Kết quả ứng dụng kỹ thuật hydrid điều trị bệnh tim mạch

Luận văn Thạc sỹ Y học: Nghiên cứu kết quả ứng dụng phẫu thuật Longo điều trị bệnh trĩ vòng tại Bệnh viện 198

Luận văn Thạc sỹ Y học: Nghiên cứu kết quả ứng dụng phẫu thuật Longo điều trị bệnh trĩ vòng tại Bệnh viện 198
... PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y TRẦN TRỌNG DƯƠNG NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT LONGO ĐIỀU TRỊ BỆNH TRĨ VÒNG TẠI BỆNH VIỆN 19/8 CHUYÊN NGÀNH: NGOẠI CHUNG MÃ SỐ: 60 72 07 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC HƯỚNG ... Phương pháp phẫu thuật an toàn, đơn giản, kết điều trị tốt, áp dụng nhiều sở phẫu thuật tuyến bệnh viện (Nguyễn Văn Xuyên, 1991) [29] Bệnh viện 19/8 bệnh viện hạng I, tuyến điều trị cuối ngành ... thống y tế nước nhà Tuy nhiên, phương pháp triển khai áp dụng Bệnh viện 19/8 Xuất phát từ tình hình thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu kết ứng dụng phẫu thuật Longo điều trị bệnh trĩ...
 • 102
 • 488
 • 0

Đề tài nghiên cứu kết quả ứng dụng phẫu thuật longo điều trị bệnh trĩ vòng tại bệnh viện 19 8

Đề tài nghiên cứu kết quả ứng dụng phẫu thuật longo điều trị bệnh trĩ vòng tại bệnh viện 19  8
... pháp triển khai áp dụng Bệnh viện 19/ 8 Xuất phát từ tình hình thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu kết ứng dụng phẫu thuật Longo điều trị bệnh trĩ vòng Bệnh viện 19/ 8 nhằm 02 mục tiêu: ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y TRẦN TRỌNG DƯƠNG NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT LONGO ĐIỀU TRỊ BỆNH TRĨ VÒNG TẠI BỆNH VIỆN 19/ 8 CHUYÊN NGÀNH: NGOẠI CHUNG MÃ SỐ: 60 72 ... cận lâm sàng bệnh trĩ vòng điều trị phẫu thuật Longo Đánh giá kết điều trị sớm ngoại khoa trĩ vòng phương pháp Longo 5 Chương I TỔNG QUAN 1.1 LỊCH SỬ VỀ PHẪU THUẬT BỆNH TRĨ Bệnh trĩ biết từ lâu...
 • 102
 • 740
 • 3

Luận văn Thạc sỹ Y học: Nghiên cứu kết quả ứng dụng phẫu thuật Longo điều trị bệnh trĩ vòng tại Bệnh viện 19 - 8

Luận văn Thạc sỹ Y học: Nghiên cứu kết quả ứng dụng phẫu thuật Longo điều trị bệnh trĩ vòng tại Bệnh viện 19 - 8
... PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y TRẦN TRỌNG DƯƠNG NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT LONGO ĐIỀU TRỊ BỆNH TRĨ VÒNG TẠI BỆNH VIỆN 19/ 8 CHUYÊN NGÀNH: NGOẠI CHUNG MÃ SỐ: 60 72 07 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC HƯỚNG ... Phương pháp phẫu thuật an toàn, đơn giản, kết điều trị tốt, áp dụng nhiều sở phẫu thuật tuyến bệnh viện (Nguyễn Văn Xuyên, 199 1) [29] Bệnh viện 19/ 8 bệnh viện hạng I, tuyến điều trị cuối ngành ... thống y tế nước nhà Tuy nhiên, phương pháp triển khai áp dụng Bệnh viện 19/ 8 Xuất phát từ tình hình thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu kết ứng dụng phẫu thuật Longo điều trị bệnh trĩ...
 • 102
 • 511
 • 1

nghiên cứu kết quả ứng dụng phẫu thuật longo điều trị bệnh trĩ vòng tại bệnh viện 19-8

nghiên cứu kết quả ứng dụng phẫu thuật longo điều trị bệnh trĩ vòng tại bệnh viện 19-8
... phương pháp triển khai áp dụng Bệnh viện 19/8 Xuất phát từ tình hình thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu kết ứng dụng phẫu thuật Longo điều trị bệnh trĩ vòng Bệnh viện 19/8” nhằm 02 mục ... cận lâm sàng bệnh trĩ vòng điều trị phẫu thuật Longo Đánh giá kết điều trị sớm ngoại khoa trĩ vòng phương pháp Longo 5 Chương I TỔNG QUAN 1.1 LỊCH SỬ VỀ PHẪU THUẬT BỆNH TRĨ Bệnh trĩ biết từ lâu ... mắc bệnh trĩ vòng phẫu thuật phương pháp khác - Các loại bệnh trĩ khác - Có chống định phẫu thuật phương pháp Longo 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 Nghiên cứu hồi cứu nghiên cứu tiến cứu Nghiên cứu...
 • 102
 • 469
 • 1

Đánh giá kết quả ứng dụng kỹ thuật cắt gan theo phương pháp Tôn Thất Tùng

Đánh giá kết quả ứng dụng kỹ thuật cắt gan theo phương pháp Tôn Thất Tùng
... dụng kỹ thuật cắt gan theo phơng pháp Tôn Thất Tùng điều trị bệnh sỏi gan" nhằm mục tiêu sau: ứng dụng kỹ thuật cắt gan theo phơng pháp Tôn Thất Tùng điều trị bệnh sỏi gan, sở rút định cắt gan ... trái, hạ phân thùy gan trái 90/91 trờng hợp (98,9%) 4.1.4.2 Kỹ thuật cắt gan Kỹ thuật cắt gan Tôn Thất Tùng: Kỹ thuật cắt gan qua nhu mô khống chế cuống glisson gan tĩnh mạch gan 4.1.4.3 Điều trị ... ống gan bị chít hẹp hạ lu - áp xe gan đờng mật sỏi gan khu trú biến chứng: vỡ, chảy máu đờng mật mà khả cầm máu phơng pháp khác Kỹ thuật cắt gan sỏi mật theo phơng pháp Tôn Thất Tùng: kỹ thuật cắt...
 • 14
 • 298
 • 0

đánh giá kết quả ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong phẫu thuật nối ngón tay đứt rời

đánh giá kết quả ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong phẫu thuật nối ngón tay đứt rời
... 2 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI MAI THANH T ĐáNH GIá KếT QUả ứNG DụNG Kỹ THUậT VI PHẫU TRONG PHẫU THUậT NốI NGóN TAY ĐứT RờI Chuyờn ngnh : Phu thut to hỡnh Mó s : 60.72.01.23 CNG ... Chn thng chnh hỡnh TP.HCM, Vin quõn y 103, Bnh vin Xanh pụn, Bnh vin Vit c ó c cụng b Tuy nhiờn thng tn ngún tay tay t ri l thỏch thc ln vi nhiu bnh vin, phu thut vi n phu thut to hỡnh cng nh ... 1.1.1 Cỏc xng bn tay, ngún tay Vi 27 xng v h thng dõy chng bao khp m bo cho mi hot ng tinh vi phc ca bn tay v c chia thnh nhúm - xng c tay - xng bn tay - 14 xng ngún tay hay t ngún tay Ngún I cú...
 • 46
 • 611
 • 6

đánh giá kết quả ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong phẫu thuật nối ngón tay đứt rời

đánh giá kết quả ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong phẫu thuật nối ngón tay đứt rời
... Chn thng chnh hỡnh TP.HCM, Vin quõn y 103, Bnh vin Xanh pụn, Bnh vin Vit c ó c cụng b Tuy nhiờn thng tn ngún tay tay t ri l thỏch thc ln vi nhiu bnh vin, phu thut vi n phu thut to hỡnh cng nh ... 1.1.1 Cỏc xng bn tay, ngún tay Vi 27 xng v h thng dõy chng bao khp m bo cho mi hot ng tinh vi phc ca bn tay v c chia thnh nhúm - xng c tay - xng bn tay - 14 xng ngún tay hay t ngún tay Ngún I cú ... phc hi bng k thut vi phu ó giỳp gim thiu c nhiu di chng nng n cho bnh nhõn, tr h li vi cuc sng v lao ng Vi phỏt minh kớnh hin vi phu thut cựng ch khõu vi phu Vic ng dng k thut vi phu ni chi núi...
 • 40
 • 190
 • 0

Đánh giá kết quả ứng dụng nội soi trong điều trị chấn thương thanh khí quản cổ

Đánh giá kết quả ứng dụng nội soi trong điều trị chấn thương thanh khí quản cổ
... m Ni soi treo qun di gõy mờ ni khớ qun Dựng ng ni soi quang hc cng khớ qun, soi khớ qun, ỏnh giỏ tn thng sut chiu di lũng khớ qun cho ti trờn lng ng m khớ qun ỏnh giỏ tn thng sn phu, dõy thanh, ... dựng ng ni khớ qun nh s nong lũng khớ qun di s quan sỏt ca ng ni soi quang hc khớ qun - Sau nong soi kim tra li qua ni soi bng ng ni soi quang hc ng thi o chiu di ca on khớ qun b chn thng cng nh ... sau chỳng tụi dung ni soi mm tt c cỏc trng hp Ni soi sau rỳt búng nong xỏc nh phự n hay tn thng niờm mc hay sn, qua ú chnh sa Sau ú bnh nhõn mi ln tỏi khỏm sau u c ni soi kim tra ỏnh giỏ iu...
 • 18
 • 486
 • 1

Kết quả ứng dụng hormone sinh sản điều trị hiện tượng chậm động dục lại sau đẻ ở lợn nái ppt

Kết quả ứng dụng hormone sinh sản điều trị hiện tượng chậm động dục lại sau đẻ ở lợn nái ppt
... ngoại chậm động dục lại sau đẻ hormone Để góp phần nâng cao suất sinh sản nh tỷ lệ đẻ lợn nái, thí nghiệm phác đồ điều trị khác nhằm điều trị tợng chậm động dục lại sau đẻ Tỷ lệ nái động dục trở lại ... 8- 12 Kết điều trị đợc trình bày bảng Qua kết này, phác đồ điều trị II IV cho kết tốt góp phần nâng cao suất sinh sản lợn nái ngoại Bảng 3: Kết điều trị lợn nái ngoại chậm đông dục lại sau đẻ Phác ... đẻ Phác đồ điều trị I II III Chỉ tiêu theo dõi Số điều trị 24 16 Số động dục lại sau điều trị 20 13 Tỷ lệ động dục lại sau điều trị (%) 83,33 83,33 81,25 Thời gian động dục lại sau đẻ (ngày) 3,87...
 • 4
 • 323
 • 2

Ứng dụng kỹ thuật gen trong trị bệnh

Ứng dụng kỹ thuật gen trong trị bệnh
... Bổ sung Oxy Các thuốc có tác dụng ngăn ngừa tụ lại gây tắc mạch • Điều trị lâu dài Ghép tủy Liệu pháp gen KỸ THUẬT GEN CHỮA BỆNH • Click to edit Master textlệch gen  Nghiên cứu sửa chữa sai ... level Bệnh đột biến gen lặn Khó áp dụng cho hàng triệu người • Hướng điều trị: Sử dụng thuốc Công nghệ tế bào gốc Điều trị đột biến Hb S (Glu6Val) LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH • • • Click đoán ... thay gen thường tủy xương gen bình ᵝ ᵝs Công nghệ tế bào gốc • • Click to edit Master text styles Các bước – Second levelxương  Sử dụng tế bào level • Third tủy – Fourth đưa  Sử dụng kỹ thuật gen...
 • 18
 • 337
 • 1

