pp giai bt kim loai

PP giai bt kim loai-dien phan

PP giai bt kim loai-dien phan
... II – BÀI TOÁN VỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI NƯỚC, KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH BAZƠ KIỀM 1) Một số ý giải tập: - Chỉ có kim loại kiềm, Ca, Sr, Ba tan nước nhiệt độ thường - Các kim loại mà hiđroxit ... Nếu đề cho hỗn hợp kim loại kiềm kiềm thổ kim loại M hóa trị n vào nước có hai khả năng: + M kim loại tan trực tiếp (như kim loại kiềm, Ca, Sr, Ba) + M kim loại có hiđroxit lưỡng tính (như Al, ... dùng dư: có phản ứng kim loại với axit - Nếu axit thiếu phản ứng kim loại với axit (xảy trước) có phản ứng kim loại dư tác dụng với nước dung dịch 2) Một số ý giải tập: - Kim loại tác dụng với...
 • 19
 • 74
 • 0

pp giai bt kim loai

pp giai bt kim loai
... nOH– = 2nH2 - Nếu ñề cho hỗn hợp kim loại kiềm kiềm thổ kim loại M hóa trị n vào nước có hai khả năng: + M kim loại tan trực tiếp (như kim loại kiềm, Ca, Sr, Ba) + M kim loại có hiñroxit lưỡng tính ... II – BÀI TOÁN VỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI NƯỚC, KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH BAZƠ KIỀM 1) Một số ý giải tập: - Chỉ có kim loại kiềm, Ca, Sr, Ba tan nước nhiệt ñộ thường - Các kim loại mà hiñroxit ... xem chất hết, chất dư - Khi hỗn hợp kim loại ñó có Fe tác dụng với H2SO4 ñặc nóng HNO3 cần ý xem kim loại có dư không Nếu kim loại (Mg → Cu) dư có phản ứng kim loại khử Fe3+ Fe2+ Ví dụ: Fe + 2Fe3+...
 • 7
 • 130
 • 0

pp giai BT ve kim loai

pp giai BT ve kim loai
... II – BÀI TOÁN VỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI NƯỚC, KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH BAZƠ KIỀM 1) Một số ý giải tập: - Chỉ có kim loại kiềm, Ca, Sr, Ba tan nước nhiệt độ thường - Các kim loại mà hiđroxit ... Nếu đề cho hỗn hợp kim loại kiềm kiềm thổ kim loại M hóa trị n vào nước có hai khả năng: + M kim loại tan trực tiếp (như kim loại kiềm, Ca, Sr, Ba) + M kim loại có hiđroxit lưỡng tính (như Al, ... luận xem chất hết, chất dư - Khi hỗn hợp kim loại có Fe tác dụng với H2SO4 đặc nóng HNO3 cần ý xem kim loại có dư không Nếu kim loại (Mg → Cu) dư có phản ứng kim loại khử Fe 3+ Fe2+ Ví dụ: Fe + 2Fe3+...
 • 14
 • 194
 • 1

BT kim loại(LTĐH-có giải chi tiết)

BT kim loại(LTĐH-có giải chi tiết)
... gam Al Bài : Khử 3,48 gam oxit kim loại M cần dùng 1,344 lít H2 (đktc) Toàn lượng kim loại M thu cho tác dụng với dung dịch HCl dư cho 1,008 lít H2 (đktc) Tìm kim loại M oxit M MxOy + yH2 → xM ... VIÊN: Bùi Thanh Huyền Bài tập kim loại 56.0,015 + M 0,06 : n = 1,38 ⇒ M = 9n ⇒ Al Đáp số : 1) 1,38 gam ; 2)Al Bài : Cho 3,25 gam hỗn hợp X gồm kim loại kiềm M kim loại M' (hoá trị 2) tan hoàn ... : Khử 4,8 gam oxit kim loại dãy điện hoá nhiệt độ cao, cần 2,016 lít khí H2 (đktc) Kim loại thu đem hoà tan dung dịch HCl, thu 1,344 lít H2 (đktc) Xác định công thức oxit kim loại dùng MxOy +...
 • 5
 • 934
 • 30

PP giải BT Tổng hợp DĐĐH

PP giải BT Tổng hợp DĐĐH
... hướng giải phù hợp Trong phần Cơ học lớp 12, tổng hợp dao động điều hòa khái niệm trừu tượng học sinh đại lượng trung gian để xác định li độ, vận tốc, gia tốc vật Trong toán liên quan đến tổng hợp ... kiến thức toán học sử dụng máy tính kỹ thuật vào việc giải toán Vật lý Giáo dục kỹ thuật tổng hợp: học sinh giải thích tượng dao động tổng hợp thường gặp kỹ thuật đời sống II/ THỜI GIAN THỰC ... động tổng hợp c Viết phương trình dao động tổng hợp Tóm tắt: Yêu cầu: f= 50 Hz a) Viết phương trình x1, x2 + Học sinh viết phương trình x1 A1= 2a b) Vẽ giản đồ vec tơ x2 A2= a c) Viết PTDĐ tổng hợp...
 • 8
 • 217
 • 0

