Khóa luận bình tách dầu khí trong hệ thống thu gom sản phẩm khai thác tại giàn RP 1

Bình tách dầu khí trong hệ thống thu gom sản phẩm khai thác tại giàn MSP - mỏ Bạch Hổ. Hệ thống điều chỉnh mức và áp suất bình tách

Bình tách dầu khí trong hệ thống thu gom sản phẩm khai thác tại giàn MSP - mỏ Bạch Hổ. Hệ thống điều chỉnh mức và áp suất bình tách
... khÝ - K49 VT §å ¸n tèt nghiƯp Hỗn hợp vào Trêng §H M - Þa ChÊt Van an toàn Bộ lệch dòng Chiết sương Bộ kiểm soát mức Ống gom khí Kiểm soát van dầu Van kiểm soát áp suất khí Van xả dầu Khí Dầu ... c¾t ' B-B'' 1-cưa vµo t¸ch khÝ thµnh phÇn 2-mµng chiÕt d¹ng c¸nh 3-van ®iỊu ¸p khÝ håi l­u 4-miƯng phao 5-bé ®iỊu khiĨn mùc chÊt láng 6-van vËn hµnh ng¨n dÇu 7-van vËn hµnh ng¨n n­íc 8-phao kh«ng ... dÇu-khÝ-níc SV: §ç M¹nh Doanh 29 Líp: ThiÕt bÞ dÇu khÝ - K49 VT Trêng §H M - Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiƯp 1-Cưa vµo nguyªn liƯu 2-Bé phËn chun ®éng xo¸y trßn 3-Vßng h×nh nãn 4-BỊ mỈt tiÕp xóc dÇu-khÝ...
 • 94
 • 1,360
 • 41

Bình tách dầu khí trong hệ thống thu gom sản phẩm khai thác tại giàn MSP mỏ bạch hổ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bình tách

Bình tách dầu khí trong hệ thống thu gom sản phẩm khai thác tại giàn MSP mỏ bạch hổ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bình tách
... học Mỏ- Địa Hệ thống hố phẩm cho Gaslift Trạm phân phối khí cho giếng Gaslift Hệ thống đo gồm: bình đo (bình C3) hệ thống tuabin đo dầu khí Hệ thống bình gọi dòng (bình C4) Bình sấy áp suất cao ... TRÊN MSP1 0 TẠI MỎ BẠCH HỔ 1.3.1 Mục đích nhiệm vụ hệ thống thu gom xử lý dầu 1.3.1.1 Mục đích - Dầu thơ khai thác hỗn hợp nhiều chất: dầu, khí, nước, parafin tạp chất khác - Để lấy dầu thương phẩm ... khí trước chúng khỏi bình tách Hơn nữa, việc sử dụng phương tiện để rời khí khơng hồ tan khỏi dầu cần thiết trước dầu tách khỏi bình tách 2.1.2 Tách khí khỏi dầu Các tính chất hố học vật lý dầu...
 • 72
 • 238
 • 0

BÌNH TÁCH DẦU KHÍ DÙNG TRONG HỆ THỐNG THU GOM TRÊN GIÀN RP-1

BÌNH TÁCH DẦU KHÍ DÙNG TRONG HỆ THỐNG THU GOM TRÊN GIÀN RP-1
... lỏng có chứa khí thoát từ bình lọc khí chất lỏng có khí từ bình tách dầu khí Bình lọc khí thông thờng đợc lắp đặt hạ nguồn bình tách thiết bị tách Nếu có bình tách phía trớc bình lọc khí, hydrocacbon ... Là bình chứa dầu, nhận dầu từ thiết bị vớt bình CV-1/2 từ ngăn dầu bình D-1 *EG-1/2/3/4 Các bình tách nớc Có phần là: - Phần trên: Tách khí - Phần dới: Tách dầu nớc Bình tách trọng lực không tách ... tách khí nớc Là bình tách pha xử lý nớc vỉa nhận từ C1-3 EG Trong bình tách có ngăn tách dầu nớc, sau dầu đợc đa xuống E-8 khí đợc đa C-5 I.5.8 Bình E *E-1 Là bình xử lý: - Nhận dầu khí từ giếng...
 • 85
 • 470
 • 1

Nghiên cứu Bình Tách C - 1hệ thống điều chỉnh , kiểm tra mực chất lỏng và áp suất bình tách C1 trong hệ thống thu gom

