Quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện tập 5 kiểm định trang thiết bị hệ thống điện, 115 trang

Quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện

Quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện
... dựng, thẩm định ban hành quy chuẩn kỹ thuật; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, QUY T ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quy t định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kỹ thuật điện sau: - Tập Kiểm ... Quy chuẩn áp dụng cho toàn hệ thống lưới điện quốc gia Việt Nam, bao gồm tất nhà máy điện, trạm điện, mạng lưới điện phần tử nối với lưới điện quốc gia Việt Nam Phạm vi áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật ... năm 2008 QUY T ĐỊNH Về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia kỹ thuật điện _ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 Chính phủ quy định...
 • 79
 • 357
 • 1

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 2 doc

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 2 doc
... hợp phát có vi phạm không tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật Cơ quan có thẩm quy n yêu cầu Chủ sở hữu khắc phục áp dụng biện pháp theo quy định Quy chuẩn kỹ thuật quy định yêu cầu tối thiểu cho công trình ... : 20 09/BCT Phần II TRẠM BIẾN ÁP, ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN Chương QUY ĐỊNH CHUNG Điều Giải thích từ ngữ Trong quy chuẩn kỹ thuật, từ hiểu sau: Yêu cầu kỹ thuật yêu cầu mặt kỹ thuật ... tra định kỳ Điều Tài liệu Kiểm tra việc thực yêu cầu tài liệu theo quy định Tập Quy chuẩn kỹ thuật điện vận hành, sửa chữa trang thiết bị, công trình nhà máy điện lưới điện Các quy định Chương Phần...
 • 10
 • 509
 • 2

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 3 potx

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 3 potx
... tạo cáp có tiêu chuẩn quy định khác quy định trên, theo quy chuẩn nhà chế tạo Điều 23 Điện trở cách điện vỏ cáp Điện trở cách điện vỏ cáp đất cần đo để đảm bảo bất thường lớp cách điện Phép đo cần ... cách điện, mức độ khiếm khuyết bên ngoài, phù hợp với Tiêu chuẩn IEC 6 038 3-1(19 93) “Cách điện đường dây không cấp điện áp 1000 V- phần cách điện gốm thủy tinh cho hệ thống điện áp xoay chiều - định ... điều kiện phần cách điện máy ngâm hoàn toàn dầu (2) Điện trở cách điện mạch điều khiển Điện trở cách điện mạch điều khiển với đất phải đo mêgôm met có điện áp 500 V Quy chuẩn điện trở cách điện phải...
 • 10
 • 362
 • 2

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 4 ppt

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 4 ppt
... cắt điện chân không (VCB) Đo điện trở cách điện (1) Đo điện trở cách điện đường dẫn điện sơ cấp Phải sử dụng mêgômmet có điện áp 1000 V để đo điện trở cách điện sơ cấp với đất, pha giá trị điện ... điện áp 1000 V, giá trị điện trở cách điện không thấp 1000 MΩ (2) Điện trở cách điện mạch điện điều khiển Điện trở cách điện mạch điều khiển với đất phải đo mêgôm met điện áp 500 V, giá trị điện ... trở cách điện phải không thấp 1000 MΩ (2) Điện trở cách điện mạch điều khiển Điện trở cách điện mạch điều khiển đất phải đo đồng hồ đo điện trở có điện áp 500V, giá trị điện trở cách điện không...
 • 10
 • 157
 • 1

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 5 pptx

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 5 pptx
... tra điện áp phần tử ắc quy Mức điện áp phần tử ắc quy cạn kiệt không chệch nhiều 1~1 ,5% so với điện áp trung bình phần tử ắc quy lại Số lượng phần tử ắc quy cạn kiệt không vượt 5% tổng số phần ... ắc quy Dải điện áp cho phép phần tử ắc quy theo Bảng 2- 35- 1 Bảng 2- 35- 1 Dải điện áp cho phép phần tử ắc quy Điện áp nạp (V) 2, 15; 2,18 2,26; 2,30; 2,34 2,40; 2, 45; 2 ,50 Dải cho phép (V) ± 0, 05 ... Cần đo điện trở cách điện tủ phân phối (1) Đo điện trở cách điện mạch Điện trở cách điện cần đo mêgôm met 1000 V Các tiêu chuẩn điện trở cách điện sau: a) Đối với thiết bị Điện trở cách điện thiết...
 • 10
 • 217
 • 1

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 6 pot

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 6 pot
... cách điện Đặc tính cách điện dầu cách điện máy biến áp phải kiểm tra để đảm bảo tuân theo tiêu chí nêu Bảng 2 -61 -1 Bảng 2 -61 -1 Đặc tính cách điện dầu cách điện máy biến áp Điện áp Danh định Độ ... cách điện nhiệt độ thấp * Etan C2H6 Phóng điện vầng quang với lượng phóng điện thấp * Etylen C2H4 Sự nóng lên dầu cách điện nhiệt độ cao, phóng điện vầng quang * Axetylen C2H2 Năng lượng phóng điện ... cách điện Cần kiểm tra bất thường, nứt gãy, vết ố gỉ đáng kể phần cách điện, dấu vết đáng kể hồ quang điện phần cách điện, gỉ đầu chỏm chốt Cần kiểm tra tiếng ồn bất thường tiếng ồn rò điện Dây...
 • 10
 • 225
 • 1

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 7 doc

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 7 doc
... Điều 77 Hồ sơ kiểm tra Việc thực yêu cầu lập tài liệu quy định Chương Phần VI Quy chuẩn kỹ thuật Tập phải kiểm tra đợt kiểm tra trình lắp đặt Điều 78 Đo điện trở tiếp đất Xác định giá trị điện ... nghiệm điện áp chịu đựng dầu cách điện Thí nghiệm độ bền dầu cách điện với điện áp xoay chiều, thoả mãn tiêu chuẩn nêu Bảng 2- 67- 1 Bảng 2- 67- 1 Tiêu chuẩn độ bền điện môi dầu cách điện Độ bền điện ... đập xác định từ cao trình thấp hố móng đến đỉnh đập Các đập đập thuỷ điện không quy định quy chuẩn kỹ thuật “Bể áp lực” thiết bị điều tiết đặt chỗ tiếp nối phần đầu tuyến lượng không áp phần tuyến...
 • 10
 • 294
 • 1

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 8 pot

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 8 pot
... kế nhà chế tạo và/hoặc tiêu chuẩn quốc tế hành Chương KIỂM TRA HOÀN THÀNH Điều 88 Hồ sơ kiểm tra Việc thực yêu cầu lập tài liệu quy định Chương Phần VI Quy chuẩn kỹ thuật Tập phải kiểm tra đợt ... đầu cuộn stator Máy phát điện quay tốc độ định mức dòng điện DC vào mạch kích thích Đo dòng điện kích thích dòng điện phần ứng tăng đến 100 % dòng điện định mức dòng điện phần ứng Các giá trị tỷ ... quy chuẩn kỹ thuật để nắm vững thông số ban đầu thiết bị công trình Kết kiểm tra phải nộp cho quan có thẩm quy n lần kiểm tra định kỳ Lần kiểm tra định kỳ phải thực trước thời gian thực quy định...
 • 10
 • 211
 • 1

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 9 pptx

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 9 pptx
... thực thời gian ấn định khác với khoảng thời gian quy định việc xem xét tình trạng thực tế thiết bị thích hợp cấp có thẩm quy n phê duyệt Sự kéo dài rút ngắn khoảng cách thời gian kiểm tra định kỳ ... 124 Hồ sơ kiểm tra Việc thực yêu cầu lập tài liệu quy định Chương Phần VI Quy chuẩn kỹ thuật Tập phải kiểm tra đợt kiểm tra hoàn thành kiểm tra định kỳ Điều 125 Kiểm tra bên Phải kiểm tra hạng ... bị mạch điện cao áp có điện cao áp Các giá trị đo phải thoả mãn yêu cầu kỹ thuật lắp đặt, đặc tính, vật liệu, kết cấu công suất nhà máy điện 79 QCVN QTĐ-5 : 20 09/ BCT Điều 127 Thử nghiệm điện môi...
 • 10
 • 255
 • 2

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 12 ppt

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 12 ppt
... Quy chuẩn áp dụng cho toàn hệ thống lưới điện quốc gia Việt Nam, bao gồm tất nhà máy điện, trạm điện, mạng lưới điện phần tử nối với lưới điện quốc gia Việt Nam Phạm vi áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật ... tế quốc dân đời sống xã hội, phải nắm vững nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật lao động, quy trình công nghệ, tuân thủ Quy chuẩn quy định kỹ thuật an toàn, quy định khác có liên quan cấp có thẩm quy n ... phải kiểm tra việc thực quy định xây dựng, quy định kiểm tra lò hơi, quy phạm kỹ thuật an toàn, quy phạm phòng nổ phòng chống cháy, quy phạm thiết bị điện, dẫn nhà chế tạo, quy trình hướng dẫn lắp...
 • 20
 • 230
 • 2

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 11 pdf

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 11 pdf
... rung ranh giới nhà máy điện Độ ồn độ rung phải nằm giới hạn cho phép theo quy định pháp luật hành Chương KIỂM ĐỊNH ĐỊNH KỲ Mục QUY ĐỊNH CHUNG Điều 158 Quy định chung Kiểm định định kỳ phải thực để ... đặc tính kỹ thuật thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Các thông số vận hành tất phận thiết bị điện phù hợp Nồng độ khói thải phải phù hợp với quy chuẩn phát thải hành Điều 146 Các quy định khác ... nhiệt điện, hạng mục kiểm định phải tuân thủ theo Điều quy định liên quan Phần II Điều 159 Chu kỳ kiểm định Chu kỳ tiến hành kiểm định nêu Tuy nhiên, chu kỳ kiểm định kéo dài thực vào thời gian...
 • 21
 • 209
 • 1

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 13 pptx

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 13 pptx
... tiêu chuẩn chi tiết việc cấp nước cho lò phải quy định quy trình nhà máy điện Điều 143 Vận hành quạt gió Trước khởi động sau ngừng lò, cần phải chạy quạt khói quạt gió theo quy định nhà máy điện ... ôn không 55 oC Điều 155 Giao ca Việc bàn giao lò trường hợp đưa vào vận hành mà có thay đổi loại nhiên liệu, cần phải thực nhiệm vụ quy định Điều 148 “Tập Quy chuẩn kỹ thuật Điều 156 Bảo vệ ăn ... CÁC THIẾT BỊ CƠ NHIỆT CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN Chương QUY ĐỊNH CHUNG Điều 100 Tài liệu Chủ sở hữu trang thiết bị phải lưu giữ trì tài liệu kỹ thuật sau nhà máy nhiệt điện văn phòng bảo dưỡng Biên việc...
 • 21
 • 207
 • 0

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 14 pot

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 14 pot
... sở hữu quy định 54 QCVN QTĐ-6 : 2009/BCT Điều 237 Sơn ký hiệu Màu sơn ký hiệu đường ống phải phù hợp với quy định phần kiểm định Quy chuẩn Việt Nam khác Chương 12 CÁC THIẾT BỊ PHỤ PHẦN CƠ ... QTĐ-6 : 2009/BCT Phần VI THIẾT BỊ ĐIỆN CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ LƯỚI ĐIỆN Chương QUY ĐỊNH CHUNG Điều 249 Tài liệu Đơn vị vận hành trang thiết bị cần lưu giữ cập nhật tài liệu kỹ thuật sau trạm biến ... điện điện áp xảy mạch máy phát điện, nhà máy điện phải tách khỏi hệ thống bảo vệ cách tự động Điều 251 Kích từ Mạch kích từ phải có chế độ cường hành kích thích thời gian ngắn theo quy định Quy...
 • 20
 • 248
 • 0

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 15 pptx

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 15 pptx
... thực theo Quy chuẩn kỹ thuật thử nghiệm Tập Quy chuẩn kỹ thuật điện Điều 297 Bảo dưỡng - đại tu định kỳ Việc đại tu thiết bị HPĐ cần thực với phương pháp thích hợp có khoảng thời gian định để trì ... nghiêm trọng, cách điện phải tăng cường, dùng cách điện chống thấm ướt Điều 316 Kiểm tra ĐDK Kiểm tra thử nghiệm đường dây không cần thực dựa Quy chuẩn kỹ thuật Tập Quy chuẩn kỹ thuật điện cách thích ... Tập Quy chuẩn kỹ thuật điện Chương HỆ THỐNG PHÂN PHỐI ĐIỆN (HPĐ) Điều 282 Quy định chung Đơn vị vận hành trang thiết bị hệ thống phân phối điện cần đảm bảo điều kiện làm việc thiết bị lưới điện...
 • 26
 • 238
 • 0

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 16 pptx

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 16 pptx
... I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Mục đích Quy chuẩn kỹ thuật quy định điều kiện cần thiết thủ tục xây dựng lắp đặt công trình điện Điều Phạm vi áp dụng Quy định Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công tác kỹ ... tác kỹ thuật xây dựng sửa chữa thiết bị điện lưới điện Quy định áp dụng để xây dựng lắp đặt cho thiết bị điện điện áp tới 500 kV Điều Định nghĩa Các định nghĩa sau áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật ... phù hợp yêu cầu kỹ thuật Điều Khi xây lắp trang thiết bị điện phải thực hiện: - Quy định này; - Các tiêu chuẩn quy phạm xây dựng hành; - Quy phạm kỹ thuật an toàn xây dựng, quy định bảo hộ lao...
 • 20
 • 222
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điệnquy chuẩn quốc gia về kỹ thuật an toàn điệnquy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điệnquy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điệnquy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện tập 4quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện tập 8quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện tập 1quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện 2011quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện tập 5quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện tập 6quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện tập 6 vận hành sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện docxquy chuẩn quốc gia về an toàn điệnbáo cáo quốc gia về kỹ thuật thương mại điện tử của bộ công thương thanh toán điện tử cần hiểu theo hai nghĩa là nghĩa rộng và nghĩa hẹp cụ thể làquy chuẩn quốc gia về xăng dầuquy chuẩn quốc gia về nước thải bệnh việnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học