kien thuc sinh 12 thpt lai vung

TỔNG HỢP KIẾN THỨC SINH 12 ÔN THI THPT QUỐC GIA

TỔNG HỢP KIẾN THỨC SINH 12 ÔN THI THPT QUỐC GIA
... thể: QT tập hợp cá thể loài, sống khoảng không gian xác định, vào thời điểm xác định có khả sinh để trì nòi giống - KN QT giao phối: tập hợp cá thể loài, chung sống khoảng không gian xác định, ... chia cắt - Cách li sinh sản trở ngại sinh học ngăn cản sinh vật giao phối tạo đời hữu thụ Các chế cách li sinh sản: a Cách li trước hợp tử: * Khái niệm: trở ngại ngăn cản sinh vật giao phối với (cách ... tạo hợp tử) * Các dạng cách li trước hợp tử: Cách li nơi (sinh cảnh), cách li tập tính (tập tính giao phối), cách li mùa sinh sản (thời gian, mùa vụ), cách li học (không tương quan quan sinh...
 • 17
 • 288
 • 0

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 BIẾN DỊ

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 BIẾN DỊ
... SỞ GIÁO DỤC-KG) II HỆ THỐNG HĨA KIẾN THỨC : 1.Phân biệt loại biến dị theo quan niệm đại: BIẾN DỊ DI TRUYỀN Vấn đề Khái niệm Nguyên nhân chế phát sinh Đặc điểm Biến dò đột biến Biến đổi vật chất ... đột biến gen Vấn đề Cơ quan phát sinh Thời điểm phát sinh Đặc điểm biểu ĐB Sự di truyền ĐB Đột biến xôma Đột biến giao tử Tế bào sinh dưỡng(Tế bào xôma) Tế bào sinh dục quan sinh sản quan sinh ... hợp tử OX 11 So sánh thường biến với đột biến? Vai trò thường biến đột biến chọn giống tiến hố Làm để biết biến dị thường biến hay đột biến Vấn đề Ngun nhân chế phát sinh Đặc điểm biểu Vai trò...
 • 6
 • 1,497
 • 80

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(PHÁT SINH-PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG)

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(PHÁT SINH-PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG)
... DỤC-KG) động vật Sự thay đổi ảnh hưởng đến số loài thông qua mối quan hệ phức tạp sinh vật với sinh vật hệ sinh thái mà ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều loài khác Vì phát triển sinh giới diễn nhanh ... Tân sinh đại phồn thịnh thực vật hạt kín, sâu bọ, chim thú Lịch sử phát triển sinh vật gắn liền với lịch sử phát triển vỏ đất Sự thay đổi điều kiện địa chất, khí hậu thúc đẩy phát triển sinh ... nên CLTN đảm bảo phát triển ưu thể phức tạp tổ chức, hoàn thiện cách sinh sản Kỉ - Biển tiến vào lục địa, khí hậu ấm Giura - Cây hạt trần tiếp tục phát triển mạnh, nguồn thức ăn phong phú cho...
 • 3
 • 402
 • 9

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(NGUYÊN NHÂN CƠ CHẾ TIẾN HOA1)

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(NGUYÊN NHÂN CƠ CHẾ TIẾN HOA1)
... CSBDVH TIẾN ĐẠT – Tel : 0773.941919 –0773 872666 GV : Nguyễn Văn Tiến NTT - Tel: 0946.881177 KHU LẤN BIỂN D2 – CĂN 48-49(gần SỞ GIÁO DỤC-KG) NGUYÊN NHÂN – CƠ CHẾ TIẾN HÓA Trang ...
 • 2
 • 376
 • 10

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(PHÁT SINH NGƯỜI 1)

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(PHÁT SINH NGƯỜI 1)
... Lao động, tiếng nói, ý thức - Đóng vai trò chủ đạo giai đoạn Vượn người hóa thạch: - Đóng vai trò chủ đạo từ giai đoạn người Tối cổ: chi phối biến đổi thể dạng Vượn người hóa thạch kết hình thành ... tiếng nói, ý thức) I LAO ĐỘNG – ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN PHÂN BIỆT NGƯỜI VỚI ĐỘNG VẬT : Biết chế tạo sử dụng công cụ lao động theo mục đích định điểm phân biệt người với động vật Vượn người ngày Người tối ... lực CLTN  tăng tốc độ cải + Con người thích nghi lao động sản xuất, cải tạo biến di truyền nhóm Vượn người hóa thạch : đột biến hoàn cảnh 48 NST Vượn người 46 người kèm theo biến + Động lực :...
 • 3
 • 280
 • 6

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(PHÁT SINH NGƯỜI 2)

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(PHÁT SINH NGƯỜI 2)
... đoạn tiến hóa sinh học sang tiến hóa xã hội 500 -600cm3 900 - 950cm3 1927 Bắc Kinh Người đại Crômanhôn Cách triệu năm 120 140cm 20-40kg Khá lớn Công cụ Mặt Tuyệt diệt Pitecantrôp Vượn người hóa thạch ... thành đàn 50-100 người, biết che thân = da thú - Có phân công lao động - Trao đổi ý kiến = điệu - Xuất mầm móng tôn giáo - Kết thúc thời đại đồ đá cũ - Hình thành đời sống văn hóa xã hội - Chuyển ... Xương đùi thẳng đã thẳng người Đồ dùng = đá, xương chưa có hình thù rõ rệt - Dấu vết than tro biết giữ lửa - Biết săn thú, dùng thịt thú làm thức ăn - Xương hàm gần giống người Chế tạo từ mảnh...
 • 3
 • 297
 • 5

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(NGUYÊN NHÂN CƠ CHẾ TIẾN HÓA 2)

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(NGUYÊN NHÂN CƠ CHẾ TIẾN HÓA 2)
... KIMURA Các nhân -Q trình đột biến, giao phối tạo ngun liệu tiến hóa Q trình đột biến làm phát sinh đột tố tiến hóa -Q trình CLTN xác định chiều hướng nhịp điệu tiến hóa biến trung tính -Các chế cách ... với hệ gen quần thể gốc Đóng góp Làm sáng tỏ chế tiến hóa nhỏ diễn lòng quần thể Khẳng định vai trò đột biến trung tính Làm rõ nét riêng tiến hóa lớn tiến hóa Giải thích đa dạng cân QT VII CÁC NHÂN ... thấp bên cạnh nhóm sinh vật có tổ chức cao(duy trì tổ chức ngun thuỷ đơn giản hố tổ chức) chế GV : Nguyễn Văn Tiến NTT - Tel: 0946.881177 NGUN NHÂN CƠ CHẾ TIẾN HĨA Trang CSBDVH TIẾN ĐẠT – Tel...
 • 4
 • 418
 • 17

Hệ thống kiến thức sinh học THPT

Hệ thống kiến thức sinh học THPT
... đồng hợp hay dị hợp - Nếu hệ lai sinh đồng tính thể có kiểu hình trội có kiểu gen đồng hợp Tæ tô nhiªn-Nhãm sinh 13 GV: NguyÔn Ngäc Huy -THPT T©y Thôy Anh - Nếu hệ lai sinh phân tính thể có kiểu ... CON TẠO THÀNH Tế bào sinh sản cách phân đôi trở thành tế bào  số tế bào hệ sau gấp đôi số tế bào hệ trước - Từ tế bào ban đầu: Tæ tô nhiªn-Nhãm sinh 10 GV: NguyÔn Ngäc Huy -THPT T©y Thôy Anh + ... trội:1 lặn Giải thích định luật: a Theo Menden: Thế hệ lai F1 không sinh giao tử lai mà sinh giao tử khiết b Theo thuyết NST (cơ sở tế bào học định luật đồng tính phân tính) Điều kiện nghiệm...
 • 28
 • 949
 • 16

Gián án He thong toan bo kien thuc Sinh 12( Hay)

Gián án He thong toan bo kien thuc Sinh 12( Hay)
... xám , cánh dài với ruồi thân đen cánh ngắn Được F1 đồng loạt ruồi thân xám cánh dài Vậy , theo định luật đồng tính Menden : thân xám cánh dài tính trạng trội hoàn toàn so với thân đen , cánh ngắn ... cho lai ruồi F1 thân xám cánh dài giao phối với ruồi thân đen cánh ngắn Thu F2 : 41% thân xám cánh dài ; 41% thân đen cánh ngắn ; 9% thân xám cánh ngắn ; 9% thân đen cánh dài * Nhận xét : - Nếu ... dị hợp quy định cánh thẳng giao phối với cá thể khác F1 gồm 256 cánh thẳng : 85 cánh cong ( toàn đực ) => - Cặp gen dị hợp quy định cánh thẳng => cánh thẳng tính trạng trội , cánh cong tính trạng...
 • 30
 • 322
 • 2

Gián án He thong toan bo kien thuc Sinh 12( Hay)

Gián án He thong toan bo kien thuc Sinh 12( Hay)
... xám , cánh dài với ruồi thân đen cánh ngắn Được F1 đồng loạt ruồi thân xám cánh dài Vậy , theo định luật đồng tính Menden : thân xám cánh dài tính trạng trội hoàn toàn so với thân đen , cánh ngắn ... cho lai ruồi F1 thân xám cánh dài giao phối với ruồi thân đen cánh ngắn Thu F2 : 41% thân xám cánh dài ; 41% thân đen cánh ngắn ; 9% thân xám cánh ngắn ; 9% thân đen cánh dài * Nhận xét : - Nếu ... dị hợp quy định cánh thẳng giao phối với cá thể khác F1 gồm 256 cánh thẳng : 85 cánh cong ( toàn đực ) => - Cặp gen dị hợp quy định cánh thẳng => cánh thẳng tính trạng trội , cánh cong tính trạng...
 • 30
 • 254
 • 0

Tài liệu He thong toan bo kien thuc Sinh 12( Hay)

Tài liệu He thong toan bo kien thuc Sinh 12( Hay)
... giao phấn F2 có phân li kiểu hình theo tỉ lệ xấp xỉ trội : lặn Giải thích định luật : a Theo Menden : hệ lai F1 không sinh giao tử lai mà sinh giao tử khiết b Theo thuyết NST ( sở tế bào học định ... CHUYỂN CỦA RIBOXOM TRÊN ARN THÔNG TIN 1.Vận tốc trượt riboxom mARN - Là độ dài mARN mà riboxom chuyển dịch giây - Có thể tính vận tốc trượt cách chia chiều dài mARN cho thời gian riboxom trượt ... chuỗi polipeptit) - Khi riboxom trượt qua mã kết thúc, rời khỏi mARN tổng hợp phân tử protein riboxom xem hoàn tất Vì thời gian hình thành phân tử protein thời gian riboxom trượt hết chiều dài...
 • 30
 • 307
 • 3

Bài soạn He thong toan bo kien thuc Sinh 12( Hay)

Bài soạn He thong toan bo kien thuc Sinh 12( Hay)
... giao phấn F2 có phân li kiểu hình theo tỉ lệ xấp xỉ trội : lặn Giải thích định luật : a Theo Menden : hệ lai F1 không sinh giao tử lai mà sinh giao tử khiết b Theo thuyết NST ( sở tế bào học định ... CHUYỂN CỦA RIBOXOM TRÊN ARN THÔNG TIN 1.Vận tốc trượt riboxom mARN - Là độ dài mARN mà riboxom chuyển dịch giây - Có thể tính vận tốc trượt cách chia chiều dài mARN cho thời gian riboxom trượt ... chuỗi polipeptit) - Khi riboxom trượt qua mã kết thúc, rời khỏi mARN tổng hợp phân tử protein riboxom xem hoàn tất Vì thời gian hình thành phân tử protein thời gian riboxom trượt hết chiều dài...
 • 30
 • 251
 • 2

kien thuc sinh 12 hot

kien thuc sinh 12 hot
... gồm 376 aB xám ngắn : 375 đen dài : 124 xám dài : 125 đen ngắn Giải Xám dài đen ngắn KH TĐC tạo ra: → Tần số HVG = 124 + 125 100 = 25% 376 + 375 + 124 + 125 Trong phép lai khác Giải đại số p ... thấp : 12, 5% vàng thân cao, 12, 5% vàng thân thấp Biết tính trạng gen quy định Giải - Xét riêng tính trạng hệ con: + (37,5% + 37,5% ) đỏ : ( 12, 5% + 12, 5%) vàng = đỏ : vàng + ( 37,5% + 12, 5% ) ... đực XY; XX) - Ở vùng chín, tế bào sinh dục sơ khai (tế bào sinh tinh) qua giảm phân cho tinh trùng gồm loại X Y có tỉ lệ Số tinh trùng hình thành = Số tế bào sinh tinh x Số tinh trùng X hình thành...
 • 29
 • 132
 • 0

BÔ TRỢ KIẾN THỨC SINH 12

BÔ TRỢ KIẾN THỨC SINH 12
... DNA có tế bào tất vi sinh vật, thực vật, động vật giới hạn nhân thành phần chủ yếu nhiễm sắc thể Đó cấu trúc mang nhiều gen xếp theo đường thẳng - Tất tế bào dinh dưỡng loại sinh vật chứa lượng ... chất Ngược lại, số lượng RNA lại biến đổi tùy theo trạng thái sinh lý tế bào - Số lượng DNA tăng theo số lượng bội thể tế bào Ở tế bào sinh dục đơn bội (n) số lượng DNA 1, tế bào dinh dưỡng lưỡng ... chất di truyền phage DNA Thí nghiệm chứng minh trực tiếp DNA phage T2 xâm nhập vào tế bào vi khuẩn sinh sản để tạo hệ phage mang tính di truyền có khả đến nhiễm vào vi khuẩn khác Sự xâm nhập DNA...
 • 31
 • 179
 • 0

Hệ thống kiến thức sinh học THPT

Hệ thống kiến thức sinh học THPT
... người thứ hai trai người thứ gái bình thường c Sinh người bình thường d Sinh người khác giới tính bình thường e Sinh người giới tính bình thường g Sinh người có trai lẫn gái có người không bị bệnh ... XS sinh người thứ bthường = 3/4 - XS sinh người thứ khác giới với người đầu = 1/2 ◊XS chung theo yêu cầu = 3/4.1/2 = 3/8 b) - XS sinh người thứ trai thứ gái bthường = 3/8.3/8 = 9/64 c) - XS sinh ... thường.Bố mẹ bình thường sinh đứa gái đầu lòng bị bệnh phênin kêtô niệu Xác suất để họ sinh đứa trai không bị bệnh A 1/2 B 1/4 ` C 3/4 D 3/8 từ gt →kg bố mẹ: Aa x Aa XS sinh trai không bệnh = 3/4...
 • 13
 • 287
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống kiến thức sinh học thptkiến thức sinh 12hệ thống hóa kiến thức sinh 12 tnthpttóm lược kiến thức sinh 12tóm tắt kiến thức sinh 12hệ thống kiến thức sinh 12kiến thức sinh học thpthệ thống hóa kiến thức sinh 12 biến dịđịnh hướng kiến thức sinh học thpt củng cố tinh thân cho học sinh trước khi tham gia kiểm tra học kỳ ii và tâm lý bước vào cấp bậc thptkiến thức sinh học 12chuẩn kiến thức sinh học 12kỹ năng kiến thức sinh thpthệ thống kiến thức sinh học 12tóm tắt kiến thức sinh học 12tổng hợp kiến thức sinh học 12 ôn thi đại họcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả