Kỹ thuật số nguyễn thúy vân, 358 trang

bài giảng kỹ thuật số - nguyễn trọng hải

bài giảng kỹ thuật số - nguyễn trọng hải
... chữ số thập phân lớn 9, cần bit để mã hóa Các số 8,4,2,1 gọi trọng số mã gọi mã BCD 8-4 - 2-1 Đôi trọng số 8-4 - 2-1 tỏ không thuận tiện tính toán, số trọng số khác sử dụng 2-4 - 2-1 , 5-4 - 2-1 , 7-4 - 2-1 … ... phần thập phân hệ số 10 sang hệ số R F = (a-1a-2a-3…a-m)R = a-1.R-1 + a-2.R-2 + a-3.R-3 +… + a-m.R-m Nhân F với R FR = a-1 + a-2.R-1 + a-3.R-2 +… + a-m.R-m+1 = a-1 + F1 Với a-1 phần nguyên, F1 ... F1.R = a-2 + a-3.R-1 + a-4.R-2 + … + a-m.R-m+2 = a-2 + F2 Tiếp tục trình xác đònh hết hệ số a-m Biến đổi số khơng phải số 10 thực dễ dàng cách biến đổi sang số 10 biến đổi tiếp từ số 10 sang số 1.1.2...
 • 181
 • 871
 • 9

KỸ THUẬT SỐ NGUYỄN TRUNG LẬP .________________________________________Chương I : Các pdf

KỸ THUẬT SỐ NGUYỄN TRUNG LẬP .________________________________________Chương I : Các pdf
... _Nguyễn Trung Lập KỸ THUẬT SỐ Chương Hàm Logic II - 2.1.2.4 Giản đồ th i gian Dùng để diễn tả quan hệ hàm biến theo th i gian, đồng th i v i quan hệ logic Thí d : Giản ... cổng bản, họ IC số, tính kỹ thuật giao tiếp chúng 3.1 CÁC KH I NIỆM LIÊN QUAN 3.1.1 Tín hiệu tương tự tín hiệu số Tín hiệu tương tự tín hiệu có biên độ biến thiên liên tục theo th i gian Nó thường ... mạch logic, trạng th i logic biểu diễn mức i n V i qui ước logic dương, i n cao biểu diễn logic 1, i n thấp biểu diễn logic Ngược l i ta có qui ước logic âm Trong thực tế, mức tương ứng v i khoảng...
 • 164
 • 1,669
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật đồ thuỷ lợi và chế độ cấp thoát nước hợp lý cho mô hình nuôi tôm thâm canh vùng ven biển bắc bộ

tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật sơ đồ thuỷ lợi và chế độ cấp thoát nước hợp lý cho mô hình nuôi tôm thâm canh vùng ven biển bắc bộ
... Hội Bảo vệ Thực vật Luận án đợc bảo vệ trớc Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nớc họp Trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội vào hồi 30 ngày 03 tháng năm 2008 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Trờng Đại học ... pháp thu thập xử số liệu hình thái: Tiêu đợc đa lên máy chụp hình tiến hành đo đếm tiêu hình thái máy Toàn số liệu tiêu tự động nhập vào máy - Tính giá trị trung bình tiêu hình thái quần thể ... học vùng nghiên cứu theo chơng trình Microsoft Excel 2000 Hình 3.20 Phân nhóm quan hệ hình thái quần thể ong nội Đồng Văn quần thể ong nội phía Bắc Việt Nam Hình 3.20 cho thấy quần thể ong nội Đồng...
 • 14
 • 228
 • 0

Phát triển nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật khí tượng thủy văn việt nam hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật khí tượng thủy văn việt nam hiện nay
... và cấu nguồn nhân lực có mối quan hệ biện chứng Phát triển nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật Khí tượng Thủy văn Việt Nam Phát triển nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật Khí tượng Thủy văn trình ... thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật Khí tượng Thủy văn Việt Nam Bổ sung, hoàn thiện sách xa hội, tạo động lực phát triển nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật Khí tượng Thủy văn Bộ ... Quan niệm phát triển nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật Khí tượng Thủy văn Việt Nam Phát triển nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực trình làm biến đổi số lượng, chất lượng cấu nguồn nhân lực, đáp...
 • 24
 • 132
 • 0

Phát triển nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật Khí tượng Thủy văn Việt Nam hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật Khí tượng Thủy văn Việt Nam hiện nay
... NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC KỸ THUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VIỆT NAM 1.1 Quan niệm nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật Khí tượng Thủy văn Việt Nam 1.1.1 Quan niệm nguồn nhân lực khoa ... Khí tượng Thủy văn, lực cản phát triển nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật Khí tượng thủy văn Việt Nam Kết luận chương Trong năm qua, phát triển nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật Khí tượng Thủy văn ... cho phát triển nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật Khí tượng Thủy văn Việt Nam thời kỳ Chương DỰ BÁO XU HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC KỸ THUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VIỆT NAM HIỆN...
 • 24
 • 472
 • 4

Giáo Trình KỸ THUẬT SỐ Nguyễn Trung Lập

Giáo Trình KỸ THUẬT SỐ Nguyễn Trung Lập
... z ) = x.y + x.z x + (y.z) = (x + y)(x + z) 2.1.1.4 Tiãn âãư vãư pháưn tỉí trung Trong táûp B täưn tải hai pháưn tỉí trung âọ l pháưn tỉí âån vë v pháưn tỉí 0, pháưn tỉí âån vë k hiãûu l 1, pháưn ... z ) = x.y + x.z x + (y.z) = (x + y)(x + z) 2.1.1.4 Tiãn âãư vãư pháưn tỉí trung Trong táûp B täưn tải hai pháưn tỉí trung ha, âọ l pháưn tỉí âån vë v pháưn tỉí kh, pháưn tỉí âån vë k hiãûu l ... nghëch âo ta cọ: 0011 = Váûy, âàûc trỉng ca m BCD säú hc l cọ cháút âäúi xỉïng qua mäüt âỉåìng trung gian Vê dủ: b2 M BCD khäng cọ trng säú: l loải m khäng cho phẹp phán têch thnh âa thỉïc theo...
 • 172
 • 288
 • 0

Tài liệu Tranh in ván khắc vẫn đứng vững trong kỷ nguyên kỹ thuật số potx

Tài liệu Tranh in ván khắc vẫn đứng vững trong kỷ nguyên kỹ thuật số potx
... dụng máy in kỹ thuật số Cái “nét vẽ” người nghệ sĩ thể rõ tranh in Terry Winters- biểu điển hình tranh in thạch bản- trường hợp Dunham, ta khó phân biệt khác tranh in kỹ thuật số với tranh in phương ... Loạt tranh khắc nhan đề “13 chân dung phụ nữ” ( 13 Female Portraits) có lẽ minh hoạ rõ nét cho mối quan hệ phức tạp, gây nhiều tranh cãi, nghệ thuật in tranh ván khắc với phương tiện kỹ thuật số ... từ trứng thụ tinh, tạo cho tranh ấn tượng hoàn toàn khác lạ Cũng Jasper Johns, người khắc 400 in tranh, Winters trở thành nghệ sĩ khắc tranh đầy sức sống, tạo 200 in tranh, gần nửa số xưởng Universal...
 • 8
 • 298
 • 0

Xem thêm