đề tốt nghiệp hóa hữu cơ hay nhất

đề tốt nghiệp hóa hữu hay nhất

đề tốt nghiệp hóa hữu cơ hay nhất
... CnH2n+ 2Ox hay CnH2n+2-x(OH)x d) X rượu đa chức hay đơn chức có vòng, no 158 X chất hữu tạo ba nguyên tố C, H O Đốt cháy mol X thu mol CO2 mol H2O Tỉ khối X so với metan 9,5 X thuộc chức hóa học ... chất hữu Khi đốt cháy hoàn toàn mol A thu 40 mol CO2 28 mol H2O Khi hiđro hóa hoàn toàn A thu đuợc chất C40H82 Phân tử A có chứa liên kết π? a) 26 b) 15 c) 10 d) 13 198 X, Y, Z ba chất hữu Đốt ... kết luận nhất: a) X, Y, Z ba chất đồng phân b) X, Y, Z ba chất đồng đẳng c) X, Y, Z có công thức đơn giản d) X, Y, Z tạo ba nguyên tố hóa học (C = 12; H = 1; O = 16) 199 Trong chất hóa học: HCOOH,...
 • 10
 • 114
 • 0

Bài tập trắc nghiệm hóa hữu hay nhất

Bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ hay nhất
... Câu 22 : Ứng với cơng thức phân tử C4H8 có tất cả: A đồng phân ST&BS: Cao Văn Tú B đồng phân C đồng phân D đồng phân Email: caotua5lg3@gmail.com Trang Câu hỏi trắc nghiệm Hóa Hữu tổng hợp Blog: ... sản phẩm ,cơng thức cấu tạo buten là: a.CH2= CH-CH2-CH3 b.CH3-CH=CH-CH3 c.CH=CH- CH3 d.CH2 = C- CH3 | CH ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com Trang Câu hỏi trắc nghiệm Hóa Hữu tổng ... bình tăng 70gam.Cơng thức phân tử 2olefin là: a.C5H10,C6H12 b.C2H4,C3H6 c.C4H8,C5H10 d.C3H6,C4H8 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com Trang 12 Câu hỏi trắc nghiệm Hóa Hữu tổng hợp Blog:...
 • 121
 • 806
 • 3

Bài tập hóa hữu hay nhất

Bài tập hóa hữu cơ hay nhất
... cỏc nguyờn t bng tun hon B buc phi cú cacbon, thng cú H, hay gp O, N sau ú n halogen, S, P C gm cú C, H v cỏc nguyờn t khỏc D thng cú C, H hay gp O, N sau ú n halogen, S, P Chn nh ngha ng phõn ... C3H6O B C2H4O C C5H9O D C4H8O2 28 Mun bit hp cht hu cú cú cha hiđro hay khụng, ta cú th : A t cht hu c xem cú to cht bó en hay khụng B oxi húa hp cht hu c bng CuO, sau ú cho sn phm i qua nc vụi ... C2H6O C CH2O D C2H5O 98 Nhng hp cht hu c cú tớnh cht húa hc tng t v cú thnh phn phõn t hn kộm mt hay nhiu nhúm CH2 c gi l A ng phõn B ng ng C ng dng D ng hỡnh 99 Phỏt biu no sau õy sai i vi cỏc...
 • 196
 • 366
 • 3

Đề ôn tâp hóa hữu 11(hay)

Đề ôn tâp hóa hữu cơ 11(hay)
... Câu 16: Chất hữu A phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1 phản ứng với Na giải phóng khí hiđro Khi cho 0,5 mol A phản ứng hết với Na thu 11,2 lít hiđro(đktc) Công thức cấu tạo A A OH ... đồ chuyển hoá sau: brombenzen → X → Y → X Công thức phân tử X A ancol benzylic B phenol C Xiclohexanol D natri benzylat Câu 18: 2-clobutan sản phẩm hữu thực phản ứng A cộng hiđroclorua vào 2-metylpropen ... 3-metylbut-1-en B 3-metylbutan-1-ol C 2-metylbut-2-en D 2-metylbut-1-en Câu 22: Các công thức ancol ghi đây, công thức viết sai (1) CnH2nOH (2) CnH2nO(n ≥ 3) (3) CnH2n+2(OH)2 (4) CH3 – CH(OH)2...
 • 2
 • 592
 • 24

Đề thi thử Tốt nghiệp Hóa THPT (có đáp án)

Đề thi thử Tốt nghiệp Hóa THPT (có đáp án)
... C4H9OH Câu 47: Thuốc thử để phân biệt axit axetic ancol etyilc A phenolphtalein B quỳ tím C nước brom D AgNO3 dung dịch NH3 KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đề thức Môn thi: HOÁ HỌC Câu ... (Al2O3) không phản ứng với dung dịch A NaOH B HNO3 C H2SO4 D NaCl KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đề thức Môn thi: HOÁ HỌC I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 33 câu, từ câu đến câu ... ứng với dung dịch A NaCl loãng B H2SO4 loãng C HNO3 loãng D NaOH loãng KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn thi: HOÁ HỌC I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 32 câu, từ câu đến câu 32)...
 • 12
 • 243
 • 1

chủ đề những bài tập hóa hữu hay mùa thi 2014

chủ đề những bài tập hóa hữu cơ hay mùa thi 2014
... ứng thu rắn khan có khối lượng 16,1 gam phần chứa chất hữu Z Công thức cấu tạo Z là.A C2H5OH B CH3CHO C C2H5CHO D CH3-CO-CH3 Câu 27 Hợp chất hữu X chứa loại nhóm chức có CTPT C8H14O4 Khi thủy phân ... thu chất hữu Z Z không tác dụng với Na không làm màu dung dịch Br2.Biết số cacbon X gấp đôi số cacbon Y Phần trăm khối lượng oxi Z A 28,07% B 36,78% C 43,84% D 22,56% Câu 31 X, Y hợp chất hữu chứa ... C C2H4(COOC4H9)2 D C4H8(COOC2H5)2 Câu 42: Thực phản ứng este hóa glixerol axitaxetic (xt H2SO4 đặc) thu hỗn hợp sản phẩm có chất hữu X Trong phân tử X số nguyên tử H tổng số nguyên tử cacbon...
 • 5
 • 597
 • 32

Chuyên đề hóa hữu hay

Chuyên đề hóa hữu cơ hay
... Đại Học Môn Hóa Hữu MỘT SỐ QUY TẮC VIẾT PTPƯ TRONG HÓA HỌC HỮU CƠ I QUY TẮC THẾ VÀO ANKAN, ANKEN ANKIN Thế halogen vào ankan (tỷ lệ : 1) Nguyên tử H gắn với C có bậc cao dễ bị thay clo brom ... (Hay số xà phòng hóa = số este hóa + số axit hóa) Chỉ số iot: (đặc trưng cho độ không no chất béo) số gam iot cộng vào 100 gam chất béo Tính khối lượng xà phòng thu xà phòng hóa: Chỉ số este hóa ... Học Môn Hóa Hữu CHƯƠNG II: HYDROCACBON I ANKAN Tính chất vật lí: - C1 –C4: khí; C5 – C17: lỏng; C18 trở đi: rắn - C tăng tnc, ts tăng - Không tan nước, tan nhiều dung môi hữu Tính chất hóa học:...
 • 131
 • 283
 • 0

