Vai trò của ICD ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim

Vai trò của ức chế men chuyển trong nhồi máu tim cấp

Vai trò của ức chế men chuyển trong nhồi máu cơ tim cấp
... Bệnh Tim Mạch (theo Dzau & Braunwald) Hệ thống Renin-Angiotensin-Aldosterone: Đóng vai trò quan trọng bệnh lý tim mạch Weber K N Engl J Med 2001;345:1689-1697 chế sinh bệnh suy tim sau NMCT cấp ... hợp N/C lợi ích ƯCMC NMCT cấp Vai trò ƯCMC giai đoạn cấp NMCT Circulation 1995;92:3132 Vai trò ƯCMC sau NMCT nghiên cứu SAVE SAVE trial N Eng J Med 1992,327:669 Vai trò ƯCMC sau NMCT nghiên cứu ... chức thất trái sau NMCT cấp J Am Coll Cardiol 1992; 19:1136 Sự tái cấu trúc chức thất trái sau NMCT cấp Circulation 2000; 101:2981 Rối loạn chức thất trái sau NMCT yếu tố tiên lượng mạnh Chức...
 • 44
 • 203
 • 0

Phục hồi chức năng cho người bệnh sau nhồi máu tim

Phục hồi chức năng cho người bệnh sau nhồi máu cơ tim
... gì? • Phục hồi chức (PHCN) tim mạch chương trình bao gồm vừa tập luyện giáo dục thiết kế nhằm tối ưu hóa thể chất, tâm lý chức xã hội bệnh nhân Nó cách tiếp cận đa ngành giúp cải thiện phục hồi ... bệnh suất tử suất Định nghĩa PHCNTM Thể chất Tập luyện ↓ bệnh suất tối ưu hóa Giáo dục Tâm lý Chức xã hội Phối hợp đa chuyên ngành Hòa nhập cộng đồng ↓ tử xuất Chỉ định PHCN tim mạch • Nhồi máu ... nặng có triệu chứng - Suy tim bù có triệu chứng - Thuyên tắc phổi cấp nhồi máu phổi - Những rối loạn không liên quan đến tim mạch làm nghiệm pháp gây nguy hiểm cho bệnh nhân (Vd nhiễm trùng,...
 • 93
 • 240
 • 0

GIÁTRỊ của NỒNG ĐỘNT proBNP máu TRONG dự đoán TĂNG áp lực CUỐI tâm TRƯƠNG THẤT TRÁI các BỆNH NHÂN NHỒI máu TIM cấp

GIÁTRỊ của NỒNG ĐỘNT proBNP máu TRONG dự đoán TĂNG áp lực CUỐI tâm TRƯƠNG THẤT TRÁI ở các BỆNH NHÂN NHỒI máu cơ TIM cấp
... (1998): BNP yếu tố sinh học điểm tăng áp lực cuối tâm tr-ơng thất trái BN có giảm CN tâm thu - Haug (1993): Có mối t-ơng quan BNP áp lực cuối tâm tr-ơng thất trái đo thông tim, nh-ng ch-a khảo sát mối ... 64% áp lực cuối tâm tr-ơng thất trái > 20 mmHg 52% Mối t-ơng quan thông số lâm sàng cận lâm sàng với áp lực cuối tâm tr-ơng thất trái Thông số r p độ suy tim theo NYHA 0.18 0.02 BMI 0.21 0.012 Nồng ... 1042-8, 2001 Những yếu tố nguy tăng áp lực cuối tâm tr-ơng thất trái > 20 mmHg áp lực cuối tâm tr-ơng thất trá > 20mmHg Risk score variables 70 60 -E/A -E/E > 15 -NT - proBNP > 100 pg/ml 50 61 40...
 • 22
 • 103
 • 0

MỐI LIÊN QUAN GIỮA THỂ TÍCH NHĨ TRÁI với áp lực THẤT TRÁI CUỐI tâm TRƯƠNG các BỆNH NHÂN NHỒI máu TIM cấp

MỐI LIÊN QUAN GIỮA THỂ TÍCH NHĨ TRÁI với áp lực THẤT TRÁI CUỐI tâm TRƯƠNG ở các BỆNH NHÂN NHỒI máu cơ TIM cấp
... ể í ĩ rá vớ áp lự â u độ g p ổ (r = 0,67 V B N ẬN 4.1 ối tương quan gi a thể tích nhĩ trái với áp lực thất trái cuối tâm trương ro g g ê ứu ủ ú g ô , ỉ số ể í ĩ rá ươ g qu ặ vớ áp lự ấ rá (2) ... ươ g qu uyế í ặ ẽ vớ áp lự o p ổ bít (6) N vậy, ỉ số ể í ĩ rá ó ố l ê qu ặ ẽ vớ ô g số uyế độ g 4.2 ối liên quan gi a thể tích nhĩ trái với thông số chức tâm trương thất trái C ỉ số ể í ĩ rá ... Echo cho ấu rú ĩ rá xảy r sớ g y g đo ấp ủ N C N ĩ rá ịu ả g rự ếp ủ áp lự ấ rá ro g kỳ â rươ g b â suy , áp lự đổ đầy ấ rá ă g ă g áp lự ro g ĩ rá , dẫ đế ă g sứ ă g ĩ, g ã ĩ rá (7,10) Theo...
 • 6
 • 65
 • 0

bước đầu tìm hiểu vai trò tiên lượng của nồng độ acid uric huyết thanh bệnh nhân nhồi máu tim cấp

bước đầu tìm hiểu vai trò tiên lượng của nồng độ acid uric huyết thanh ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp
... Bước đầu tỡm hiểu vai trò tiên lượng nồng độ acid uric huyết bệnh nhân NMCT cấp ” với mục tiêu: Nhận xét đặc điểm phân bố nồng độ acid uric huyết bệnh nhân bị NMCT cấp (được điều trị Viện Tim ... 100 bệnh nhân để tìm hiểu mối liên quan nồng độ acid uric huyết với phân độ Killip bệnh nhân bị NMCT kết luận rằng: Mức nồng độ acid uric cao bệnh nhân NMCT cấp có mối liên quan với phân độ Killip ... rằng: Acid uric yếu tố điểm tiên lượng nặng cho bệnh nhân bị NMCT đột quỵ Bảng1.3: acid uric mức nồng độ máu bệnh nhân với tỷ lệ tiên lượng xấu: 15 Ghi chú: 1: acid uric < 251 àmol/l 2: acid uric...
 • 60
 • 261
 • 1

bước đầu tìm hiểu vai trò tiên lượng của nồng độ acid uric huyết thanh bệnh nhân nhồi máu tim

bước đầu tìm hiểu vai trò tiên lượng của nồng độ acid uric huyết thanh ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim
... Bước đầu tỡm hiểu vai trò tiên lượng nồng độ acid uric huyết bệnh nhân NMCT cấp ” với mục tiêu: Nhận xét đặc điểm phân bố nồng độ acid uric huyết bệnh nhân bị NMCT cấp (được điều trị Viện Tim ... rằng: Acid uric yếu tố điểm tiên lượng nặng cho bệnh nhân bị NMCT đột quỵ Bảng1.3: acid uric mức nồng độ máu bệnh nhân với tỷ lệ tiên lượng xấu: 15 Ghi chú: 1: acid uric < 251 àmol/l 2: acid uric ... 100 bệnh nhân để tìm hiểu mối liên quan nồng độ acid uric huyết với phân độ Killip bệnh nhân bị NMCT kết luận rằng: Mức nồng độ acid uric cao bệnh nhân NMCT cấp có mối liên quan với phân độ Killip...
 • 60
 • 244
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm và giá trị tiên lượng của xạ hình tưới máu tim bệnh nhân sau nhồi máu tim

Nghiên cứu đặc điểm và giá trị tiên lượng của xạ hình tưới máu cơ tim ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim
... SPECT tưới máu tim bệnh nhân sau nhồi máu tim 4 Đánh giá giá trị tiên lượng tổn thương xạ hình Gated SPECT tưới máu tim bệnh nhân sau nhồi máu tim Ý nghĩa đề tài - Đánh giá đặc điểm tổn thương ... tim tiên lượng BN sau NMCT Các nghiên cứu nước chưa chi tiết, đầy đủ xạ hình Gated SPECT tưới máu tim BN sau NMCT Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm tổn thương xạ hình Gated SPECT tưới máu ... 3.2.1 Một số đặc điểm chung tổn thương tim xạ hình Bảng 3.6 Đặc điểm khuyết xạ xạ hình tưới máu tim Đặc điểm khuyết xạ Số BN(n = 139) Tỷ lệ (%) Khuyết xạ có hồi phục 89 64 Khả Khuyết xạ cố định...
 • 27
 • 431
 • 2

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị của Colchicine bệnh nhân bệnh lý viêm màng ngoài tim cấp sau nhồi máu tim

