Khóa luận hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động

Hoán cải lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 1 docx

Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 1 docx
... chúng th-ờng tụ hợp bốn dạng nh- sau: lan có hình dáng tàu lan dạng mũi hài lan phân đoạn lan dạng bontong 2 .1. 1 .1 lan hình dáng tàu lan có dạng hình tàu thích hợp với đội ... thiệu lan gốc thông số Đặc điểm tuyến hình, bố trí chung, kết cấu Tính lan gốc Thiết kế hoán cải lan thành nhà hàng Thiết kế bố trí chung nhà hàng Thiết kế kết cấu Đánh giá tính nổi, ... kết cấu Đánh giá tính nổi, độ ổn định nhà hàng Kết luận đề xuất ý kiến Ch-ơng Giới thiệu lan gốc 2 .1 Giới thiệu lan gốc 2 .1. 1 Giới thiệu lan lan có nhiều dạng khác nhau, nh-ng chúng...
 • 8
 • 279
 • 0

Hoán cải lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 2 docx

Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 2 docx
... + Tần số f = 50 Hz 2. 4 Đặc điểm kết cấu lan đ-ợc thiết kế để trở hàng siêu tr-ờng, siêu trọng boong nên có kết cấu tốt Kết cấu theo hệ thống ngang, chạy dọc chiều dài lan Mối liên kết hàn ... liên kết hàn điện hồ quang tay lan có kết cấu cụ thể nh- sau: 2. 4.1 Tôn vỏ Chiều dày dải tôn đáy 12( mm), tôn đáy lại dày 10(mm) tôn mạn 8(mm), tôn boong 10(mm) 2. 4 .2 Khung giàn đáy Khung giàn ... mạn cách vách dọc tâm 4800(mm), phần vách Sống phụ có quy cách T12x250/10x350 Đà ngang đáy có quy cách T10x150/8x350 Hình 2. 2 2. 4.3 Khung giàn mạn Khung giàn mạn đ-ợc tạo dựng lên từ s-ờn th-ờng,...
 • 6
 • 184
 • 0

Hoán cải lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 3 ppt

Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 3 ppt
... Đó đặc điểm kết cấu lan gốc, có kết cấu tầng lầu nh-ng không ảnh h-ởng lớn tới tính tàu không đ-a vào đề tài Hình 2.5 2.5 Tính lan gốc 2.5.1 Tính ổn định lan gốc lan có tính ổn định ... khoang bị thủng, mà lan bị nghiêng ngang hay nghiêng dọc 2.5 .3 Tính điều khiển 2.5 .3. 1 Tính quay trở Tính quay trở khả thay đổi h-ớng phía lan, ta đổi h-ớng cho lan Tính quay trở phụ ... chung lan tăng tính chịu lực cho mặt boong Xét chất khoang, lý bị thủng (n-ớc tràn vào) ta coi nh- nhận thêm hàng lên lan Và tải trọng khối l-ợng thể tích chất lỏng Và nhân thêm hàng nh-...
 • 7
 • 151
 • 0

Hoán cải lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 4 ppsx

Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 4 ppsx
... 13 Zc m 0.266 0.536 0.808 1.079 1. 348 14 Ix m4 141 31 141 84. 18 1 540 0 .4 16291 .4 16677.3 16850.71 15 Iy m4 946 11 10 647 0 .4 12 840 3 149 385 158979 163 243 .8 16 ro m - 40 .97 20.51 13.67 10.26 8.21 17 R ... 18.56 24. 8 3. 94 M(T) 15.36 296.96 396.8 62.98 (T ) 9.28 28.8 33.13 12.26 46 0.8 530.1 196.1 DN DN0 DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 MB M(T) 148 .48 (T ) 17.6 38. 04 41 .45 20.58 4. 8 M(T) 2 84. 6 608. 64 663.2 329.2 ... Msox m4 9068.3 11198.9 11827.2 1 240 3.2 12 646 .4 12 748 .8 - Mvixoy -43 .969 193.698 -46 2.23 -652. 04 -667 .45 10 Xf m -0.253 -0.506 -0.676 -0.201 11 Yf m 0 0 0 12 Xc m -0.127 -0.258 -0.388 -0 .40 1 -0.325...
 • 5
 • 134
 • 0