ON THI ĐH- pp giải BT điên phân(có ĐA)

ON THI ĐH- pp giải BT điên phân(có ĐA)
... Các ion kim loại từ Al trở đầu dãy thực tế không bị khử thành ion kim loại điện phân dung dịch + Các ion sau Al bị khử thành kim loại, với thứ tự u tiên ngợc từ dới lên Trong đặc biệt ý ion H+ ... anion (ion âm) anion không bị điện phân - Các anion cha oxi nh: NO3- ;SO 2- ;CO3 2- ;SO32- ;PO 43- ;ClO - coi nh không điện phân III - Định luật điện phân m= A Q A It ì = n F n 96500 Trong ... đôi (2) D không xác định Bài 34: Trong trình điện phân dung dịch KCl, trình sau xảy cực dơng (anot) A ion Cl bị oxi hoá B ion Cl bị khử + C ion K bị khử D ion K+ bị oxi hoá Bài 35: Điện phân...
 • 7
 • 215
 • 1

PP giải BT tu luan ĐLHVR 1

PP giải BT tu luan ĐLHVR 1
... chạm: vt 600 1 L2 = ( I d + I l )ω = ( md l + mt l )ω 12 - Áp dụng định luật bảo toàn momen động lượng ta có: L1 = L2 l 1 2 mđ .v.sin600 = ( md l + mt l )ω 12 1 ( md l + ml l )ω 12 ⇒v= Thay số ... Tốc độ đầu cột trước chạm đất A 7,70 m/s B 10 ,85 m/s C 15 ,3 m/s D 6,3 m/s Giải: - Momen quán tính cột trục quay O là: 1 ml + ml = ml I = IG + IO = 12 - Áp dụng định luật bảo toàn cho khối tâm: ... tốc góc sau va chạm 10 rad/s Vận tốc viên đạn trước va chạm bao nhiêu: Giải: v - Momen động lượng hệ trước va cham: l v sin 600 L1 = Iđ.ωđ = mđR = mđ.R.v.sin600 = mđ .v.sin600 (1) R - Momen động...
 • 2
 • 336
 • 0

bt kim loại kiem tho2

bt kim loại kiem tho2
... sau không đúng? A Các kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh.B Tính khử kim loại kiềm thổ tăng dần từ Be đến Ba C Tính khử kim loại kiềm thổ yếu kim loại kiềm chu kì D Các kim loại kiềm thổ có lượng ... Nước cứng có chứa đồng thời anion HCO SO 2− Cl− nước cứng toàn phần Câu 29: Hỗn hợp X gồm kim loại kiềm kim loại kiềm thổ tan hết nước tạo dung dịch Y thoát 0,12 mol hidro Thể tích dung dịch H2SO4 ... D/ Nước cứng toàn phần Câu 34: Kim loại Mg không tác dụng với chất nhiệt độ thường? A H2O B Dung dịch NaOH C Dung dịch HCl D Dung dịch CuSO4 Câu 35: Khi cho Ca kim loại vào chất đây, trường hợp...
 • 3
 • 221
 • 1

bt kim loai kiem

bt kim loai kiem
... Al3+ 19 Phản ứng đặc trưng kim loại kiềm phản ứng: A- Kim loại kiềm tác dụng với nước B- Kim loại kiềm tác dụng với oxi C- Kim loại kiềm tác dụng với dung dịch axit D- Kim loại kiềm tác dụng với ... 39 Chọn câu sai : a) Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp b) Dung dịch NaHCO3 nước có phản ứng kiềm mạnh c) Kim loại kiềm có tính khử mạnh số kim loại d) Kim loại Cs dùng để ... xảy cho Na kim loại vào dung dịch CuSO4? A Sủi bọt khí không màu có kết tủa màu xanh B Bề mặt kim loại có màu đỏ, dung dịch nhạt màu C Sủi bọt khí không màu có kết tủa màu đỏ D Bề mặt kim loại...
 • 3
 • 177
 • 1

PP GIAI bt TN GIAO THOA

PP GIAI bt TN GIAO THOA
... Phát biểu sau A Hiện tượng giao thoa sóng xảy có hai sóng chuyển động ngược chiều B Hiện tượng giao thoa sóng xảy có hai dao động chiều, pha gặp C Hiện tượng giao thoa sóng xảy có hai sóng xuất ... Khi xảy tượng giao thoa sóng mặt chất lỏng, tồn điểm không dao động C Khi xảy tượng giao thoa sóng mặt chất lỏng, điểm không dao động tạo thành vân cực tiểu D Khi xảy thượng giao thoa sóng mặt ... đường hyperbol nhận A, B làm tiêu điểm Điều sau nói giao thoa sóng? A Giao thoa sóng tổng hợp sóng khác không gian B Điều kiện để có giao thoa sóng phải sóng kết hợp nghĩa chúng phải tần số,...
 • 4
 • 181
 • 0

BT Kim loai tac dung voi HNO3

BT Kim loai tac dung voi HNO3
... LUYN THI I HC PHN I CNG V KIM LOI (Kim loi hoc hp cht ca kim loi tỏc dng vi axit) B Axit cú tớnh oxi hoỏ mnh: HNO3, H2SO4 c, núng Bi 1: Cho 3,445g Cu, Zn, Al tỏc dng vi HNO3 (loóng, d) thu c 1,12 ... C 116,9g D 90,3g Bi 5: Cho 18,4 g hụn hp kim loai A,B tan hờt dung dich hụn hp gụm HNO3 c va H2SO4 c, nong thõy thoat 0,3 mol NO va 0,3mol SO2 Cụ can dung dich sau phan ng, khụi lng chõt rn thu ... v dung dch Y Cho dung dch BaCl2 d vo dung dch Y thu c m gam kt ta Giỏ tr ca m l: A 13,980 g B 15,145 g C 11,650 g D ỏpỏn khỏc Bi 34: cho 0,02 mol FeS2 v x mol Cu2Stỏc dng vi HNO3 va thu c dung...
 • 4
 • 1,004
 • 70

pp giải bt xđ CTPT, CTCT hóa hữu cơ

pp giải bt xđ CTPT, CTCT hóa hữu cơ
... pháp giải tốn xác định Cơng thức phân tử, cơng thức cấu tạo, góp phần đa dạng hóa phương pháp giải tốn Nhằm nâng cao chất lượng dạy học mơn Hóa học 3 PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÍ LUẬN CHƯƠNG CƠ ... xác định cơng thức phân tử hợp chất hữu cơ, trình bày kỹ phương pháp giải tập thuộc loại Vì dạng tập phổ biến đặc trưng hóa học hữu NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Tìm hiểu tổng quan sở lí luận tập hóa học ... thống hóa kiến thức học • Bài tập Hóa học thúc đẩy thường xun rèn luyện kỹ kỹ xảo cần thiết hóa học Các kĩ năng, kĩ xảo hóa học kĩ sử dụng ngơn ngữ hóa học, lập cơng thức, cân phương trình hóa...
 • 82
 • 719
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: pp giai toan kim loai tac dung axit nitricbt kim loại và hợp chấtphuong phap giai hoa kim loai 12pp giải bt vật lí 12pp giải bt động lực họcphương pháp giải toán kim loạibt kim loai lương tinhphương pháp giải toán kim loại tác dụng với muốipp phủ oxit kim loạiphương pháp giải toán kim loại tác dụng với axitphương pháp giải toán kim loại tác dụng với phi kimphương pháp giải toán kim loại kiềmpp giải bt trắc nghiệm hóapp giai bt hidrocacbonbt kim loai td voi hno3 co đáp ánQuyết định 1463 QĐ-UBND năm 2016 công bố danh sách người Giám định Tư pháp theo vụ việc do tỉnh Ninh Bình ban hànhQuyết định 35 2016 QĐ-UBND Quy định Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng; Trưởng, Phó đơn vị thuộc Sở Công thương tỉnh Sơn LaQuyết định 2051 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng SơnQuyết định 1474 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỷ lệ 1 500 Khu dịch vụ, sản xuất kinh doanh tại xã Ninh An và xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh BinhQuyết định 31 2016 QĐ-UBND về quy định tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Sóc TrăngQuyết định 2108 QĐ-TTg năm 2016 công nhận huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định 29 2016 QĐ-UBND sửa đổi đơn giá cây trồng tại Phụ lục 03 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi kèm theo Quyết định 02 2015 QĐ-UBND do tỉnh Ninh Bình ban hànhQuyết định 2705 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Long Phú, tỉnh Sóc TrăngQuyết định 2472 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 3145 QĐ-UBND năm 2016 bổ sung diện tích khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà TĩnhQuyết định 1600 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020Quyết định 47 2016 QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà NamQuyết định 380 QĐ-UBND năm 2016 thành lập Chi cục Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Tuyên QuangQuyết định 3413 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền GiangQuyết định 56 2016 QĐ-UBND Quy chế quản lý Khu công nghiệp Phú Hội tỉnh Lâm ĐồngDecree No. 66 2015 ND-CP of the Government on regulations on aviation authoritiesDecree No. 73 2015 ND-CP on the standards for stratification, framework and standards for ranking higher educational institutionsDecree No. 79 2015 ND-CP on penalties for administrative violations against regulations on vocational educationDecree No. 80 2015 ND-CP guiding for the Law on Legal AidDecree No. 85 2015 ND-CP detailing a number of articles the Labor Code in terms of policies for female employees