015 2 Ta có: y ' 4x  4x Hệ số góc tiếp tuyến  C  là: A, B k ... phân: I   m in  x ,  x dx Đáp số: I  1  Tính tích phân: I    x x  m ax  e  cos x,  x   dx   Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Toán THPT Quốc Gia 2015 Đáp số:  I  1   e  Tính tích ... phương trình đường thẳng B C Đáp số: x  y   Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Toán THPT Quốc Gia 2015 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oy E cho AE  2EB phương trình đường thẳng Đáp số: x  y   O xy , cho tam...
 • 11
 • 165
 • 0

Luận văn thạc sĩ toán học chuyên ngành phương trình vi phân

Luận văn thạc sĩ toán học chuyên ngành phương trình vi phân
... phải có phương pháp đặc biệt khác với phương pháp sử dụng [4] Chương Tính chất ổn định hệ phương trình vi phân hàm xấp xỉ tuyến tính Xét hệ phương trình vi phân dạng: x(t) = F (t, xt ) = A.x(t) ... = 1, 2, , n) giá trị riêng ma trận Chương Phương pháp trung bình hóa lí thuyết ổn định phương trình vi phân hàm 2.1 Mở đầu Xét hệ phương trình vi phâm hàm x = F (t, xt ) = f (t, x) + g(t, ... −→ x(t; t0 , ϕ) nghiệm phương trình vi phân hàm dạng trễ (2.1) với điều kiện ban đầu xt0 (t0 , ϕ) = ϕ y(t0 , y0 ) : R+ −→ Rn t −→ y(t; t0, y0 ) nghiệm phương trình vi phân thường (2.3) với điều...
 • 59
 • 188
 • 0

Xem thêm