Khóa luận tính toán lựa chọn thiết bị ép khí

nghiên cứu trạm máy nén ga-75 chuyên đề tính toán lựa chọn thiết bị ép khí trên giàn msp-8

nghiên cứu trạm máy nén ga-75 chuyên đề tính toán lựa chọn thiết bị ép khí trên giàn msp-8
... 1.2.3 Phân loại máy nén - Theo kết cấu + Máy nén thể tích: Bao gồm máy nén piston, máy nén trục vít máy cánh quạt + Máy nén tuốc bin cánh quạt (máy nén động lực): Máy nén ly tâm, máy nén hớng trục ... dụng loại máy nén khí sau: Máy KP-2T (AK-150); máy nén khí 2BM4-9/101; máy nén khí 4BY 5/9; máy nén khí trục vít GA75, SSP, MH75, GA22, GA30; máy nén khí INTERSOLLRAND T30 x 400 Tại giàn cố định ... khí nén sử dụng cho thiết bị hệ thống phục vụ cho công nghệ khoan-khai thác Dầu khí, ngời ta thiết kế, lắp đặt nhiều trạm nén khí phục vụ cho mục đích cụ thể khác nhau, nh : +) Trạm máy nén khí...
 • 81
 • 234
 • 0

Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của lò hồ quang điện đến chất lượng điện năng ở các khu công nghiệp và tính toán lựa chọn thiết bị khắc phục pdf

Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của lò hồ quang điện đến chất lượng điện năng ở các khu công nghiệp và tính toán lựa chọn thiết bị khắc phục pdf
... có tính chất điển hình ảnh hưởng đến tiêu chất lượng điện nhiệm vụ quan trọng Trên sở thực tế với đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng hồ quang điện đến chất lượng điện khu công nghiệp tính toán lựa ... điểm chất liệu vào lò: chất liệu từ đỉnh xuống nhờ gầu chất liệu chất liệu vào bên sườn lò, thủ công, máng hay bán tự động I.3.2 Ảnh hƣởng hồ quang điện đến lƣới điện Phần lớn hồ quang ... nghệ hồ quang điện I.4.3 Khảo sát đặc tính hồ quang điện hồ quang điện hầu hết phụ tải lớn khu công nghiệp nói riêng hay khu vực nói chung Để nghiên cứu ảnh hưởng ta tìm hiểu đặc tính dòng...
 • 100
 • 297
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của lò hồ quang điện đến chất lượng điện năng ở các khu công nghiệp và tính toán lựa chọn thiết bị khắc phục

Nghiên cứu ảnh hưởng của lò hồ quang điện đến chất lượng điện năng ở các khu công nghiệp và tính toán lựa chọn thiết bị khắc phục
... có tính chất điển hình ảnh hưởng đến tiêu chất lượng điện nhiệm vụ quan trọng Trên sở thực tế với đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng hồ quang điện đến chất lượng điện khu công nghiệp tính toán lựa ... điểm chất liệu vào lò: chất liệu từ đỉnh xuống nhờ gầu chất liệu chất liệu vào bên sườn lò, thủ công, máng hay bán tự động I.3.2 Ảnh hƣởng hồ quang điện đến lƣới điện Phần lớn hồ quang ... nghệ hồ quang điện I.4.3 Khảo sát đặc tính hồ quang điện hồ quang điện hầu hết phụ tải lớn khu công nghiệp nói riêng hay khu vực nói chung Để nghiên cứu ảnh hưởng ta tìm hiểu đặc tính dòng...
 • 99
 • 855
 • 5

Tính toán lựa chọn thiết bị xử lý nước tại sông Đồng Nai

Tính toán lựa chọn thiết bị xử lý nước tại sông Đồng Nai
... liệu tham khảo ta lựa chọn công nghệ để xử Đăng Minh Sơn Chương LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 2.1 Mục đích trình xử ly nước Mục đích trình xử nước là: - Cung cấp số lượng nước đầy đủ an toàn ... không chứa nước dùng để xử nước đục 25 – 35 (mg/l)  Chọn liều lượng phèn xử nước đục 35 (mg/l) Trong trường hợp nguồn nước vừa đục vừa có màu lượng phèn xác định theo hai trường hợp chọn giá ... Phèn Nước Sông Đồng Nai Bể chứa Bể trộn Bể tạo Bể lắng ngang Xả cặn hồ nén cặn Lắng nước rửa lọc 14 Bể lọc Đăng Minh Sơn Clo Phân phối Bể chứa Hình 2.2 Sơ đồ công nghệ Ghi chú: Nước xử Nước...
 • 48
 • 191
 • 0

