90 câu trắc nghiệm môn địa lý 12

500 câu trắc nghiệm môn Địa 12

500 câu trắc nghiệm môn Địa lý 12
... vỏ địa b Giới hạn lớp vỏ địa lí giới hạn tầng bình lưu c Lớp vỏ địa lí lục địa không bao gồm tất lớp vỏ lục địa d Trong lớp vỏ địa lí, có xâm nhập tác động lẫn Câu 281: Giới hạn lớp vỏ địa ... lục địa khu vực xích đạo Câu 159: Khối khí chí tuyến lục địa kí hiệu là: a TM b TC c Tc d Tm Câu 160: Vào thời gian đầu đông nước ta chịu ảnh hưởng khối khí: a Địa cực lục địa b Ôn đới lục địa ... ôn đới b Địa cực lục địa địa cực hải dương c Ôn đới lục địa ôn đớihải dương d Ôn đới chí tuyến Câu 164: Dải hội tụ nhiệt đới hình thành từ khối khí: a Chí tuyến hải dương chí tuyến lục địa b Chí...
 • 60
 • 2,220
 • 4

Đề thi trắc nghiệm môn địa 12-1

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 12-1
... nguyên thi n nhiên B Nâng cao trình độ dân trí C Có đường lối phát triển kinh tế hợp D Biết phát huy sức mạnh tổng hợp nguồn lực [] Nguyên nhân làm cho Việt Nam có nguồn tài nguyên thi n ... nhân làm cho Việt Nam có nguồn tài nguyên thi n nhiên đa dạng, phong phú là: A Cấu trúc địa chất B Vị trí địa lý, lịch sử hình thành lãnh thổ lâu dài thuận lợi C Việc khai thác đôi với việc tái tạo ... tài nguyên thi n nhiên, sở vật chất, người, đường lối sách ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội B Những nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú đất nước C Điều kiện thường xuyên cần thi t để phát...
 • 11
 • 1,330
 • 35

Đề thi trắc nghiệm môn địa 12-2

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 12-2
... Những khó khăn nông nghiệp nước ta là: A Thi u phân bón, thuốc trừ sâu, thi u vốn B Thi n tai dịch bệnh C Diện tích không mở rộng D ý a b [] Giải tốt vấn đề lương thực- thực phẩm sở để: A Ngành ... Trung Bộ, để nâng cao hệ số sử dụng đất nông nghiệp vấn đề đáng ý là: A Chống nạn cát bay B Chống lại thi n tai C Nước tưới mùa khô D Cả ba vấn đề [] trung du vùng núi, đất phù hợp để: A Trồng ... tầng chưa phát triển, thi u đồng yếu tố hình thành B Thường xuyên xảy thi n tai C Nguồn nhân lực có trình độ hạn chế D Chưa có sách đầu tư thích hợp [] Hướng chuyên môn hoá trung tâm công...
 • 10
 • 1,106
 • 30

Tổng hợp các câu trắc nghiệm môn vật 12 chương 3 dòng điện xoay chiều

Tổng hợp các câu trắc nghiệm môn vật lý 12 chương 3 dòng điện xoay chiều
... Nga - Chương 3: Dòng điện xoay chiều CHƯƠNG DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I KHÁI NIỆM DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Ví dụ : Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 2cos(100πt + π /3) A a) Tính cường độ dòng điện ... biết giá trị hiệu dụng dòng điện xoay chiều D Giá trị hiệu dụng dòng điện xoay chiều giá trị trung bình dòng điện xoay chiều Câu 3: Dòng điện xoay chiều hình sin A dòng điện có cường độ biến thiên ... dòng điện xoay chiều C suất điện động biến đổi điều hồ theo thời gian gọi suất điện động xoay chiều D cho dòng điện chiều dòng điện xoay chiều qua điện trở chúng toả nhiệt lượng Câu 12: Một dòng...
 • 28
 • 649
 • 0

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn địa

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn địa lý
... dịch vụ 20 Đông Nam có vị trí cầu nối : A Lục địa á-âu lục địa Ôxtrâylia B Lục địa á-âu lục địa Nam Mĩ C Lục địa á-âu lục địa Nam Cực D Lục địa á-âu lục địa Phi 21 Cơ chế hợp tác nớc ASEAN là: A ... FDI nớc 14 Đông Nam có vị trí cầu nối : A Lục địa á-âu lục địa Nam Mĩ B Lục địa á-âu lục địa Phi C Lục địa á-âu lục địa Nam Cực D Lục địa á-âu lục địa Ôxtrâylia 15 Núi lửa động đất thiên tai thờng ... mặt hàng, đa phơng hóa bạn hàng Trợ cấp xuất B Thu hút vốn đầu t nớc C Trợ cấp xuất D Đa dạng hóa mặt hàng, đa phơng hóa bạn hàng 19 Biển Đông có vai trò ngày quan trọng : A Vị trí nằm đờng hàng...
 • 16
 • 5,576
 • 21

Câu hỏi trắc nghiệm môn địa kinh tế

Câu hỏi trắc nghiệm môn địa lý kinh tế
... cao câu 32 ý nghĩa quan trọng kinh tế vị trí địa Việt Nam: a du lịch quốc tế b nông nghiệp quốc tế c công nghiệp quốc tế d vận tải quốc tế câu 33 sắc tự nhiên vị trí địa Việt Nam: a lục địa ... khai thác, phát triển kinh tế miền tây b tham gia hội nhập kinh tế khu vực, kinh tế giới c yêu cầu kinh tế nông nghiệp, khai thác khoáng sản, phân bố lại dân cư d đáp án đưa câu 173 loại đường giao ... kiện kinh tế vùng c thúc đẩy chuyên môn hoá phát triển d xây dựng cấu kinh tế xã hội hợp vùng Vutuan - TC10.52 26 Diễn đàn Sinh viên ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội Svhubt.info ĐỊA LÝ THẾ...
 • 49
 • 6,217
 • 33

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa kinh tế - ĐH kinh tế quốc dân

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý kinh tế - ĐH kinh tế quốc dân
... có ưu là? Thế mạnh vị trí địa nước ta vùng Đông Nam Á phát huy cao độ biết kết hợp xây dựng loại hình GTVT? Áp lực dân số đè nặng lên đời sống kinh t - xã hội cư dân nông nghiệp ĐB sông Hồng ... đàn SV KTQD – www.svktqd.com 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 thành nên vùng kinh tế là? Chuyên môn hóa sản xuất vùng kinh tế là? Thế mạnh lớn miền núi trung du Bắc Bộ lĩnh vưc nông nghiệp là? Trữ ... vực có vốn đầu tư nước Công nghiệp quốc doanh Nguyên liệu chỗ phong phú Đường hàng không đường biển Tốc độ tăng dân số chưa phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế Nhiều sách khuyến nông ban hành...
 • 4
 • 1,077
 • 11

100 cau hoi Trac Nghiem mon Dia Ly – Goi tang cac HS chuan bi thi TNTHPT - Bo de 003

100 cau hoi Trac Nghiem mon Dia Ly – Goi tang cac HS chuan bi thi TNTHPT - Bo de 003
... năm >250C - Lợng ma 150 0- 2000 mm/n - - Tổng nhiệt độ trung bình năm 600 0- 80000C Lợng ma trung bình 200 0- 2500 mm/n - Tổng nhiệt độ trung bình năm 10.0000C - Độ ẩm trung bình 7 0- 80% - Độ ẩm trung ... bình năm 2 2- 270C B Nhiệt độ trung bình năm 200C - Lợng ma trung bình 150 0- 2000 mm/n Tổng nhiệt độ trung bình năm 800 0- 10.0000C Độ ẩm trung bình 8 0- 90% - Lợng ma 150 0- 2000 mm/n - Tổng nhiệt ... ĐBSCL ĐBSH mật độ 1200 ngời/km ĐBSH mật độ 1000 ngời/km2, ĐBSCL 1/3 1/3 100 cõu trc nghim Vt Lý 12 Thõn tng cỏc bn hc sinh Chỳc thi tt kỡ thi tt nghip B 003 Nông thôn chiếm 80% dân số, thành...
 • 11
 • 2,375
 • 69

Câu hỏi trắc nghiệm môn vật 12 chương lượng tử ánh sáng

Câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý 12 chương lượng tử ánh sáng
... B sóng ánh sáng C phôtôn D động học phân tử Câu 20 Khi chiếu vào chất lỏng ánh sáng chàm ánh sáng huỳnh quang phát A ánh sáng tím B ánh sáng vàng C ánh sáng đỏ D ánh sáng lục Câu 21 Ánh sáng phát ... sóng ánh sáng phát quang lớn bước sóng ánh sáng kích thích D Bước sóng ánh sáng phát quang nhỏ bước sóng ánh sáng kích thích Câu 28 Nếu ánh sáng kích thích ánh sáng màu lam ánh sáng huỳnh quang ánh ... phôtôn C Năng lượng phôtôn ánh sáng nhau, không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng D Khi ánh sáng truyền đi, lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng Câu 27 Catốt...
 • 10
 • 669
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm môn vật 12 chương 2 sóng cơ học

Câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý 12 chương 2 sóng cơ học
... Ở thời điểm t liền sau có uM = +A, biết sóng truyền từ N đến M Biên độ sóng A thời điểm t2 11T 11T 22 T 22 T cm cm A 12 B 2cm 12 C 12 D 2cm 12 Câu 10 Một sóng lan truyền sợi dây dài với biên độ ... có d1, d2 dao động với biên độ cực tiểu? (d1 = S1N, d2 = S2N) A d1 = 25 cm, d2 = 23 cm B d1 = 25 cm, d2 = 21 cm C d1 = 20 cm, d2 = 22 cm D d1 = 20 cm, d2 = 25 cm Câu 30 Tại hai điểm O1, O2 cách ... cách nguồn khoảng d1, d2 dao động với biên độ cực đại? A d1 = 25 cm d2 = 20 cm B d1 = 25 cm d2 = 21 cm C d1 = 25 cm d2 = 22 cm D d2 = 20 cm d2 = 25 cm Câu 29 Trong thí nghiệm giao thoa mặt nước,...
 • 34
 • 674
 • 0

Ôn thi trac nghiem mon Dia ly lop 12 (Trọn bộ)

Ôn thi trac nghiem mon Dia ly lop 12 (Trọn bộ)
... vòng cung D Chạy theo hướng tây bắc - đông nam Câu 15 Ranh giới vùng núi Tây Bắc : A Sông Hồng sông Đà B Sông Đà Sông Mã C Sông Hồng sông Cả D Sông Hồng sông Mã C ĐÁP ÁN ... tập thi trắc nghiệm - Thi tốt nghiệp THPTQG môn Địa lý công nghiệp, khu đông dân số vùng cửa sông, cửa biển - Ô nhiễm môi trường nước vấn đề đáng lo ngại Hầu thải công nghiệp đô thị đổ thẳng sông ... lệ thất nghiệp tỉ lệ thi u việc làm nước lớn Câu Tỉ lệ thời gian lao động sử dụng nông thôn nước ta ngày tăng nhờ : A Việc thực công nghiệp hoá nông thôn B Thanh niên nông thôn bỏ thành thị tìm...
 • 178
 • 1,502
 • 5

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM môn địa lớp 11 cả năm (có đáp án)

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM môn địa lý lớp 11 cả năm (có đáp án)
... kiểm tra môn địa lớp 11 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 Câu ĐL 1114 NCB Braxin nước có diện tích lớn A thứ Mỹ la tinh B thứ ba châu Mỹ C thứ tư giới D Ý A B PA: D Câu ĐL 1114 NCB ... PA: C Câu 187 ĐL 1111 NCB Số thành phố Hoa Kỳ có số dân triệu A B C D PA: D Câu 188 ĐL 1111 NCB Thành phố đông dân Hoa Kỳ A Niu Iooc B Bôxtơn C Lốt Angiơlét D Xan phanxcô PA: A Câu 189 ĐL 1111 NCB ... trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) PA: A Câu 62 ĐL 1116 CBH Thời điểm coi năm đời Liên minh Châu Âu A năm 1951 B năm 1957 C năm 1958 D năm 1967 PA: B Câu 63 ĐL 1116 CBB Cộng đồng châu Âu (EU) thành lập...
 • 98
 • 1,664
 • 4

Đề thi trắc nghiệm môn địa 10-1

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 10-1
... nguyên thi n nhiên có nguy cạn kiệt do: A Khoa học kỹ thuật ngày phát triển nên khai thác tài ng.uyên thi n nhiên với khối lượng lớn B Do phát triển bừa bãi người C Các loại tài nguyên thi n nhiên ... Tài nguyên thi n nhiên D Môi trường xã hội [] Sự phát triển KHKT làm cho danh mục TNTN có xu hướng A Mở rộng B Ngày cạn kiệt C Không thay đổi D Thu hẹp [] Vai trò tài nguyên thi n nhiên ... B Hoạt động tiêu cực người C Thi u nước D ý a, b [] Bình quân diện tích đất đầu người giới là: A 1ha B 0,5ha C 0,2ha D 0,3ha [] Biện pháp sử dụng đất hợp là: A Khai thác thêm diện...
 • 7
 • 899
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm môn địa lý lớp 12câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý 12trắc nghiệm môn địa lý lớp 12câu hỏi trắc nghiệm môn địa lý lớp 10đề thi trắc nghiệm môn địa lý lớp 12câu hỏi trắc nghiệm môn địa lý lớp 5câu hỏi trắc nghiệm môn địa lý lớp 4câu hỏi trắc nghiệm môn địa lý kinh tếđề trắc nghiệm môn địa lý lớp 7đề thi trắc nghiệm môn địa lý 5đề thi trắc nghiệm môn địa lýphương pháp giải nhanh trắc nghiệm môn vật lý 12đề thi trắc nghiệm môn địa lý kinh tếđề thi trắc nghiệm môn địa lý du lịchđề thi trắc nghiệm môn địa lý lớp 5chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học