NGHIÊN cứu áp DỤNG kỹ THUẬT ECMO điều TRỊ BỆNH NHÂN SUY GIẢM CHỨ NĂNG TIM PHỔI cấp tại BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

NGHIÊN cứu áp DỤNG kỹ THUẬT ECMO  điều TRỊ BỆNH NHÂN SUY GIẢM CHỨ NĂNG TIM PHỔI cấp tại BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
... ết áp dụng kỹ thuật E bệnh viện trung ương Huế Bả g 2.1 P â bố ẩ , kế số g ò s u EC O số g > g Số Số g % số g Số g C ẩ lượ g sau ECMO Sau ECMO >3 tháng Suy tim sau PT 3 100 Switch/TGA Suy tim ... - H ố g eo dõ B U ( que ® b o gồ eo dõ áp lự ro g ố g EC O eo dõ ỉ số â bằ g s ọ Hb, H , pH, PO2 PCO2, SvO2 1.5 Hệ thống E sử dụng bệnh viện trung ương Huế H ố g EC O b o gồ p ầ í bơ ly â , oxyge ... ầ ò l ế bị eo dõ ố g EC O Hì Sơ đồ ố g EC O Qu droxD – B v ru g ươ g Huế 1.6 ỹ thuật tiến hành E 1.6.1 Thiết lập hệ thống ECMO - Đặ EC O p ò g sứ oặ p ò g ổ đủ uẩ đả bảo qu rì vô k uẩ go k o...
 • 7
 • 107
 • 0

Bài tiểu luận thuốc tác dụng kéo dài trong điều trị bệnh tim mạch

Bài tiểu luận thuốc tác dụng kéo dài trong điều trị bệnh tim mạch
... luận đề cập đến nhóm thuốc điều trị bệnh tim mạch Tổng quan thuốc điều trị bệnh tim mạch Thuốc tác dụng hệ tim mạch bao gồm:  Thuốc điều trị suy tim Thuốc điều trị rối loạn nhịp tim Thuốc ... tác dụng kéo dài điều trị tăng lipid máu giúp giảm số lần sử dụng thuốc Hạn chế việc quên sử dụng thuốc, ở bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân bị bệnh mạn tính bệnh tim mạch Dạng chế phẩm kéo dài ... vi điều trị khoảng thời gian dài nhằm nâng cao hiệu điều trị, giảm bớt tác dụng phụ thuốc giảm số lần dùng thuốc cho người bệnh Thuốc TDKD có mặt nhiều nhóm thuốc điều trị bệnh khác Bài tiểu...
 • 55
 • 844
 • 4

NHẬN xét kết QUẢ ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT nội SOI TRONG điều TRỊ VIÊM PHÚC mạc RUỘT THỪA tại KHOA NGOẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

NHẬN xét kết QUẢ ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT nội SOI TRONG điều TRỊ VIÊM PHÚC mạc RUỘT THỪA tại KHOA NGOẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
... ca phu thut ni soi iu tr viờm phỳc mc rut tha chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti ny vi mc tiờu: ỏnh giỏ kt qu ng dng phu thut ni soi iu tr cỏc trng hp VPMRT ti khoa Ngoi bnh vin Bch Mai I TNG V PHNG ... mc ớch ct rut tha (gii quyt nguyờn nhõn), v dn lu bng Trong vi thp niờn tr li õy vi s phỏt trin mnh m ca phu thut ni soi, phu thut ni soi iu tr viờm phỳc mc rut tha ó c ỏp dng Nh nhng u vit ... sau m, hiu qu ca phu thut ni soi iu tr viờm phỳc mc rut tha ang dn c khng nh ó cú nhiu bỏo cỏo cho thy khụng cú s khỏc bit v t l tai bin, bin chng sau m gia m ni soi v m m Gúp phn nh nghiờn cu...
 • 4
 • 204
 • 5

KẾT QUẢ ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT LONGO TRONG điều TRỊ BỆNH NHÂN TRĨ tại BỆNH VIỆN đa KHOA TỈNH THÁI BÌNH 2011 2012

