Kỹ thuật quấn dây nguyễn thuận, 330 trang

nguyên lý vận hành của máy điện, kỹ thuật quấn dây của máy biến áp nhỏ

nguyên lý vận hành của máy điện, kỹ thuật quấn dây của máy biến áp nhỏ
... v th cp m tớnh b dy cun dõy Nu b dy cun dõy nh hn b rng ca s thỡ cú th tin hnh qun dõy kỹ thuật quấn dây i.K thut qun dõy mỏy bin ỏp 1.Khuụn cỏch in Nhm mớch cỏchin gia cun dõy v mch tm, ng ... hai dõy qun, ba dõy nhng chỳng da trờn cựng mt nguyờn lý, ú l nguyờn cmngin t nh ngha Mỏy binỏp l mt thit bin t tnh, lm vic theo nguyờn cm ngin t, dựng biniinỏp ca h thng dũng in xoay chiu ... nhiu cỏch khỏc nhau, cú th phõn loi theo cụng sut, cu to, chc nng, nguyờn lm vic Võy ta ch xột mỏyin da vo nguyờn bini nng lng a) Mỏy in tnh Mỏyin tnh lm vic da trờn hin tng cm ng in t,...
 • 71
 • 350
 • 0

hướng dẫn về quy trình kỹ thuật quấn dây cơ bản

hướng dẫn về quy trình kỹ thuật quấn dây cơ bản
... Dây quấn xếp : * m = 1,ta có dây quấn xếp đơn phải) * m ≥ 2,ta có dây quấn xếp phức Dùng dấu (+) → quấn tiến (quấn Dùng dấu (- ) → quấn lùi (quấn trái) * Dây quấn sóng : * m = 1,ta có dây quấn ... nối với đầu dây yào lớp Gọi số thứ tự rãnh chứa cạnh tác dụng lớp * Tổng quát ta có : - Dây quấn xếp : Nếu m = (dây quấn xếp phức ) ta có mạch kín - Dây quấn sóng : Nếu m = (dây quấn sóng phức ... Dựa vào sơ đồ trải , quấn 12 bối dây lên 12 rãnh : • Bối dây1 :đầu vào số , đầu số 1’ quấn lên rãnh 1-6 • Bối dây : đầu vào số , đầu số 2’ quấn lên rãnh 2-7 • Các bối dây lại quấn lên rãnh 3-8...
 • 79
 • 996
 • 3

giao trinh ky thuat quan day

giao trinh ky thuat quan day
... a, b lõi thép Để dễ dng thi công quấn dây, th ờng a v b có mối quan hệ kích th ớc nh sau: b = a đến b = 1,5a (1.19) Từ đó, ta có quan hệ sau : Ag = a.b = a2 (khi chọn a = b) Ag = a.b = a.1,5a ... cấp bao bọc quanh sơ cấp, bề di trung bình Ltb1 v Ltb2 cho dây sơ v thứ cấp xác định nh sau (xem hình 1.12) Hình 1.12: Cách bố trí dây quấn sơ cấp bên v thứ cấp bên ngoi bao bọc quanh sơ cấp ... S2 (VA) U% 25 50 75 100 150 200 250 400 500 600 750 1000 6,5 6,1 5,9 5,2 4,3 3,9 3,8 3,75 Bảng quan hệ: hệ số Ch theo S2 S2 Ch (VA) Ch S2 (VA) S2 Ch S2 Ch (VA) (VA) 1,35 50 1,12 180 1,060 700...
 • 109
 • 717
 • 28

Kỹ thuật quấn dây máy biến áp cảm ứng một pha pot

Kỹ thuật quấn dây máy biến áp cảm ứng một pha pot
... kính dây nhỏ số vòng quấn thường nhiều cuộn chạy =>Rđ > Rc dây quấn thường quấn theo kiểu đồng tâm phân tán dây quấn sin Ví dụ 1: cho động pha có Z = 24, 2p = tính toán vẽ sơ đồ chảy dạng dây quấn ... thuât quấn dây phân bước cực từ Trang Sinh viên: Trần Văn Nắng Long Trường TCN Vĩnh Phương pháp dấu dây nhốm pha  Phương pháp dấu cục thật Cuối - Cuối ; Đầu - Đầu Đấu theo phương pháp nầy ... cách đầu vào pha lien tiếp Kĩ thuât quấn dây Trang Sinh viên: Trần Văn Nắng Long 120 ABC =  α d Trường TCN Vĩnh 120 = = ( rãnh ) 60 Phương pháp đấu dây cách nhôm pha + Phương pháp đấu cực giã...
 • 14
 • 637
 • 8

BÁO CÁO MÔN: KỸ THUẬT QUẤN DÂY MÁY ĐIỆN, THIẾT KẾ DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ

BÁO CÁO MÔN: KỸ THUẬT QUẤN DÂY MÁY ĐIỆN, THIẾT KẾ DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ
... dạng dây quấn động pha : a Dây quấn đồng tâm : -Dây quấn tâm mặt phẳng -Dây quấn đồng tâm mặt phẳng -Dây quấn đồng tâm xếp lớp b Dây quấn đồng khuôn : -Dây quẩn đồng khuôn lớp -Dây quấn đồng ... quấn đồng khuôn lớp -Dây quấn đồng khuôn móc xích 1.2.2 Đối với dạng dây quấn động pha : - Dây quấn sin đồng tâm (chiếm 90%) - Dây quấn đồng khuôn lớp Mỗi dạng dây quấn động pha động pha có đặc ốiểm ... 1.2 PHÂN LOẠI DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ : Có nhiều sở phân loại dạng dây quấn dựa công nghệ thiết kế cuộn dây, dạng nhóm cuộn dây, số cạnh tác dụng rảnh cách đấu dây nhóm cuộn Gọi dây quấn lớp lớp rãnh...
 • 15
 • 117
 • 0

giáo trình kỹ thuật quấn dây động cơ motor

giáo trình kỹ thuật quấn dây động cơ motor
... Phần - Quấn dây máy biến áp Phần - Quấn dây quạt trần Phần - Quấn dây quạt bàn Phần - Quấn dây động KĐB pha Phần - Quấn dây động KĐB ba pha 16 32 38 44 78 Giáo trình mơn kỹ thuật quấn dây dùng ... Bắc dịch, NXB Cơng nhân kỹ thuật, năm 1993 Sổ tay thợ điện trẻ, A.M VISTƠC, M.B DÊVIN, E.P PARINI, Bạch Quang Văn dịch, NXB Cơng nhân kỹ thuật, năm 1981 Giáo trình mơn kỹ thuật quấn dây dùng cho ... Giáo trình mơn kỹ thuật quấn dây dùng cho sinh viên CĐ nghề trung cấp nghề Trang Trường Cao đẳng– Khoa điện - Điện tử Giáo trình mơn kỹ thuật quấn dây...
 • 118
 • 710
 • 1

luận văn kỹ thuật môi trường Đánh giá hiện trạng và tình hình quản lý môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận Hà Nội

luận văn kỹ thuật môi trường Đánh giá hiện trạng và tình hình quản lý môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận Hà Nội
... thải làng nghề, nước thải y tế 3.2.3 Tình hình quản môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận Nội - Tình hình quản môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy trước có ... vực sông Nhuệ - sông Đáy đoạn chảy qua địa phận Nội - Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận Nội: nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước ... trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận Nội - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường hiệu công tác quản môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận Hà...
 • 83
 • 400
 • 2

Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung cấp kỹ thuật quân khí trong bối cảnh phát triển hiện nay

Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung cấp kỹ thuật quân khí trong bối cảnh phát triển hiện nay
... chọn mô hình quản phù hợp, thực tốt chức quản Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRƢỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT QUÂN KHÍ 2.1 Sơ lƣợc Trƣờng Trung cấp Kỹ thuật quân khí 2.1.1 Lịch ... quản HĐDH nhà trường nhiều bất cập nội dung như: quản đổi PPDH, quản việc soạn chuẩn bị lên lớp, quản việc dự rút kinh nghiệm sư phạm dạy, quản hoạt động tự học tập học viên, quản ... hoạt động học tập (Bảng 2.5): Nhận thức QL hoạt động tập thể GD ý thức học tập cho người học lệch lạc 2.2.2.2 Thực trạng quản hoạt động học tập học viên a) Đánh giá GV thực trạng quản hoạt...
 • 11
 • 272
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng nguyênkỹ thuật quản lý trong Exchange server p1 docx

Giáo trình phân tích ứng dụng nguyên lý kỹ thuật quản lý trong Exchange server p1 docx
... Hình 4.57: Đặt luật quản mailbox VII.7.2 Quản Storage group Storage group gọi lưu trữ thông tin, lưu trữ mailbox Public Folder hệ thống: Mailbox Stores cho phép quản theo dõi lưu trữ ... luật quản mailbox: để thiết lập luật quản mailbox ta nhấp đôi chuột vào default policy chọn Mailbox manager settings (policy) Tab - When processing a mailbox: Cho phép ta chọn chế độ xử ... Chỉ định địa mail @domain_name phép SMTP nhận xử Mail cho domain - Chọn nút Apply chọn OK để hoàn tất trình tạo SMTP E-mail address Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 469/555 d...
 • 5
 • 170
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng nguyênkỹ thuật quản lý trong Exchange server p2 docx

Giáo trình phân tích ứng dụng nguyên lý kỹ thuật quản lý trong Exchange server p2 docx
... Network) I.1 Giới thiệu Firewall Thuật ngữ firewall có nguồn gốc từ kỹ thuật thiết kế xây dựng để ngăn chặn, hạn chế hỏa hoạn Trong công nghệ thông tin, firewall kỹ thuật tích hợp vào hệ thống mạng ... dùng (username) mật (password) Quản cấp quyền (Authorization): cho phép xác định quyền sử dụng tài nguyên nguồn thông tin mạng theo người, nhóm người sử dụng Quản kiểm toán (Accounting Management): ... firewall - Các phần mềm quản an ninh chạy hệ thống máy chủ bao gồm : Quản xác thực (Authentication): có chức ngăn cản truy cập trái phép vào hệ thống mạng nội Mỗi người sử dụng muốn truy cập...
 • 5
 • 132
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng nguyênkỹ thuật quản lý trong Exchange server p3 ppt

Giáo trình phân tích ứng dụng nguyên lý kỹ thuật quản lý trong Exchange server p3 ppt
... Service Trong mô hình phải tồn hay nhiều máy tính đóng vai trò Proxy Server Một ứng dụng mạng nội yêu cầu đối tượng Internet, Proxy Server nhận yêu cầu chuyển đến Server Internet Khi Server Internet ... packet kết hợp với chế proxy có nhược điểm ứng dụng phát triển nhanh, proxy không đáp ứng kịp cho ứng dụng, nguy an toàn tăng lên Thông thường phần mềm Proxy Server hoạt động gateway nối hai mạng, ... lic c - Cung cấp số tính quản hiệu như: giám sát lưu lượng, reporting qua Web, export import cấu hình từ XML configuration file, quản lỗi hệ thống thông qua kỹ thuật gởi thông báo qua E-mail,...
 • 5
 • 179
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng nguyênkỹ thuật quản lý trong Exchange server p5 doc

Giáo trình phân tích ứng dụng nguyên lý kỹ thuật quản lý trong Exchange server p5 doc
... Allow ISA chứng thực from to SecurID từ ISA đến Server trusted servers số server Allow 23 Cho phép truy Allow xuất HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS ISA từ ISA Server tới from to số Microsoft Server error ... Order/Comments All Users Name Action 21 Cho phép sử Allow NetBIOS Allow dụng NetBIOS từ from ISA to ISA Server đến Server số Server định trusted servers Name sẵn Protocol from/Listen er NetBIOS Datagram Local ... ISA Allow Server to selected servers All VPN client traffic to ISA Allow Server Allow VPN siteto-site traffic to Allow ISA Server Name Allow VPN site-tosite traffic from Allow ISA Server CIFS...
 • 5
 • 172
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật quấn dây máy biến ápkỹ thuật quấn dây của trần duy phụngkỹ thuật quấn dây quạt trầnkỹ thuật quấn dây cây cảnhkỹ thuật quấn dây pdfkỹ thuật quấn dây trần duy phụngkỹ thuật quấn dây máy phát điệnkỹ thuật quấn dây máy điệnkỹ thuật quấn dây quạt điệnkỷ thuật quấn dây máy phát điệngiáo trình kỹ thuật quấn dây máy điệnsách kỹ thuật quấn dâytài liệu kỹ thuật quấn dâykỹ thuật quấn dây motorky thuat quan day dong co quat banPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học