50cautracnghiem kshs dap an math vn nhomtoan 2

Đáp án đề thi robot 2

Đáp án đề thi robot 2
... −0,199 a y = −0 ,22 0 ; a x = −0,604 ; a z = 0,766 0,5 φ = arctg 2( a y , a x ) = arctg 2( (−0 ,22 0), (-0,640)) = 20 cos φ = cos (20 ) = 0,939 ; 0,5 sin φ = sin( 20 ) = 0,3 42 θ = arctg 2( cosφ a x + sinφ ... arctg2(0,939.(-0,604) + 0,4 32. (-0 ,22 0), 0,766) = arctg 2( (−0,6 42) ,0,766) = −40 ψ = arctg 2( − sin φ n x + cos φ n y , - sin φ o x + cos φ o y ) = arctg 2( (−0,3 42) .0,579 + 0,939.0,540, (-0,3 42) (- ... = ox = ax = px = ny = ; oy = ; a y = −1 ; py = −d2 nz = 0z = az = p z = d1 TRƯỞNG BỘ MÔN 0,5 Nam Định, ngày 20 tháng 04 năm 20 09 NGƯỜI LÀM ĐÁP ÁN Nguyễn Quốc Ân ...
 • 3
 • 537
 • 10

Đề thi Tiếng Anh HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 2)

Đề thi Tiếng Anh HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 2)
... ……………………………………………………………… ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM A LANGUAGE FOCUS: ( _ 2.5_ _ điểm ) Câu Ph -án A B D C D B C B C 10 B READING: 2.5 Câu Đáp án gets takes eats house near C LISTENING:2.5 Câu Đáp án Đ Đ F F Đ ... word from the box and answer the questions (3m) Hoa is a student She(1)…… up at five o'clock She (2) a shower and gets dressed She (3)… her breakfast then leaves the(4) ….at half past six The school...
 • 3
 • 2,164
 • 81

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA LẦN 2 NGỮ VĂN LỚP 9.doc

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA LẦN 2 NGỮ VĂN LỚP 9.doc
... 1 B C D A - Câu 8: Khởi ngữ (0.5 điểm) PHẦN II: Tự luận (7 điểm) + Mở bài: (1 điểm) - Giới thiệu câu tục ngữ ý nghĩa + Thân bài: (4,5 điểm) Giải thích nội dung câu tục ngữ - Uống nước: hưởng thụ ... đen nơi xuất phát dòng nước; nghĩa bóng người tạo thành cho người khác Nhận định, đánh giá câu tục ngữ - Câu tục ngữ lời dạy, lời khuyên đắn Không có thành tự nhiên mà có Người hưởng thành phải ... Kết bài: (1 điểm) - Câu tục ngữ ngắn gọn, hàm ý sâu xa, nhắc nhở đạo lý làm người cao đẹp + Hình thức: (0,5 điểm) Trình bày chữ viết cẩn thận, đẹp, không sai lỗi tả, ngữ pháp ...
 • 2
 • 1,252
 • 1

de,dap an khao sat ki 2 van9(nh 08-09)

de,dap an khao sat ki 2 van9(nh 08-09)
... Câu 1: (Trả lời câu 0 ,25 điểm Tổng 1,0 điểm.) Câu Con dù lớn Đáp án A A C Câu (1,5 điểm) - ( Nối thông tin 0 ,25 điểm.Tổng 1,0 điểm) Thứ tự là: A1- B3 ; A2- B1; A3B4; A4B2 2- 2( 0,5 điểm) Câu 3:( ... :Truyền thống biết ơn-Truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam thể qua câu tục ngữ ăn nhớ kẻ trồng 2- Thân bài: (3 điểm.) *Giải thích nội dung,ý nghĩa câu tục ngữ : Thừa hởng thành tốt đẹp sống nhớ ... định,đánh giá ý nghĩa câu tục ngữ : Câu tục ngữ nêu lên truyền thống ,đạo lý tốt đẹp,đúng đắn (2. 0 điểm) ( Nêu dẫn chứng,lý lẽ lập luận làm sáng tỏ ) 3Kết bài:.(0,75điểm) -Khẳng định,ý nghĩa,giá...
 • 2
 • 181
 • 0

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN BÀI VIẾT 1,2,3 lớp 10 NC

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN BÀI VIẾT 1,2,3 lớp 10 NC
... *Điểm9 -10: Bài viết đầy đủ ý nêu trên.Diễn đạt trôi chảy, văn có hình ảnh,cảm xúc Lựa chọn thêm dẫn chứng tiêu biểu ,cảm nhận tốt,có sáng tạo.Có thể mắc vài lỗi loại (không lỗi) *Điểm7-8: Bài viết đáp ... đạt yếu *Điểm 0:Bỏ giấy trắng viết vài dòng ********************************************** ĐỀ KIỂM TRA-MÔN VĂN(Nâng cao) KHỐI 10 Thời gian làm bài: 90’ (Không kể chép đề) Câu I: (2 điểm) Em haỹ ... ĐIỂM *Điểm 7-8: Bài viết đầy đủ ý nêu trên.Diễn đạt trôi chảy, văn có hình ảnh,cảm xúc Có thể mắc vài lỗi loại (không lỗi) *Điểm 5-6: Bài viết có nội dung đầy đủ chưa sâu Có thể mắc vài lỗi loại(không...
 • 7
 • 476
 • 1

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KT HỌC KÌ 2 SH8 CÓ MA TRẬN

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KT HỌC KÌ 2 SH8 CÓ MA TRẬN
... tiết chúng quan đảm nhiệm ? (1,5đ) ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC LỚP Thời gian:45 phút Câu 1: (1 điểm) Ở da tiền Vitamin D Dưới tác dụng ánh sáng mặt trời, tiền Vitamin D biến thành ... cần cho trao đổi canxi phốtpho nên tác dụng chống còi xương cho trẻ em Vì để chống bệnh còi xương cho trẻ em cần cho trẻ em tắm nắng vào buổi sáng Câu 2: (2 điểm) -Cơ quan phân tích bao gồm ... nắng (1đ) Câu 2: Một quan phân tích gồm phận nào?Trình bày phận quan phân tích thi giác ? (2, 0đ) Câu 3: Trình bày vai trò hoocmôn So sánh giống khác tuyến nội tiết tuyến ngoại tiết (2 ) Câu 4: Trình...
 • 4
 • 540
 • 6

Đáp án thi thử lần 2 THPT Quảng Xương 3

Đáp án thi thử lần 2 THPT Quảng Xương 3
... x2 = ⇒ A = = ( − t ) tdt = e t = dx − ln x = − t x 0 ,25 0 ,25 SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường THPT Quảng Xương ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 20 08 -20 09 Môn thi: TOÁN, khối AB ĐỀ THI THỬ LẦN ... HÓA Trường THPT Quảng Xương ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 20 08 -20 09 Môn thi: TOÁN, khối AB Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đề ĐỀ THI THỬ LẦN π  2sin  2x − ÷+ 4sin ... nghiệm hệ:  x = + 2t y = 3+ t  A ( 3; 4;0 )  2 ⇒ 9t = ⇒ t = ±1 ⇒   z = 2 + 2t    B ( −1; 2; −4 ) 2 2 ( x − 1) + ( y − 3) + ( z + ) =  ( −1) + + ( −4 ) + 11 2. 3 + + 2. 0 + 11 d ( A / (...
 • 3
 • 386
 • 0

đề thi và đáp án địa 8 HK 2

đề thi và đáp án địa 8 HK 2
... dựng đâu?(1đ) ĐÁP ÁN A TRẮC NGHIỆM (3đ) CÂU HỎI a TRẢ LỜI b c d x x x x x a 10 11 12 TRẢ LỜI b c x x x x d x x x B TỰ LUẬN(7Đ) a Đặc điểm khí hậu biển đông - Có mùa gió -Nhiệt độ TB 23 0 C -Mưa biển...
 • 2
 • 1,155
 • 6

đề thi và đáp án hóa 9 HK 2

đề thi và đáp án hóa 9 HK 2
... Y VC2H2 (ml) CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O X 2x x 2C2H2 +5O2  4CO2 + 2H2O Y 2, 5y 2y a x + y= 28 2x +2, 5y = 67 ,2  x = 5,6 y = 22 ,4 (ml) % CH4 =5,6 100 :28 =20 % % C2H2 = 100% - 20 % = 80% b V CO2 =5,6 ... 6H2O  C6H12O6 + O2 b n C6H12O6 -> ( C6H12O5)n + n H2O c ( C6H10O5)n + n H2O > n C6H12O6 d C6H12O6 > C2H5OH + 2CO2 e CH3COOH + C2H5OH -> CH3COOC2H5 + H2O ... lại vào nước Chất tan hoàn toàn nước rượu etilic Chất lỏng cho vào nước thấy có chất lỏng không tan lên hỗn hợp rượu etylic với chất béo.(1 điểm) Câu (1,5 điểm) a.6 CO2 + 6H2O  C6H12O6 + O2...
 • 4
 • 334
 • 3

