quản trị ngoại thương

Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị ngoại thương (C1)

Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị ngoại thương (C1)
... hoá chưa dỡ khỏi phương tiện vận tải chở đến b Chưa làm thủ tục thông quan nhập hàng hoá dỡ khỏi phương tiện vận tải chở đến c Chưa làm thủ tục thông quan nhập hàng hoá chưa dỡ khỏi phương tiện ... quan nhập hàng hoá dỡ khỏi phương tiện vận tải chở đến d Chưa làm thủ tục thông quan nhập hàng hoá dỡ khỏi phương tiện vận tải chở đến Đáp án: a 53 Để lựa chọn điều kiện thương mại ta cần yếu ... hàng hoá chưa dỡ khỏi phương tiện vận tải chở đến, phải thực nghĩa vụ liên quan đến việc nhập nước hàng đến khoản thuế có b Chưa làm thủ tục thông quan nhập hàng hoá chưa dỡ khỏi phương tiện vận...
 • 16
 • 1,232
 • 20

Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị ngoại thương (C5)

Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị ngoại thương (C5)
... toàn với chào giá: a Thư hỏi hàng (Enquiry) b Chào hàng (Offer), báo giá (Quatation) c Hoàn giá (Counter-Offer) d Chấp nhận (Acceptance): Đáp án: d 13 Đặt hàng (Order): a Về thương mại thư người ... nhiều lần báo giá, chào giá bên mua trả giá, hoàn giá cuối chấp nhận hoàn toàn với chào giá b Về thương mại thư người bán gửi người mua thể ý định chấp nhận gi bn hàng c Thư người mua đề nghị người ... hàng (hoặc đặt hàng) Khi trở thành người chào giá đưa lời đề nghị làm sở để ký hợp đồng: a Thư hỏi hàng (Enquiry) b Chào hàng (Offer), báo giá (Quatation) c Hoàn giá (Counter-Offer) d Đặt hàng...
 • 4
 • 526
 • 16

Quản trị ngoại thương - Phần 1

Quản trị ngoại thương - Phần 1
... mức giá: Giá cả hợp đồng ngọai thương: a Giá quốc tế b Giá giới c Giá thỏa thuận hai bên dựa vào giá quốc tế d Tất Đáp án: c 44 Câu sau nhất: Giá hợp đồng ngoại thương a Giá quốc tế b Giá giới ... c 12 Phương pháp xác định phẩm chất hàng hoá dựa vào trọng lượng riêng hàng hoá (natrural weight): a Dựa vào trọng lượng riêng hàng hoá b Chỉ tiêu phản ánh độ hàng c Cả d Cả sai Đáp án: c 13 ... phẩm) d Cả sai Đáp án: c 18 Phương pháp qui định số lượng hàng hóa: a Phương pháp qui định chừng b Phương pháp qui định dứt khoát số lượng c Cả d Cả sai Đáp án: c 19 Phương pháp qui định số...
 • 14
 • 225
 • 3

Quản trị ngoại thương - Phần 2

Quản trị ngoại thương - Phần 2
... với tàu - Ðể tiến hành dỡ hàng, 24 trước tàu đến vị trí hoa tiêu, chủ hàng phải trao cho cảng số chứng từ + Bản lược khai hàng hoá (2 bản) + Sơ đồ xếp hàng (2 bản) + Chi tiết hầm hàng (2 bản) ... hàng từ tàu: - Dỡ hàng nhận hàng từ tàu (do cảng làm) - Lập giấy tờ cần thiết trình giao nhận (nhân viên giao nhận phải lập) - Ðưa hàng kho bãi cảng * Cảng giao hàng cho chủ hàng - Khi nhận thông ... với thương nhân vốn đầu tư trực tiếp nước trừ hàng hoá thuộc danh mục cấm, tạm ngừng xuất nhập khẩu, thương nhân xuất nhập hàng hoá không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh b Đối với thương...
 • 17
 • 170
 • 2

Quản trị ngoại thương - Phần 3

Quản trị ngoại thương - Phần 3
... hóa đơn nói lên: a Giá trị hàng hóa b Bằng chứng mua bán, sở người ta tiến hành giám sát, quản lý tính tiền thuế c Cả d Cả sai Đáp án: c Trong việc …, hóa đơn nói lên: Giá trị hàng hóa Bằng chứng ... xuất đòi người nhập toán tổng giá trị hàng ghi hoá đơn c Chứng từ khâu toán, ngân hàng trình cho người nhập để đòi tiền d Cả a c Đáp án: b Khi lập kiểm tra hóa đơn thương mại, người lập hóa đơn người ... chứng nhận xuất xứ FORM B Giấy chứng nhận xuất xứ FORM D Giấy chứng nhận xuất xứ FORM T Đáp án: d 33 Giấy chứng nhận xuất xứ FORM D: a Dùng cho mặt hàng xuất để hưởng chế độ thuế quan ưu đãi có...
 • 14
 • 161
 • 2

Quản trị ngoại thương - Phần 4

Quản trị ngoại thương - Phần 4
... quan chứng từ sau: a Tờ khai hải quan gồm b Hợp đồng mua bán hàng hóa giấy tờ có giá trị pháp lý :01 c Hóa đơn thương mại: chính,1 Vận tải đơn:01 chụp từ gốc hợac vận tải đơn Tùy trường hợp bổ sung ... hải quan chứng từ sau: Tờ khai hải quan gồm Hợp đồng mua bán hàng hóa giấy tờ có giá trị pháp lý :01 Hóa đơn thương mại: chính,1 Vận tải đơn:01 chụp từ gốc hợac vận tải đơn Tùy trường hợp bổ sung ... quan sát bao gồm: a Hàng hóa, hành lý, b Ngoại hối c Tiền Việt Nam… d Cả Đáp án: d 12 Câu sau sai, đối tượng quan sát bao gồm: a Hàng hóa, hành lý, b Ngoại hối c Tiền Việt Nam… d Cả sai Đáp án:...
 • 20
 • 153
 • 1

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG
... chính: • Giáo trình kỹ thuật ngoại thương, Đoàn Thị Hồng Vân, NXB Lao động xã hội, 2007 Tham khảo • Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, Vũ Hữu Tửu, Trường đại học ngoại thương, NXB Giáo dục • Incoterms ... quy tắc Phòng Thương mại quốc tế (ICC) phát hành để giải thích điều kiện thương mại quốc tế + Mục đích: Cung cấp quy tắc quốc tế để giải thích điều kiện thương mại thông dụng ngoại thương ĐINH ... www.daihoc.com.vn Chương Kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương • Trong kinh doanh ngoại thương, để hình thành cam kết giao dịch, có cách thương lượng Đó là: đàm phán thư đàm phán đường gặp...
 • 335
 • 2,275
 • 0

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG vận đơn đường biển trong giao nhận vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG vận đơn đường biển trong giao nhận vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
... giao nhận, vận chuyển hàng hóa toán quốc tế với đối tác nước Để hiểu rõ sâu vấn đề thương mại quốc tế, nhóm chúng em xin chọn đề tài vận đơn đường biển giao nhận vận chuyển hàng hóa đường biển ... giữ vận đơn Tác dụng vận đơn: Trang Tiểu luận Quản trị ngoại thương Vận đơn đường biển có tác dụng chủ yếu sau đây: Thứ nhất, vận đơn sở pháp lý điều chỉnh mối quan hệ người xếp hàng, nhận hàng ... người giao nhận khiếu nại lại người vận tải thức Trang Tiểu luận Quản trị ngoại thương Thứ chín, vận đơn đường biển cần dấu chữ ký cấp sau hàng bốc lên tàu Trong đó, vận đơn thứ cấp phát hành nhận...
 • 12
 • 1,780
 • 0

bài giảng quản trị ngoại thương - chương 4 tổ chức thực hiện hợp đồng

bài giảng quản trị ngoại thương - chương 4 tổ chức thực hiện hợp đồng
... hướng giải 1.11 Thanh lý hợp đồng: Quyết tốn cơng nợ, thừa-thiếu tiền hàng vấn đề khác có liên quan II TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU: Làm thủ tục nhập theo quy định Thực cơng việc bước đầu ... Thường gồm - Hối phiếu thương mại - Vận đơn - Đơn giấy chứng nhận bảo hiểm (nếu bán CIF/CIP) - Hố đơn thương mại - Giấy chứng nhận phẩm chất hàng hố - Giấy chứng nhận số lượng/chất lượng - Giấy chứng ... - Khai nộp tờ khai hải quan nhập - Đưa hàng hố, phương tiện vận tải đến địa điểm quy định kiểm tra - Nộp thuế thực nghĩa vụ tài khác 2.6 Nhận hàng: - hợp đồng uỷ thác cho cảng nhận hàng -...
 • 28
 • 310
 • 11

bài giảng quản trị ngoại thương - chương 3 hợp đồng xuất khẩu

bài giảng quản trị ngoại thương - chương 3 hợp đồng xuất khẩu
... thống luật khác HĐNT coi hợp lệ có giá trị thực thực tế ? 2.1 Chủ thể hợp đồng phải hợp pháp 2.2 Hình thức hợp đồng phải hợp pháp 2 .3 Nội dung hợp đồng phải hợp pháp 2.4 Hợp đồng phải ký kết sở tự ... vụ giao - Hợp đồng mua bán quốc tế – (Hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngồi): Là hợp đồng mua bán hàng hố ký kết bên thương nhân Việt Nam với bên thương nhân nước ngồi (Điều 80-Luật thương ... – ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG: Chủ thể: Trụ sở thương mại nước khác Đối tượng hợp đồng: Là hàng hố di chuyển qua biên giới quốc gia nước Đồng tiền tính giá hợp đồng: ngoại tệ bên Chịu...
 • 67
 • 223
 • 0

bài giảng quản trị ngoại thương - chương 2 giao dịch – đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu

bài giảng quản trị ngoại thương - chương 2 giao dịch – đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu
... ĐOẠN ĐÀM PHÁN:      Tổng quát: Giai đoạn tiền đàm phán, giai đoạn đàm phán, giai đoạn hậu đàm phán Chi tiết: Giai đoạn chuẩn bị Giai đoạn tiếp xúc Giai đoạn đàm phán Giai đoạn kết thúc ký ... nhận vướng mắc hợp đồng gây để lần sau kịp thời sửa chữa III CÁC HÌNH THỨC ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG Qua thư từ, điện tín Gặp mặt trực tiếp Qua điện thoại Qua mạng A/ Đàm phán thư : Là hình ... tác bạn bè, thân hữu Trong ngoại thương không nên sử dụng kiểu đàm phán ngoại trừ bên có mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài Đàm phán kiểu cứng (hard negotiation) Người đàm phán đưa lập trường cứng rắn,...
 • 79
 • 304
 • 2

bài giảng quản trị ngoại thương - chương 1 các điều kiện thương mại quốc tế - incoterms 2010

bài giảng quản trị ngoại thương - chương 1 các điều kiện thương mại quốc tế - incoterms 2010
... Bộ Thương mại + www.itpc.hochiminhcity.gov.vn Chương INCOTERMS 2 010 INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS Các điều kiện thương mại quốc tế GIỚI THIỆU CHUNG VỀ INCOTERMS: 1. 1 Khái niệm: Là điều kiện thương ... xuất vào năm 19 36, sửa đổi , bổ sung lần vào năm 19 53, 19 67, 19 76, 19 80, 19 90, 2000 2 010 nhằm làm cho quy tắc ln phù hợp với thực tiễn thương mại quốc tế hành INCOTERMS ngơn ngữ thương mại hàng ... (A2/B2 A10/B10) Khơng khuyến cáo nơi áp dụng TM Quốc tế nội địa TM Quốc tế Các điều kiện: DAF, DES, DEQ, DDU Khơng Có Điểm khác biệt Incoterms 2 010 với Incoterms 2000 Tiêu chí so sánh INCOTERM 2 010 ...
 • 50
 • 352
 • 2

Bài giảng: quản trị ngoại thương_c9 docx

Bài giảng: quản trị ngoại thương_c9 docx
... ngừa tranh chấp hoạt động ngoại thương c thực hợp đồng cách khoa * Tổ học, hợp lý ĐINH VĂN MẬU Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn 7.3 Giải tranh chấp, bất đồng hoạt động ngoại thương • Các phương ... nhược điểm tòa án, trọng tài Tòa án (TA) Năng Không phải tất lực thẩm phán có chuyên chuyên môn ngoại môn thương Trong vụ kiện kéo dài, có kế tục thể có nhiều thẩm phán xét cá xử vụ kiện nhân...
 • 15
 • 87
 • 0

Bài giảng: quản trị ngoại thương pdf

Bài giảng: quản trị ngoại thương pdf
... chính: • Giáo trình kỹ thuật ngoại thương, Đoàn Thị Hồng Vân, NXB Lao động xã hội, 2007 Tham khảo • Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, Vũ Hữu Tửu, Trường đại học ngoại thương, NXB Giáo dục • Incoterms ... quy tắc Phòng Thương mại quốc tế (ICC) phát hành để giải thích điều kiện thương mại quốc tế + Mục đích: Cung cấp quy tắc quốc tế để giải thích điều kiện thương mại thông dụng ngoại thương ĐINH ... www.daihoc.com.vn Chương Kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương • Trong kinh doanh ngoại thương, để hình thành cam kết giao dịch, có cách thương lượng Đó là: đàm phán thư đàm phán đường gặp...
 • 40
 • 298
 • 0

Bài giảng: quản trị ngoại thương- Hỏi hàng doc

Bài giảng: quản trị ngoại thương- Hỏi hàng doc
... www.daihoc.com.vn 2.1.2 Chào hàng (offer) a, Các loại chào hàng * Chào bán hàng * Chào mua hàng ĐINH VĂN MẬU Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn * Chào bán hàng 2.1.2 Chào hàng (offer) + Chào bán hàng cố định (firm ... Chào hàng (offer) d Một số điểm cần lưu ý chào hàng: - Đối với chào hàng thụ động: Khi nhận thư hỏi hàng nên trả lời cho người mua - Đối với chào hàng tự do: Không nên gửi nhiều đơn chào hàng ... 2.1.2 Chào hàng (offer) c Cách viết thư chào hàng (SGK) - Chào hàng thụ động - Chào hàng chủ động ĐINH VĂN MẬU Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn 2.1.2 Chào hàng (offer) Bố cục thư chào hàng: • Bố...
 • 40
 • 185
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình quản trị ngoại thươngtài liệu trắc nghiệm quản trị ngoại thươngtrác nghiem quan tri ngoai thuongchuyên đề môn học quản trị ngoại thươngbài tập quản trị ngoại thươngngành quản trị ngoại thương là gìtrắc nghiệm quản trị ngoại thươnghọc quản trị ngoại thương ra làm gìsách quản trị ngoại thươngquản trị ngoại thương đoàn thị hồng vânquản trị ngoại thương 1quản trị ngoại thương hutechthuyết trình quản trị ngoại thươngcâu hỏi trắc nghiệm môn quản trị ngoại thươngtrắc nghiệm môn quản trị ngoại thươngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoại