ĐỐI CHIẾU TRƯỜNG từ VỰNG – NGỮ NGHĨA CHỈ THỰC vật TRONG TIẾNG MÔNG và TIẾNG VIỆT

Khảo sát trường từ vựng ngữ nghĩa chỉ người phụ nữ trong sáng tác của nam cao

Khảo sát trường từ vựng ngữ nghĩa chỉ người phụ nữ trong sáng tác của nam cao
... 2: TRƯỜNG TỪ VỰNG NGỮ NGHĨA CHỈ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG SÁNG TÁC CỦA NAM CAO .13 2.1 Kết khảo sát trường từ vựng ngoại hình 13 2.2 Trường từ vựng hình dáng bên 14 2.2.1 Trường từ vựng ... hoạt động trường phạm vi khảo sát 12 CHƯƠNG 2: TRƯỜNG TỪ VỰNG NGỮ NGHĨA CHỈ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG SÁNG TÁC CỦA NAM CAO 2.1 Kết khảo sát trường từ vựng ngoại hình Chúng tiến hành khảo sát tập truyện ... dựa sở lý luận, khảo sát trường từ vựng ngữ nghĩa người phụ nữ sáng tác Nam Cao .Từ ngữ người phụ nữ sử dụng nhiều với nhiều lớp từ phong phú đa dạng.Việc sử dụng lớp từ người phụ nữ không làm bật...
 • 52
 • 675
 • 4

Đề tài Trường từ vựng ngữ nghĩa chỉ cảm xúc, thái độ trong sáng tác của Nguyễn Quang Sáng

Đề tài Trường từ vựng ngữ nghĩa chỉ cảm xúc, thái độ trong sáng tác của Nguyễn Quang Sáng
... TRƢỜNG TỪ VỰNG – NGỮ NGHĨA THUỘC NHÓM TỪ ĐỊNH DANH CHỈ CẢM XÚC TRONG CÁC SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN QUANG SÁNG 36 2.1 Hệ thống từ ngữ cảm xúc, thái độ sáng tác Nguyễn Quang Sáng 36 2.2 Phân loại theo từ ... Các từ ngữ cảm xúc, tình cảm, tâm trạng sử dụng sáng tác Nguyễn Quang Sáng 4.2 Phạm vi nghiên cứu Trường từ vựng cảm xúc sáng tác Nguyễn Quang Sáng, giá trị chúng mặt ngữ nghĩa biểu Ý nghĩa đề tài ... nhóm từ phi định danh có ý nghĩa ngữ pháp Ở chương khảo sát phân tích trường từ vựng ngữ nghĩa thuộc nhóm từ định danh sáng tác Nguyễn Quang Sáng 2.1 Hệ thống từ ngữ cảm xúc, thái độ sáng tác Nguyễn...
 • 117
 • 524
 • 2

từ ngữ chỉ thực vật trong tiếng việt (đối chiếu giữa các phương ngữ)

từ ngữ chỉ thực vật trong tiếng việt (đối chiếu giữa các phương ngữ)
... sau Đó đối chiếu cấu tạo, ngữ âm – ngữ nghĩa từ ngữ thực vật PN tiếng Việt 32 Chương TỪ NGỮ CHỈ THỰC VẬT TRONG CÁC PHƯƠNG NGỮ TIẾNG VIỆT XÉT VỀ MẶT CẤU TẠO Đối chiếu từ ngữ thực vật, nhận thấy ... từ ngữ thực vật tiếng Việt Nói đến từ ngữ thực vật tiếng Việt, đề cập đến 13 nhiều vấn đề khác Tuy nhiên, công trình này, nghiên cứu từ ngữ thực vật phương diện: đối chiếu cấu tạo, ngữ âm - ngữ ... thiết nghĩ đề tài: Từ ngữ thực vật tiếng Việt (đối chiếu phương ngữ) thực mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, đóng góp tác giả trước nghiên cứu từ ngữ thực vật PN tiếng Việt cách toàn diện 0.2...
 • 116
 • 181
 • 0

Nghiên cứu trường từ vựng - ngữ nghĩa thể hiện tình yêu đôi lứa trong thơ Xuân Quỳnh

Nghiên cứu trường từ vựng - ngữ nghĩa thể hiện tình yêu đôi lứa trong thơ Xuân Quỳnh
... đề tài Chương 2: Đặc điểm trường từ vựng ngữ nghĩa thể tình yêu đôi lứa thơ Xuân Quỳnh Chương 3: Vai trò trường từ vựng - ngữ nghĩa việc thể tình yêu đôi lứa thơ Xuân Quỳnh Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN ... trường từ vựng ngữ nghĩa thể tình yêu đôi lứa thơ Xuân Quỳnh Khác với trường liên tưởng, tượng chuyển trường từ vựng ngữ nghĩa thơ Xuân Quỳnh thường diễn theo hình thức mượn trường tình yêu đôi ... trường trường từ vựng thể tình yêu đôi lứa Trong chương này, luận văn tiến hành tìm hiểu hoạt động trường tình yêu đôi lứa thơ Xuân Quỳnh Hoạt động trường tình yêu đôi lứa thể qua biểu tượng tình yêu...
 • 90
 • 417
 • 3