Hoán cải lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 5 ppsx

Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 5 ppsx
... trí chung nhà hàng thỏa mãn nhu cầu công dụng nhà hàng, phải đảm bảo thời tiết Việt Nam nóng ẩm m-a nhiều để đảm bảo điều kiện hoạt động di n thuận lợi nhất, nh-ng đảm bảo tính cân nhà hàng, để ... thái sẵn sàng hoạt động 3.2 thiết kế bố trí chung Thiết kế bố trí chung công việc quan trọng, ảnh h-ởng trực tiếp đến yêu cầu sử dụng, tính hàng hải, tính kinh tế vẻ đẹp nhà hàng Nhà hàng công ... th-ợng đế yên tâm nh- nhà thân yêu 3.2.4 Thiết kế phòng đa Phòng đa đ-ợc thiết kế bố trí tầng nhà hàng, kéo dài từ s-ờn 25 71, vị trí thuận lợi nhất, thông thoáng lại dễ dàng, với di n tích rộng,...
 • 7
 • 119
 • 0

Hoán cải lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 6 pptx

Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 6 pptx
... ph¶i chèng ®ì lµ W= 4*5.1* 161 =3284 (KN) Di n tÝch tiÕt di n cét chèng tèi thiĨu lµ 0.0223w l 2.72  k = 0.0223 * 3284 2.59 2.72  2.138 =49 (cm2) VËy di n tÝch tiÕt di n cét chèng ta chän ë trªn ... dùng trªn nỊn t¶ng lµ mét sµ lan d¹ng bongton (Sµ lan d¹ng p«ng t«ng lµ sµ lan vá thÐp cã kÕt cÊu theo hƯ thèng däc, nã chØ dïng ®Ĩ chë hµng ë trªn boong trªn) Mµ sµ lan th× cã søc trë kh¸ lín, ... = 65 0 (mm) (3.2) - Kho¶ng c¸ch xµ ngang boong ®-ỵc lÊy b»ng kho¶ng c¸ch s-ên vµ b»ng 60 0(mm) KÝch th-íc cđa xµ ngang boong ®-ỵc lÊy b»ng kÝch th-íc cđa xµ ngang boong ë th-ỵng tÇng cđa sµ lan...
 • 8
 • 137
 • 0

Hoán cải lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 7 pdf

Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 7 pdf
... Chiều cao tiết di n thành (m) Ta có S = 2.4 (m ) l = 2.4 (m ) h = 13 .7( KN/m2 ) Vậy mô men chống uốn tối thiểu tiết di n 0.484*S*h*l2 = 0.484*2.4*13 .7* 2.42 = 68 .75 (cm3) Nh-ng nhà hàng có vùng hoạt ... kính tạo thông thoáng cho nhà hàng tạo tính thẩm mỹ Tuy tôn mạn th-ợng tầng không chịu tác động sóng gió nh- phần tiếp giáp trực tiếp với phần n-ớc biển, nh-ng xa trục trung hòa nhà hàng mà có chịu ... th-ờng xà ngang khỏe Xà ngang th-ờng có tiết di n hình chữ L kích th-ớc lấy xà ngang tầng lầu lan gốc có quy cách L100x100x10, xà ngang khỏe có tiết di n thép hình chữ T quy cách T150x10/200x8...
 • 6
 • 177
 • 0

Hoán cải lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 8 potx

Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 8 potx
... sau: Tr-ờng hợp 1: Nhà hàng với 100% dự trữ, 100% khách Tr-ờng hợp 2: Nhà hàng với 10% dự trữ, 100% khách Tr-ờng hợp 3: Nhà hàng 100% dự trữ, không khách Tr-ờng hợp 4: Nhà hàng 10% dự trữ, không ... *1.2 154 * 5.1 * 18 *1.2 24.17 ( 39 * 18 tấn) - Tải trọng tính cho dầm tầng Dầm tầng chịu tải trọng phần di n tích mà gánh chịu tầng hai theo tiêu chuẩn, nhân với tải trọng đơn vị di n tích, đ-ợc ... không hàng, không khách, 100% dự trrữ Tàu không hàng, không khách, 10% dự trữ Đủ tải đủ số l-ợng khách hạng hành khách boong có mang theo hành lí nh-ng với 50% dự trữ Nh-ng nhà hàng công trình nổi, ...
 • 8
 • 171
 • 0