Nghiên cứu Bình Tách C - 1 và hệ thống điều chỉnh , kiểm tra mực chất lỏng và áp suất bình tách C1 trong hệ thống thu gom
... gặp bình tách dầu bọt ,bình tách treo ,bình tách theo b c Theo nguyên lý tách : Tách trình tách cho chất lưu vào thiết bị ,c n gọi tách c p C c nguyên lý dành cho giai đoạn thường trọng l c ,va ... KG/cm2 + Áp suất làm vi c ÷ 12 KG/cm2 - Bình Bufe (c n gọi bình tách áp suất thấp; bình 10 0 m3; bình E1): + Thể tích 10 0 m3 + Áp suất giới hạn KG/cm2 + Áp suất làm vi c 2,5 ÷ KG/cm2 - Hệ thống ... phần tách loại khí c a vào bình tách 1- C a vào nhiên liệu 8- Đồng hồ đo áp suất 2- Thành phần khử khí 9- Giá đỡ phao 3- Đệm chiết 1 0- Bộ điều khiển m c chất lỏng Trường Đại H c Mỏ - Địa Chất...
 • 81
 • 458
 • 2

Báo cáo " Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị đo độ ẩm không khí trong hệ thống sấy nông sản dạng hạt " pptx

Báo cáo
... hai thiết bị đo độ ẩm tơng đối, thiết bị đo độ ẩm tơng đối đợc chế tạo v thiết bị đo độ ẩm tơng đối PSYCHRO - DYNE hãng SOUTHAMPTON có sai số 2%, hệ thống sấy ngô hạt Khoa Cơ Điện Đại học Nông ... giá trị đo đợc, hiệu chỉnh thiết bị đợc chế tạo theo thiết bị PSYCHRO - DYNE cho sai số hai thiết bị l nhỏ KếT QUả 3.1 Sơ đồ mạch Thiết bị đo độ ẩm tơng đối tác nhân sấy hệ thống sấy nông sản đợc ... LUậN Thiết bị đo độ ẩm tơng đối không khí sau chế tạo đợc kiểm nghiệm v hiệu chỉnh sở thiết bị đo độ ẩm tơng đối PSYCHRO - DYNE hãng SOUTHAMPTON Sai số đo 3% Thiết bị đo có số đặc tính sau: (1) Thiết...
 • 9
 • 661
 • 11

LUẬN văn TÍNH TOÁN THIẾT kế hệ THỐNG THU GOM bụi NHÀ máy CHẾ BIẾN gỗ ĐỒNG NAI

LUẬN văn TÍNH TOÁN THIẾT kế hệ THỐNG THU GOM bụi NHÀ máy CHẾ BIẾN gỗ ĐỒNG NAI
... khách quan khác Qua khảo sát tính chất hạt bụi, yếu tố mặt nhà máy ta đưa phương án xử lý bụi gỗ nhà máy chế biến gỗ sau : Do bụi cần xử lý bụi gỗ ta cần thu hồi bụi gỗ để làm ngun nhiên liệu cho ... đáng ý nhà máy chế biến gỗ Đặc điểm chung hầu hết máy móc thiết bị cơng nghệ có mức ồn cao, máy móc gây ồn như: Máy bào, máy chà láng, máy khoan 2.4.2.5 Ơ nhiễm nhiệt Do đặc thù cơng nghệ sản ... sống người khỏe mạnh an tồn CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY 2.1 Mặt nhà máy 2.1.1 Tổng quan 2.1.1.1 Vị trí nhà máy Nhà máy chế biến gỗ Mêkơng Đồng Nai gồm có hai phân xưởng Vị trí xưởng cũ xưởng...
 • 67
 • 241
 • 2

XỬ lý mỡ ỨNG ĐỌNG TRONG hệ THỐNG THU GOM

XỬ lý mỡ ỨNG ĐỌNG TRONG hệ THỐNG THU GOM
... KỸ THU T KẾT QUẢ SAU KHI DÙNG ECOBLOCKTM Hố thu nhà bếp sạch, nước chảy Nhà vệ sinh dầu mỡ không mùi vòng ngày thông thoáng Lỗ sàn nhà tắm dầu mỡ sau Lỗ sàn nhà bếp dầu mỡ ngày xử CHI  Xử ... khu vực xử lý, cho ngập 1/2 vào bẫy mỡ Khối vi sinh tan dần khoảng 35 - 120 ngày, phụ thu c vào kích thước bể, lưu lượng dòng chảy lượng EcoBlockTM hiệu chọn để xử Pound / 0.5 – 1m3 Bẫy mỡ 1/ ... / tuần BẢO QUẢN VÀ XỬ LÝ Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát Xử lý: Rửa tay với xà phòng nước ẩm sau sử dụng Ảnh sản phẩm http://www.moitruongdeal.com/xu-ly-dau-mo-day-dac -trong- duong-cong-thoat-nuoc-nha-hang-khach-san.html...
 • 6
 • 508
 • 0