Bước đầu khảo sát trường từ vựng ngữ nghĩa về quê hương thời cuộc trong tuyển tập mười năm của nhà báo phan quang luận văn thạc sỹ ngữ văn

Bước đầu khảo sát trường từ vựng  ngữ nghĩa về quê hương và thời cuộc trong tuyển tập mười năm của nhà báo phan quang luận văn thạc sỹ ngữ văn
... TẮT TRONG LUẬN VĂN TTMN : Tuyển tập mười năm QH&TC : Quê hương thời QH : Quê hương TC : Thời TTV-NN : Trường từ vựng - ngữ nghĩa MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Nhà báo Phan Quang nhà báo lớn báo chí ... trường từ vựng - ngữ nghĩa Chương 2: Trường từ vựng - ngữ nghĩa quê hương 2.1 Ngữ liệu trường từ vựng - ngữ nghĩa quê hương 2.2 Sự phân bố tiểu trường theo chủ đề quê hương 2.3 Giá trị biểu đạt trường ... trường từ vựng - ngữ nghĩa quê hương Chương 3: Trường từ vựng - ngữ nghĩa thời 3.1 Ngữ liệu trường từ vựng - ngữ nghĩa thời 3.2 Sự phân bố tiểu trường theo chủ đề thời 3.3 Giá trị biểu đạt trường từ...
 • 122
 • 2,415
 • 26

trường từ vựng - ngữ nghĩa trong truyện tây bắc của tô hoài

trường từ vựng - ngữ nghĩa trong truyện tây bắc của tô hoài
... ngôn ngữ Đó nghĩa chung loạt dạng thức từ, hàng loạt từ, hàng loạt câu” Nghĩa ngữ pháp từ bao gồm kiểu nghĩa từ vựng - ngữ pháp (nghĩa thực từ, từ, tình thái từ) kiểu nghĩa phạm trù ngữ pháp ... sau: + Từ ngữ dùng nghĩa hay nghĩa phụ dùng nghĩa + Từ ngữ dùng nghĩa tu từ dùng nghĩa tu từ + Từ ngữ vừa dùng nghĩa chính, vừa dùng nghĩa bóng hay nghĩa tu từ - Hiện tượng nhiều nghĩa nghệ thuật ... ngữ nghĩa gọi trường nghĩa Đó tập hợp từ đồng với ngữ nghĩa [ 11, tr.159] Các tác giả Từ điển giải thích thuật ngữ ngôn ngữ học cho trường từ vựng hay xác xêri từ vựng, dãy từ vựng từ có quan hệ...
 • 137
 • 628
 • 4

Trường từ vựng ngữ nghĩa về hoa mẹ trong thơ dương kiều minh

Trường từ vựng ngữ nghĩa về hoa và mẹ trong thơ dương kiều minh
... HC VINH NGUYN TH THANH HNG TRƯờNG Từ VựNG NGữ NGHĩA Về HOA Mẹ TRONG THƠ DƯƠNG KIềU MINH Chuyờn ngnh: Ngụn ng hc Mó s: 60.22.02.40 LUN VN THC S NG VN Ngi hng dn khoa hc: TS TRNH TH MAI NGH ... viụlet, hoa trỳc, hoa sen, hoa bch liờn, bng lng nc, rõm bt, hoa phng, hoa lc tiờn, hoa bng, hoa mn trng, hoa o, hoa tỏo, hoa nhón, hoa bi, hoa di, thit mc lan, thc lan, ngc lan, tiu li lan, hoa ... cỏc loi hoa b Tiu trng v cỏc loi hoa khụng cú thiờn nhiờn m ch c tỏc gi gi tờn bng cm xỳc ca mỡnh hoa nng, hoa khúi, hoa hin du, hoa lnh, hoa sm n ti tn, hoa khụng tờn tui, hoa diu kỡ, hoa hoang...
 • 140
 • 608
 • 5

Trường từ vựng ngữ nghĩa về tôn giáo chiến tranh trong tiểu thuyết lịch sử của nguyễn xuân khánh luận văn thạc sĩ ngữ văn

Trường từ vựng ngữ nghĩa về tôn giáo và chiến tranh trong tiểu thuyết lịch sử của nguyễn xuân khánh luận văn thạc sĩ ngữ văn
... THUYẾT LỊCH SỬ CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH 2.1 Các tiểu trường từ vựng - ngữ nghĩa Tôn giáo tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh Trường từ vựng Tôn giáo trường từ vựng lớn nhất, tiêu biểu hai tiểu thuyết ... CHIẾN TRANH TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH 75 3.1 Các tiểu trường từ vựng ngữ nghĩa chiến tranh tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh 75 3.1.1 Trường từ vựng đối ... Nguyễn Xuân Khánh Một đặc trưng ngôn ngữ tạo nên dấu ấn riêng nhà văn qua tiểu thuyết lịch sử trường từ vựng ngữ nghĩa Trong trường từ vựng tôn giáo trường từ vựng chiến tranh hai trường từ vựng...
 • 110
 • 217
 • 1

Khảo sát trường từ vựng, ngữ nghĩa về quê hương thời cuộc trong tuyển tập mười năm của nhà báo phan quang

Khảo sát trường từ vựng, ngữ nghĩa về quê hương và thời cuộc trong tuyển tập mười năm của nhà báo phan quang
... TẮT TRONG LUẬN VĂN TTMN : Tuyển tập mười năm QH&TC : Quê hương thời QH : Quê hương TC : Thời TTV-NN : Trường từ vựng - ngữ nghĩa MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Nhà báo Phan Quang nhà báo lớn báo chí ... Trường từ vựng - ngữ nghĩa quê hương 2.1 Ngữ liệu trường từ vựng - ngữ nghĩa quê hương 2.2 Sự phân bố tiểu trường theo chủ đề quê hương 2.3 Giá trị biểu đạt trường từ vựng - ngữ nghĩa quê hương Chương ... phương pháp phân tích ngữ nghĩa để làm rõ hai chủ đề quê hương thời Ngữ liệu phương pháp nghiên cứu 4.1 Ngữ liệu đề tài Ngữ liệu đề tài phần (Quê hương thời cuộc) Tuyển tập mười năm nhà báo Phan...
 • 121
 • 307
 • 1

KHẢO sát TRƯỜNG từ VỰNG, NGỮ NGHĨA về QUÊ HƯƠNG THỜI CUỘC TRONG TUYỂN tập mười năm của NHÀ báo PHAN QUANG

KHẢO sát TRƯỜNG từ VỰNG, NGỮ NGHĨA về QUÊ HƯƠNG và THỜI CUỘC TRONG TUYỂN tập mười năm của NHÀ báo PHAN QUANG
... TẮT TRONG LUẬN VĂN TTMN : Tuyển tập mười năm QH&TC : Quê hương thời QH : Quê hương TC : Thời TTV-NN : Trường từ vựng - ngữ nghĩa MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Nhà báo Phan Quang nhà báo lớn báo chí ... Trường từ vựng - ngữ nghĩa quê hương 2.1 Ngữ liệu trường từ vựng - ngữ nghĩa quê hương 2.2 Sự phân bố tiểu trường theo chủ đề quê hương 2.3 Giá trị biểu đạt trường từ vựng - ngữ nghĩa quê hương Chương ... phương pháp phân tích ngữ nghĩa để làm rõ hai chủ đề quê hương thời Ngữ liệu phương pháp nghiên cứu 4.1 Ngữ liệu đề tài Ngữ liệu đề tài phần (Quê hương thời cuộc) Tuyển tập mười năm nhà báo Phan...
 • 121
 • 77
 • 0

Khảo sát nhóm từ ngữ đồng nghĩa chỉ cái chết trong tiếng việt

Khảo sát nhóm từ ngữ đồng nghĩa chỉ cái chết trong tiếng việt
... cách từ đồng nghĩa phong cách với từ tiếng Việt đại Các từ ngữ cổ đồng nghĩa với từ ngữ đại tiếng Việt từ Hán - Việt cổ từ ngữ liên quan đến điển tích, điển cố vay mượn từ tiếng Hán Thí dụ, từ ngữ ... pháp nhằm thống kê tất từ ngữ đồng nghĩa chết tiếng Việt, đồng thời phân loại từ ngữ đồng nghĩa chết thành nhóm Phương pháp hệ thống: tìm hiểu từ ngữ đồng nghĩa chết tiếng Việt bỏ qua phương pháp ... ý nghĩa nghĩa từ chết, đối chiếu từ với từ lại dãy đồng nghĩa, từ điểm đồng khác biệt từ Phương pháp phân tích ngôn ngữ: phương pháp sử dụng phân tích ý nghĩa từ ngữ đồng nghĩa chết tiếng Việt...
 • 74
 • 635
 • 2

So sánh cấu trúc - ngữ nghĩa các đơn vị thành ngữ có yếu tố chỉ động vật trong tiếng Việt với một số ngôn ngữ nhóm Tày - Thái ở Việt Nam

