Trắc nghiệm ôn tập sinh học 12 phần di truyền học

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập sinh học 12 kỳ I và hệ thống kiên thức

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập sinh học 12 kỳ I và hệ thống kiên thức
... Khi hai tiểu phân ribôxôm liên kết v i mARN thể giai đoạn trình gi i mã? A Giai đoạn chuẩn bị dịch mã B Giai đoạn kh i đầu dịch mã C Giai đoạn kết thúc dịch mã D Giai đoạn kéo d i mạch pôlipetit ... làm cho sinh gi i ngày đa dạng, phong phú A i u kiện ngo i cảnh không ngừng biến đ i nên xuất biến dị sinh vật ngày nhiều B biến dị cá thể biến đ i đồng loạt thể sinh vật di truyền cho hệ sau ... phát sinh biến dị chế di truyền biến dị B gi i thích thành công chế hình thành đặc i m thích nghi sinh vật C sâu vào đường hình thành lo i D làm rõ tổ chức lo i sinh học Câu 17 Phát biểu không...
 • 127
 • 947
 • 14

Tài liệu Trắc nghiệm ôn tập sinh học lớp 12 - HKII pdf

Tài liệu Trắc nghiệm ôn tập sinh học lớp 12 - HKII pdf
... VII SINH THÁI HỌC CHƯƠNG I CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT Môi trường sống nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố sinh thái : A vô sinh hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh vật B vô sinh ... hoạt động sinh lí, cấu tạo giải phẫu, tập tính B hoạt động kiếm ăn, hình thái, trình sinh lí C sinh sản, hình thái, trình sinh lí D sinh thái, sinh sản, hình thái, trình sinh lí 24 Sinh vật biến ... quần thể với cấu trúc nhóm tuổi: trước sinh sản, sinh sản sau sinh sản bị diệt vong nhóm: A trước sinh sản B sinh sản C trước sinh sản sinh sản D sinh sản sau sinh sản 41 Mật độ cá thể quần thể nhân...
 • 13
 • 1,244
 • 22

trắc nghiệm ôn tập sinh học 12 có đáp án

trắc nghiệm ôn tập sinh học 12 có đáp án
... phát sinh phát triển sống bao gồm giai đoạn chính: A Tiến hoá học tiến hoá tiền sinh học B Tiến hoá tiền sinh học tiến hoá sinh học C Tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học tiến hoá sinh học ... Trong trình phát sinh sống giai đoạn kéo dài là: A Giai đoạn tiến hoá hoá học B Giai đoạn tiến hoá tiền sinh học C Giai đoạn tiến hoá sinh học D Không đáp án 31 Ngày sống không hình thành theo ... mắt xanh, sinh mắt xanh, bố mẹ kiểu gen: A bố kiểu gen NN, mẹ kiểu gen nn B bố kiểu gen Nn, mẹ kiểu gen nn C bố kiểu gen nn, mẹ kiểu gen NN D bố kiểu gen nn, mẹ kiểu...
 • 156
 • 359
 • 0

Trắc nghiệm ôn tập sinh học lớp 10 có hướng dẫn đáp án bồi dưỡng học sinh

Trắc nghiệm ôn tập sinh học lớp 10 có hướng dẫn đáp án bồi dưỡng học sinh
... số loài mà động vật không dám ăn Câu 109 Không bào tích nhiều nước thuộc tế bào A lông hút rễ B cánh hoa C đỉnh sinh trưởng 24 D số loài mà động vật không dám ăn Câu 110 Không bào tích chất độc, ... thuộc tế bào A.lông hút rễ B cánh hoa C đỉnh sinh trưởng D số loài mà động vật không dám ăn Câu 111 Không bào chứa chất khoáng, chất tan thuộc tế bào A lông hút rễ B cánh hoa C.đỉnh sinh trưởng D ... A cấu trúc màng kép B nhân C chứa vật chất di truyền D khả trao đổi chất với môi trường tế bào chất Câu 108 Không bào chứa nhiều sắc tố thuộc tế bào A lông hút rễ B cánh hoa C đỉnh sinh...
 • 75
 • 360
 • 0

TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP SINH HỌC HỌC KÌ 2 CÓ ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP SINH HỌC HỌC KÌ 2 CÓ ĐÁP ÁN
... hóa học- tiến hóa sinh học- tiến hóa tiền sinh học Tiến hóa tiền sinh học- tiến hóa sinh học- tiến hóa tiền hóa học Tiến hóa hóa học- tiến hóa tiền sinh học- tiến hóa sinh học Tiến hóa sinh học- ... chứng tỏ sinh vật tiến hóa là, chọn phương án đúng: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Bằng chứng địa lý sinh vật học Bằng chứng giải phẫu học so sánh Bằng chứng phôi sinh học Bằng chứng tế bào học sinh học phân ... B C D Phân loại học, cổ sinh vật học Di truyền học quần thể Sinh thái học, Học thuyết sinh Cả A, B, C Câu 72: Phát biểu sau không thuyết tiến hóa đại? A B C D Thành tựu sinh học phân tử tạo...
 • 31
 • 374
 • 0