một số biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm nội địa tại công ty tnhh tongkook việt nam spinning

một số biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm nội địa tại công ty tnhh tongkook việt nam spinning
... luận phân phối hệ thống phân phối Chương 2: Thực trạng hệ thống phân phối nội địa Công ty TNHH TongKooK Việt Nam Spinning Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm nội ... biện pháp giải nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm nội địa Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Từ hoạt động Công ty TNHH TongKooK Việt Nam Spinning, em sâu phân tích đánh giá tình hình hệ thống ... triển Công ty: Công ty TNHH TongKooK Việt Nam Spinning (gọi tắt Công ty TongKooK Việt Nam Spinning hay Công ty TongKook) Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, 10 Công ty hải ngoại Công ty TongKooK...
 • 132
 • 114
 • 1

nghiên cứu ảnh hưởng cách bố trí dàn lạnh đến khả năng tách âm không khí trong hệ thống sấy lạnh

nghiên cứu ảnh hưởng cách bố trí dàn lạnh đến khả năng tách âm không khí trong hệ thống sấy lạnh
... Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2010 Những nghiên cứu lý thuyết thực nghiệm 2.1 Nghiên cứu lý thuyết khả làm lạnh tách ẩm dàn lạnh Bơm nhiệt Trong kỹ thuật sấy lạnh, yếu ... yếu tố có tính định đến sấy q trình làm lạnh, tách ẩm khơng khí dàn lạnh Lượng ẩm tách lớn sấy tăng thời gian sấy giảm 2.1.1 Tăng chiều dài đường khơng khí qua dàn lạnh Khơng khí chuyển động bypass ... Không khí Không khí vào t2 Không khí t1 t2' Môi chất vào BH1 BH2 BH1 BH2 Môi chất Không khí vào Hình 1: Khơng khí chuyển động bypass qua dàn lạnh Hình 2: Dàn lạnh mắc song song Hình 3: Dàn lạnh...
 • 5
 • 427
 • 1

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CÁCH BỐ TRÍ DÀN LẠNH ĐẾN KHẢ NĂNG TÁCH ẨM KHÔNG KHÍ TRONG HỆ THỐNG SẤY LẠNH

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CÁCH BỐ TRÍ DÀN LẠNH ĐẾN KHẢ NĂNG TÁCH ẨM KHÔNG KHÍ TRONG HỆ THỐNG SẤY LẠNH
... t NT2 V2 NT2 V2 V3 Không khí khô , lạnh V3 Không khí khô , lạnh NT1 V1 NT1 V4 V1 V4 MN Buồng sấy MN Buồng sấy V7 TL TL V5 TL BH1 BH1 V8 V7 T6 BH2 BH2 Khô ng khí ẩm Không khí ẩm Nướ c ngưng Nước ... làm l nh, tách m khơng khí dàn l nh Lư ng m tách l n th s y tăng th i gian s y gi m 2.1.1 Tăng chi u dài đư ng c a khơng khí qua dàn l nh - Khơng khí chuy n đ ng bypass nhi u l n qua dàn l nh ... p Kh tách m c a dàn b trí song song l n so v i cách b trí n i ti p, u có ý nghĩa tăng kh m gi m th i gian s y K t lu n Thơng qua phân tích đánh giá phương pháp làm l nh, tách m khơng khí dàn l...
 • 5
 • 319
 • 0

Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bình tách dầu khí

Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bình tách dầu khí
... đoạn; • Bình tách nước (kiểu khô hay ướt); • Bình lọc khí; Bình làm khí (kiểu khô hay ướt); • Bình tách lọc Bình tách pha, pha hay tách theo giai đoạn gọi chung bình tách dầu khí Những bình tách ... sử dụng, nguyên tắc tách bản… 1.1.2.1 Phân loại theo chức Tùy theo chức bình tách mà phân loại sau: • Bình tách dầu khí; Bình tách pha: Dầu, khí nước; • Bình tách dạng bẫy ; • Bình tách giai ... phận tạo ly tâm đầu vào để tách sơ cấp đầu khí để tách lỏng 1.1.3 Chức bình tách Bình tách có chức là: Chức bản, chức phụ chức đặc biệt 1.1.3.1 Chức Tách dầu khỏi khí, tách khí khỏi dầu tách...
 • 58
 • 3,843
 • 6