KẾT QUẢ ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT LONGO TRONG điều TRỊ BỆNH NHÂN TRĨ tại BỆNH VIỆN đa KHOA TỈNH THÁI BÌNH 2011 2012
... cứu 28 bệnh nhân trĩ đợc điều trị phẫu thuật Longo bệnh viện đa khoa tỉnh 108 Thái Bình kết luận sau: - Phẫu thuật Longo đợc định trĩ độ 2; trĩ độ 3; độ 4, phối hợp phẫu thuật điều trị bệnh ... máy mổ - Kết sau mổ: Đa số bệnh nhân đau Sau phẫu thuật bệnh nhân hồi phục nhanh, bệnh nhân tự chủ hậu môn, hẹp hậu môn, TàI LIệU THAM KHảO Triệu Triều Dơng cs (2006), Kết điều trị bệnh trĩ độ ... (45 bệnh nhân) ngày có 8,6 % (12 bệnh nhân) Nghiên cứu nhóm tác giả bệnh viện TWQĐ 108 bệnh nhân đau sau mổ phẫu thuật Longo phẫu thuật Milligan- Morgan có dùng thuốc giảm đau đơn giảm đau gây...
 • 3
 • 120
 • 0

Đánh giá kết quả sử dụng kỹ thuật jumping man trong điều trị dính hẹp kẽ ngón tay

Đánh giá kết quả sử dụng kỹ thuật jumping man trong điều trị dính hẹp kẽ ngón tay
... thương dính hẹp kẽ ngón tay Đánh giá kết sử dụng kỹ thuật Jumping man điều trị dính hẹp kẽ ngón tay 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN SƠ LƯỢC PHÔI THAI HỌC VÀ GIẢI PHẪU VÙNG KẼ NGÓN TAY Phôi thai học Bàn tay ... Jumping man dính hẹp kẽ nào, áp dụng cho kẽ thứ ba chiếm tỷ lệ nhiều (35%; 14/40 kẽ) 3.3.4 Số lượng kẽ dính hẹp sử dụng kỹ thuật Jumping man bàn tay Bảng 3.8 Số lượng kẽ dính hẹp áp dụng kỹ thuật ... hình kỹ thuật Jumping man bàn tay Số kẽ áp dụng kỹ thuật Số lượng kẽ dính hẹp kẽ kẽ kẽ Tổng Nhận xét: kẽ kẽ Tổn g 19 26 19 10 33 - Chúng áp dụng kỹ thuật để tạo hình kẽ cho tất bàn tay bị kẽ (19/19BT)...
 • 89
 • 127
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng kỹ thuật elisa chẩn đoán bệnh dịch tả heokỹ thuật evlt điều trị giãn tĩnh mạch chân ở việt nam bệnh viện medicđiều trị bệnh tim mạchhướng dẫn điều trị bệnh tim mạchkinh nghiệm điều trị bệnh tim mạchcẩm nang điều trị bệnh tim mạchcách điều trị bệnh tim mạchcách phòng và điều trị bệnh tim mạchhướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạchcác nhóm thuốc điều trị bệnh tim mạchcác thuốc điều trị bệnh tim mạchthuốc điều trị bệnh tim mạchphòng và điều trị bệnh tim mạchphương pháp điều trị bệnh tim mạchphác đồ điều trị bệnh tim mạchTẠO EBOOK với MICROSOFT WORD 2016Thánh phêrô và chén đắngGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngGiải đáp phụng vụ khi tòa thánh trống ngôiGiaoTrinh kinh te cong nghiepCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về chi bộChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtChủ tịch hồ chí minh nói về đảngNhận thức khái niệmTư tưởng hồ chí minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauTư tưởng hồ chí minh về thanh niênĐIỀU KIỆN của VIỆT NAMVan hoa dog bang bac boVăn hóa là nền tảng tinh thần của xã hộiBồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội tạp chí quốc phòng toàn dân5 kethua7 thiet ke huong doi tuongCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 2 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 3 Học viện KTQS MTA