Buoi 2 1HH aa và protein

Chương 2: Cấu trúc, đặc tính, chức năng của các đại phân tử sinh học (ADN, ARN protein) docx

Chương 2: Cấu trúc, đặc tính, chức năng của các đại phân tử sinh học (ADN, ARN và protein) docx
... sinh h c c a ARN Loại ARN Chức sinh học mARN thông tin Truyền thông tin qui định trình tự axit amin protein từ ADN tới ribosome tARN Dịch mã ba phân tử mARN thành axit amin phân tử protein rARN ... dịch mã phân tử mARN bị ba mã kết thúc (stop codon) M1 ARN Thành phần ARN có vai trò xúc tác ARNase P, tham gia hoàn thiện phân tử tARN prokaryote Các loại ARN can thiệp (siARN miARN) Tham gia điều ... eukaryote gARN Tham gia vào trình "biên tập" ADN ti thể thực vật nguyên sinh động vật, ADN lạp thể thực vật tmARN ARN tích hợp chức tARN mARN, giúp giải phóng ribosome khỏi "tắc nghẽn" dịch mã phân tử...
 • 62
 • 1,200
 • 8

Giáo án Toán 8 buổi 2 ôn tap 8 tuần

Giáo án Toán 8 buổi 2 và ôn tap 8 tuần
... (2y )2 = x2 + 4xy + 4y2 ≠ x2 + 2xy + 4y2 VËy kÕt qu¶ x2 + 2xy + 4y2 = (x + 2y )2 lµ sai KÕt qu¶ ®óng lµ: x2 + 4xy + 4y2 = (x + 2y )2 Bµi 21 (SGK - 12) a) (2x + 3y )2 + 2. (2x + 3y) + = (2x + 3y )2 ... 6 62 = 7 42 - 2. 74 .24 + 24 2 = (34 + 66) = (74 - 24 )2 = 10 02 = 10000 = 5 02 = 25 00 Bµi 36 (SGK - 17) a, x2 + 4x + = x2 + 2. x .2 + 22 = (x + 2) 2 Thay x = 98 vµo biĨu thøc ta ®ỵc: ( 98 + 2) 2 = 10 02 = ... c )2 = [(a + b) + c ]2 = (a + b )2 + 2. (a +b) c + c2 = a2 + b2 + c2 + 2ab+ 2ac + 2bc Bµi 26 (SGK - 12) TÝnh: a) (2x2 + 3y)3 = 8x8 + 36x4y + 53x2y2 + 27 y3; b) ( x − 3) = x − x + 27 x − 27 Bµi 27 ...
 • 35
 • 262
 • 0

Giáo án Toán 8 buổi 2 ôn tập 8 tuần năm 2012

Giáo án Toán 8 buổi 2 và ôn tập 8 tuần năm 2012
... 6 62 = 7 42 - 2. 74 .24 + 24 2 = (34 + 66) = (74 - 24 )2 = 10 02 = 10000 = 5 02 = 25 00 Bµi 36 (SGK - 17) a, x2 + 4x + = x2 + 2. x .2 + 22 = (x + 2) 2 Thay x = 98 vµo biĨu thøc ta ®ỵc: ( 98 + 2) 2 = 10 02 = ... x + 2x4 - 2x3 + 2x2 2x2 +3x - + 3x3 - 5x2 + 5x - 3x3 - 3x2 + 3x - 2x2 + 2x - - 2x2 + 2x - Bµi 73 (SGK - 32) TÝnh nhanh: a) (4x2 - 9y2 ) : (2x-3y) = [(2x )2 - (3y )2] : (2x-3y) = (2x - 3y)(2x + ... (3x )2 - 2. 3x.1 + 12 = (3x - 1 )2 Tương tự: x2 + 6x + = (x + 3 )2 Bµi 22 (SGK - 12) Gi¶i: a, 10 12 = (100 + 1 )2 = 10 02 + 2. 100.1 + 12 = 10000 + 20 0 + = 1 020 1 b, 19 92 = (20 0 - 1 )2 = 20 02 - 2. 200.1...
 • 35
 • 112
 • 0

Giáo án dạy buổi 2 Số học 6 chuẩn nâng cao

Giáo án dạy buổi 2 Số học 6 chuẩn và nâng cao
... 20 02. 200 120 01 20 01 .20 022 0 02 Hớng dẫn A = 20 02. (20 010000 + 20 01) 20 01. (20 020 000 + 20 02) = 20 02. (20 01.104 + 20 01) 20 01. (20 02. 104 + 20 01) = 20 02. 2001.104 + 20 02. 2001 20 01 .20 02. 104 20 01 .20 02 ... + 21 1 = 21 5 + 21 1 = 21 1 (22 + 1) = 11 17 17 Vậy 85 + 21 1 chia hết cho 17 b/ 6 92 69 = 69 . (69 5) = 69 64 32 (vì 64 32) Vậy 6 92 69 chia hết cho 32 c/ 87 21 8 = 22 1 21 8 = 21 8 (23 1) = 21 8.7 = 21 7.14 ... Hớng dẫn 23 .34 23 2.3 42 18 = = 22 . 32. 5 5 a/ 2 11 22 = 23 .53.7 2. 11 35 50 121 .75.130. 169 1 12. 52. 3.13.5 .2. 1 32 11. 52. 1 32 = = b/ 39 .60 .11.198 3.13 .22 .3.5.11 .2. 32 22. 33 1998.1990 + 3978 (1991 2) .1990...
 • 80
 • 1,157
 • 4

CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PPDH THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC, DẠY PHÂN HOÁ ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC BUỔI 2 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4, LỚP 5.

CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PPDH THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC, DẠY PHÂN HOÁ ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC BUỔI 2 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4, LỚP 5.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030 025 CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PPDH THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC, DẠY PHÂN HOÁ ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC BUỔI MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4, LỚP ... liệu: CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PPDH THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC, DẠY PHÂN HOÁ ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC BUỔI MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4, LỚP Chân ... Đổi nội dung, PPDH, đổi việc kiểm tra đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, dạy học phân hoá đối tượng học sinh môn Tiếng Việt Chuẩn kiến thức, môn Tiếng Việt yêu cầu bản, tối thiểu kiến...
 • 17
 • 754
 • 3

Bài giảng bài peptit protein hóa học 12 (2)

Bài giảng bài peptit và protein hóa học 12 (2)
... nóng - Protein bị thủy phân PROTEIN OH, H ENZIM PEPTIT OH, H ENZIM - Protein có phản ứng màu biure Cu(OH)2 PROTEIN - Protein có phản ứng màu với HNO3 ⇒kết tủa vàng α AMINO AXIT TÍM III –ENZIM VÀ ... phân tử cĩ M từ vài - Protein + Protein đơn giản: thủy phân tạo α - amino axit chục nghìn đến vài triệu VD: anbumin (của lịng trắng trứng); fibroin tơ tằm + Protein phức tạp: tạo từ protein đơn giản ... giản + thành phần “phi protein VD: nucleoprotein; lipoprotein, … Cấu tạo phân tử - Tương tự peptit có M lớn NH CH C Ri O n ≥ 50 n Một số dạng cấu tạo protein HIV Tính chất - Protein bị đông tụ...
 • 24
 • 173
 • 0

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 55 SGK Hóa 12: Peptit Protein

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 55 SGK Hóa 12: Peptit và Protein
... khái niệm: a) Peptit protein b) Protein đơn giản protein phức tạp Hướng dẫn giải 4: a) Peptit hợp chất chứa từ đến 50 gốc α – aminoaxit liên kết với liên kết peptit Protein polipeptit cao phân ... phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu b) Protein chia thành hai loại: – Protein đơn giản protein tạo thành từ gốc α – aminoaxit – Protein phức tạp protein tạo thành từ protein đơn giản ... xích alanin phân tử A ? Hướng dẫn giải 6: Số mắt xích alanin phân tử A 191 Bài tiếp: Bài 1,2,3,4,5 trang 58 SGK Hóa 12: Luyện tập cấu tạo tính chất amin, amino axit protein ...
 • 3
 • 1,282
 • 2

Chương 1 Phần 2 PHÂN LOẠI PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT

Chương 1 Phần 2 PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT
... n CH2 C CH CH2 TH1 ,2 CH=CH2 CH2 CH3 n CH2 C CH CH2 TH3,4 CH3 CH2 CH2 CH CH3 C CH CH2 TH1,4 CH2 CH3 n CH CH CH2 C n CH3 n C CH2 C CH CH2 CH3 CH CH2 TH1 ,2 CH2 CH CH2 n n CH CH2 - Pentadien -1, 4 ... D→C2H4(F) + C A → D(C2H6) + F(C2H4) ⇒ A : C4H10 Vậy A : C4H10; C:H2 ; D:C2H6 ; F : C2H4; G:C2H4Br2 ; J:C2H2 Ptpứ : C4H10 Cracking→ C2H6 + C2H4   ,t C2H6 t C2H4 + H2 → C2H4 + Br2 → C2H4Br2 ... nhau.? CH3CH2CH3 (1) CH3CH2CH2Cl (2) CH3CHClCH3 (4) (CH3)2CHCH3 (5) CH3CH2CH=CH2 (6) CH3CH=CH2 (7) CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 (8) CH3 (9) CH3CH2CH2CH3 (3) C=CH2 GIẢI : • • Phân biệt đồng phân với đồng...
 • 28
 • 1,750
 • 4

Chương 2 đo đạc định vị công trình

Chương 2 đo đạc và định vị công trình
... công trình 2. 2 .2. 1 Phương tiện Máy kinh vĩ, máy thuỷ bình, tiêu, thước thép, mia 2. 2 .2. 2 Các ý 2- 4 Đo mặt thi công không phẳng nên phải khắc phục sai số đo thước thép Chương Đo đạc định vị công ... Trường hợp mốc bị biến dạng kiểm tra lại 2. 2.5 Độ xác đo đạc sai số cho phép Muốn đo đạc xác cần phải: - 2- 5 Định vị máy xác Chương Đo đạc định vị công trình - Đặt máy phải cao mặt đất từ ÷ 1.5m ... bàn giao Với công trình nên có từ hai mốc đo cao trở lên để tiện cho việc đo đạc kiểm tra - Các mốc nên gắn tọa độ cao độ 2. 2.4 Công tác kiểm tra, đo đạc trình thi công Công tác đo đạc đóng vai...
 • 6
 • 7,850
 • 90

Bài giảng Chính sách nhân sồi buổi 2

Bài giảng Chính sách nhân sồi buổi 2
... NHÌN VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ ª Chính sách nhân xây dựng áp dụng để hướng họat động nhân viên đạt hòai bảo (tầm nhìn) doanh nghiệp Như tầm nhìn doanh nghiệp sở để hình thành nên Chính sách nhân SỨ ... phải xây dựng sách tốt nhằm mang lại cho cộng đồng giá trò tương xứng với mà doanh nghiệp kiếm SỨ MỆNH VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ ª Chính sách nhân xây dựng áp dụng để hướng họat động nhân viên cống ... CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ ª Để đạt (kiếm được) mà doanh nghiệp mong muốn tương lai sách doanh nghiệp từ hôm phải nào? ª Chính sách doanh nghiệp phải hướng đến tầm nhìn doanh nghiệp ª Nói cách khác sách...
 • 20
 • 240
 • 0

Bài giảng Chính sách nhân sự buổi 2

Bài giảng Chính sách nhân sự buổi 2
... NHÌN VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ ª Chính sách nhân xây dựng áp dụng để hướng họat động nhân viên đạt hòai bảo (tầm nhìn) doanh nghiệp Như tầm nhìn doanh nghiệp sở để hình thành nên Chính sách nhân SỨ ... phải xây dựng sách tốt nhằm mang lại cho cộng đồng giá trò tương xứng với mà doanh nghiệp kiếm SỨ MỆNH VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ ª Chính sách nhân xây dựng áp dụng để hướng họat động nhân viên cống ... CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ ª Để đạt (kiếm được) mà doanh nghiệp mong muốn tương lai sách doanh nghiệp từ hôm phải nào? ª Chính sách doanh nghiệp phải hướng đến tầm nhìn doanh nghiệp ª Nói cách khác sách...
 • 20
 • 290
 • 0

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ vật nuôi

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ và vật nuôi
... Bài tập : - GV gọi HS đọc yêu cầu - GV Yêu cầu HS đọc câu mẫu - Hướng dẫn HS hoạt động nhóm đôi - Theo dỗi nhận xét chốt lại ý kiến 5’ Họat động : Củng cố, dặn dò - Tổng kết tiết học - Nhận xét, ... Củng cố, dặn dò - Tổng kết tiết học - Nhận xét, tuyên dương - HS đọc : Dùng cách nói để viết tiếp câu sau - HS làm việc theo nhóm đôi Từng cặp đối đáp IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
 • 3
 • 1,776
 • 4

Giáo án Tự nhiên Xã hội - Lớp 2 - Mặt trăng các vì sao

Giáo án Tự nhiên và Xã hội - Lớp 2 - Mặt trăng và các vì sao
... HS Sao - Tại em lại vẽ ? - Có em vẽ Sao cánh - Theo em có hình ? - Những Sao có toả sáng không ? - HS quan sát hình vẽ trả lời - GV kết luận - HS nhắc lại 4’ Họat động : Củng cố – dặn dò - Nhận...
 • 3
 • 1,991
 • 19

Giáo án Tự nhiên Xã hội - Lớp 2 - Mặt trời phương hướng

Giáo án Tự nhiên và Xã hội - Lớp 2 - Mặt trời và phương hướng
... Thò Tiết + Bước 2: Hoạt động lớp + Bước 3: Chơi trò chơi “Tìm phương hướng Mặt Trời - GV cho HS sân chơi theo nhóm 4’ Họat động : Củng cố – dặn dò - Nhận xét tiết học việc nhóm - Các nhóm sử dụng...
 • 3
 • 5,560
 • 73

Xem thêm

Từ khóa: buổi 2 cài đặt dns và active directoryđáp ứng tế bào lympho bình thường kích thích biểu lộ protein kháng apoptosis của họ bcl 2 bcl 2 và bcl x và protein này tạo thuận cho tế bào sống và tăng sin bim là thành viên của pro apoptosis của họ bcl 2nội dung 3 vcn lớp với công tác quản lí và giáo dục hs buổi 2 ngàyđoạn 2 đánh giá và lập kế hoạc giúp đỡ buổi 4 và 5 từ 10 4 2013 11 4 2013câu 19 hai cặp gen aa và bb nằm trên hai cặp nst t­ơng đồng khác nhau trong một quần thể đang cân bằng di truyền gen a có tần số 0 2 gen b có tần số 0 8 kiểu gen aabb trong quần thể chiếm tỷ lệtín hiệu dpv và đường chuân cua da khi có mặt aa và ua trên điện cực nf swnt pmt gc trong đệm pbs 0 1m ph 4 nồng độ aa 2 3mm ua 0 46mm da ịimkhái niệm peptit và proteinmối quan hệ giữa arn và prôtêinmức năng lượng và proteinchất dinh dưỡng và protein2 anh em và 3 con yêu tinh2 chiếc nhẫn và 3 cánh taytin học 6 bài 2 thông tin và biểu diễn thông tinbài 2 thông tin và biểu diễn thông tingiáo án lớp 3 buổi 2Du thao Quy che bau cu HDQT-BKS 2014-2018BC002 Bao cao cua BKS 2014TTr004 Sua doi dieu le Cong ty 17-04-20154. Thuyet minh BCTC 200810 BB DHCD thuong nien nam 2013NGAU HUNG LY QUA CAUTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 02 Noi quy dai hoi04 Du kien danh sach Ban kiem phieuThai cuc quyen thuong thuc van dapfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb callThai cuc quyen hoi dap truong van nguyenfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb callNoi dung sua doi Dieu leDu thao Nghi quyet DHCD 2017tài liệu miễn phí chuong 3tài liệu miễn phí chuong 4CBTT CV 3488 cua UBCKNN ve xu ly ton tai dot phat hanh rieng leThong bao thay doi giam so luong co phieuBien ban phien hop DHDCD thuong nien 2014Nghi quyet DHDCD thuong nien 2014Nghi quyet DHDCD thuong nien 2017 signedBài tập lớn môn quản trị sản xuất và tác nghiệp về TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN