tailieu onthi hoa hoc12 thpt

tailieu onthi hoa hoc12 thpt

tailieu onthi hoa hoc12 thpt
... dịch kiềm thường hỗn hợp B ancol muối C muối nước D axit nước A ancol axit GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngọc Hiển – Năm Căn – Cà Mau Trang http://ebook.here.vn - Tải eBook, Tài liệu học miễn ... 35: Este A có cơng thức phân tử C4H8O2 Số đồng phân cấu tạo A là: A B C D GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngọc Hiển – Năm Căn – Cà Mau Trang http://ebook.here.vn - Tải eBook, Tài liệu học miễn ... khơng xà phòng ? A Nước javen B C17H33COONa C C15H31COOK D C17H35COONa GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngọc Hiển – Năm Căn – Cà Mau Trang http://ebook.here.vn - Tải eBook, Tài liệu học miễn...
 • 7
 • 50
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn Hóa học THPT

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn Hóa học THPT
... dạy học Đầu tiên dựa vào mục tiêu dạy học, GV đánh giá trình độ xuất phát học sinh (kiểm tra đầu vào) sở mà có kế hoạch dạy học: Kiến thức môn rèn kỹ môn để phát triển tư môn Kiến thức khoá học ... trung học sở SGK: sách giáo khoa SGV: sách giáo viên HS: học sinh GV: giáo viên Đ/c: đồng chí GD ĐT: Giáo dục Đào tạo KT: kiểm tra PPCT: phân phối chương trình GDPT: giáo dục phổ thông GDĐT: giáo ... người học môn học hoạt động GD; khai thác chuẩn để soạn bài, dạy học lớp KT-ĐG - Về PPDH tích cực: Nhận diện PPDH tích cực cách áp dụng hoạt động dạy học, nghệ thuật bồi dưỡng tình cảm hứng thú học...
 • 120
 • 2,584
 • 60

Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa học THPT năm 2013

Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa học THPT năm 2013
... Đề thi thử TNPT 2012 Câu 11: Có ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4 Cho vào ống nghiệm (1) miếng nhỏ Na, ... D NaOH Trang Trường THPT Phan Đăng Lưu Câu 21: Đốt cháy Fe clo dư thu chất X; nung sắt với lưu huỳnh thu chất Y Để xác định thành phần cấu tạo hóa trị nguyên tố X, Y dùng hóa chất sau đây? A ... 25: P.V.C điều chế từ khí thi n nhiên theo sơ đồ: 15% 95% 90% CH4 → C2H2  CH2 = CHCl  PVC  → → Thể tích khí thi n nhiên (đktc) cần lấy điều chế P.V.C ?(khí thi n nhiên chứa 95% metan...
 • 4
 • 715
 • 19

Sổ tay hóa học THPT

Sổ tay hóa học THPT
... Thiện  10  Trường THPT Sơn Động số Phần Hóa Học Đại Cương Chương LIÊN KẾT HÓA HỌC Liên kết hóa học kết hợp nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể bền vững Liên kết hóa học chia thành hai loại ... Ngoài dạng lai hóa trên, obitan có khả tạo thành nhiều kiểu lai hóa khác, như: lai hóa vuông phẳng dsp2, lai hóa bát diện d2sp3, … Đồng Đức Thiện  13  Trường THPT Sơn Động số Phần Hóa Học Đại Cương ... nhóm VIA, chu kỳ Suy ra: Đồng Đức Thiện   Trường THPT Sơn Động số Phần Hóa Học Đại Cương - S phi kim - Hóa trị cao với O 6, công thức oxit SO3 - Hóa trị với H 2, công thức khí H2S - SO3 oxit axit...
 • 29
 • 526
 • 12

Sổ tay hóa học THPT_Phần vô cơ

Sổ tay hóa học THPT_Phần vô cơ
... hoá học Khi tham gia phản ứng hóa học, nguyên tử sắt nhường 2e phân lớp 4s nhường thêm số electron phân lớp 3d chưa bão hoà (thường 1e) Tính chất hóa học sắt tính khử nguyên tử sắt bị oxi hóa ... hoá học môi trường xung quanh gọi ăn mòn kim loại Đồng Đức Thiện  52  Trường THPT Sơn Động số Hóa học hợp chất Căn vào chế ăn mòn, ăn mòn kim loại chia thành loại chính: ăn mòn hoá học ăn ... Thiện  65  Trường THPT Sơn Động số 0 Hóa học hợp chất Nhôm có nhiều tính chất quý, có nhược điểm mềm dai (dễ gãy đứt) Hợp kim nhôm có tính chất vật lí hóa học hẳn nhôm Dưới số hợp kim quan trọng...
 • 48
 • 415
 • 9