Đồ án tinh toan lua chon thiet bi dien mo phong phần mềm ECODIA

Đồ án tinh toan lua chon thiet bi dien mo phong phần mềm ECODIA
... 24k Bảo vệ máy bi n áp 400 24k cầu trì Phía 22k- bảo vệ ngắn 31.5 22k mạch Bảo vệ cách điện Icu (Ka) 12.5 12.5 12.5 PHẦN VII: TÍNH TOÁN BẰNG ECODIAL Lựa chọn máy bi n áp: Tính toán phần mền tính ... áp: Tính toán phần mền tính tay kết tương tự tính toán Name Range T1 Trihal phần mềm Name Range T1 Trihal tính toán Name Range T7 Trihal phần mềm Name Range T7 Trihal SrT (kVA) UkrT (%) UrT20 (V) ... ta có bảng kết sau: III TÍNH TOÁN LỰA CHỌN CB THEO DÒNG NGẮN MẠCH Tính toán dòng ngắn mạch pha lớn Ta cần tính toán điện trở, điện kháng thiết bị điện mạch: Máy bi n áp, CB, dây dẫn, cái… Tuy...
 • 21
 • 455
 • 5

Đồ án môn học Tính toánchọn thiết bị trao đổi nhiệt loại ống lồng ống dùng dầu diezen để đun nóng dầu thô

Đồ án môn học Tính toán và chọn thiết bị trao đổi nhiệt loại ống lồng ống dùng dầu diezen để đun nóng dầu thô
... Nếu tăng tốc độ lên tháp bị sặc Trong phần tính toán ta tính tốc độ tháp dựa vào tốc độ sặc tháp Tốc độ tháp đệm = (0,8 ữ 0,9)s ([2] 187) Với s tốc độ sặc, m/s đợc tính theo công thức Y = 1,2e-4X ... Nếu tăng tốc độ lên tháp bị sặc Trong phần tính toán ta tính tốc độ tháp dựa vào tốc độ sặc tháp Tốc độ tháp đệm = (0,8 ữ 0,9)s ([2] 187) Với s tốc độ sặc, m/s đợc tính theo công thức Y = 1,2e-4X ... W/m K ] 2 Xỏc nh b mt trao i nhit (F) xỏc nh din tớch b mt trao i nhit F ta dựng biu thc (15): F= Q Kt tb (15) vi Thit b trao i nhit phi m bo nhit lng trao i c trng hp ng trao i nhit b bn Do vy...
 • 57
 • 2,747
 • 10

Nghiên cứu tính toán, lựa chọn trang bị kỹ thuật cho một trung tâm bảo trì chẩn đoán máy xây dựng

Nghiên cứu tính toán, lựa chọn trang bị kỹ thuật cho một trung tâm bảo trì chẩn đoán máy xây dựng
... Chi phớ trung bỡnh cho m t bi n phỏp ki m tra Gv Chi phớ s d ng trung bỡnh cho m t bi n phỏp b o trỡ d phũng GWM Chi phớ s d ng cho m t b o trỡ t i thi u GB Chi phớ s d ng trung bỡnh cho m t ... Nghiờn c u tớnh toỏn, l a ch n trang b k thu t cho m t trung tõm b o trỡ ch n ủoỏn mỏy xõy d ng V i mong mu n k t qu nghiờn c u ny cú th ủ c s d ng ủ lm b sung c s d li u cho cỏc lo i mỏy xõy d ng ... dung nghiờn c u +, M c ủớch nghiờn c u Tớnh toỏn thi t k l a ch n trang b k thu t cho m t trung tõm b o trỡ ch n ủoỏn dó ngo i cho cỏc mỏy xõy d ng t hnh nh m ủỏnh giỏ tr ng thỏi k thu t v phỏt...
 • 123
 • 146
 • 0

Luận văn: Tính toán lựa chọn vị trí, số lượng, dung lượng thiết bị bù hợp lý trong lưới điện phân phối pdf

Luận văn: Tính toán lựa chọn vị trí, số lượng, dung lượng thiết bị bù hợp lý trong lưới điện phân phối pdf
... doanh điện phải áp dụng bảng giá phạt hộ dùng điện có hệ số cos thấp Chính nhiệm vụ công suất phản kháng đƣợc đặt không hệ thống điện, mà hộ dùng điện Đề tài Tính toán lựa chọn vị trí, số lượng, ... chỉnh dung lƣợng tụ 2) Thiết bị tĩnh đặt tủ phân phối nhóm thiết bị dùng điện (hình b) Phƣơng án cho phép giảm tổn thất đoạn dây từ trạm biến áp đến tủ phân phối nhóm thiết bị dùng điện, ... thất điện năng, cuối giảm giá thành điện Tuy nhiên việc đặt cấu công suất phản kháng đòi hỏi chi phí định, cần phải tính toán lựa chọn dung lƣợng nhƣ vị trí đặt hợp Theo tính toán hệ số...
 • 107
 • 258
 • 0

Tính toán lựa chọn vị trí, số lượng, dung lượng thiết bị bù hợp lý trong lưới điện phân phối

Tính toán lựa chọn vị trí, số lượng, dung lượng thiết bị bù hợp lý trong lưới điện phân phối
... chỉnh dung lƣợng tụ 2) Thiết bị tĩnh đặt tủ phân phối nhóm thiết bị dùng điện (hình b) Phƣơng án cho phép giảm tổn thất đoạn dây từ trạm biến áp đến tủ phân phối nhóm thiết bị dùng điện, ... thất điện năng, cuối giảm giá thành điện Tuy nhiên việc đặt cấu công suất phản kháng đòi hỏi chi phí định, cần phải tính toán lựa chọn dung lƣợng nhƣ vị trí đặt hợp Theo tính toán hệ số ... đặt thiết bị thƣờng giải pháp tình thế, tính toán hợp hiệu chƣa cao Đặc biệt hầu hết thiết bị cấu tự động điều chỉnh nên làm giảm hiệu bù, chí gây thiệt hại Vấn đề phạt hệ số cos...
 • 106
 • 459
 • 1

Tính toán lựa chọn vị trí, số lượng, dung lượng thiết bị bù hợp lý trong lưới điện phân phối.pdf

Tính toán lựa chọn vị trí, số lượng, dung lượng thiết bị bù hợp lý trong lưới điện phân phối.pdf
... thất điện năng, cuối giảm giá thành điện Tuy nhiên việc đặt cấu công suất phản kháng đòi hỏi chi phí định, cần phải tính toán lựa chọn dung lƣợng nhƣ vị trí đặt hợp Theo tính toán hệ số ... đặt thiết bị thƣờng giải pháp tình thế, tính toán hợp hiệu chƣa cao Đặc biệt hầu hết thiết bị cấu tự động điều chỉnh nên làm giảm hiệu bù, chí gây thiệt hại Vấn đề phạt hệ số cos ... chỉnh dung lƣợng tụ 2) Thiết bị tĩnh đặt tủ phân phối nhóm thiết bị dùng điện (hình b) Phƣơng án cho phép giảm tổn thất đoạn dây từ trạm biến áp đến tủ phân phối nhóm thiết bị dùng điện, ...
 • 106
 • 589
 • 4

Nghiên cứu, tính toán lựa chọn hệ thống thiết bị bơm vận chuyển dầu ở Xí Nghiệp Liên Doanh dầu khí “Vietsovpetro”. Tính toán kiểm tra một số bộ phận chính của máy bơm

Nghiên cứu, tính toán lựa chọn hệ thống thiết bị bơm vận chuyển dầu ở Xí Nghiệp Liên Doanh dầu khí “Vietsovpetro”. Tính toán kiểm tra một số bộ phận chính của máy bơm
... chọn hệ thống thiết bị bơm vận chuyển dầu Nghiệp Liên Doanh dầu khí “Vietsovpetro” Tính tốn kiểm tra số phận máy bơm Đây đề tài thiết thực cho tơi sinh viên mơn thiết bị dầu khí cơng trình Sinh ... tốt nghiệp CH−¬nG TÍNH TỐN KIỂM TRA THIẾT KẾ MỘT SỐ BỘ PHẬN CHÍNH CỦA m¸y BƠM VẬN CHUYỂN DẦU ΠΗ C 3.1 Thiết kế phận dẫn hướng Các phận dẫn hướng máy bơm НПС bao gồm: - Bộ phận dẫn hướng vào - Bộ ... http://www.ebook.edu.vn Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG II TÍNH TỐN , LỰA CHỌN THIẾT BỊ BƠM VẬN CHUYỂN DẦU 2.1 Sơ đồ lắp đặt hệ thống bơm dầu (H.2-1) 2.2 Tính tốn lựa chọn máy bơm dầu Căn vào lượng dầu cần bơm ngày đêm Qyc...
 • 60
 • 480
 • 3

TÍNH TOÁNLỰA CHỌN THIẾT BỊ SẤY THÙNG QUAY

TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ SẤY THÙNG QUAY
... t/n > 100 1,2 100 h70 = 1,2% : hao hụt sấy thùng quay w : lợng ẩm bay đất sấy w = 10 = 8% Lợng ẩm đất trớc sấy 10% Độ ẩm đất sau sấy 2% Khối lợng nớc bay sấy là: N BH = w ì Q 71 = ì 60682 ,462 ... xuất phải vào tính chất nguyên nhiên liệu, vào khả kinh tế kỹ thuật đất nớc công suất yêu cầu nhà máy Nếu lựa chọn đợc dây chuyền sản xuất hợp lý cho phép nâng Dơng Cảnh Bình 42VL1 17 Thiết kế ... Nhng tiêu tốn nhiên liệu, kích thớc lò Đập búa Sấy đổi nhiệt phức tạp, Sấy thống làm bụi phức tạp, nung nhỏ, hệ thống trao thùng quay hệ thùng quay mức độ giới hoá tự động hoá cao phơng pháp...
 • 165
 • 761
 • 1

tính toán lựa chọn một số thiết bị cho hệ thống vận chuyển dầu đốt tàu dầu 104000 tấn

tính toán lựa chọn một số thiết bị cho hệ thống vận chuyển dầu đốt tàu dầu 104000 tấn
... tài TÍNH TOÁN LỰA CHỌN MỘT SỐ THIẾT BỊ CHO HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN DẦU ĐỐT TÀU DẦU 104000 TẤN * Tài liệu tham khảo: Thiết kế trang trí động lực tàu thủy Tác giả: Đặng Hộ – Nhà xuất Giao thông vận ... cấp dầu đốt đảm bảo cho hệ động lực làm việc bình thường suốt thời gian hành trình qui định • Hệ thống vận chuyển dầu đốt có quan hệ mật thiết với động loại nhiên liệu sử dụng hệ thống số chức ... như: thiết bị đốt nồi hơi; bơm dầu đốt; phin lọc dầu đốt; két trực nhật két lắng • Dầu rò rỉ từ khay hứng dầu dầu xả từ van xả cặn phải dẫn drain tank • Phải trang bị thiết bị xử lý dầu cho drain...
 • 15
 • 326
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tính toán lựa chọn thiết bị điệntính toán lựa chọn thiết bị bốc dỡ trong khotính toán lựa chọn thiết bị hòa trộn hóa chất keo tụ tạo bôngtính và lựa chọn thiết bị toàn bộ nhà máylựa chọn thiết bị trước khi lắp ráp máy tínhtính toán và chọn thiết bị trao đổi nhiệt loại ống lồng ống dùng dầu diezen để đun nóng dầu thôtính và lựa chọn thiết bị trong phân xưởng5 tính toán và chọn thiết bịtính toán lựa chọn vị trí số lượng dung lượng thiết bị bù hợp lý trong lưới điện phân phốitính toán và lựa chon thiết bị trong phân xưởngtính toán lựa chọn và bố trí thiết bị trong trạmtính toán và lựa chọn thiết bị kháctính toán lựa chọn các thiết bịii tính toán và lựa chọn thiết bị trong phân xưởng lên mentính toán lựa chọn bình chứa thiết bị hoá hơiCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảm