Nghiên cứu uyển ngữ trong tiếng anh và việc chuyển dịch sang tiếng việt

Nghiên cứu uyển ngữ trong tiếng Anh việc chuyển dịch sang tiếng Việt[155710][155710]

Nghiên cứu uyển ngữ trong tiếng Anh và việc chuyển dịch sang tiếng Việt[155710][155710]
... 173 VIỆC CHUYỂN DỊCH UYỂN NGỮ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT 176 MÔ HÌNH CHUYỂN DỊCH KHÁI QUÁT 176 CHUYỂN DỊCH Ở CẤP ĐỘ NGỮ NGHĨA 179 3 CHUYỂN DỊCH Ở CẤP ĐỘ PHONG CÁCH VÀ NGỮ ... hoá xã hội việc sử dụng tiếng Anh tiếng Việt có liên quan đến việc chuyển dịch;  Trình bày vấn đề liên quan đến việc chuyển dịch uyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt, tìm cách chuyển dịch đắn ... 164 CHƯƠNG 4: VIỆC CHUYỂN DỊCH UYỂN NGỮ TIẾNG ANH 168 SANG TIẾNG VIỆT VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG KHÁC 168 4.1 ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG MẸ ĐẺ TRONG VIỆC THỤ ĐẮC NGÔN NGỮ HAI VÀ CHUYỂN DỊCH 168...
 • 222
 • 812
 • 4

Đặc điểm thuật ngữ kỹ thuật mỏ tiếng Anh việc chuyển dịch sang tiếng Việt[135228][135228]

Đặc điểm thuật ngữ kỹ thuật mỏ tiếng Anh và việc chuyển dịch sang tiếng Việt[135228][135228]
... + danh t] cú s lng nhiu hn c (khong 816 thut ng, chim 40,73%), tip n l mụ hỡnh [danh t + danh t] S d mụ hỡnh thut ng l [tớnh t + danh t] chim u th vỡ ng phỏp ting Anh, i vi cm danh t nh danh ... Trong tỏc phm "Danh t khoa hc" [19], ụng ó a cỏc im sau: - Mi ý phi cú mt danh t gi - Danh t y phi dựng riờng v ý y - Mi ý ng cú nhiu danh t - Danh t phi lm cho d nh n ý - Danh t cỏc mụn phi ... washer = gold washer (mỏy ói vng) 42 * Danh t + danh ng t mụ hỡnh ny, danh ng t mang chc nng chớnh, ch quỏ trỡnh ca hnh ng cũn danh t ng trc cú chc nng lm rừ ngha cho danh ng t Vớ d: boulder...
 • 246
 • 493
 • 0

Đặc điểm thuật ngữ kỹ thuật mỏ tiếng Anh việc chuyển dịch sang tiếng Việt[135228][135228]

Đặc điểm thuật ngữ kỹ thuật mỏ tiếng Anh và việc chuyển dịch sang tiếng Việt[135228][135228]
... + danh t] cú s lng nhiu hn c (khong 816 thut ng, chim 40,73%), tip n l mụ hỡnh [danh t + danh t] S d mụ hỡnh thut ng l [tớnh t + danh t] chim u th vỡ ng phỏp ting Anh, i vi cm danh t nh danh ... Trong tỏc phm "Danh t khoa hc" [19], ụng ó a cỏc im sau: - Mi ý phi cú mt danh t gi - Danh t y phi dựng riờng v ý y - Mi ý ng cú nhiu danh t - Danh t phi lm cho d nh n ý - Danh t cỏc mụn phi ... washer = gold washer (mỏy ói vng) 42 * Danh t + danh ng t mụ hỡnh ny, danh ng t mang chc nng chớnh, ch quỏ trỡnh ca hnh ng cũn danh t ng trc cú chc nng lm rừ ngha cho danh ng t Vớ d: boulder...
 • 246
 • 556
 • 0

Nghiên cứu định danh trong tiếng Việt trong phương ngữ Nam Bộ

Nghiên cứu định danh trong tiếng Việt và trong phương ngữ Nam Bộ
... [29; 120] v.v gọi phương ngữ Nam Bộ Như vậy, không gian địa lí tiếng miền Nam, phương ngữ miền Nam hay phương ngữ Nam tác giả xác định rộng Không gian địa lí phương ngữ Nam Bộ xác định hẹp Ranh giới ... Nam Bộ + Tìm hiểu đặc trưng văn hoá Nam Bộ + Nêu lên đặc điểm PNNB + Nghiên cứu tri nhận thực qua việc định danh từ ngữ PNNB 0.4 Lịch sử vấn đề 0.4.1 Nghiên cứu phương ngữ Nam Bộ Nghiên cứu PNNB ... 1.1.4.1.3 Phân vùng phương ngữ tiếng Việt Về phân vùng phương ngữ tiếng Việt, có nhiều quan điểm khác phức tạp Có quan điểm cho tiếng Việt vùng phương ngữ mà có ngôn ngữ tiếng Việt mà Nhưng có quan...
 • 121
 • 626
 • 3

Nghiên cứu hình thức, ý nghĩa thể của câu trong tiếng Anh cách chuyển dịch sang tiếng Việt

Nghiên cứu hình thức, ý nghĩa thể của câu trong tiếng Anh và cách chuyển dịch sang tiếng Việt
... 1.5 Lý thuyết dịch thuật vấn đề dịch thể tiếng Anh sang tiếng Việt 34 Chƣơng 2: THỂ HOÀN THÀNH TRONG CÂU TIẾNG ANH VÀ CÁCH THỨC CHUYỂN DỊCH SANG TIẾNG VIỆT 2.1 Hình thức ý nghĩa thể ... tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ Việc lựa chọn đề tài nghiên cứu hình thức, ý nghĩa thể câu tiếng Anh cách chuyển dịch sang tiếng Việt không mục đích tìm hiểu đặc điểm hình thức ý nghĩa thể tiếng ... họ khó khăn phó từ đã, đang, lại mang ý nghĩa tình thái ý nghĩa thể Để góp phần giải khó khăn đây, chọn đề tài nghiên cứu hình thức, ý nghĩa thể câu tiếng Anh cách chuyển dịch sang tiếng Việt ...
 • 146
 • 409
 • 0

NGHIÊN CỨU TRẠNG NGỮ TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI

NGHIÊN CỨU TRẠNG NGỮ TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI
... 教育培训部 升龙大学外语系汉语专业 -o0o - 毕业论文 论文题目: NGHIÊN CỨU TRẠNG NGỮ TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI 现代汉语状语研究(与越南语对比) 学生 :阮氏红 学生号码 :A17173 专业 :汉语言 导师 :阮垂玲硕士 2014 年于河内 目录 前言 ... 者会有一定的参考价值。本论文希望得到老师和同学们的指教! 45 参考文献 I 越文 1) CAO XUÂN HẠO, “NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG TIẾNG VIỆT” NXB KHOA HỌC XÃ HỘI , NĂM 1991 (高春昊《越南语语法功能》科学社会出版社 1991 年) 2) DIỆP QUANG BAN, “NGỮ PHÁP TIẾNG VIỆT” NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM” NĂM ... 年) 3) HOÀNG TRỌNG PHIẾN , “GIÁO TRÌNH VIỆT NGỮ”, NXB GIÁO DỤC , 1980 (黄重片《越语教 程》教育出版社 1980 年) 4) NGUYỄN CHÍ HÒA, “NGỮ PHÁP TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH”, NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI, 2004(阮志和《使用越语语法》河内国家大学出版...
 • 52
 • 296
 • 0

Hoán dụ trong tiếng Anh việc chuyển dịch hoán dụ tiếng Anh sang tiếng Việt[135448][135448]

Hoán dụ trong tiếng Anh và việc chuyển dịch hoán dụ tiếng Anh sang tiếng Việt[135448][135448]
... ting Anh sang ting Vit 24 CHNG II KHO ST CC HON D Cể PHM TR NGUN L T CH B PHN C TH NGI TRONG TING ANH (Cể LIấN H VI TING VIT) Mễ T C IM CU TO CA CC HON D Cể CHA T CH B PHN C TH NGI TRONG TING ANH ... cỏch chuyn dch t ting Anh sang ting Vit 67 1.1 Chuyn dch tng ng 68 1.2 Chuyn dch khụng tng ng .72 Cỏch chuyn dch hoỏn d cú phm trự ngun l t ch b phn c th ngi t ting Anh sang ting Vit 77 2.1 ... nhng yu t to nờn bn sc ca ngụn ng Trong ting Vit cng nh ting Anh, hoỏn d l mt nhng bin phỏp tu t c s dng khỏ nhiu Vic x lý hay chuyn dch cỏc hoỏn d t ting Anh sang ting Vit thng gp khú khn chớnh...
 • 124
 • 1,044
 • 3