MOT SO PHUONG PHAP GIAI BT HOA HOC THPT

MOT SO PHUONG PHAP GIAI BT HOA HOC THPT
... 8,32g CdSO4 Sau khử hoàn toàn ion Cd2+ khối lợng kẽm tăng 2,35% so với ban đầu Hỏi khối lợng kẽm ban đầu Giải: Gọi khối lợng kẽm ban đầu a gam khối lợng tăng thêm 2,35a 100 gam Zn + CdSO4 ZnSO4 ... X gồm hiđrocacbon A mạch hở H2, có tỉ khối so metan 0,5 Nung nóng hỗn hợp X có Ni làm xúc tác đến phản ứng hoàn toàn thu đợc hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với oxi 0,5 Hãy xác định công thức phân ... hợp rợu với H 2SO4 đặc thu đợc V lít (đktc) hỗn hợp anken Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp anken thu đợc x lít CO2 (đktc) y gam H2O Lập biểu thức tính x, y theo p, V Giải: Đun nóng với H 2SO4 đặc thu đợc...
 • 15
 • 501
 • 7

Cau hoi trac nghiem hoa 11 (THPT Vinh Xuong)

Cau hoi trac nghiem hoa 11 (THPT Vinh Xuong)
... tetraflorua silic 11 Tại tetraclorua silic dễ bò thuỷ phân tetraclorua cacbon ngược lại bền ? A Do phân tử tetraclorua cacbon có kích thước nhỏ tetraclorua silic B Do p/ư thuỷ phân tetraclorua silic ... tetraclorua silic tạo H2SiO3 bền H2CO3 C Do Si obitan 3d trống, C obitan hóa trò D Do tetraclorua silic tan nước tetraclorua cacbon không 12 Tên gọi thường Na2CO3 , CaCO3, NaHCO3 , K2CO3 lần lït ? ... khí HCl sinh cần 80ml dd NaOH 1M Tính m biết hiệu suất p/ư clo hóa 80% ? A 3,6 g B 7,2 g C 7 ,112 g D 11, 4 g 20 Tại ống xả khí động đôt trong, bếp dầu, bóng đèn dầu thường có muội đen? A Vì xăng...
 • 15
 • 687
 • 14

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG HÓA HỌC THPT CỦA BỘ ( MỚI )

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG HÓA HỌC THPT CỦA BỘ ( MỚI )
... S DNG KHUNG PHN PHI CHNG TRèNH THPT I NHNG VN CHUNG Khung phõn phi chng trỡnh (KPPCT) ny ỏp dng cho cỏc lp cp THPT t nm hc 2008-2009, gm phn: (A) Hng dn s dng KPPCT; (B) Khung PPCT V khung Phõn ... tra học kì lớp 11 (nâng cao) Cả năm: 37 tuần (8 7 tiết) Học kì I: 19 tuần (3 6 tiết) Học kì II: 18 tuần (5 1 tiết) Nội dung Chơng Sự điện li Chơng Nhóm Nitơ Chơng Nhóm Cacbon Chơng Đại cơng Hoá học ... đề môi trờng Ôn tập học kì II (2 tiết) Kiểm tra học kì II lớp 12 (nâng cao) Cả năm: 37 tuần (8 8 tiết) Học kì I: 19 tuần (5 4 tiết) Học kì II: 18 tuần (3 4 tiết) Nội dung Ôn tập đầu năm Lí thuyết...
 • 25
 • 276
 • 1