[Khóa luận]thiết kế và xây dựng hệ thống tín hiệu đèn giao thông nút giao thông lê hồng phong và nguyễn bỉnh khiêm dùng PLC

[Khóa luận]thiết kế và xây dựng hệ thống tín hiệu đèn giao thông nút giao thông lê hồng phong và nguyễn bỉnh khiêm dùng PLC
... vi đồ án giao nhiệm vụ: “Thiết kế xây dựng hệ thống tín hiệu đèn giao thông nút giao thông Hồng Phong & Nguyễn Bỉnh Khiêm dùng PLC nhằm mục đích góp phần cải thiện tình trạng giao thông trục ... chuyển sang hệ thống điều khiển dựa PC CHƯƠNG II: NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÈN GIAO THÔNG 12 Hình 2.1: Mô hình đèn giao thông ngã tư 2.1.CẤU TẠO - Hệ thống đèn giao thông đèn điều khiển giao thông ... đèn lắp đặt hai đầu hai đường khác ngã tư Mỗi cột đèn gồm đèn đèn gồm: đèn xanh, đèn đỏ đèn đỏ; đèn phụ đèn dùng điều khiển đường dành cho người bộ: đèn xanh người đèn đỏ người Ngoài ra, hệ thống...
 • 24
 • 493
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "BÌNH SAI LƯỚI GPS TRONG HỆ TOẠ ĐỘ VUÔNG GÓC KHÔNG GIAN ĐỊA DIỆN CHÂN TRỜI" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... L n X Hình Hệ toạ độ địa diện chân trời Như hệ toạ độ địa diện chân trời hệ toạ độ vuông góc không gian địa tâm tịnh tiến xoay, trị đo GPS tính chuyển hệ toạ độ địa diện chân trời không bị biến ... đó: (x y z)T: toạ độ hệ địa diện chân trời; (X Y Z)T: toạ độ hệ vuông góc không gian địa tâm; (X0 Y Z0)T: toạ độ vuông góc không gian địa tâm điểm quy chiếu; B0, L0: toạ độ trắc địa điểm quy chiếu; ... từ hệ toạ độ địa tâm sang hệ toạ độ địa diện chân trời thể bảng Bảng Trị đo hệ toạ độ địa tâm chuyển hệ toạ độ địa diện chân trời No/Đầu-Cuối BS51 BS56 BS56 BS56 BS57 BS51 BS57 BS61 Trị đo hệ toạ...
 • 7
 • 355
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: các thiết bị dùng trong hệ thống phân loại sản phẩmgiới thiệu hệ thống thu bán sản phẩm vận tải hàng khôngmô tả hệ thống thu gom xử lý nước thải tại công tyđồ án bình tách dầu khíkhóa luận kỹ thuậ dầu khíkhóa luận nghiên cứu và xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhằm kiểm tra và đánh giá học sinh trong dạy học tin học 12 thptnckh ảnh hưởng cách bố trí dàn lạnh đến khả năng tách ẩm không khí trong hệ thống sấy lạnhxảy ra khi một yêu cầu tới một tệp đầu tiên trong hệ thống ứng dụngtiết kiệm và đầu tư trong hệ thống tài khoản thu nhập quốc dânxác định lưu lượng trao đổi không khí trong hệ thống thông gió chungmục tiêu của chương trình sẽ kích thích doanh thu vào từng thời điểm cho từng ngành hàng ngay sau khi triển khai nâng tỷ trọng mặt hàng trong kênh phân phối và hệ thống trưng bày sản phẩmiv quy đổi các khâu cơ khí trong hệ thống tđđcách ghi dấu thanh trong hệ thống chữ quốc ngữcụm đầu dò trong hệ thống chép hình thủy lựcxây dựng hệ thống haccp cho sản phẩm sữa đậu nành tại cty cbtp quang minhBài 8. Thiết kế và bản vẽ kĩ thuậtBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 16. ADN và bản chất của genBài 13. Di truyền liên kếtBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 14. Thân dài ra do đâu ?Bài 12. Phân bón hoá họcỨng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángBài 7. Gương cầu lồiUnit 3. People''''s backgroundUnit 9. Undersea worldỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnNeoweb Cellular Confinement SystemUnit 4. Learning a foreign languageKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014BAI 10 SINH SAN o SINH VAT