Đáp án HSG tỉnh vòng 2

Đáp án HSG tỉnh vòng 2
... số KH p2 + 2pq+2pr q2 + pr r2 0,51 0 ,24 0 ,25 ( 0 ,25 điểm) ( 0 ,25 điểm) từ bảng ta có : p2 + 2qr + r2 = 0 ,24 +0 ,25 = 0,49 ð ( q+r )2 = 0,49 ð q+r = 0,7 từ r2 = 0 ,25 => r = 0,5 Vậy q = 0 ,2 => p = ... tổng số nu gen (2) từ (1) (2) ta có hệ phương trình: G – A = 10% G + A =50% 2G = 60% => G = 30%;A = 50%-30% =20 % Cũng theo điều kiện rat a có : 2A + 3G = 3900 Thay A G vào ta có: 2x 20 %N + 3x 30%N ... F2có số KG lớn 3n không theo tỉ lệ (1 :2: 1)n, số KH không theo tỉ lệ (3:1)n - Kết lai phân tích F1 dị hợp n cặp gen cho kết kiểu hình với tỉ lệ khác (1:1)n (0 ,25 điểm) (0 ,25 điểm) (0 ,25 điểm) (0 ,25 điểm)...
 • 9
 • 167
 • 0

Đề thi học sinh giỏi lớp 8 và đáp án tham khảo ( số 2)

Đề thi học sinh giỏi lớp 8 và đáp án tham khảo ( số 2)
... 4.2x – 8. 2x + 4 .8 = ⇔ 2x(2x – 4) – 8( 2x – 4) = ⇔ (2 x – 8) (2 x – 4) = ⇔ (2 x – 23 )(2 x – 22) = ⇔ 2x –23 = 2x –22 = ⇔ 2x = 23 2x = 22 ⇔ x = 3; x = ( điểm ) ( điểm ) ( 0,25điểm ) ( 0,25điểm ) ( 0,25điểm ... tự: y2+2xz = (y–x)(y–z) ; z2+2xy = (z–x)(z–y) ( 0,25điểm ) yz xz xy Do đó: A = ( x − y)(x − z) + ( y − x )( y − z) + (z − x )(z − y) ( 0,25điểm ) Tính A = • Bài 3(1 ,5 điểm): Gọi abcd số phải tìm ... Kết luận abcd = 3136 • Bài (4 điểm): Vẽ hình HA'.BC S HBC HA' = = a) S ; AA' ABC AA'.BC (0 ,25điểm) (0 ,25điểm) (0 ,25điểm) (0 ,25điểm) (0 ,25điểm) (0 ,25điểm) (0 ,25điểm) (0 ,25điểm) ...
 • 2
 • 5,063
 • 21

4 ĐÈ(ĐÁP ÁN)KIỂM TRA HK 2 (10)

4 ĐÈ(ĐÁP ÁN)KIỂM TRA HK 2 (10)
... số : 0 02 01 - / - 02 - - - ~ 03 - - = 11 12 13 14 15 ; 16 17 18 - - = = = - ~ ~ ~ ~ 09 10 ; 11 12 ; 13 14 15 16 ; / - = = - ~ ~ - 17 ; 18 19 20 ; 21 22 23 ; 24 ; / - = = - ~ - 25 26 27 28 29 30 ... - = = - 34 - - = 35 - / - 36 - - - ~ 37 - / - 38 - / - 39 - / - 07 ; - - 08 - / - 09 - / - - 10 ; - - - 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - 40 - / - - 04 ; - - ... 37 38 39 40 ; ; - / / - - ~ ~ 09 ; 10 11 12 13 ; 14 15 16 ; 17 18 19 20 21 ; 22 23 24 - / - = = = ~ ~ ~ - 25 26 27 28 29 30 ; - / - = = = ~ - - - Khởi tạo đáp án đề số : 001 01 02 ; 03 04 05 06...
 • 9
 • 194
 • 0

đề thi và đáp án sinh 6 HK 2

đề thi và đáp án sinh 6 HK 2
... điểm) + Ngoài dựa vào vài dấu hiệu khác như: kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, dạng thân v.v…( điểm) Câu ( điểm) + Thứ tự điền sau: Thân( 0 ,25 đ) Lá( 0 ,25 đ) Rễ (0 ,25 đ) Mạch dẫn( 0 ,25 ) Bào tử ( 0,5 ... ĐÁP ÁN - SINH PHẦN A: TRẮC NGHIỆM (3đ) 12 câu, câu đạt 0 ,25 điểm e c a b a d a 10 a b 11 e e 12 c PHẦN B: TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1.( điểm) + Đặc ... yếu để phân biệt lớp mầm lớp mầm gì? (2 ) Câu 2. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống câu sau đây: (2 đ) Thân, ,rễ, mạch dẫn, bào tử, túi bào tử, + Cơ quan sinh dưỡng rêu gồm có:…………… ………………….;……………………………….,...
 • 3
 • 533
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đáp án thi đại học 2013đáp án khối b năm 2013đề và đáp án hóa tnthpt năm 2012đáp án đề thi toán 2012đáp án khối a năm 2012đề thi và đáp án toán b đhcđ 2011đề thi và đáp án toán d đhcđ 2011đáp án toán khối d 2010đáp án toán khối b 2010đáp án toán khối a 2010đáp án đề thi hóa 2010đáp án hóa khối a 20đáp án toán 6 ams 2014đáp án đề thi sinh 2012đáp án đề thi văn 2012Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học