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 2015 HAY NHẤT

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 2015 HAY NHẤT
... 6 Baứi 69 (H 2011A) HD: PT (sin x + cos x + 2) cos x = x = Trang 85 thi Tt nghip i hc Trn S Tựng II T HP XC SUT THI TT NGHIP Baứi (TN 2002) Cú bao nhiờu s t nhiờn chn cú bn ch s ụi mt ... trin nh thc Niutn ca (2 x - 1)10 S: -27 C10 Baứi 10 (TN 2011) S: Trang 86 Trn S Tựng thi Tt nghip i hc THI I HC Baứi (H 2002A) Cho khai trin nh thc: ( x -1 2 -x +2 ) n ( ) x -1 = Cn 2 n ( ) ... thi Tt nghip i hc Trn S Tựng { } k Baứi 30 (H 2005Adb2) Tỡm k ẻ 0,1,2, ,2005 cho C2005 t giỏ tr ln nht ( C k l n s t hp chp k ca n phn t) ỡC k C k +1 ù k 2005 (k ẻ N) ỡ k 1002 k = 1002 hay...
 • 17
 • 319
 • 2

GIẢI CHI TIẾT hóa hữu HAY và KHÓ từ các đề THI THỬ

GIẢI CHI TIẾT hóa hữu cơ HAY và KHÓ từ các đề THI THỬ
... dịch Biết Z có cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản Số cơng thức cấu tạo Z thỏa mãn A B C D (Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2015 –Bộ Giáo dục Đào Tạo)  Hướng dẫn giải Ancol ... trị a gần giá trị sau đây? A 14,5 B 17,5 C 18,5 D 15,5 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – Khóa luyện đề Moon.vn – Hà Nội, năm 2015)  Hướng dẫn giải o t  Ancol  Anken  H O  0,27 0,27 mol: 0,27 ... lối mòn tác giả đề thi cho số liên kết peptit học sinh tham gia giải có phần nhẹ nhàng, nhiên tác giả đề thi không cho sẵn số liên kết peptit học sinh tham gia giải chắ c chắn gặp khó khăn câu Một...
 • 93
 • 1,111
 • 9

giải chi tiết bài tập hóa hữu HAY và KHÓ từ các đề thi thử 2015 2016

giải chi tiết bài tập hóa hữu cơ HAY và KHÓ từ các đề thi thử 2015 2016
... 81,9 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Chun Vinh – Nghệ An, năm 2015)  Hướng dẫn giải Cách 1: Sử dụng phương pháp quy đổi Thời buổi 2015 người ta thích tốn hỗn hợp nhiều chất Những loại tập ... dịch Biết Z có cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản Số cơng thức cấu tạo Z thỏa mãn A B C D (Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2015 –Bộ Giáo dục Đào Tạo)  Hướng dẫn giải Ancol ... trị a gần giá trị sau đây? A 14,5 B 17,5 C 18,5 D 15,5 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – Khóa luyện đề Moon.vn – Hà Nội, năm 2015)  Hướng dẫn giải o t  Ancol  Anken  H O  0,27 0,27 mol: 0,27...
 • 93
 • 6,893
 • 47

Giải chi tiết bài tập Hóa hữu hay và khó (từ các đề thi thử đh 2015 2016)

Giải chi tiết bài tập Hóa hữu cơ hay và khó (từ các đề thi thử đh 2015 2016)
... Luyện thi THPT QUỐC GIA HĨA HỌC-PHẠM CƠNG TUẤN TÚ (0938.934.492)-facebook.com/tuantu.itus PHẦN I: BÀI TẬP TỔNG HỢP HỮU CƠ Câu 1: Hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C5H15O4N3 ... sục vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy xuất m gam kết tủa (các phản ứng xảy hồn tồn) Giá trị m A 21,6 B 32,4 C 43,2 D 54,0 (Đề thi thửTHPT Quốc Gia lần – CLB Gia sư ĐH Ngoại Thương – Hà Nội, năm 2015) ... với gam NaOH dung dịch Biết Z có cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản Số cơng thức cấu tạo Z thỏa mãn A B C D (Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2015 –Bộ Giáo dục Đào Tạo) Câu...
 • 92
 • 15,193
 • 87

