đề cương Động Vật Không Xương

Đề cương ôn tập Động vật không xương sống

Đề cương ôn tập Động vật không xương sống
... tiến hóa động vật đa bào Đây ngành tiến hóa ngành động vật có miệng sinh trước Câu 7: Đặc điểm cấu tạo thể lớp Côn trùng (Insecta) Hình dạng Lớp côn trùng lớp có số loài đông giới động vật Côn trùng ... ngành Chân khớp (Arthropoda) Động vật chân khớp ngành đông, phân bố rộng rãi môi trường sống, hoạt động sống phong phú Bởi vậy, động vật chân khớp có quan hệ chặt chẽ với sống người nhiều mặt, trực ... trai sông lọc 12 lít nước ngày…) + Trên cạn, động vật Thâm mềm ăn Một số loài cải tạo đất sống đất + Động vật thân mềm cung cấp nguồn thức ăn dồi cho người dễ tìm kiếm Hiện nay, sản lượng động vật...
 • 17
 • 2,119
 • 86

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐỘNG VẬT HỌC ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐỘNG VẬT HỌC ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG
... tập thực tế trường: + Tự học: - Đơn vị phụ trách môn học + Bộ môn: Động vật không xương sống + Khoa: Sinh học - Môn học tiên quyết: Không - Môn học kế tiếp: Mục tiêu môn học: - Mục tiêu kiến thức ... nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Địa liên hệ: - Điện thoại: Thông tin môn học - Tên môn học: Động vật không xương sống - Mã môn học: - Số tín chỉ: - Giờ tín hoạt động học tập: + Nghe giảng ... Động vật học không xương sống, tập Nhà Xuất Đại học Trung học Chuyên nghiệp, Hà Nội Đặng Ngọc Thanh, Trương Quang Học (Chủ biên), 1999 Hướng dẫn thực tập Động vật không xương sống NXB Đại học...
 • 11
 • 645
 • 4

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG Y HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG Y HỌC
... chung môn học: - Tên môn học: Động vật học không xương sống Y học - Mã môn học: - Số tín chỉ: - Môn học: Bắt buộc: Lựa chọn: Tự chọn - Các môn học tiên quyết: Động vật học không xương sống - Các y u ... học Y học ) 1.2 Đối tương nhiệm vụ môn Động vât không xương sống y học 1.3 Lịch sử nghiên cứu Động vật không xương sống Y học giới Việt Nam Chương VAI TRÒ Y HỌC CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG VỚI ... Giới động vật (đặc trưng, số lượng phân bố, vai trò với tự nhiên người; môn học liên quan tới Động vật không xương sống Y học: Ký sinh trùng y học, tiết túc Y học; Côn trùng y học; Động vật học Y...
 • 10
 • 704
 • 6

Đề cương sinh học động vật không xương sống

Đề cương sinh học động vật không xương sống
... sống ống tiêu hóa động vật xương sống kể người, ấu trùng sống thể có xương sống không xương sống khác Vòng đời trải qua vật chủ, tức hai vật chủ trung gian Sán trưởng thành sống ruột người, ... sinh dục Câu 5: Chu trình sinh sản phát triển sán song chủ, sán dây? Ý nghĩa tượng thay đổi vật chủ ấu trùng sinh? Trả lời:  Sán song chủ: - Trải qua vật chủ Trưởng thành sống nội quan độngvật ... thay đổi vật chủ ấu trùng sinh: - - Sán kí sinh đv lưỡng tính đảm bảo xác suất gặp lớn Cơ quan sinh dục hình cành cây, chiếm diện tích sinh khối nhiều Vì số lượng trứng sinh nhiều khả sinh sản...
 • 10
 • 223
 • 0

Đề cương ôn tập động vật không xương sống

Đề cương ôn tập động vật không xương sống
... nhỏ, hoạt động tích cực; giao tử - trứng lớn không hoạt động) : Hiện tượng tiếp hợp: Đây kiểu sinh sản hữu tính đặc trưng - Trùng lông bơi Chúng không tạo thành giao tử mà tượng trao đổi nhân ... xen kẽ hệ sinh sản hữu tính (ở vật chủ chính) sinh sản vô tính (nhờ tế bào mầm thể ấu trùng) Đây coi hình thức sinh sản không đực vật chủ trung gian Sinh sản không đực làm tăng nhanh số lượng ... sản đơn tính vô tính biểu thích nghi động vật ký sinh phải chịu nhiều khó khăn vòng đời để gặp lại vật chủ môi trường sống thích hợp Quy luật phổ biến động vật ký sinh, gọi “luật số lớn” Câu 5:...
 • 7
 • 59
 • 0

sử dụng động vật không xương cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước trên 4 hệ thống kênh chính tại TP.Hồ Chí Minh

sử dụng động vật không xương cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước trên 4 hệ thống kênh chính tại TP.Hồ Chí Minh
... cho thấy sử dụng ĐVKXS cỡ lớn để làm thị đánh giá chất lượng nước hệ thống kênh TP Hồ Chí Minh KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4. 1 Kết luận - Hầu hết kênh TP Hồ Chí Minh bị nhiễm nặng, kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè ... thấy, chất lượng nước sơng bị nhiễm bẩn vào loại trung bình Kết đánh giá chất lượng nước dựa vào thị ĐVKXS cỡ lớn cho kết tương ứng đánh giá chất lượng nước dựa vào tiêu lý hố Điều cho thấy sử dụng ... dụng ĐVKXS cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước cho thấy hầu hết hệ thống kênh Tp.Hồ Chí Minh bị nhiễm Mức độ nhiễm từ trung bình đến bẩn Đánh giá trùng hợp với phương pháp đánh giá tiêu chuẩn...
 • 7
 • 499
 • 8

Khảo sát nhóm động vật không xương cỡ lớn ở đáy để đánh giá chất lượng môi trường nước sông đồng nai đoạn chảy qua thành phố biên hòa tỉnh đồng nai 2011

Khảo sát nhóm động vật không xương cỡ lớn ở đáy để đánh giá chất lượng môi trường nước sông đồng nai đoạn chảy qua thành phố biên hòa tỉnh đồng nai 2011
... – PH M VI KH O SÁT M c tiêu C H ánh giá hi n tr ng ch t l ng môi tr ng n c sông g g ng Nai o n g ch y qua TP Biên Hòa mùa khô mùa m a 2011 H U TE Kh o sát nhóm hó VK XSCL áy v i quan tr t c n ... wastewater, 2005, pp 10_63 – 10_117 KH O SÁT NHÓM L NG N NG V T KHÔNG X C SÔNG NG S NG C L N ÁY ÁNH GIÁ CH T NG NAI O N CH Y QUA TP BIÊN HÒA - NG NAI, 2011 SURVEY THE APPLICATION OF BENTHIC MACROINVERTEBRATES ... ánh giá ch t l ng n c d a nhóm VKXS c l n áy u, nh h c c i m c a t ng ch s sinh Ph m vi kh o sát C H V trí c kh o sát: o n sông qua TP Biên Hòa TP Hòa ng Nai ch y it áy y H U TE Th i gian kh o sát: ...
 • 165
 • 617
 • 1

Luận văn đề tài:" Đặc điểm và sự tiến hóa của hệ thần kinh qua các ngành, các lớp trong động vật không xương sống" ppt

Luận văn đề tài:
... tiến hóa giới động vật nói chung qua ngành, lớp Động vật không xương sống nói riêng? Để hiểu rõ vấn đề này, Nhóm chúng em thực đề tài Đặc điểm tiến hóa hệ Thần kinh qua ngành, lớp Động vật không ... mẫu vật thực tế hình ảnh có sẵn Đóng góp đề tài 5.1 Giúp có nhìn tổng quan hệ thần kinh Động vật không xương sống 5.2 Hiểu nguồn gốc tiến hóa, tiến hóa từ thấp đến cao ngành động vật Động vật không ... Kết luận .30 Tài liệu tham khảo 31 ĐỀ TÀI Đặc điểm tiến hóa hệ Thần kinh qua ngành, lớp Động vật không xương sống ” Phần I: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nghiên cứu Động vật giúp...
 • 33
 • 2,459
 • 11

báo cáo nghiên cứu khoa học ' sử dụng chỉ thị sinh học động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước ở các hồ của thành phố đà nẵng'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' sử dụng chỉ thị sinh học động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước ở các hồ của thành phố đà nẵng'
... động tổng hợp chất ô nhiễm môi trường nước I Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành hồ nước thành phố Đà Nẵng: hồ Đò Xu, hồ Xuân Hòa, hồ Công Viên 29/3, hồ Thạc Gián – Vĩnh Trung hồ Đầm Rong ... cỡ lớn đánh giá chất lượng nước hệ thống kênh TP Hồ Chí Minh, Tạp chí phát triển KH&CN, số 01 - 2007, tập 10, 2006 [2] Lê Thu Hà, Nguyễn Xuân Quýnh, Sử dụng ĐVKXS cỡ lớn đánh giá chất lượng nước ... [3] Các hoạt động phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng năm gần gây ô nhiễm nghiêm trọng hệ thống hồ nội thành Sử dụng phương pháp nghiên cứu góp thêm công cụ quan trắc hiệu quả, đánh giá tác động...
 • 6
 • 435
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở MỘT SỐ ĐIỂM TRÊN SÔNG BỒ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... việc đánh giá chất lượng nước vùng nghiên cứu Đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng Đối tượng nghiên cứu thành phần loài ĐVKXS cỡ lớn sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế Quá trình nghiên cứu ... đồ điểm thu mẫu sông Bồ 2.2 Phương pháp nghiên cứu Khảo sát thành phần số lượng ĐVKXS cỡ lớn Phân tích tiêu môi trường nước mặt Đánh giá mối tương quan tiêu môi trường nước mặt ĐVKXS cỡ lớn Đánh ... Yên, Giám sát sinh học môi trường nước động vật không xương sống cỡ lớn, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002 Đặng Ngọc Thanh, Thái Trần Bái, Phạm Văn Miên, Định loại động vật không xương sống nước...
 • 11
 • 415
 • 0

Bộ Đề Thi TRĂC NGHIỆM SINH HỌC: Động vật không xương sống lên cạn đầu tiên ppt

Bộ Đề Thi TRĂC NGHIỆM SINH HỌC: Động vật không xương sống lên cạn đầu tiên ppt
... Quan điểm vật phát sinh sống: Chọn đáp án A Sinh vật đưa tới hành tinh khác dạng hạt sống; B Sinh vật sinh ngẫu nhiên từ hợp chất vô cơ; C Sinh vật sinh từ hợp chất hữu cơ; D Sinh vật sinh từ hợp ... 21580 Chọn lọc tự nhiên bắt đầu phát huy tác dụng giai đoạn: Chọn đáp án A Hình thành sinh vật đầu tiên; B Hình thành hạt côaxecva; C Sinh vật chuyển từ môi trường nước lên cạn; D Các hợp chất hữu ... biểu giới Động, Thực vật đại Nguyên sinh: Chọn đáp án A Cơ thể đơn bào chiếm ưu giới Động Thực vật; B Cơ thể đa bào chiếm ưu giới Động Thực vật; C Cơ thể đơn bào chiếm ưu giới Động vật, thể đa...
 • 11
 • 1,966
 • 19

Báo cáo nghiên cứu khoa học " SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN ĐỂ ĐÁNH GIÁ NHANH CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÙNG VEN VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... Trong nghiên cứu này, tiến hành sử dụng thành phần động vật không xương sống (ĐVKXS) cỡ lớn mà chủ yếu côn trùng thủy sinh (Aquatic insect) thủy vực vùng ven Vườn Quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên ... Thừa Thiên Huế, làm thò sinh học để đánh giá nhanh chất lượng nước mặt điểm thủy vực vùng nghiên cứu thông qua hệ thống tính điểm BMWPViet số sinh học ASPT Kết phân tích mẫu vật ĐVKXS cỡ lớn thu ... nhóm động vật không xương sống nước thường gặp Việt Nam Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001 Nguyễn Xuân Quýnh, Clive Pinder, Steve Tilling Mai Đình Yên Giám sát sinh học môi trường nước động vật không...
 • 7
 • 331
 • 4

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " Đa dạng thành phần loài động vật không xương sống cỡ lớn và chất lượng nước mặt ở sông Hương " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... sinh học đánh giá chất lượng nước mặt Thừa Thiên Huế với mục đích bảo vệ đa dạng sinh học nói chung làm sở cho việc đánh giá chất lượng nước vùng nghiên cứu Đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1 ... taxon 167 3.1 Thành phần ĐVKXS cỡ lớn sông Hương Qua kết đợt khảo sát điểm sông Hương, ghi nhận 37 25 họ ĐVKXS cỡ lớn Nhìn chung, thành phần loài ĐVKXS sông Hương phong phú Ngoài loài thích nghi ... Trung, Lê Mai Hoàng Thy, Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng môi trường số điểm sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế Tạp chí Khoa học Đại học Huế, số 57, (2010), 129 - 139...
 • 13
 • 359
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương động vật học không xương sốngsử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước vườn quốc gia ba vìảnh hưởng của nước thải đối với động vật không xương sống và vấn đề ô nhiễm các thủy lực có nước thải vùng hà nộiđộng vật không xương sốngôn tập phần động vật không xương sốngvai trò của động vật không xương sốngthích nghi ở động vật không xương sốngđộng vật không xươngôn tập động vật không xươngtài liệu động vật không xươngđề cương động vật hại nông nghiệphệ động vật không xương sốnghệ động vật không xương nước mặncac buoc tien hoa chinh cua dong vat khong xuong songcâu hỏi ôn tập động vật không xương sốngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócBài 48. QuảBài 43. Rễ cây