Uyển ngữ trong tiếng hán tiếng việt báo cáo nghiên cứu khoa học

Uyển ngữ trong tiếng hán và tiếng việt báo cáo nghiên cứu khoa học
... nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu đề tài Đã có nhiều học giả nghiên cứu uyển ngữ như: 2.1 Tiếng Hán - Tác giả THẨM ĐỒNG Những ý kiến ngữ dụng uyển ngữ Học viện ngoại ngữ Tứ Xuyên, 1998 nghiên cứu loại ... uyển ngữ Hán ngữ đại Đoàn học thuật học viện Lũng Đông, 2006 bước đầu nghiên cứu uyển ngữ hán ngữ đại Tác giả cho uyển ngữ Hán ngữ loại tượng văn hóa phong tục tập quán nhân dân, khởi nguồn uyển ... ngôn ngữ hình thức thể uyển ngữ So sánh uyển ngữ tiếng Hán tiếng Việt bình diện ngôn ngữ vá văn hóa để có nhìn cụ thể xác uyển ngữ Bố cục: Chương 1: Khái quát uyển ngữ Chương 2: Các uyển ngữ Chương...
 • 119
 • 1,559
 • 7

BÁO CÁO "NGHIÊN CỨU NGỮ NGHĨA CỦA TỪ ĐA NGHĨA “COEUR” (TIM) TRONG TIẾNG PHÁP CÁC CHUYỂN DỊCH SANG TIẾNG VIỆT " pdf

BÁO CÁO
... ngha, dự cu trỳc no, t coeur cng mang ngha tng minh v ngha tru tng Coeur (Tim) - t n - Ngha tng minh: + B phn c th: Coeur (tim) mang ngha l mt b phn quan trng h tun hon mỏu ca c th ngi, cú chc ... hc ln th i hc Nng nm 2012 - - - - - - - ô Hoỏn d l hin tng chuyn tờn gi t s vt hoc hin tng ny sang s vt hoc hin tng khỏc da trờn mt mi quan h lụ-gớc gia cỏc s vt hoc hin tng y ằ v ó a cỏc ô ... nht dy nhp õp ca trỏi tim l tỡnh cm khụng cú ngy mai) [Arsốne Houssaye: 1868] + Con ngi: Coeur (tim) cũn dựng ch ngi Nột ngha ny cú c thụng qua bin phỏp hoỏn d, c th l s dng hỡnh thc chuyn ngha...
 • 7
 • 385
 • 4

Nghiên cứu từ vựng trong tiếng anh 1 pdf

Nghiên cứu từ vựng trong tiếng anh 1 pdf
... predominate/predominant List of errors file:///C|/Temp/livres/commonerrors/errors/predominately.html03/09/2005 15 :39:25 preemptory PREEMPTORY PEREMPTORY “Peremptory” (meaning “imperative” ) is often misspelled ... have use for List of errors file:///C|/Temp/livres/commonerrors/errors/preemptory.html03/09/2005 15 :39:25 preferably PREFERABLY Although some U.S dictionaries now recognize the pronunciation of ... some people List of errors file:///C|/Temp/livres/commonerrors/errors/preferably.html03/09/2005 15 :39:25 prejudice/prejudiced PREJUDICE/PREJUDICED People not only misspell “prejudice” in a number...
 • 11
 • 235
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu về ngữ pháp tiếng việthệ thống trích chọn thông tin một số nghiên cứu liên quan trong tiếng việtnhững đặc điểm về việc sử dụng uyển ngữ trong tiếng anhnghiên cứu về tổng hợp tiếng việt và các ứng dụngnghien cuu lien ket trong san xuat va tieu thu mot so loai nong san tai xa viet hungtâm nghiên cứu tư vấn về tiếng việt và dịch thuậttế công cộng trường đại học y khoa hà nội 2012 phương pháp nghiên cứu khoa học trong y học và sức khỏe cộng đồng nhà xuất bản y học tr 58 114ngữ và thành tố phụ biểu thị nghĩa sở hữu của danh ngữ trong tiếng việtbộ tiêu chí xác định chủ ngữ tiếng việt của các tác giả nghiên cứu về cú pháp tiếng việtcác bình diện nghiên cứu uyển ngữnghiên cứu nhân vật trong tác phẩm và tên nhân vật từ góc độ ỉí ỉuậnphụ lục 3 2 bảng câu hỏi định lượng dùng trong nghiên cứu sơ bộ bảng tiếng việtphụ lục 4 2 bảng câu hỏi dùng trong nghiên cứu chính thức bảng tiếng việtphương pháp nghiên cứu phong cách học tiếng việtcâu đảo ngữ trong tiếng việtbao cao khao sat nha in94933445 hướng dẫn cai đặt va sử dụng gem24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanh39 TNH kinh phap an thich nhat hanhPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tụctính toán hồ nước máiVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trangThiếu lâm tự tiểu la hán quyền kim long, 97 trangHiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày koichi tohe, 183 trang17 THP KARATE cận CHIẾN tự DONGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-Supervisornq so 29 thanh lap cty sg riverview5. Phieu lay bieu quyet6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banB Chuong trinh - the le bieu quyetBC002t Y kien kiem toan BCTC HN