Khóa luận bình tách dầu khí trong hệ thống thu gom sản phẩm khai thác tại giàn MSP mỏ bạch hổ, hệ thống điều chỉnh mức và áp suất bình tách

Bình tách dầu khí trong hệ thống thu gom sản phẩm khai thác tại giàn MSP - mỏ Bạch Hổ. Hệ thống điều chỉnh mức áp suất bình tách

Bình tách dầu khí trong hệ thống thu gom sản phẩm khai thác tại giàn MSP - mỏ Bạch Hổ. Hệ thống điều chỉnh mức và áp suất bình tách
... khÝ - K49 VT §å ¸n tèt nghiƯp Hỗn hợp vào Trêng §H M - Þa ChÊt Van an toàn Bộ lệch dòng Chiết sương Bộ kiểm soát mức Ống gom khí Kiểm soát van dầu Van kiểm soát áp suất khí Van xả dầu Khí Dầu ... c¾t ' B-B'' 1-cưa vµo t¸ch khÝ thµnh phÇn 2-mµng chiÕt d¹ng c¸nh 3-van ®iỊu ¸p khÝ håi l­u 4-miƯng phao 5-bé ®iỊu khiĨn mùc chÊt láng 6-van vËn hµnh ng¨n dÇu 7-van vËn hµnh ng¨n n­íc 8-phao kh«ng ... dÇu-khÝ-níc SV: §ç M¹nh Doanh 29 Líp: ThiÕt bÞ dÇu khÝ - K49 VT Trêng §H M - Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiƯp 1-Cưa vµo nguyªn liƯu 2-Bé phËn chun ®éng xo¸y trßn 3-Vßng h×nh nãn 4-BỊ mỈt tiÕp xóc dÇu-khÝ...
 • 94
 • 1,359
 • 41

Bình tách dầu khí trong hệ thống thu gom sản phẩm khai thác tại giàn MSP mỏ bạch hổ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bình tách

Bình tách dầu khí trong hệ thống thu gom sản phẩm khai thác tại giàn MSP mỏ bạch hổ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bình tách
... học Mỏ- Địa Hệ thống hố phẩm cho Gaslift Trạm phân phối khí cho giếng Gaslift Hệ thống đo gồm: bình đo (bình C3) hệ thống tuabin đo dầu khí Hệ thống bình gọi dòng (bình C4) Bình sấy áp suất cao ... TRÊN MSP1 0 TẠI MỎ BẠCH HỔ 1.3.1 Mục đích nhiệm vụ hệ thống thu gom xử lý dầu 1.3.1.1 Mục đích - Dầu thơ khai thác hỗn hợp nhiều chất: dầu, khí, nước, parafin tạp chất khác - Để lấy dầu thương phẩm ... khí trước chúng khỏi bình tách Hơn nữa, việc sử dụng phương tiện để rời khí khơng hồ tan khỏi dầu cần thiết trước dầu tách khỏi bình tách 2.1.2 Tách khí khỏi dầu Các tính chất hố học vật lý dầu...
 • 72
 • 236
 • 0

Luận văn Thiết kế khai thác dầu khí bằng phương pháp gaslift liên tục cho giếng N711 tại giàn MSP7 Mỏ Bạch Hổ

Luận văn Thiết kế khai thác dầu khí bằng phương pháp gaslift liên tục cho giếng N711 tại giàn MSP7 Mỏ Bạch Hổ
... Dầu Khí -K52 Thiết kế khai thác dầu phương pháp gaslift liên tục CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT CHO GIẾNG 803 Ở MỎ BẠCH HỔ 4.1 Các thông số giếng thiết kế ... Khoan- Khai Thác Dầu Khí -K52 Thiết kế khai thác dầu phương pháp gaslift liên tục Hình 1.2 Cột địa tầng mỏ Bạch Hổ Sinh viên: Hồ Tuấn Anh Khoan- Khai Thác Dầu Khí -K52 Thiết kế khai thác dầu phương ... gaslift - Phương pháp Gaslift phương pháp khai thác học Sinh viên: Hồ Tuấn Anh 19 Khoan- Khai Thác Dầu Khí -K52 Thiết kế khai thác dầu phương pháp gaslift liên tục - Phương pháp áp dụng giếng không...
 • 99
 • 925
 • 14

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC-ĐỀ TÀI:" Các giỉ pháp công nghệ xử lý giếng nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu ở giai đoạn khai thác cuối cùng của mỏ bạch hổ" potx

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC-ĐỀ TÀI:
... NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Thăm dò, Khai thác Các giải pháp công nghệ xử giếng nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu giai đoạn khai thác cuối mỏ Bạch Hổ Việc tăng sản lượng giếng khai thác dầu, nâng cao ... bị công nghệ xử giếng nhũ tương axit IV HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XỬ LÍ GIẾNG TỪ 1988 - 2008 Bảng Kết phương pháp xử giếng mỏ Bạch Hổ Rồng Nghiên cứu số liệu thực tế mỏ ... nghiên cứu ứng dụng giải pháp công nghệ - kỹ thu t nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Sau phân tích nguyên nhân gây nhiễm bẩn thành hệ & giải pháp công nghệ - kỹ thu t...
 • 12
 • 333
 • 4

Khóa luận tốt nghiệp toán Mối liên hệ giữa đại số, ôtômat logic

Khóa luận tốt nghiệp toán Mối liên hệ giữa đại số, ôtômat và logic
... tri thức người biểu diễn logic ký hiệu toán học, có khả tạo máy tính có khả lập luận, hay nói cách khác trí tuệ nhân tạo Ôtômat logic sinh ngôn ngữ hình thức, có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, góp ... nghiên cứu có nhiều ứng dụng ngành toán học trừu tượng Cấu trúc khóa luận Khóa luận gồm: Chương Ô tômat logic Chương 2.Định lý K Ỉ E E N E — B Ử C H I Chương 3.Ôtômat tối tiểu vị nhóm cú pháp Chương ... logic nói riêng ứng dụng toán vào sống nói chung, đồng thời thấy phong phú lý thú toán học Đó thành công đề tài • Như nói đề tài hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu đặt • Để hoàn thành khoá luận tốt...
 • 48
 • 237
 • 0

khoá luận Nâng cao hiệu quả trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng tại huyện tam nông – tỉnh phú thọ

khoá luận Nâng cao hiệu quả trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng tại huyện tam nông – tỉnh phú thọ
... mt s gii phỏp nõng cao hiu qu thc hin th tc cp CGCNQSD ti huyn Tam Nụng tnh Phỳ Th 1.2.4 Mt s kinh nghim ca cỏc nc nhm nõng cao hiu qu ca nn hnh chớnh 1.2.4.1 Kinh nghim nõng cao hiu qu cung cp ... Chính phủ Thực Chính phủ điển tử giúp cho máy hành làm việc có hiệu hơn, khắc phục đợc bệnh quan liêu, giúp doanh dân tiếp cận với Chính phủ tốt hơn, giúp máy hành công khai hớng vào ngời sử dụng ... đổi tình hình Nhờ nhận thức đợc vai trò Chính phủ điện tử đại hoá hành Hàn Quốc thực quan tâm đầu t có hiệu vào xây dựng phát triển Chính phủ điện tử 1.2.4.4 Kinh nghim nõng cao hiu qu cung cp...
 • 85
 • 188
 • 0

Đánh giá hiện trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong quá trình thu bán sản phẩm vận tải hàng không tại TCT HKVN

Đánh giá hiện trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong quá trình thu bán sản phẩm vận tải hàng không tại TCT HKVN
... TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUÁ TRÌNH THU BÁN SẢN PHẨM VẬN TẢI HÀNG KHÔNG TẠI TCT HKVN 2.1 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THU BÁN SẢN PHẨM VẬN TẢI HÀNG KHÔNG 2.1.1.Giới thiệu TCT HKVN Ngày 15/1/1956, ... động phận kiểm toán nội thu bán sản phẩm vận tải Trong hoạt động thu bán sản phẩm vận tải hàng không, Ban Kiểm soát trực thu c Hội đồng quản trò TCT có nhiệm vụ: - Giám sát cấu hệ thống kiểm sóat ... trình bày nội dung lý luận hệ thống kiểm soát nội Lý luận sở để nghiên cứu thực trạng công tác kiểm soát nội trình thu bán sản phẩm vận tải hàng không TCT HKVN 20 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM...
 • 89
 • 342
 • 0

Luận văn Tình hình doanh thu bộ sản phẩm m1 account tại maritimebank chi nhánh tân bình

Luận văn Tình hình doanh thu bộ sản phẩm m1 account tại maritimebank chi nhánh tân bình
... Nghiên cứu sở lý luận tình hình doanh thu sản phẩm M1 Account Maritimebank chi nhánh Tân Bình - Phân tích, đánh giá thực trạng doanh thu sản phẩm M1 Account Maritimebank chi nhánh Tân Bình - Đề xuất ... doanh thu sản phẩm M1 Account Maritimebank chi nhánh Tân Bình 1.3 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Tình hình doanh thu sản phẩm M1 Account kinh tế thị trường - Phạm vi nghiên cứu sản ... doanh thu sản phẩm M1 Account Maritimebank chi nhánh Tân Bình 3.2.2.2 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Tình hình doanh thu sản phẩm M1 Account kinh tế thị trường - Phạm vi nghiên cứu sản...
 • 65
 • 173
 • 1

Tài liệu Tiểu luận "Giải pháp thị trường với phát triển thương mại sản phẩm xi măng tại công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Bỉm Sơn trong giai đoạn hiện nay”. ppt

Tài liệu Tiểu luận
... mại sản phẩm xi măng công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Bỉm Sơn giai đoạn Chương Giải pháp thị trường với phát triển thương mại sản phẩm xi măng công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bỉm Sơn thời gian ... thương mại sản phẩm xi măng công ty giai đoạn Chính mà em chọn đề tài: “Giải pháp thị trường với phát triển thương mại sản phẩm xi măng công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Bỉm Sơn giai đoạn nay” ... phát triển thương mại sản phẩm xi măng DN thiết yếu giai đoạn Chính lý mà em chọn đề tài: ” Giải pháp thị trường với phát triển thương mại sản phẩm xi măng công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Bỉm Sơn...
 • 35
 • 358
 • 1

thiết kế hệ thống điều khiển duy trì áp suất. ứng dụng trong cung cấp nước sạch

thiết kế hệ thống điều khiển duy trì áp suất. ứng dụng trong cung cấp nước sạch
... kiến thức học, nhóm chúng em nghiên cứu đề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển trì áp suất Ứng dụng cung cấp nước sạch Đề tài đề cập đến lĩnh vực ứng dụng phổ biến cơng nghiệp lại kiến thức sinh ... nghệ điện tử vi mạch - điện tử công suất tạo sản phẩm có chức xử lý trọn vẹn trình, khâu, chí hệ thống việc tiếp cận công nghệ công nghệ nước ta nhiều hạn chế PLC – BIẾN TẦN nhữùng công nghệ ... tốt áp ứng nhu cầu công nghệ, tiết kiệm lượng, hiệu cao, độ tin cậy lớn, nhỏ gọn, gi¸ thành hợp lý đích hướng tới khoa học công nghệ * Khoa học công nghệ ngày phát triển vượt bậc việc ứng dơng...
 • 98
 • 388
 • 1

Tiểu luận: Phân tích thất bại trong chiến lược Marketing cho sản phẩm bia Laser của tập đoàn Tân Hiệp Phát pptx

Tiểu luận: Phân tích thất bại trong chiến lược Marketing cho sản phẩm bia Laser của tập đoàn Tân Hiệp Phát pptx
... KHOA Tiểu luận Phân tích thất bại chiến lược Marketing cho sản phẩm bia Laser tập đoàn Tân Hiệp Phát Nhóm Phân tích thất bại chiến lược Marketing cho sản phẩm bia Laser tập đoàn Tân Hiệp Phát ... Nhóm Phân tích thất bại chiến lược Marketing cho sản phẩm bia Laser tập đoàn Tân Hiệp Phát vậy, phạm vi nghiên cứu mang tên Phân tích thất bại chiến lược Marketing cho sản phẩm bia Laser tập đoàn ... Phân tích thất bại chiến lược Marketing cho sản phẩm bia Laser tập đoàn Tân Hiệp Phát CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN TÂN HIỆP PHÁT VÀ THỊ TRƯỜNG BIA VIỆT NAM -o0o 1.Vài nét khái quát tập...
 • 29
 • 663
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: khoa luan tot nghiep tap hop chi phi tinh gia thanh san phamđánh giá hiện trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ trong quá trình thu bán sản phẩm vận tải hàng không tại tct hkvnmô tả toán học cho các thành phần trong hệ thống điều khiển ổn định áp suất trong hệ thống mức nước bao hơi nhà máy nhiệt điệnthực trạng công tác kiểm soát nội bộ trong quá trình thu bán sản phẩm vận tải hàng không tại tct hkvncác giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ trong quá trình thu bán sản phẩm vận tải hàng không tại tct hkvntrường hợp nhu cầu tiêu thụ khí khô cao hơn lượng khí cung cấp từ ngoài khơi việc cung cấp khí được ưu tiên thu hồi san phẩm lỏngnckh ảnh hưởng cách bố trí dàn lạnh đến khả năng tách ẩm không khí trong hệ thống sấy lạnhxảy ra khi một yêu cầu tới một tệp đầu tiên trong hệ thống ứng dụngxúc tiến xây dựng hệ thống tổng kho kho trung chuyển và mạng lưới phân phối sản phẩm dầu khí trong nướccông ty bảo hiểm dầu khí trong lĩnh vực bảo hiểm hàng hảitiểu luận dự án đầu tư trồng rau sạchcảm giác đau khi quan hệ lần đầukhoa học công nghệ dầu khíluận văn ngành dầu khícông ty thăm dò khai thác dầu khí trong nước4. cbtt bo sung thanh vien hdqt va thay doi noi dung dhdcd nam 2015so lieu giao dich cp gdt thang 7.2016so lieu giao dich cp gdt thang 7.2016Diễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10111CV giai trinh loi nhuan qui III 20101.chuong trinh Dai hoi co dong 20173.Bao cao HDQT nam 20175. Bao cao SXKD 2016 ke hoach 20176.Bao cao Tai chinh 2016 (KQ2016)7.Bao cao Tai chinh 2017 (KH2017)8. Du thao sua doi bo sung dieu le 2017110 amazing magic tricks6. Bao cao tai chinh thuc hien nam 2015Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) biaDon ung cu 2016 - vicem bim sonTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBieuQuyetPhụ lục 4 (Điều 28 - Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán)Phụ lục 1 (Điều 26 Quy định tại TT 52 2012 TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012)Phu luc bao cao ve so huu cua co dong lonPhu luc bao cao ket qua giao dich co phieu