De kiem tra Hoa Huu Co

De kiem tra Hoa Huu Co
... A.C6H5COOCH3 B.HCOOCH2C6H5 C.CH3COOC6H5 D.HCOOC6H4CH3 18.Một este có công thức phân tử C3H6O2, có phản ứng tráng bạc với dung dịch AgNO3 NH3, công thức cấu tạo este là: A.HCOOC2H5 B.CH3COOCH3 C.HCOOC3H7 ... xenluloz trinitrat, biết hao hụt trình sản xuất 20%? A 0,75 B.0,5 C.0,6 D.0,85 33 Có thể tổng hợp ancol etylic từ CO2 theo sơ đồ sau: CO2  Tinh bột  Glucoz Ancol etylic Tính thể tích CO2 sinh kèm ... B.CH3COOH, CH3CH2CH2OH, , CH3COOC2H5 C CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5 D CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH 17.Chất thơm A thuộc loại este có công thức...
 • 5
 • 277
 • 1

tong hop de tot nghiep cac nam(rat hay)

tong hop de tot nghiep cac nam(rat hay)
... âm khác vò trí âm tiết với từ lại: 7/ A.together B.dependent C.company D.succession 8/ A.center B.delay C.pension D.dentist 9/A.picture B.decide C.lucky D.open 10/A.population B.successfully C.employment ... lại: A informal B provide C problem A employment B different C president D supply D evident A engineer B national C scientist D figure 10 A intelligent B interest C dependent D computer II/ TỪ ... in đậm : 81 She wondered: “ Why hasn’t Nancy come?” A She wondered why hasn’t Nancy come? B She wondered why Nancy hadn’t come C She wondered why Nancy hasn’t come? D She wondered why Nancy not...
 • 70
 • 238
 • 0

04 chuyen de tot nghiep chuyển dịch cấu XK của VN trong thời gian tới

04 chuyen de tot nghiep chuyển dịch cơ cấu XK của VN trong thời gian tới
... pháp đổi cấu hàng xuất Việt Nam năm tới Đề tài kết cấu gồm chơng: - Chơng 1: Một số vấn đề xuất chuyển dịch cấu xuất - Chơng 2: Thực trạng xuất chuyển dịch cấu hàng xuất Việt Nam thời gian qua ... ảnh hởng tới chuyển dịch cấu xuất Điều kiện khả sản xuất mặt hàng nớc nhân tố có tính định để chuyển dịch cấu hàng xuất khẩu, hay nói cách cụ thể hơn, điều kiện cần trình chuyển dịch cấu Trong xu ... cấu xuất mang tính lịch sử, kế thừa Sự xuất trạng thái cấu xuất sau bắt đầu sở cấu trớc đó, vừa kế thừa vừa phát triển - cấu xuất cần phải bảo đảm tính hiệu - cấu xuất có tính hớng dịch, ...
 • 79
 • 114
 • 0

36 chuyen de tot nghiep cải cách KT của nhật bản và quan hệ VN nhật bản

36 chuyen de tot nghiep cải cách KT của nhật bản và quan hệ VN  nhật bản
... cứu Nhật Bản, trình cải cách Nhật Bản tầm ảnh hởng tới kinh tế Nhật Bản Chơng II, Đề tài tập trung phân tích, đánh giá cải cách tài Nhật Bản hiệu Chơng III, Quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản ... đầu cải cách kinh tế Nhật Bản Nhìn cách tổng thể, cải cách kinh tế Nhật Bản thu đợc kết tơng đối khả quan Các cải cách dẫn tới thay đổi mạnh mẽ cấu kinh tế Nhật Bản, làm cho khu vực tài Nhật Bản ... ty Nhật Bản thị trờng chứng khoán Nhật Bản; chất lợng quản lý tín dụng quan hệ thống tài Nhật Bản đợc cải thiện đáng kể (Hệ thống tài Nhật Bản: Những đăc trng cải cách nay; chủ biên Trần Quang...
 • 56
 • 247
 • 0

Xem thêm