Phân tầng nguy cơ đột tử ở bệnh nhân có ngất

PHÂN TẦNG NGUY MẮC BÊNH MẠCH VÀNH 10 NĂM BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP THEO THANG ĐO FRAMINGHAM

PHÂN TẦNG NGUY CƠ MẮC BÊNH MẠCH VÀNH 10 NĂM Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP THEO THANG ĐO FRAMINGHAM
... với nguy bệnh mạch vành theo Framingham: Bệnh nhân nguy cao bị bệnh mạch vành theo Framingham tỷ lệ ECG siêu âm tim gắng sức dương tính cao bệnh nhân nguy trung bình bị bệnh mạch vành theo ... nhánh mạch vành bệnh nhân bệnh nhánh mạch vành (6,6%) BÀN LUẬN Đặc ñiểm nguy bệnh mạch vành 10 năm theo thang ño Framingham nhóm bệnh nhân nghiên cứu Tỷ lệ nhóm nguy thấp, trung bình cao theo thang ... hợp bệnh mạch vành Kết test gắng sức chụp mạch vành nhóm bệnh nhân nguy bệnh mạch vành 10 năm theo thang ño Framingham trung bình cao Trong số 805 bệnh nhân nghiên cứu, gần ½ có ñiểm nguy mắc...
 • 6
 • 217
 • 2

Luận án tiến sĩ y học Ứng dụng đánh giá vận tốc sóng mạch động mạch chủ cho phân tầng nguy cơ, phát hiện những đối tượng nguy cao bệnh tim mạch nói chung và bệnh Động mạch vàng nói riêng

Luận án tiến sĩ y học Ứng dụng đánh giá vận tốc sóng mạch động mạch chủ cho phân tầng nguy cơ, phát hiện những đối tượng nguy cơ cao bệnh tim mạch nói chung và bệnh Động mạch vàng nói riêng
... nhân THA Ứng dụng đánh giá vận tốc sóng mạch động mạch chủ cho phân tầng nguy cơ, phát đối tượng nguy cao bệnh tim mạch nói chung bệnh ĐMV nói riêng để có kế hoạch thay đổi lối sống hay điều trị ... hình ảnh mức độ tổn thương động mạch vành qua chụp mạch bệnh nhân tăng huyết áp nguy n phát bệnh động mạch vành 2.2 Đánh giá cứng động mạch vận tốc sóng mạch động mạch chủ xác định mối liên quan ... chuyển đổi áp lực [58] 1.3.2.2 Đánh giá cứng động mạch vùng xâm nhập Đánh giá cứng động mạch vận tốc sóng mạch động mạch chủ (ĐMC) Vận tốc sóng mạch (PWV - Pulse Ware Velocity) đoạn ĐMC lên động...
 • 148
 • 219
 • 0

Nghiên cứu góp phần chẩn đoán, phân tầng nguy điều trị h c brugada

Nghiên cứu góp phần chẩn đoán, phân tầng nguy cơ điều trị h c brugada
... năm Nhật: 0.5% Miyasaka HRS 20009 ĐẶT VẤN ĐỀ  Việt nam nằm vùng dịch tể nhƣng chƣa c nghiên c u phân tầng nguy nhƣ theo dõi dài h n kết điều trị H/ C Brugada Do m c đích nghiên c u BN Brugada ... giải thích cho BN nguy xãy nhƣ lợi ích vi c đặt ICD Nếu BN đồng ý tiến h nh c y máy phá rung cho BN ĐỐI TƢỢNG & PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN C U:  European Society of Cardiology đề nghị tiêu chuẩn chẩn ... khởi kích đƣ c NNT, RT nghiên c u 35% 26 KẾT LUẬN Nhận xét sơ kết & h ớng nghiên c u tƣơng lai: - Sau phân tầng nguy c , BN c chứng NNT, RT & BN đồng ý nên đặt ICD, phù h p với kết nghiên c u...
 • 29
 • 123
 • 1

Điện tâm đồ phân tầng nguy hội chứng vành cấp

Điện tâm đồ phân tầng nguy cơ hội chứng vành cấp
... tiên lượng điện tâm đồ ?? Friday, July 15, 2011 Phân loại hội chứng vành cấp Sinh lý bệnh Tắc Không Hoàn toàn Cấp tính Tắc Hoàn toàn Cấp tính Hội chứng Vành Cấp - Acute Coronary Syndrome Điện tim ... lượng điện tâm đồ Friday, July 15, 2011 Vai trò tiên lượng điện tâm đồ Xác  định  và phân tầng nguy  ở  h/c vành cấp  dựa  vào: Friday, July 15, 2011 Vai trò tiên lượng điện tâm đồ Xác ...  và phân tầng nguy  ở  h/c vành cấp  dựa  vào: NMCT  có  ST  chênh  lên Friday, July 15, 2011 Vai trò tiên lượng điện tâm đồ Xác  định  và phân tầng nguy  ở  h/c vành cấp  dựa...
 • 79
 • 448
 • 0

Khuyến cáo phòng ngừa đột quỵ bệnh nhân rung nhĩ không do van tim của hội tim mạch học việt nam và phân hội nhịp tim việt nam năm 2014

Khuyến cáo phòng ngừa đột quỵ ở bệnh nhân rung nhĩ không do van tim của hội tim mạch học việt nam và phân hội nhịp tim việt nam năm 2014
... 2011;57:e101–98 Rung nhĩ BN không van tim Rung nhĩ bệnh nhân bệnh van tim gồm: • • • có liên quan đến van tim thấp (chủ yếu hẹp van hai lá) van tim nhân tạo Rung nhĩ bệnh nhân bệnh van áp dụng ... kháng đông phòng ngừa Đột quỵ bệnh nhân Rung nhĩ không van tim  Sử dụng kháng đông đối tượng bệnh nhân cụ thể Đặt vấn đề  Rung nhĩ loại rối loạn nhịp dai dẳng thường gặp  Tỉ lệ rung nhĩ # 0,4% ... 2010;31:2369–2429 Khuyến cáo việc sử dụng kháng đông phòng ngừa đột quỵ bn rung nhĩ không van dựa phân tầng nguy Khuyến cáo Nhóm Mức Thuốc chống huyết khối để phòng thuyên tắc khuyến cáo cho BN bị...
 • 57
 • 255
 • 0

ĐỘT tử TRÊN BỆNH NHÂN EF THẤP

ĐỘT tử TRÊN BỆNH NHÂN có EF THẤP
... & Stroke update Tấn xuất Đột tử tim bệnh nhân ef thấp Nhóm chung Nhóm nhiều nguy Bn bệnh mạch vành trớc Bn EF < 35% ST Ngừng tim, tiền sử VT/VF NMCT nguy cao 10 20 30 40 Bayes ... LVEF Vreede S et al JACC 1997;30: 1500-05 nguyên nhân tử vong LVEF Yap GY et al Heart 2000;83: 85 Tỷ lệ đột tử bệnh nhân sau nmct suy thất trái Đột tử chiếm gần 50% tử vong toàn Tiên lợng bệnh ... cho bệnh nhân suy tim? SCD-HeFT Protocol cấy ICD cho bệnh nhân suy tim? Tỷ lệ tử vong toàn thử nghiệm SCD- HeFT cấy ICD cho bệnh nhân suy tim? Tỷ lệ tử vong bệnh nhân suy vành thử nghiệm SCD-HeFT...
 • 34
 • 63
 • 0

liên quan nồng độ nt probnp huyết thanh và phân độ suy tim lâm sàng bệnh nhân đái tháo đường không tăng huyết áp

liên quan nồng độ nt probnp huyết thanh và phân độ suy tim lâm sàng ở bệnh nhân đái tháo đường không tăng huyết áp
... ứ độ suy NT- proBNP , BN suy độ I g đọ A ũ g ó N -proBNP o so vớ ó ứ g S u k xe xé ố l ê qu g ữ g độ N -proBNP uyế ươ g vớ suy lâ sà g eo uẩ ẩ suy ủ r g , p â độ suy ứ ă g eo N HA p â độ g đo suy ... ểu suy lâ sà g eo uẩ Framingham G rị ru g bì N -proBNP nhóm không suy tim 83,56 ± 74,91( pg/ml ) gia ă g rõ r k ó suy ,37 ± 91, 61(pg/ l vớ p < 0,001 4.2 NT- proBN phân bố theo phân độ suy tim ... p â độ suy eo N HA eo ACC / AHA vớ p < 0,001 3.3 ương quan gi a N -proBN với suy tim lâm sàng N ậ xé (p < 0,001) B ểu đồ 3.3 ươ g qu g ữ N -proBNP vớ suy eo r ươ g qu uậ g ữ N -proBNP vớ suy...
 • 9
 • 92
 • 0

Phân tầng nguy và chiến lược điều trị trong hội chứng vành cấp khi nào nên can thiệp mạch vành

Phân tầng nguy cơ và chiến lược điều trị trong hội chứng vành cấp  khi nào nên can thiệp mạch vành
... Collaboration with American College of Emergency Physicians and Society for Cardiovascular Angiography and Interventions © American College of Cardiology Foundation and American Heart Association,...
 • 22
 • 155
 • 0

Nghiên cứu các chỉ số mỡ thể, mỡ tạng và mỡ dưới da bệnh nhân thừa cân-béo phì

Nghiên cứu các chỉ số mỡ cơ thể, mỡ tạng và mỡ dưới da ở bệnh nhân thừa cân-béo phì
... B Y T BNH VIN TRUNG NG HU NGUYN NGC TUN NGHIÊN CứU CHỉ Số Mỡ THể, Mỡ TạNG Mỡ DƯớI DA BệNH NHÂN THừA CÂN BéO PHì LUN N CHUYấN KHOA CP II Chuyờn ngnh: NI NI TIT Mó s: CK ... VFL, m di da vi tui 67 Bng 3.24 H s tng quan r gia BFP, VFL, m di da vi BMI 68 Bng 3.25 H s tng quan r gia BFP, VFL, m di da vi HATT 69 Bng 3.26 H s tng quan r gia BFP, VFL, m di da vi VB ... VFL, m di da v Glucose 70 Bng 3.28 H s tng quan r gia BFP, VFL, m di da v Insulin 71 Bng 3.29 H s tng quan r gia BFP, VFL, m di da v CHO 71 Bng 3.30 H s tng quan r gia BFP, VFL, m di da v TG...
 • 129
 • 414
 • 1

PHÂN TẦNG NGUY CƠ, ĐIỀU TRỊ CHỐNG HUYẾT KHỐI VÀ CHỈ ĐỊNH CAN THIỆP MẠCH VÀNH TRONG HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP TẠI BVTM AN GIANG 4/2010-4/2011

PHÂN TẦNG NGUY CƠ, ĐIỀU TRỊ CHỐNG HUYẾT KHỐI VÀ CHỈ ĐỊNH CAN THIỆP MẠCH VÀNH TRONG HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP TẠI BVTM AN GIANG 4/2010-4/2011
... hỏi điều trị đặc hiệu Chỉ định CTMV: Phương pháp tái thông mạch máu hiệu tránh tác dụng phụ điều trị kháng đông áp dụng cho BN có chống định với điều trị TSH kháng đông can thiệp tái tạo mạch vành ... trí HCMVC BVTMAG đòi hỏi phải có phương tiện chẩn đoán điều trị tiên tiến chụp, can thiệp mạch vành (CTMV) qua da Để góp phần cho việc triển khai can thiệp mạch vành kế hoạch phát triển BVTMAG giai ... hiệu suy tim, huyết động không ổn định, nhịp nhanh thất kéo dài, EF < 40% Trong thực tế An giang, có lẽ chiến lược điều trị bảo tồn ban đđầu lựa chọn hợp lý Các BN nguy cao cần điều trị tối ưu theo...
 • 17
 • 153
 • 0

Hướng dẫn phòng ngừa đột quỵ bệnh nhân cơn thiếu máu não thoáng qua hay đột quỵ của Hiệp hội tim mạch / Hiệp hội đột quỵ Hoa kỳ (AHA/ASA)

Hướng dẫn phòng ngừa đột quỵ ở bệnh nhân có cơn thiếu máu não thoáng qua hay đột quỵ của Hiệp hội tim mạch / Hiệp hội đột quỵ Hoa kỳ (AHA/ASA)
... chưa rõ bệnh nhân đột quỵ thiếu máu hay TIA bóc tách động mạch cảnh hay động mạch sống sọ(Class IIb; LOE B); Khuyến cáo 3 .Bệnh nhân đột quỵ thiếu máu hay TIA bóc tách động mạch cảnh hay động mạch ... quỵ thiếu máu hay TIA chứng xơ vữa động mạch, LDL-C ≥100 mg/dl, bệnh mạch vành(CHD).(Class I; LOE B) 2 .Bệnh nhân đột quỵ thiếu máu xơ vữa động mạch hay TIA CHD, mục tiêu giảm 50% LDL-C hay ... bệnh nhân hẹp động mạch cảnh TIA hay đột quỵ điểm hướng dẫn này(Class I; LOE B), Khuyến cáo B Bệnh lý động mạch sống sọ • Bệnh nhân tắc động mạch sống phần gốc hay đoạn cổ nguy cao thiếu máu...
 • 14
 • 76
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm di truyền, sinh học phân tử bệnh nhân lơ xê mi cấp dòng lympho

Nghiên cứu một số đặc điểm di truyền, sinh học phân tử ở bệnh nhân lơ xê mi cấp dòng lympho
... riêng nghiên cứu di truyền bệnh nhân mi cấp dòng lympho Chính vậy, thực đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm di truyền, sinh học phân tử bệnh nhân mi cấp dòng lympho với mục tiêu sau: Nghiên ... tế bào gốc cho bệnh nhân mi cấp dòng lympho Trên giới có nhiều nghiên cứu biến đổi di truyền bệnh nhân mi cấp dòng lympho Tuy nhiên Việt Nam nghiên cứu di truyền mi nói chung ... CHƯƠNG BÀN LUẬN 4.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA NHÓM BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU 4.1.1 Đặc điểm tuổi nhóm bệnh nhân nghiên cứu Kết nghiên cứu cho thấy: Độ tuổi bệnh nhân LXM cấp dòng lympho phân bố rộng từ đến...
 • 68
 • 164
 • 0

nghiên cứu sự biến đổi nồng độ protein phản ứng c độ nhạy cao bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn ổn định

nghiên cứu sự biến đổi nồng độ protein phản ứng c độ nhạy cao ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn ổn định
... viờm IL-6 kớch thớch t bo gan to c c protein giai on cp, haptoglobulin, c c thnh phn b th, c c thnh phn ụng mỏu C c protein giai on cp c bn cht l dch th v c nhiu chc nng kh c C c cytokin thng ... ụng C c ng mao qun c phn tay cm bo v, c th ghi tờn bnh nhõn vo trờn ú - C c v trớ chc ng mch Chỳng tụi thng chn ng mch quay chc Nu tht bi thỡ c th chc ng mch c nh tay hoc ng mch ựi - C c bc ... thi mc hs-CRP cng cao thỡ nguy c mc bnh mch mỏu ngoi biờn cng cao Hs-CRP cng l yu t tiờn oỏn nguy c phỏt trin bnh lý mch mỏu 20 ngoi biờn ngi b ngoi kho mnh C c nghiờn cu cng cho thy mc hs-CRP...
 • 69
 • 368
 • 0

Báo cáo y học: "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cộng hưởng từ Bệnh nhân người cao tuổi bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng" potx

Báo cáo y học:
... tập trung chủ y u đĩa đệm L4-L5 (47,65%) TVĐĐ tầng gặp 24,62% thoát vị L4-L5 + L5-S1 gặp nhiều (18,46%), trờng hợp thoát vị tầng Tính theo tổng số đĩa đệm bị thoát vị (n = 83): đĩa đệm L4-L5 gặp ... cộng hởng từ - Thoát vị tầng chiếm 73,84%, tập trung chủ y u đĩa đệm L4-L5 (47,65%) Thoát vị tầng gặp 24,62% thoát vị L4-L5 kèm theo L5-S1 gặp 18,46% TVĐĐ tầng chiếm 1,54% - Vị trí thoát vị tính ... với nghiên cứu K.Fujii lứa tuổi Khác với nghiên cứu ngời trẻ tuổi: theo Nguyễn Văn Thông thoát vị tầng chiếm 86,0%, thoát vị đa tầng gặp 14,0% Về vị trí thoát vị, kết tơng tự nghiên cứu tác giả...
 • 7
 • 418
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các bệnh nhân đtđ được quản lý theo một hướng dẫn dựa trên phân tầng nguy cơ với lịch theo dõi được xác định được xác định trước kèm đánh giá toàn diện mỗi nămphân tầng nguy cơ bệnh nhân phẫu thuật phụ khoatăng áp động mạch phổi ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đợt bùng phátphân tầng nguy cơphân tầng nguy cơ nhóm nguy cơ vừaphân tầng nguy cơ nhóm nguy cơ thấpphân tầng nguy cơ để chụp đmvphân tầng nguy cơ sớmphân tầng nguy cơ sớm theo ahcprcác thăm dò không xâm lấn để phân tầng nguy cơ tiếp theođáp ứng tăng huyết áp cấp tính ở bệnh nhân đột quỵ sinh lý bệnh và điều trịchẩn đoán tha amp phân tầng nguy cơ tim mạchnghiên cứu dấu hiệu đồng tử ở bệnh nhân bị rắn hổ cắn tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai từ năm 2011 2012ổ máu tụ ở bệnh nhângiá trị của il 6 và crp huyết thanh trong dự báo biến chứng hoại tử ở bệnh nhân viêm tụy cấpLuyện tập chung Trang 16Tuần 5. Chiếc bút mựcTuần 1. Quang cảnh làng mạc ngày mùaBài 4. Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào?lý thuyết các phép tính chương 1 lớp 6Đề thi cuối năm lớp 5de thi khoi 2Đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 5Bài 5. Luyện tập chuộtke hoach to TN 17Tuần 33. Sang năm con lên bảyTuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiềnBài đọc thêm 3. Luyện gõ phím nhanh bằng Typing TestBài 7. Câu lệnh lặpBài 8. Hợp tác với những người xung quanhBài 4. Nhớ ơn tổ tiênKH công nghệ 6phân phối chương trình Tin tiểu họctruong mam nonTHỂ DỤC GIỜ HỌC :ĐỀ TÀI : ĐI TRÊN GHẾ THỂ DỤC ĐẦU ĐỘI TÚI CÁT .TC: CHẠY TIẾP SỨC