So sánh cấu trúc - ngữ nghĩa các đơn vị thành ngữ có yếu tố chỉ động vật trong tiếng Việt với một số ngôn ngữ nhóm Tày - Thái ở Việt Nam
... cấu trúc thành ngữ yếu tố động vật tiếng Việt với số ngôn ngữ nhóm Tày- Thái Việt Nam Chương 3: So sánh ngữ nghĩa thành ngữ yếu tố chì động vật tiếng Việt với số ngôn ngữ nhóm Tày- Thái Việt ... Chương So sánh ngữ nghĩa đơn vị thành ngữ yếu tố động vật tiếng Việt với số ngôn ngữ Nhóm Tày- Thái Việt Nam 3.1 Ngữ nghĩa thành ngữ yếu tố động vật tiếng Việt ngôn ngữ nhóm Tày- Thái (trên ... VĂN KHOA NGÔN NGỮ HỌC -* ******** - BẠCH THỊ LÊ SO SÁNH CẤU TRÚC - NGỮ NGHĨA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH NGỮ CÓ YẾU TỐ CHỈ ĐỘNG VẬT TRONG TIẾNG VIỆT VỚI MỘT SỐ NGÔN NGỮ NHÓM TÀY-THÁI VIỆT NAM CHUYÊN...
 • 164
 • 409
 • 0

Khảo sát thành ngữ có yếu tố chỉ thực vật trong tiếng Hán[141248][141248]

Khảo sát thành ngữ có yếu tố chỉ thực vật trong tiếng Hán[141248][141248]
... loại thành ngữ Trung Quốc chia thành ngữ theo ý nghĩa nội dung làm cụ thể là: (1) nhân sự; (2) nhân vật; (3) tự nhiên; (4) nhân luận Song lại từ chia làm 125 tiểu loại nhỏ.[34;198] Còn học ... nhỏ.[34;198] Còn học giả vào xuất xứ thành ngữ mà phân loại, nh- học giả Từ Kế Hồng ng-ời chia theo kiểu [64;169], gồm điểm nh- sau: (1) Thành ngữ xuất xứ từ chuyện ngụ ngôn Ví dụ nh-: ... no ú [19;97] Trong cun T in ting Vit tỏc gi Hong Phờ vit: Thnh ng l mt hp t c nh ó quen dựng, m ngha thng khụng th gii thớch c mt cỏch n gin bng ngha ca cỏc t to nờn nú [21; 915] Trong cun T vng...
 • 164
 • 920
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đối chiếu về từ vựng ngữ nghĩahoạt động của trường từ vựng ngữ nghĩa trong việc thể hiện tình yêu đôi lứa trong thơ xuân quỳnhđối chiếu trường từ vựngkhái niệm trường từ vựng ngữ nghĩatrường từ vựng ngữ nghĩa trong truyện tây bắc của tô hoàitrường từ vựng ngữ nghĩa không gian trong thơ huy cậnmỗi ngôn ngữ đều có khoảng trên dưới 300 tên gọi các bộ phận cơ thể con người chúng lập thành một trường từ vựng ngữ nghĩa riêng gọi là trường bộ phận cơ thể người bpctnkhái quát trường từ vựng ngữ nghĩahệ ngữ nghĩa trong trường từ vựng ngữ nghĩađặc điểm trƣờng từ vựng ngữ nghĩa thể hiện tình yêu đôi lứa trong thơ xuân quỳnhnghiên cứu đối chiếu về từ vựngbài tập từ vựng ngữ nghĩa tiếng việtgiáo trình từ vựng ngữ nghĩa tiếng việttừ vựng ngữ nghĩa tiếng việtsách từ vựng ngữ nghĩa tiếng việthttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anVC1wT1RzZElTSjQC c bi n ph p y m nh vi c ti u th s n ph m c a c ng ty may th ng longM t s bi n ph p th c y c ng t c ti u th s n ph m c a C ng ty TSCTh c tr ng v m t s gi i ph p nh m n ng cao n ng l c c nh tranh c a ng nh c ng nghi p t t i Vi t Nam trong qu tr nh gia nh p t ch c th ng m i th gi i WTOhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMC01NDd6OHNyUlEKiểm tra 15 phút GDCD 8bài tập ôn kiêm tra sinh học lơp 10Đề thi giữa HKI (THPT Tam Hiệp)phiếu học tập bài 12THI HKI SU 771 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 8 TPHCM CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTĐề Cương Tiếng Anh 8ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 7Bài thi số 3 lớp 4 vòng 15 docCấp số hay giải chi tiếtLuyện tập Trang 52kiêm tra đại số chương 1 có ma trậnĐề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2004-2005Phép cộng trong phạm vi 4Tài liệu hỗ trợ giáo viên khá chi tiết và hay