extra practice hay nhất cần đọc

extra practice hay nhất cần đọc

extra practice hay nhất cần đọc
... Tµi liÖu luyÖn thi §¹i häc-M«n TiÕng Anh*N§H- EXTRA :0912883190 Page 22 I'm not to blame for what happened FAULT ... 44 They settle down where it suits them FEEL Tµi liÖu luyÖn thi §¹i häc-M«n TiÕng Anh*N§H- EXTRA :0912883190 Page 45 Two dams in Brazil collapsed after weeks of torrential ... told me about the hotel WHO Tµi liÖu luyÖn thi §¹i häc-M«n TiÕng Anh*N§H- EXTRA :0912883190 Page 67 The dog that chases our cat belongs to those people WHOSE ...
 • 7
 • 17
 • 0

LOGICAL hay nhất cần đọc

LOGICAL hay nhất cần đọc
... Logical- Mathematical Capacities Developmental Journey Basic Skill Level Complex Skill Level Coherence ... situation understanding and utilizing a variety of metacognitive processes and behaviors performance of logical thinking and standard math proofs ability to engage in both inductive and deductive reasoning...
 • 2
 • 202
 • 0

vật lý 10 hay nhất cần đọc

vật lý 10 hay nhất cần đọc
... nhung he sd ored gia tri thay ddi phu thudc chat Hdu ciia vat ran a(K-i) Nhom 24 .10- 6 Dong 17 .10- s Sat, thep Inva (Ni - Fe) Thuy tinh Thach anh 11 .10- 6 0,9 .10- 6 9 .10- 6 ; 0,6 .10- 6 i Ket luan Su tang ... la chdt rdn kei tinh (hay chdt rdn dnh the) H I Tinh the cua mdt chat dugc hinh qua trinh ndng chay hay dong dSc cua chat dd ? Kfeh thudc tinh the ciia mdt chat ed the thay ddi tir vai xentimdt ... li ciia chung thay doi rai manh cac dieu kien ben ngoai thay doi khong dang ke Chdng ban, co nhung chai tinh the lang, mau sac ciia cac tinh the long thay doi ro ret nhiet dp thay doi Tinh chai...
 • 84
 • 241
 • 0

Một số dàn ý phân tích đề tài hay nhất 2010_6 doc

Một số dàn ý phân tích đề tài hay nhất 2010_6 doc
... xét trở thành day dứt, âm ỉ, trở thành vấn đề trách nhiệm - Và lúc đó, từ kỷ niệm, cách bất ngờ nhất, lên thành câu trọn vẹn : “Bạn ta chết dây thép ba Một bàn tay chưa rời báng súng Chân lưng ... giặc đốt tan tành.” ( Lên Cấm Sơn – Thôi Hữu ) - Sống kham khổ, bệnh tật họ vui, đem lại nhịp sống cho làng Và họ lạc quan đường hành quân : Một tiếng chim kêu sáng rừng Lên đường chân lại nối ... Từ lòng bà mẹ chở che cho đội : “Bầm yêu con, bầm yêu đồng chí Bầm quý con, bầm quý anh em.” ( Bầm – Tố Hữu ) - Đến yêu quý cô gái : “Nếu không nhận hết bánh Các anh nhận hai dùm.” ( Xếp bánh...
 • 14
 • 484
 • 2

Phần mềm diệt virus, cần hay không cần docx

Phần mềm diệt virus, cần hay không cần docx
... tạm lấy ví dụ Malware, nói nôm na, Malware phần mềm lập trình để thực thi hành vi mà người dùng Chẳng hạn phần mềm nghe nhạc "kiêm" kẻ cắp liệu phần mềm xem phim có kiêm chức keylogger Thoạt nhìn, ... dụng có ấn tượng sau cài phần mềm AV vào, máy tự nhiên hoạt động với tốc độ rùa bò chẳng diệt Virus Điều khiến ấn tượng họ AV phần mềm nặng nề, chậm chạp vô dụng Từ lâu AV không "sát thủ cấu hình" ... từ trước cứu bạn bàn thua trông thấy AntiVirus cần "đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước dùng" Nhiều người than phiền với họ sử dụng phần mềm diệt Virus không cảm thấy hiệu lại nặng máy Sự thực sau tìm...
 • 9
 • 79
 • 0

Tuyển tập đề thi HSG môn vật lý lớp 12 hay nhất (33).DOC

Tuyển tập đề thi HSG môn vật lý lớp 12 hay nhất (33).DOC
... ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC  g' MÔN THI: VẬT LÝ LỚP: 12 THPT Ngày thi: 24 - - 2010 Thời gian làm 180 phút (không kể thời gian giao đề) Chú ý: - Nếu học sinh làm theo cách khác cho điểm tối đa - Điểm thi ... β O Áp dụng định hàm sin với ΔOMN ta ON MN U AB U C = = UAB hay UC sinα sinβ sinα sinβ N U ⇒ U C = AB sinβ sinα ⇒ UC max sinβ = ⇒ β = 90 : tam giác MON vuông O Áp dụng định pitago cho ΔOMN ... 4k = 5k = 6k ⇒ tanα = Câu điểm Câu điểm hay ⇒ k1 = 5k = 2.3k Bội số chung nhỏ số 3.5.k 1k k = 60n với n số nguyên Vậy ta có bảng sau n k1 15 30 45 60 k2 12 24 36 48 k3 10 20 30 40 x (mm) 24...
 • 4
 • 78
 • 0

Bài tập về cacbonhidrat hay nhất cần xem

Bài tập về cacbonhidrat hay nhất cần xem
... http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! Tính thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng d = 1,5g/ml) khối lượng xenlulozơ cần dùng để điều chế 22,275 kg zenlulozơ trinitrat? ... http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! Để điều chế 29,7 kg xenlulozo trinitrat hiệu suất 80% cần dùng V l dung dịch HNO3 63% (D1,5g/ml) phản ứng với xenlulozo ... Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 16 ĐÁP ÁN CHUYÊN ĐỀ CACBONHIDRAT Câu A Câu Đáp án D Câu D Câu glucozo → 2Ag => nglucozo = nAg / = 0, 05mol...
 • 27
 • 1,239
 • 6

Bài tập hay nhất cần xem về amin – amino axit – protein

Bài tập hay nhất cần xem về amin – amino axit – protein
... chất sau : H2N–CH2–CO–NH–CH2–CO–NH–CH2–COOH (X) H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3 )– COOH (Y) H2N–CH2–CH2–CO–NH–CH2–CH2–COOH (Z) H2N–CH2–CH2–CO–NH–CH2–COOH (T) H2N–CH2–CO–HN–CH2–CO–NH–CH(CH3)–COOH (U) Có chất ... nHCl = namin = 0,137 mol => Mamin = R + 16 = 73 => R = 57 ( C4H9) =>Có CTCT thỏa mãn : +/ Amin bậc 1: C C C C NH2 ; C C C(CH3) NH2 ; C C(CH3) C– NH2 ; (CH3)3 C NH2 +/ Amin ... Toán Hóa Sinh Văn - Anh tốt nhất! 32 ĐÁP ÁN CHUYÊN ĐỀ 13: AMIN AMINOAXIT PROTEIN Câu C Amin bậc có dạng: R-NH-R’ Câu B A Protein có phản ứng màu biure Phát biểu đúng, phải protein...
 • 71
 • 1,649
 • 5

dethi sinh hay nhất cần xem

dethi sinh hay nhất cần xem
... NST làm cản trở trình phát sinh giao tử c Sự đa bội hóa giúp tế bào sinh dục thể lai xa giảm phân bình thường thể lai xa hữu thụ d Cơ thể lai xa trì NST qua sinh sản sinh dưỡng 65 Kết luận mối ... nuclêôtit c thay cập nuclêôtit d đảo vị trí cặp nuclêôtit 28 Theo Đacuyn, nguyên nhân tiến hóa là: a Chọn loc tự nhiên tác động thông qua đặuc tính biến dị di truyền sinh vật b Ngoại cảnh thay đổi ... chọn lọc tự nhiên d Các chế cách li 32 Nhóm quần thể kí sinh loài vật chủ, phần khác thể vật chủ gọi là: a Nòi địa lí b Nòi sinh thái c Nòi sinh học d Quần thể giao phối 33 Ở giao phấn, đời đầu...
 • 10
 • 21
 • 0

on tn thpt hay nhất cần xem

on tn thpt hay nhất cần xem
... morning 37 opinion/ violent films/ not show/ television A To my opinion, violent films should not be shown on television B In my opinion, violent films should not be shown on television Page D A ... Phonetics U9-U 16 50 câu THPT Dân Tộc Nội Trú p.66 Voc U 1- U8 50 câu THPT Thới Long p.69 Voc U9-U 16 50 câu THPT Lương Định Của p.73 Speaking 50 câu THPT Trần Ngọc Hoằng p.77 Unit 1- unit 10 THPT ... câu THPT Trung An page 36 Passive voice 50 câu THPT Lưu Hữu Phước p 40 Reported speech 50 câu THPT Phan Ngọc Hiễn p 46 Tenses 100 câu THPT Trần Đại Nghĩa p 55 II PHONETICS & VOCABULARY: Phonetics...
 • 20
 • 21
 • 0

Xem thêm