Sổ tay hóa học THPT_Phần hữu cơ

Sổ tay hóa học THPT_Phần hữu cơ
... cấu tạo hoá học nhà bác học Nga Butlêrôp đề năm 1861 gồm luận điểm Trong phân tử chất hữu cơ, nguyên tử liên kết với theo hoá trị theo thứ tự định Thứ tự liên kết gọi cấu tạo hóa học Sự thay ... axit axetic O H3C OH Dạng rút gọn: CH3 – COOH Liên kết hoá học hợp chất hữu Liên kết cộng hóa trị loại liên kết chủ yếu phổ biến hóa học hữu Có hai loại điển hình: a Liên kết đơn cặp electron tạo ... Đức Thiện  117  Trường THPT Sơn Động số Hóa học hợp chất hữu Thí dụ : Nhiệt độ sôi axit axetic 1180C, rượu etylic 78,30C Tính chất hoá học Phản ứng hóa học axit cacboxylic xảy chủ yếu nhóm cacboxyl...
 • 65
 • 600
 • 7

Nội dung ôn thi tốt nghiệp Hóa học THPT

Nội dung ôn thi tốt nghiệp Hóa học THPT
... cứng Tính chất hóa học chung kim loại tính khử: Tác dụng với phi kim, với dung dịch axit loãng (HCl, H2SO4) với dung dịch axit đặc (HNO3, H2SO4), tác dụng với nước, tác dụng với dung dịch muối ... biết ion Nguyên tắc, cách tiến hành nhận biết chất khí Chương XI Hóa học vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường Hiện trạng vai trò Hóa học vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường ... khử kim loại, so sánh tính chất cặp oxi hoá - khử Dãy điện hóa kim loại ý nghĩa dãy điện hóa kim loại Hợp kim: định nghĩa, liên kết hoá học hợp kim, tính chất ứng dụng hợp kim Sự ăn mòn kim loại...
 • 3
 • 318
 • 3

PHAN PHOI CHUONG TRINHPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC THPT

PHAN PHOI CHUONG TRINHPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC THPT
... Cân hoá học Tiết 83,84: Luyện tập: Tốc độ phản ứng can hoá học Tiết 85: Bài thực hành số 7: Tốc độ phản ứng cân hoá học Tiết 86,87: Ôn tập học kì II Tiết 88: Kiểm tra học kì II Tổ Hoá học ... tập: Chương Tiết 76: Bài thực hành số 6: Tính chất hợp chất lưu huỳnh Tiết 77: Kiểm tra viết Chương 7: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC Tiết 78,79: Tốc độ phản ứng hoá học Tiết 80,81,82: Cân hoá ... tập kì I Tiết 54: Kiểm tra học kỳ I B HỌC KÌ II: Tiết 55: Bài thực hành số 4: Tính chất hợp chất halogen Tiết 56: Flo Tiết 57: Brom Tiết 58: Iot Tiết 59,60: Luyện tập: Chương Tiết 61: Bài thực...
 • 2
 • 254
 • 0

giao an on thi tot nghiep mon Hoa hoc THPT

giao an on thi tot nghiep mon Hoa hoc THPT
... sau: A Glixinalaninglyxin B Glixylalanylglyxin C Alanylglyxylalanin D Alanylglyxylglyxyl Câu 3: Chất sau thuộc loại peptit? A H2NCH2COOCH2COONH4 B CH3CONHCH2COOCH2CONH2 C H2NCH(CH3)CONHCH2CH2COOH ... 33: Trong số loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enan Những tơ thuộc loại tơ nhân tạo 20 Giáo án: Ơn thi TN THPT năm 2013 A Tơ tằm tơ enan B Tơ visco tơ nilon-6,6 ... nilon-6, nilon-6,6 B polietilen, polibutađien, nilon-6, nilon6,6 C polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6 D polietilen, xenlulozơ, nilon-6,6 Câu 13: Monome dùng để điều chế polipropilen (PP) A CH2=CH-CH3...
 • 77
 • 1,159
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: sổ tay hóa học thptđề thi thử đh môn hóa 2011 thpt amsterdam hanoiđề cương hóa học thpthóa học thpt lớp 12đề thi tốt nghiệp hóa học thpttom tat kien thuc hoa hoc thptsổ tay kiến thức hóa học thptdownload sổ tay hóa học thptphương pháp dạy học môn hóa học thptđổi mới phương pháp dạy học môn hóa học thptphương pháp giải nhanh các bài toán hóa học thpttổng hợp các sơ đồ phản ứng hóa học thptsáng kiến kinh nghiệm môn hóa học thptngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học thptđáp án đề thi hóa tn thpt 2012Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại