Khóa luận tính toán thi công, lắp đặt tuyến ống dẫn dầu RP2 – UBN3

Tính toán thi công, lắp đặt tuyến ống dẫn dầu RP2 UBN3

Tính toán thi công, lắp đặt tuyến ống dẫn dầu RP2 – UBN3
... Trườ ng Đại học Mỏ Đi ̣a Chấ t Chương ́ ́ ́ ̀ GIƠI THI ̣U TUYÊN ÔNG DẪN DẦU TƯ RP2 UBN3 1.1 Giới thi u công trinh ̣ ̀ Đường ố ng ngầ m dẫn dầ u từ RP2 UBN3 thuô ̣c mỏ Rồ ng, ... giá tri ̣ta có: 4.2.6 Thi công xây dư ̣ng tuyế n ố ng từ RP2 UBN3 Đường ố ng ngầ m dẫn dầ u từ RP2 UBN3 thuô ̣c mỏ Rồ ng, là tuyế n đường ố ng đươ ̣c thi ́ t kế và xây dựng ... ố ng và phương án thi công là khả thi Tuyế n ố ng ngầ m dẫn dầ u RP2 - UBN3 đươ ̣c thi công bằ ng tàu thả ố ng có sử du ̣ng Stinger Do vâ ̣y viê ̣c tính toán là kiể m tra...
 • 62
 • 825
 • 4

Tính toán cấu kiện chịu Xoắn theo ACI 318M 08

Tính toán cấu kiện chịu Xoắn theo ACI 318M 08
... thép tối thiểu giới hạn để chịu uốn (10.5, ACI 318M- 08) chịu cắt (11.4.6, ACI 318M- 08) Tương tự, lượng thép dọc thép ngang giới hạn 11.5.5 ACI 318M- 08 Tu >  Tcr /4 Thông thường, cấu kiện chịu ... hạn chảy) dùng để thiết kế cốt thép dọc ngang không lấy vượt 420 MPa (11.5.3.4, ACI 318M- 08) Theo 11.5.4.2 ACI 318M- 08, cốt thép đai phải loại đai kín, uốn móc 135° móc chịu động đất Đai có móc ... định theo nguyên tắc cộng tác dụng lực (xem ACI 318M- 08, 11.5.3.8) 2.7 Khả chịu mô men xoắn lớn tiết diện Để gi ảm vết nứt không nhìn thấy tránh bê tông bị nén vỡ, mục 11.5.3.1 ACI 318M0 8 quy...
 • 12
 • 189
 • 1

Tính Toán Khấu Hao & Phân Tích Kinh Tế Dự Án Sau Thuế

Tính Toán Khấu Hao & Phân Tích Kinh Tế Dự Án Sau Thuế
... SỰ KHÁC NHAU GIỮA PHÂN TÍCH KINH TẾ DỰ ÁN TRƯỚC TH́ VÀ SAU TH́ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH, KẾT ḶN KHÁC NHAU ? Bài tập -Trong chương này, sinh viên lưu ý bài tập sau: trang 189 - 192 ... Khấu hao 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 Lợi tức chịu thuế 1.4 1.4 1.4 1.4 -0.2 0.74 0.74 0.74 0.74 -0.08 1.96 1.96 1.96 1.96 2.78 Thuế CFAT AW -15.00 0.08 Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN TÍCH KINH TẾ DỰ ÁN SAU ... tắc và thủ tục so sánh khơng thay đởi trường hợp phân tích dòng tiền trước th́) -Lưu ý MARR trước th́ ≠ MARR sau th́ DỊNG TIỀN TỆ TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ SAU THUẾ - CFAT Phương...
 • 26
 • 123
 • 0

Đáp án Đề thi HSG cấp tỉnh Toán 9

Đáp án Đề thi HSG cấp tỉnh Toán 9
... 4 a (0,5đ) thời điểm 90 giây: v pư (3) = 0,867 (cm3/giây) > v pư (2) = 52 − 30 = 0,733; 30 ngược quy luật (tốc độ phản...
 • 3
 • 135
 • 1

TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾ T BI ̣XỬ LÝ NƯỚ C THẢ I

TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾ T BI ̣XỬ LÝ NƯỚ C THẢ I
... nươ c tha i, Q = 500/24 = 20.83 m3/h kn: Hê ̣ số dâ ̣p t ́ t dao đô ̣ng d: Thơ i gian tha i đô t bi ́ n, d = h Cmax, Ctb, Ccf: giá trị c c đa i, trung binh và nồ ng đô ̣ ca c chấ t gây ... oxy thư c t ́ c ̀ n sử du ̣ng cho bể , OCt = 237.3 kgO2/ngày OU: C ng suấ t hòa tan oxy vào nươ c tha i của thiế t bi ̣phân phố i Chọn dạng i a xốp, đường kính 300mm, diê ̣n tích ... n thê m chiề u cao của lớp bùn nữa 5.1 T ́ m chắ n khí và t ́ m hƣớng dòng Nươ c tha i trươ c di vào ngăn lắ ng sẽ đươ c tách khí bằ ng ca c t ́ m chắ n khí Ca c t ́ m chắ...
 • 25
 • 230
 • 0

TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ NƢỚC THẢI

TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ NƢỚC THẢI
... xƣ̉ lý nƣớc thải của nhà máy ́ Trạm xử lý nước thải nhà máy gồm kỹ sư và công nhân, đó kỹ sư có vai trò kiể m tra các chỉ số vâ ̣n hành ̣ thố ng xử lý nướ c thải , công ... 270 * * 24 = 29.160.000 VNĐ/năm Chi phí xử lý 1m3 nước thải là: 624.864.000 500∗270 = 4.700 VNĐ/m3 4.2 Lơ ̣i ích về mă ̣t xã hô ̣i Xử lý nước thải đảm bảo đầ u đa ̣t tiêu chuẩ ... tỉnh Hà Nội vâ ̣y nhà máy thuô ̣c khu vực II Khu xử lý gồ m người đó công nhân và kỹ sư Tiề n lương hàng tháng của mỗi công nhân là : Chử Văn Sơn – CNSH – K50 68 Trƣờng đa...
 • 29
 • 203
 • 0

tính toán thiết kế nhà máy xử lý nước cấp cho huyện tánh linh tỉnh bình thuận với công suất 18000 m3ngày.đêm

tính toán thiết kế nhà máy xử lý nước cấp cho huyện tánh linh – tỉnh bình thuận với công suất 18000 m3ngày.đêm
... thiết kế nhà máy Tính toán thiết kế nhà máy xử lý nước cấp cho hụn Tánh Linh tỉnh Bình Thuận với cơng śt 18000 m3/ngày.đêm xử lý nước cấp cho huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận với cơng ... Huynh, Đức Thuận, Suối Kiết Hình 1.1 Bản đồ vị trí huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận 12 Tính toán thiết kế nhà máy xử lý nước cấp cho hụn Tánh Linh tỉnh Bình Thuận với cơng śt 18000 ... 100 46 Tính toán thiết kế nhà máy xử lý nước cấp cho hụn Tánh Linh tỉnh Bình Thuận với cơng śt 18000 m3/ngày.đêm 4.1.4 Công suất nhà máy xử lý Công suất hữu ích mà Nhà máy cần...
 • 124
 • 286
 • 0

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm công suất 500m3/ngày đêm

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm công suất 500m3/ngày đêm
... (mg/l) Công ty Dệt 8/3 70 – 135 15 – 380 400 – 1000 Công ty dệt Hà Nội 90 – 120 90 – 180 Nhà máy khâu Hà Nội Công ty dệt Minh Khai 279 – 432 Công ty dệt Kim Đông Xuân Công ty dệt len Công ty ... dùng công đoạn công nghệ 72.3% Nước vệ sinh sinh hoạt 7.6% Phòng hỏa cho việc khác 0.6% Nước thải từ công nghiệp dệt đa dạng phức tạp, nhu cầu nước cho công nghiệp dệt lớn Từ lượng nước thải từ công ... thống xử lý nước thải ngành dệt nhuộm công suất 500m 3/ngày đêm Mục tiêu đề tài Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm có công suất 500m3/ngày đêm đạt tiêu chuẩn TCVN 5945 – 1995,...
 • 76
 • 349
 • 0