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị của Colchicine ở bệnh nhân bệnh lý viêm màng ngoài tim cấp sau nhồi máu cơ tim
... trị colchicine bệnh viêm màng tim cấp sau nhồi máu tim với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh viêm màng tim cấp sau nhồi máu tim Đánh giá kết sử dụng colchicine điều trị ... trở lên Tuy nhiên chưa có liệu viêm màng tim cấp sau nhồi máu tim gây viêm màng tim co thắt [8, 9, 47] 1.4 Điều trị viêm màng tim cấp sau nhồi máu tim Điều trị viêm màng tim cấp sau nhồi máu tim ... Đại cương nhồi máu tim 1.2 Đại cương viêm màng tim cấp sau nhồi máu tim 1.3 Biến chứng viêm màng tim cấp sau nhồi máu tim 1.4 Điều trị viêm màng tim cấp sau nhồi máu tim 14 ...
 • 86
 • 266
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhịp tim bệnh nhân sau nhồi máu tim được can thiệp động mạch vành

Nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim được can thiệp động mạch vành
... sau can thiệp ĐMV qua da bệnh nhân NMCT để tiên lợng dự báo khả rối loạn nhịp tim sau nhồi máu tim 23 Kết luận Đặc điểm rối loạn nhịp tim bệnh nhân sau nhồi máu tim đợc can thiệp động mạch vành ... đánh giá kết chụp can thiệp động mạch vành qua da Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhịp tim bệnh nhân sau nhồi máu tim đợc can thiệp động mạch vành phơng pháp ghi điện tim Holter 24 ... tác giả nghiên cứu rối loạn nhịp tim giai đoạn cấp nhồi máu tim nhiên cha có nghiên cứu chi tiết rối loạn nhịp tim đối tợng bệnh nhân sau nhồi máu tim đợc can thiệp động mạch vành mối liên quan...
 • 27
 • 667
 • 6

Nghiên cứu biến thiên nhịp tim bằng Holter điện tim 24 giờ bệnh nhân sau nhồi máu tim cấp và sau theo dõi một năm

Nghiên cứu biến thiên nhịp tim bằng Holter điện tim 24 giờ ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp và sau theo dõi một năm
... nghiên cứu BTNT BN ĐTĐ, THA, suy tim, chưa có nghiên cứu tìm hiểu toàn diện chi tiết BTNT sau NMCT, vậy, tiến hành đề tài với mục tiêu: Nghiên cứu biến đổi số BTNT Holter điện tim 24 bệnh nhân sau ... cương nhồi máu tim cấp 1.1.1 Nguyên nhân chế bệnh sinh NMCT cấp: Nguyên nhân thường gặp (90%) cục máu đông xảy vùng ĐMV bị xơ vữa, làm tắc giảm tưới máu mạch vành đột ngột 1.1.2 Diễn biến sau nhồi ... tiên lượng RLNT đột tử BN sau NMCT 1.3 Biến thiên nhịp tim sau nhồi máu tim 1.3.1 Biến đổi số BTNT sau NMCT: Thiếu máu cục tim làm hoạt hoá tận sợi hướng tâm TKGC TKPGC tim Nhiều yếu tố khác rối...
 • 28
 • 744
 • 8

Đánh giá tính khả thi và hiệu quả cũng như những ưu điểm và nhược điểm của phương pháp chụp và can thiệp động mạch vành qua đường động mạch quay bệnh nhân nhồi máu tim cấp

Đánh giá tính khả thi và hiệu quả cũng như những ưu điểm và nhược điểm của phương pháp chụp và can thiệp động mạch vành qua đường động mạch quay ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp
... tiêu: Đánh giá tính khả thi hiệu ưu điểm như c điểm phương pháp chụp can thi p động mạch vành qua đường động mạch quay bệnh nhân nhồi máu tim cấp 3 Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 ĐẠI CƢƠNG VỀ NHỒI ... chế như c điểm đường động mạch đùi Ngày nay, phương pháp chụp can thi p động mạch vành qua đường động mạch quay nghiên cứu chứng minh trở nên phổ biến, áp dụng nhiều trung tâm can thi p tim mạch ... tổn thương 104 mạch vành 96 bệnh nhân qua đường động mạch vành Trong số bệnh nhân thất bại, có bệnh nhân chọc mạch quay thất bại, bệnh nhân không đặt stent qua động mạch quay, bệnh nhân phải làm...
 • 106
 • 601
 • 3

Nghiên cứu nồng độ và giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học (troponin t, CRP, NT proBNP) bệnh nhân nhồi máu tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da