Hoán cải lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 9 pot

Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 9 pot
... -8.44 -98 7.80 7.72 90 3.64 Tầng 94 .83 -1 .97 -186.63 10.56 1001.53 Sân th-ợng 31.51 -3.80 -1 19. 80 10.70 337. 19 Tầng hầm 802.07 1. 19 950.82 1.52 12 19. 67 Tổng cộng 1588.11 -0.54 -855.71 2 .94 4662.18 ... -7.427 - 799 .46 7. 792 838.74 Tầng 105.86 -4.358 -461.38 10 .99 8 1164.24 Sân th-ợng 26.24 -4.003 -105.04 12.826 336.55 Tầng hầm 754.46 1. 193 11 39. 08 90 0.43 1.510 Tổng cộng 1533.2 -0.646 -99 0.5 3.050 ... -2.78 -246.21 5.15 456.81 Tầng 93 . 39 -8.56 - 799 .46 7.88 736.14 Tầng 91 .81 -3.62 -332.54 11.32 10 39. 20 Sân th-ợng 13. 19 -4.80 -63. 29 12.85 1 69. 57 Tầng hầm 742.16 1.13 838 .93 1.52 1125.68 Tổng cộng...
 • 10
 • 115
 • 0

Hoán cải lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 10 doc

Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 10 doc
... 1.95816 2.17894 2 .15009 1.91232 1.55704 10 + Tr-ờng hợp 2: Nhà hàng với 10% dự trữ, 100 % khách.0 Bảng 3.17: Bảng tính tay đòn ổn định tĩnh động tr-ờng hợp (ZC90Zc0)*fi( ) [1] [2] 10 20 30 40 50 ... 2 .107 11 1.84384 1.46357 11 Tr-ờng hợp 3: Nhà hàng 100 % dự trữ, không khách Bảng 3.18: Bảng tính tay đòn ổn định tĩnh động tr-ờng hợp (ZC90Zc0)*fi( ) [1] [2] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0.0 0103 ... ta có bảng tính sau: + Tr-ờng hợp 1: Nhà hàng với 100 % dự trữ, 100 % khách Bảng 3.16: Bảng tính tay đòn ổn định tĩnh động tr-ờng hợp (ZC90Zc0)*fi( ) [1] [2] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0.002 0.012...
 • 20
 • 119
 • 0

Hoán cải lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 11 pdf

Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 11 pdf
... l-ợng giảm lắc q r * * B (3.36) Trong đó: B: chiều rộng đ-ờng n-ớc nhà hàng (m ) : Hệ số béo di n tích đ-ờng n-ớc thực tế nhà hàng r: Hệ số (m0,5) Với r = r1 +r2 +r3 Trong đó: (3.37) r1: biểu ... bình ứng với đ-ờng n-ớc thục tế, m3 Zg: Chiều cao trọng tâm nhà hàng tính từ mặt phẳng ứng với đ-ờng n-ớc thực tế, m B: Chiều rộng nhà hàng đ-ờng n-ớc thực tế, m Hệ số m2,m3 hệ số không thứ nguyên ... chiều dài chiều rộng tỷ số đ-ờng n-ớc thực tế,m) Sk: Tổng di n tích vây giảm lắc ( m2) R2,r3: Hệ số xét đến ảnh h-ởng hình dáng thân nhà hàng hiệu vây giảm lắc Đ-ợc lấy theo bảng 2001) Và phụ B/d...
 • 6
 • 97
 • 0

Hoán cải lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 12 ppsx

Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 12 ppsx
... đó: V0: Vận tốc nhà hàng tr-ớc lúc l-ợn vòng lấy vận tốc lớn n-ớc lặng, m/s V0 = ( hl/h) (3.46) Zg: Chiều cao trọng tâm nhà hàng tính từ đ-ờng n-ớc bản(m ) L, d: Chiều dài nhà hàng chiều chìm ... chpq góc Nh- đề cập từ đầu nhà hàng di chuyển, có tàu lai dắt, có thuyền viên điều động khách nhà hàng Chính mà ứng với hai tr-ờng hợp ba bốn Bảng 3.24: Bảng tính ổn định di chuyển quay vòng chịu ... L-ợng chiếm n-ớc nhà hàng ( tấn) + Mchpq: Mô men cho phép xác định theo đồ thị ổn định tĩnh phụ thuộc vào góc chpq Mchpq = D* lchpq (T*m) (3.47) Trong : + D: L-ợng chiếm n-ớc nhà hàng ( T ) + lchpq...
 • 7
 • 158
 • 0

Hoán cải lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 1 ppsx

Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 1 ppsx
... thiệu lan gốc thông số Đặc điểm tuyến hình, bố trí chung, kết cấu Tính lan gốc Thiết kế hoán cải lan thành nhà hàng Thiết kế bố trí chung nhà hàng Thiết kế kết cấu Đánh giá tính nổi, ... để thoát khỏi bối cảnh công trình nhà hàng giải pháp tốt 1. 3 Đối t-ợng ph-ơng pháp nghiên cứu 1. 3 .1. Đối t-ợng nghiên cứu lan chở hàng 15 00 tấn, dạng bontong 1. 3.2.Ph-ơng pháp nghiên cứu Hiện ... trúc, xây dựng để thiết kế bố trí chung, thiết kế kết cấu 1. 3.3.Giới hạn nội dung Hoán cải lan thành nhà hàng vấn đề mẻ thời sự, nh-ng điều kiện làm tốt nghiệp với l-ợng thời gian có hạn,...
 • 4
 • 114
 • 0

Hoán cải lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 2 pptx

Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 2 pptx
... chòng chành 2. 1.1.4 lan dạng bontong lan dạng dùng để chở hàng boong, có kết cấu dọc chủ yếu lan có hình dạng hộp chữ nhật, đ-ợc vát góc hai phía mũi lái để giảm sức cản 2. 1 .2 Loại hình ... dụng để kéo Phía lái lan t-ơng đối rộng dễ lắp ky ổn định h-ớng Nh-ng loại thích hợp cho vùng sông sóng lặng gió yên 2. 1.1.3 lan phân đoạn lan phân đoạn dạng lan gồm có hai hay ba ... biển thấp 20 hải lí 2. 1.4 Quy phạm áp dụng lan đ-ợc thiết kế theo cấp hạn chế III quy phạm phân cấp đóng tàu biển vỏ thép (Phần 8A áp dụng cho lan vỏ thép) TCVN 625 9-8A: 20 03 2. 1.5 Những...
 • 5
 • 151
 • 0

Hoán cải lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 6 docx

Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 6 docx
... trí chung nhà hàng thỏa mãn nhu cầu công dụng nhà hàng, phải đảm bảo thời tiết Việt Nam nóng ẩm m-a nhiều để đảm bảo điều kiện hoạt động di n thuận lợi nhất, nh-ng đảm bảo tính cân nhà hàng, để ... thái sẵn sàng hoạt động 3.2 thiết kế bố trí chung Thiết kế bố trí chung công việc quan trọng, ảnh h-ởng trực tiếp đến yêu cầu sử dụng, tính hàng hải, tính kinh tế vẻ đẹp nhà hàng Nhà hàng công ... biệt với nhiều loại hình dịch vụ khác nhau, có phòng karaoke, sàn nhảy, phòng ngủ, khu ăn uống quầy bar 3.1.2 Quy phạm áp dụng Nhà hàng đ-ợc thiết kế theo quy phạm phân cấp đóng tàu sông tiêu...
 • 5
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế hoán cải sà lancần thuê sà lan chở hàngnhà hàng nổi di độngkhóa luận hoàn thiện công tác giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại vosa sài gònkhóa luận hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ sơn bìnhkhoa luan hoan thien cong tac tao dong luc cho nguoi lao donghoàn thuế chênh lệch cho hàng nhập đền bùkhóa luận tốt nghiệp kế toán bán hàngkhóa luận hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng dầu khí nghệ ankhóa luận phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻmẫu bìa khóa luận tốt nghiệp học viện ngân hàngbảo vệ khóa luận tốt nghiệp học viện ngân hàngkhóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngân hàngkhóa luận tốt nghiệp kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanhhướng dẫn cài mạng lan cho laptopGiayTrieuTapKhaiGiang2015 2016Rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định theo tiếp cận tập thô mờ (tt)Chuong i §3 phép vị tự va su dong dang + BT (3 tiet)Giáo án vật lý 10 chuẩn chương 2Dự đoán giới tính người dùng mạng xã hội dựa trên nội dung bài viết (tt)Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại viettel (LV thạc sĩ)Giáo án sinh nâng cao 11Don xin cham phuc khao 2017TBKQdiemPhucKhaoCH9 2017TBKQdiemPhucKhaoCH9 2017ThacSi2017 TB ThiSinhTTThacSi2017Nghiên cứu mô hình và giải thuật lựa chọn đối tác tiềm năng cho bài toán thương lượng tự động trong hệ đa tác tử (tt)Bài 14. Hoạt động thần kinh (tiếp theo)CV đi số 174CV đi số 175CV đi số 2132Don xin hoc cao hoc 2013CHUYÊN ĐỀ 2: TÍCH PHÂNQTMTCau chien luoc phat trien san pham moi cho thi truong toan cauGiáo án vật lý 10 chuẩn chương 6