Tính toán thiết kế nhà máy xử lý nước cấp với công suất 18000m3ngày đem

Tính toán thiết kế nhà máy xử lý nước cấp với công suất 18000m3ngày đem
... cho công cộng tiểu thủ công nghiệp…………………46 Tính toán thiết kế nhà máy xử lý nước cấp cho hụn Tánh Linh – tỉnh Bình Thuận với cơng śt 18000 m3/ngày.đêm 4.1.4 Công suất nhà máy xử ... Tính toán thiết kế nhà máy xử lý nước cấp cho hụn Tánh Linh – tỉnh Bình Thuận với cơng śt 18000 m3/ngày.đêm 4.1.4 Công suất nhà máy xử lý Công suất hữu ích mà Nhà máy cần cung cấp ... xử lý 4.5 Bố trí mặt trạm xử lý nước cấp 4.1 TÍNH TỐN LƯU LƯỢNG NƯỚC CẤP CẦN XỬ LÝ 4.1.1 Dân số 45 Tính toán thiết kế nhà máy xử lý nước cấp cho hụn Tánh Linh – tỉnh Bình Thuận...
 • 124
 • 284
 • 0

Đồ án tính toán thiết kế hệ thống xử lí nước thải chăn nuôi qui mô trang trại công suất 350m3ng.đêm

Đồ án tính toán thiết kế hệ thống xử lí nước thải chăn nuôi qui mô trang trại công suất 350m3ng.đêm
... tìm nhiều công nghệ xử nước thải thích hợp là: SVTH: Đỗ Thị Hoàng Yến Trang Đồ án tính toán thiết kế hệ thống xử lí nước thải chăn nuôi qui trang trại công suất 350m3/ng.đêm” ... NGUỒN Trang Đồ án tính toán thiết kế hệ thống xử lí nước thải chăn nuôi qui trang trại công suất 350m3/ng.đêm” Đối với các sở chăn nuôi có quy lớn, để rút ngắn thời gian xử ... lượng cặn lơ lửng nước thải chăn nuôi khá lớn SVTH: Đỗ Thị Hoàng Yến Trang 10 Đồ án tính toán thiết kế hệ thống xử lí nước thải chăn nuôi qui trang trại công suất 350m3/ng.đêm”...
 • 18
 • 167
 • 0

Tiểu luận môn Biểu diễn tri thức và ứng dụng Mô hình tri thức về các đối tượng tính toán

Tiểu luận môn Biểu diễn tri thức và ứng dụng Mô hình tri thức về các đối tượng tính toán
... Biểu diễn tri thức UD GVHD: PGS TS Đỗ Văn Nhơn Chương II: hình tri thức các đối tượng tính toán II.1 Khái niệm về các đối tượng tính toán II.1.1 Đối tượng tính toán (C-object) ... kiện Biểu diễn tri thức diễn đạt thể tri thức dạng thích hợp để tổ chức sở tri thức hệ I.2 Các phương pháp biểu diễn tri thức I.2.1 Biểu diễn tri thức bằng logic hình thức Đây xem biểu ... Biểu diễn tri thức dựa hệ luật dẫn Một luật dẫn tả dạng Đây dạng biểu diễn tri thức phổ biến hình biểu diễn tri thức dạng thường bao gồm: tập ký hiệu tả kiện(có...
 • 35
 • 290
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ Nghiên cứu tính toán cân bằng Cacbon và xác định hệ số phát thải CO2 cho Nhà máy giấy Tân Long, thành phố Đà Nẵng

tóm tắt luận văn thạc sĩ Nghiên cứu tính toán cân bằng Cacbon và xác định hệ số phát thải CO2 cho Nhà máy giấy Tân Long, thành phố Đà Nẵng
... Nghiên cứu tính toán cân Cacbon xác định hệ số phát thải CO2 cho nhà máy giấy Tân Long – thành phố Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu - Xác định nguồn phát thải tính toán cân cacbon nhà máy giấy Tân ... 3.2.4 Hệ số phát thải CO2 Hệ số phát thải CO2 tính cho sản phẩm nhà máy giấy Tân Long xác định theo công thức 3.2 21 Hình 3.18 Phát thải CO2 sản phẩm giấy Hình 3.19 So sánh hệ số phát thải CO2 ... định hệ số phát thải CO2 đơn vị sản phẩm; Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu : Nhà máy giấy Tân Long - thành phố Đà Nẵng; - Phạm vi nghiên cứu: giới hạn luận văn, tác giả nghiên...
 • 26
 • 199
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu, tính toán, thiết kế cơ cấu dẫn động điều khiển góc cánh turbine gió kiểu trục đứng cho máy phát đi

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu, tính toán, thiết kế cơ cấu dẫn động điều khiển góc cánh turbine gió kiểu trục đứng cho máy phát đi
... suất nhỏ, cấu đi u khiển góc hứng gió cánh Từ lý trên, việc thực đề tài Nghiên cứu, tính toán, thiết kế cấu dẫn động đi u khiển góc cánh Turbine gió kiểu trục đứng cho máy phát đi n công ... cấu đi u khiển - dẫn động cánh hệ thống VAWT 10KW 4.3.1 Thông số thiết kế chi tiết cấu đi u khiển 05 cánh turbine 4.4 Mô nguyên lý hoạt động hệ thống VAWT 4.5 Kết luận chương cấu đi u khiển /dẫn ... tiết hệ thống cấu đi u khiển /dẫn động cánh turbine cho mô hình VAWT đề xuất, có khả đi u chỉnh góc hứng gió cánh turbine Mô hình có kết cấu hệ thống đi u khiển /dẫn động cánh hoàn toàn cấu khí đơn...
 • 21
 • 157
 • 0

Nghiên cứu sử dụng phần mềm GEO5 để tính toán thiết kế công trình ngầm dân dụng và công nghiệp

Nghiên cứu sử dụng phần mềm GEO5 để tính toán thiết kế công trình ngầm dân dụng và công nghiệp
... bài toán phần mềm GEO5  Trình đơn Geometry 3.1 Giải bài toán phần mềm GEO5  Trình đơn Assign 3.1 Giải bài toán phần mềm GEO5  Trình đơn Excavation 3.1 Giải bài toán phần mềm GEO5  ...   gia Khoảng 1300 công ty toàn giới sử dụng phần mềm Công ty TNHH FINE Chương 2: Giới thiệu phần mềm GEO5 2.2 Các tính phần mềm GEO5 Bộ phần mềm tích hợp Môi trường ứng dụng thân thiện Kết ... toán phần mềm GEO5  Trình đơn Profile 3.1 Giải bài toán phần mềm GEO5  Trình đơn Modulus Kh 3.1 Giải bài toán phần mềm GEO5  Trình đơn Soils 3.1 Giải bài toán phần mềm GEO5  Làm tương...
 • 37
 • 1,727
 • 2

Đồ Án Tính Toán Trực Tiếp Quỹ Đạo Chạy Dao CNC 5 Trục Trên Các Mặt Cong Phức Tạp

Đồ Án Tính Toán Trực Tiếp Quỹ Đạo Chạy Dao CNC 5 Trục Trên Các Mặt Cong Phức Tạp
... 50 d) Đờng mặt cong tự tổng quát 53 3.2 Sử dụng Visual Basic viết chơng trình hiển thị mặt cong Bezier 56 3.2.1 Thuật toán xây dựng điểm CC mặt cong 56 a) Cơ sở lý thuyết 56 ... cong phức tạp ta kiểm soát đợc sai số phần mềm gây Một vấn đề đặt phải đa phơng pháp tính toán trực tiếp đờng chạy dao gia công mặt cong phức tạp Đồ án Tính toán trực tiếp quỹ đạo chạy dao CNC ... CNC trục mặt cong phức tạp nhằm sinh đợc đờng chạy dao CNC trục sử dụng cho gia công mặt cong phức tạp Nội dung đồ án gồm chơng: Chơng Tổng quan tính toán quỹ đạo gia công mặt cong Do học viên...
 • 133
 • 140
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính toán điều chỉnh máy tiện tự độngbảng 10 6 bảng tính toán chiều cao tường bêntính toán điều kiện thủy hải văn thiết kếphương pháp tính toán xây dựng đồ thị công động học động lực họctính toán thiết kế nhà máy sản xuất thịt heo đóng hộptính toán thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩmtính toán thiết kế nhà máy xử lý nước cấp với công suất 18000m3ngày đemxác định phụ tải tính toán theo hệ số cực đại kmax và công suất trung bình ptb còn gọi là phương pháp số thiết bị hiệu quả nhqtính toán cột áp công tác của máy bơm cấp 2tính toán dự toán công trìnhtính toán các công trìnhlựa chọn công nghệ phù hợp và tính toán chi phí vận hành5  tính toán chính xác cân bằng công suất trong các chế độ củaphương án được chọntính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến thức ăn nuôi tôm công ty tnhh long hiệphình 3 12 kết quả tính toán ổn định công trìnhNgày 15 tháng 09 lễ đức mẹ sầu biChương trình của thiên chúaNâng cao công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Đình QuốcĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Tuân thủ điều trị loãng xương ở bệnh nhân cao tuổi PGS.TS. Lê Anh ThưChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2TÌM GTLN, GTNN của hàm sốĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai93 nguyen nhat minh phuong 310 316phương pháp làm bánh flan tại nhàbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi kép