Nghiên cứu nồng độ và giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học (troponin t, CRP, NT proBNP) ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da
... Nghiên cứu n ng v giá trị tiên lượng m t số dấu ấn sinh học (Troponin T, CRP, NT- proBNP) bệnh nhân nh i máu c tim cấp ược can thiệp ng m ch v nh qua da với mục tiêu: Nghiên cứu nồng độ số dấu ... số dấu ấn sinh học (Troponin T, CRP, NTproBNP) bệnh nhân NMCT cấp can thiệp ĐMV qua da T m hi u giá trị tiên lượng biến cố lâm sàng số dấu ấn sinh học l c nh p viện bệnh nhân NMCT cấp can thiệp ... DẤU ẤN SINH HỌC BỆNH NHAN NMCT CẤP DƢỢC CAN THIỆP ĐMV QUA DA 3.2.1 Nồng độ số dấu ấn sinh học lúc nhập viện theo NMCT (tính t khởi phát triệu chứng đến nhập viện) Bảng 3.8 So sánh nồng độ số...
 • 90
 • 593
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhịp tim bệnh nhân sau nhồi máu tim được can thiệp động mạch vành

Nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim được can thiệp động mạch vành
... cứu đặc điểm rối loạn nhịp tim bệnh nhân sau nhồi máu tim can thiệp động mạch vành nhằm mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhịp tim bệnh nhân sau nhồi máu tim can thiệp động mạch vành phương ... rối loạn nhịp tim đối tượng bệnh nhân sau nhồi máu tim can thiệp động mạch vành mối liên quan với thông số đánh giá kết chụp can thiệp động mạch vành qua da Vì tiến hành đề tài: Nghiên cứu đặc ... rối loạn nhịp tim bệnh nhân sau NMCT can thiệp động mạch vành, nghiên cứu mối liên quan số thông số đánh giá kết can thiệp động mạch vành với rối loạn nhịp tim góp phần đưa số tiên lượng cho bệnh...
 • 140
 • 515
 • 6

nghiên cứu đánh giá thể tích và chức năng tâm thu thất trái bằng siêu âm tim 3d real time những bệnh nhân sau nhồi máu tim

nghiên cứu đánh giá thể tích và chức năng tâm thu thất trái bằng siêu âm tim 3d real time ở những bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim
... Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN THNH Lấ NGHIÊN CứU thể tích V CHứC NĂNG TÂM THU THấT TRáI BằNG SIÊU ÂM TIM 3D REAL TIME BệNH NHÂN NHồI MáU TIM Chuyờn ngnh : Tim mch Mó s : 60.72.20 LUN VN THC S ... tõm thu tht trỏi bng siờu õm tim 3D real time nhng bnh nhõn sau nhi mỏu c tim vi hai mc tiờu sau: ỏnh giỏ th tớch v chc nng tõm thu tht trỏi bng siờu õm 3D real time (RT3D) nhng bnh nhõn sau ... Cỏc yu t k thut nh hng n hỡnh nh 3D 39 1.3.5 Quy trỡnh siờu õm 3D 40 1.3.6 Siờu õm RT3D ỏnh giỏ th tớch v chc nng tht trỏi 43 1.3.7 Siờu õm 3D real time bnh nhi mỏu c tim 46 Chng...
 • 111
 • 437
 • 1

nghiên cứu thời gian cửa-bóng (door-to-balloon time) trong can thiệp động mạch vành qua da thì đầu bệnh nhân nhồi máu tim cấp

nghiên cứu thời gian cửa-bóng (door-to-balloon time) trong can thiệp động mạch vành qua da thì đầu ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp
... Nghiên cứu thời gian cửa-bóng (Door-toballoon time) can thiệp động mạch vành qua da đầu bệnh nhân nhồi máu tim cấp nhằm ba mục tiêu: Khảo sát thời gian cửa-bóng can thiệp động mạch vành qua da đầu ... ĐMV Thời gian đến CathLab Thời gian đến CathLab Thời gian mở đường vào Thời gian mở đường vào ĐM ĐM Thời gian kim-bóng Thời gian kim-bóng Thời gian cửa-bóng Thời gian cửa-bóng Các biến cố tim mạch ... máu bệnh nhân NMCT, yếu tố bệnh nhân ảnh hưởng đến thời gian này.[69] Trong nghiên cứu " Mối quan hệ thời gian ngày, ngày tuần, thời gian tái tưới máu tỷ lệ tử vong bệnh viện bệnh nhân NMCT cấp...
 • 113
 • 245
 • 1

Xem thêm