Bài tập trắc nghiệm ôn tập hóa học 12

Bài tập trắc nghiệm ôn tập hóa học 12
... axit fomic đo điều kiện Công thức phân tử X Bài tập ôn tập Hóa học 12 11 Trung tâm GDTX Ngọc Hồi A C12H22O11 Giáo viên :Đặng ngọc Hùng C (C6H10O5)n D C18H36O18 B C6H12O6 CHƯƠNG III AMIN – AMINO ... ứng sau: X  Y  polime → Bài tập ôn tập Hóa học 12 20 Trung tâm GDTX Ngọc Hồi Giáo viên :Đặng ngọc Hùng X có công thức phân tử C8H10O không tác dụng với NaOH Công thức cấu tạo thu gọn X, Y ... tủa không tan C Lúc đầu có kết tủa keo trắng, (1) kết tủa tan, (2) kết tủa không tan D Lúc đầu có kết tủa keo trắng, (1) kết tủa không tan, (2) kết tủa tan +X +Y Bài tập ôn tập Hóa học 12 +Z...
 • 43
 • 676
 • 7

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Sinh học học kì I (phần 2) doc

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Sinh học học kì I (phần 2) doc
... thông tin di truyền hai lo i khác xa Câu 35: i u không ý nghĩa định luật Hacdi- Vanbec A quần thể tự nhiên đạt trạng th i cân B gi i thích thi n nhiên có quần thể trì ổn định qua th i gian d i ... cặp nucl Câu 26: Đột biến xảy nguyên phân tế bào sinh dưỡng không di truyền qua sinh sản hữu tính A đột biến gen B đột biến giao tử C đột biến xôma D đột biến tiền ph i Câu 27: Khi giao phấn ... vàng Câu 34: i u sau không v i phương pháp cấy truyền ph i A Tạo nhiều cá thể từ ph i ban đầu B Ph i hợp vật liệu nhiều lo i ph i C C i biến thành phần gen theo hướng có l i cho ngư i D T i tổ...
 • 8
 • 383
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Sinh học học kì I (phần 1) pot

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Sinh học học kì I (phần 1) pot
... metionin B bắt đầu axitamin foocminmetionin C mở đầu axitamin melanin D bắt đầu axitamin metionin Câu 17: Thể đột biến thể mang đột biến A đột biến gen B nhiễm sắc thể C biểu kiểu hình D biểu kiểu ... tính tho i hóa vì: A có nhiều ba mã hóa đồng th i nhiều axitamin B có nhiều ba khác mã hóa cho axitamin C ba mã hóa axitamin D có nhiều axitamin mã hóa ba Câu 16: Các protein dược tổng hợp tế bào ... B Nhiễm sắc thể lưỡng b i lo i C Nhiễm sắc thể đơn b i n lo i D Nhiễm sắc thể tam b i lo i Câu 2: M i gen mã hóa protein i n hình gồm: A kh i đầu, mã hóa, kết thúc B i u hòa, vận hành,...
 • 11
 • 871
 • 4

49 cau trac nghiem ôn tập Công nghệ 12 học kì 2 ppt

49 cau trac nghiem ôn tập Công nghệ 12 học kì 2 ppt
... 14 : A C C©u 15 : A C©u 16 : A C©u 17 : A C©u 18 : A C©u 19 : A C©u 20 : A C C©u 21 : A B C D C©u 22 : A C©u 23 : A B C D C©u 24 : A C Linh kiện tích cực mạch điện tử, dùng để khuếch đại tín hiệu, ... điện áp ngưỡng để mở thông điac D Điều khiển điện áp quạt C©u 26 : A C C©u 27 : A B C D C©u 28 : A C©u 29 : A C©u 30 : A C©u 31 : A C©u 32 : Theo chức năng, điốt phân ra: B Điốt ổn áp, điốt tiếp ... nguồn chiều, khối khối A Mạch bảo vệ B Mạch lọc nguồn C Mạch ổn áp D Mạch chỉnh lưu C©u 42 : Theo công nghệ chế tạo, điốt phân ra: A Điốt tiếp điểm, điốt tiếp mặt B Điốt ổn áp, điốt tiếp mặt C...
 • 6
 • 721
 • 5

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi sinh học phân tử dành cho sinh viên

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi sinh học phân tử  dành cho sinh viên
... kết peptid 25 Ai đãtiến hành thí nghiệm biến nạp vi khuẩn? a Feulgen b Chargaff c Griffith Đ d Hershey Chase Đ e Meselson Stahl 26 Trong phân tử acid nucleic phân tử carbon đường desoxyribose gắn ... DNA khuôn mã hóa cho acid amin đó: a TGG b GUA c GAT d GUG e ACC Đ 24 Cái sau liên kết cộng hóa trị: a Cầu disulfide b Liên kết tạo xoắn α cấu trúc xoắn c Liên kết gắn hai Hydro với O phân tử nước ... thông tin bình thường protein b Trình tự RNA cắt khỏi phiên mã trước dịch mã c Trình tự DNA sử dụng để gắn plasmid với DNA lạ d Trình tự DNA mã hóa cho sản phẩm protein gen Đ e Trình tự DNA không...
 • 15
 • 492
 • 2

150 câu trắc nghiệm ôn tập vật lý 12

150 câu trắc nghiệm ôn tập vật lý 12
... n là: ̣ A Hê ̣ số nhân nơtrôn phải nhỏ hoă ̣c bằ ng B Phải làm châ ̣m nơtrôn C Khố i lươ ̣ng 235U phải lớn hoă ̣c bằ ng khố i lươ ̣ng tới ̣n D Câu B C Câu 20 Điề u nào sau là đúng ... ̣ng va ̣ch D Sự phân tich ́ Câu 30 Phóng xạ γ có thể: A Đi kèm phóng xạ α B Đi kèm phóng xạ β C Không gây sự biế n đổ i ̣t nhân D Các câu đề u đúng Câu 31 Tia Rơghen là: A Mô ... α - π/2 D Io = Uo/ωL φ = α + π/2 Câu 12 Tính lượng liên kết riêng hạt α Biết mα = 4,0015u, mp = 1,0073u, mn = 1,0087u A 7,1 MeV B 71 MeV C 0,71 MeV D 0,071 MeV Câu 13 Khoảng vân giao thoa của...
 • 4
 • 950
 • 16

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Sinh học học kì I pdf

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Sinh học học kì I pdf
... axitamin D có nhiều axitamin mã hóa ba Câu 16: Các protein dược tổng hợp tế bào nhân thực A kết thúc metionin B bắt đầu axitamin foocmin- metionin C mở đầu axitamin melanin D bắt đầu axitamin ... thông tin di truyền hai lo i khác xa Câu 35: i u không ý nghĩa định luật Hacdi- Vanbec A quần thể tự nhiên đạt trạng th i cân B gi i thích thi n nhiên có quần thể trì ổn định qua th i gian d i ... cặp nucl Câu 26: Đột biến xảy nguyên phân tế bào sinh dưỡng không di truyền qua sinh sản hữu tính A đột biến gen B đột biến giao tử C đột biến xôma D đột biến tiền ph i Câu 27: Khi giao phấn...
 • 15
 • 431
 • 3

Câu hỏi trăc nghiệm ôn tập triết học Mác (350 câu)

Câu hỏi trăc nghiệm ôn tập triết học Mác (350 câu)
... tin lại làm sụp đỗ giá trị đồng tiền 3/14 Đề thi Kinh tế vĩ mô Lớp Cao Học Đêm Thời gian 120 phút Đề thi gồm câu hỏi Đề nghị học viên trả lời ngắn gọn Hệ thống tài khoản thu nhập quốc gia (4đ): ... tư thuộc thành phần, từ công nhân cổ xanh tới người đánh giày, họ chưa đầu tư, họ chưa biết biết công ty mà họ đầu tư • Những nhà môi giới hay ngân hàng không cung cấp thông tin đầy đủ cho người ... đề với câu hỏi cụ thể sau: (1) Tại kinh tế Mỹ thâm hụt mậu dịch ? Tại đồng đô la lại cán cân mậu dịch Mỹ không được cải thiện ? Tại kinh tế toàn cầu suy thoái cân đối vĩ mô kinh tế Mỹ? Câu 2:...
 • 14
 • 404
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm ôn tập sinh học 12trac nghiem on tap sinh hoc 12 theo tung chuong co dap ancâu hỏi trắc nghiệm ôn tập sinh học49 cau trac nghiem ôn tập công nghệ 12 học kì 2câu hỏi trắc nghiệm ôn tập sinh 12câu hỏi trắc nghiệm ôn tập tin họccâu hỏi trắc nghiệm ôn tập triết học mác lênincâu hỏi trắc nghiệm ôn thi sinh học đại cương có đáp ántrắc nghiệm ôn tập tin học nghề thcs bài 1 một số khái niệm về tin họctrắc nghiệm ôn tập tin học nghề thcs bài 2 hệ điều hành windows xp tiếp theotrắc nghiệm ôn tập tin học nghề thcs soạn thảo văn bản bài ôn 1bài tập trắc nghiệm sinh học 12 phần di truyềntai lieu he thong on tap sinh hoc 12 bo de thi va trac nghiem ppttai lieu on tap sinh hoc lop 12 cau hoi trac nghiembài tập trắc nghiệm ôn thi đại học môn sinhĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 48. Quả